Aktietips, analys & nyheter

2019 > 06

SolTech har tidigare haft ett samarbete med Svea Solar som i veckan tecknade ett avtal med IKEA. Sedan det i marknaden uppstått lite oklarheter huruvida SolTechs avtal fortfarande var i drift så gick SolTech igår ut i ett pressmeddelande med ett förtydligande om att det i dagsläget inte är pågående. Snabbt agerat.

Hållbaraaktier.se noterar att SolTech fortsätter hålla en hög nivå i kommunikation med marknaden. Pressmeddelanden är ofta tydliga där bl a info om de senaste förvärven är andra exempel på detta.

SolTechs VD kommunicerade i veckans intervju med Hållbaraktier.se att de ser positivt på att fler aktörer satsar på byggnadsintegrerade solceller så att marknaden kommer igång. Svea Solar, som inte är noterade, har en annan produkt på detta område. Bilden nedan visar hur deras hemsida ser ut just nu. Deras huvudvolym kommer så här långt från utanpåliggande solceller.

Bildkälla: Printscreen 190629 från Sveasolar.se
Bildkälla: Printscreen 190629 från Sveasolar.se
Läs hela inlägget »

På denna länk finner du en intervju med Stefan Ölander som ägde rum 190625.

Läs hela inlägget »

SolTech har blivit en riktig kursvinnare med en uppgång på 224% 2019 och 143% senaste 12 månaderna.

Bolaget gör vid sidan av den kinesiska verksamheten en storsatsning på att via förvärv kraftigt stärka sin position på den svenska solenergimarknaden. Bolaget har redan hunnit med att under året genomföra tre förvärv:

 • Nyedal Solenergi
 • NP-gruppen
 • Swede Energy
Tanken med förvärven är enligt bolaget att "addera kompetens, drivna entreprenörer och försäljningskanaler för ökad tillväxt och lönsamhet inom SolTechkoncernen."  Den senaste kraftigt övertecknade företrädesemissionen skapar utrymme för nya förvärv.

Hållbaraaktier.se ser positivt på dessa förvärv och tilltalas framför allt av
 • Förvärvsmodellen med att behålla namn, entreprenörer och en kombination av köp i flera steg samt tillläggsköpeskilling och delbetalning med SolTech-aktier
 • Att förvärven passar bra in i strävan att lyfta ursprungsaffären med byggnadsintegrerad solenergi
 • Att prislappen på förvärven verkar rimlig med tanke på synergimöjligheter och rådande högkonjunktur

Hållbaraaktier.se sammanfattar nedan bolagens inriktning och ekonomiska utveckling.
 

Nyedal Solenergi

Nyedal Solenergi grundades 2007 . Bolaget var med och fick igång den svenska solelmarknaden samt var tidiga med att utforska integrerade lösningar med solceller.

Kunderna består av privatpersoner med traditionella villor samt kommun och landsting där sjukhus, fotbollsarenor och skolor har fått solenergi levererat av bolaget.

SolTech bedömer att förvärvet kommer bidra med cirka 30 mkr i omsättning 2019 och med en rörelsemarginal om cirka 5%. Från och med 2020 och framåt räknar SolTech med succesivt ökad omsättning och rörelsemarginal till följd av ökad försäljning av SolTechs produkter, gemensamma inköp och administration.

Exempel på order som kommit in den senaste tiden gavs i pressmeddelande från Soltech den 13:e juni:

 • Mölndals Stad – solenergianläggning på Almåshallen, ordervärde 1,8 mkr
 • Svenska Kyrkan – solenergianläggning till Halmstad, ordervärde 1,3 mkr
 • Midroc och PEAB – solenergianläggning i Falkenberg, ordervärde 0,85 mkr
   

NP Gruppen

NP-gruppen grundades 1966 och i familjeföretaget utbildar idag tredje generationens plåtslagare.  NP-Gruppen är specialister på tak, de har som plåtslageri klättrat runt och jobbat på Stockholms alla typer av hustak i ett halvt sekel. Kunderna består av professionella beställare och bolaget innehar många ramavtal och återkommande kunder.

SolTech bedömer att förvärvet kommer bidra med cirka 90 mkr i omsättning 2019 och med en rörelsemarginal på cirka 5–10 %. Från och med 2020 och framåt räknar SolTech med succesivt ökad omsättning och rörelsemarginal till följd av ökad försäljning av SolTechs produkter, gemensamma inköp, marknadsföring och administration.

Exempel på order som kommit in den senaste tiden gavs i pressmeddelande från Soltech den 13:e juni:

 • Telge Bostäder – tak- och fönsterbyte med möjlighet till solenergi, ordervärde 17,6 mkr
 • Lidingö Stad – fyra olika tätskiktsarbeten, ordervärde 2,6 mkr
   

Swede Energy Power Solutions

Swede Energy har sedan 1988 levererat lönsamma och hållbara energilösningar till kommersiella fastighetsbolag och industrier. Med 30 års erfarenhet av energianläggningar är vi branschledande på att omvandla solens energi till el – på ett säkert, lönsamt och hållbart sätt.

Under 2018 byggde Swede Energy t.ex. första etappen på en av sveriges största markbaserade solparker åt Affärsverken i Karlskrona bestående av totalt 22 000 paneler och 6 000 kWp när anläggningen beräknas stå färdig under 2020.

SolTech bedömer att förvärvet kommer bidra med cirka 70 mkr i omsättning för
2019 och med ett positivt rörelseresultat. SolTech räknar också med fortsatt kraftig tillväxt med succesivt ökade rörelsemarginaler 2020 och framåt. Detta till följd av ökad försäljning av SolTechs egna produkter samt synergieffekter inom inköp, lager & logistik, marknadsföring, personal samt administration.

Exempel på order som kommit in den senaste tiden gavs i pressmeddelande från Soltech den 13:e juni:

 • HSB Sundsfastigheter – solenergianläggning till Turning Torsos parkeringshus i Malmö, ordervärde 2,1 mkr
 • Kilenkrysset – solenergianläggning till Ramirents nya huvudkontor i Stockholm, ordervärde 2,4 mkr
 • Willhem AB – solenergianläggning till Skäggetorp centrum, ordervärde 2,1 mkr
 • Region Örebro Län – en unik teknisk lösning där solenergianläggningen placeras högst upp på ett parkeringshus där taket utgörs av en pergola i stålkonstruktion, ordervärde 3,5 mkr
Läs hela inlägget »

Soltech Energy Swedens företrädesemission tecknades till 333% meddelar bolaget i en pressrelease. Bolaget tillförs runt 100 mkr och fortsätter nu sin förvärvsstrategi.

Soltech tillhör vinnarna i år med en uppgång på 145%. Under dagen steg aktien 4%.

Läs hela inlägget »
Verksamhet:
Bolaget marknadsför byggnadsintegrerade solenergiprodukter för kommersiella och offentliga fastigheter samt villor. Produkterna är en estetisk del av fastigheternas yttre skal i form av tak, fasader och fönster. SolTech har även en stor affärsverksamhet i Kina som är ett joint venture med det kinesiska företaget Advanced Solar Power.