Aktietips, analys & nyheter

2019 > 08

”Jag räknar med att under hösten kunna presentera ett eller flera förvärv och att koncernen lyckas med en framgångsrik notering av ASAB” säger SolTechs VD i dagens delårsrapport som innehöll följande huvudrader:

  • Omsättning: 92 mkr (+371%)
  • Resultat efter finansnetto -3 mkr(-5,4 mkr)

 
Snabb tillväxt i Kina och även i den svenska verksamheten sker på bekostnad av lönsamheten där det kommer dröja ett tag innan resultatnivån kan motivera börsvärdet på 875 mkr (vid krs 17 kr). I andra vågskålen ligger de stora möjligheterna. Solenergibranschen är under stark tillväxt i Sverige och i hela värl­den. Bolaget bedömer framtidsutsikterna för expansion som mycket goda. Rapporten togs emot positivt med ett kurslyft på 7% vilket innebär att aktioen är upp 95% senaste 12 månaderna.
 

Läs hela inlägget »

Dagens pressmeddelande från SolTech fick kursen att lyfta på en i övrigt svag börs. Aktien steg 11%.

Det var återigen SolTechs dotterbolag i Kina som fick en stororder som ger 108 MSEK under avtalstiden. SolTech Energys samägda bolag i Kina, ASRE, har tecknat en order med Zhejiang New Gonow Automobile Co. Ltd. Orden gäller installation av en solenergianläggning på 6 megawatt (MW) och beräknas ge årliga intäkter på cirka 5,4 MSEK. Under avtalens 20-åriga löptid beräknas de ackumulerade intäkterna uppgå till cirka 108 MSEK.  

Läs hela inlägget »

Uppföljning av utvecklingen efter intervju för ChromoGenics, Ferroamp, SolTech och Raybased på länken.

Läs hela inlägget »
Verksamhet:
Bolaget marknadsför byggnadsintegrerade solenergiprodukter för kommersiella och offentliga fastigheter samt villor. Produkterna är en estetisk del av fastigheternas yttre skal i form av tak, fasader och fönster. SolTech har även en stor affärsverksamhet i Kina som är ett joint venture med det kinesiska företaget Advanced Solar Power.