Raybased

Aktietips, analys & nyheter

2020 > 03

Castellums region Väst har gjort avrop mot ramavtalet mellan Raybased och Castellum. Affären omfattar Raybaseds tjänst Metering as a Service (MaaS) och ordervärdet beräknas till 188 000 kr. Det framgår av ett pressmeddelande.

  • Det är glädjande att vi får fortsatt förtroende från Castellum. För varje projekt förbättrar vi våra leveranser för att kontinuerligt upprätthålla den höga standard som Castellum förväntar sig från sina leverantörer, säger Jonas Almquist, VD på Raybased.
Läs hela inlägget »
Verksamhet:
Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering. 

Genom Raybased’s system får fastighetsägaren ett effektivt och pålitligt verktyg som bidrar till att fastighetens energianvändning kan sänkas. Detta tillsammans med en kraftigt reducerad materialåtgång innebär ett märkbart minskat miljöavtryck för drift och installation.