Aktietips, analys & nyheter

2019 > 03

Soltech blev en av dagens kursvinnare med en uppgång på 10%. I ett pressmeddelande offentliggjordes att ett exklusivt femårigt samarbetsavtal har tecknats med Jiangsu Siyang Administrative Committee of Economic Development Zone i Jiangsu Provinsen, om byggnation av 500 megawatt (MW) solenergikapacitet (100 MW om året i fem år).

Avtalet beräknas fullt utbyggt och utan bidrag från vare sig provins eller centralregeringen generera årliga intäkter om cirka 465 MSEK. Detta motsvarar en årlig avkastning på investerat kapital om cirka 15,8 %, vilket visar att beroendet av bidrag för att nå god lönsamhet inte längre finns för ASRE. 

Hållbara Aktier var den 20:e mars positiva till aktien som sedan dess är upp 18%. Det finns nog mer att hämta.

Läs hela inlägget »

Analysguiden presenterade den 5 mars en uppdragsanalys med en riktkurs på 14,30 kr. Bedömningen var att de stora förvärven som genomförts och dubblar verksamheten bör driva kursen.

Kommentar Hållbara Aktier: Kursen har stigit efter rekommendationen och ligger i skrivande stund på 10,60kr. Förvärv, ordrar och positiva analyser verkar ha brutit kurstrenden. Historiken är att kursen mångdubblades i början av 2016 efter ett kommersiellt genombrott i Kina (som högst 28kr) för att därefter gå in i en stabilt negativ trend till som lägst 6,90kr i slutet av 2018. Den nya förvärvsstrategin kommer innebära att bolaget visar på stark tillväxt i kommande rapporter. Även organiskt utvecklas bolaget starkare än vad siffrorna indikerar med tanke på att man avyttrade ett bolag 2018. Vi bedömer att det är en god chans att kursen fortsätter uppåt. 

Läs hela inlägget »
Verksamhet:
Bolaget marknadsför byggnadsintegrerade solenergiprodukter för kommersiella och offentliga fastigheter samt villor. Produkterna är en estetisk del av fastigheternas yttre skal i form av tak, fasader och fönster. SolTech har även en stor affärsverksamhet i Kina som är ett joint venture med det kinesiska företaget Advanced Solar Power.