Aktietips, analys & nyheter

2020 > 05

Soltech Energys dotterbolag har hittills ett ordervärde under april och maj 2020, på över 80 MSEK, utöver sedan tidigare liggande order. Det framgår av ett pressmeddelande på onsdagen.
 

Soltech steg 3% under veckan men är fortfarande ner 15% i år och 7% senaste 12 månaderna.
Läs hela inlägget »

Soltech's Q1-rapport kom in lite lägre än förväntningarna att döma av kursreaktionen. Aktien sjönk 6% under veckan.

Några nyckeltal 

  • Intäkter: 52,8 (56,4) MSEK. En minskning med -6,3%
  • Resultat per aktie uppgick till -0,05 (-0,28)
  • Kassaflödet för koncernen uppgick till -61,3 (137,5)

Positivt var bland annat att den förvärvsdrivnma tillväxten i Sverige fortsätter. Den svenska verksamheten ökade sin omsättning med 22,4 procent jämfört med kvartal 1, 2019. I rapportens VD-kommentar framgår en sammanfattande syn på Q1
  • Jag är stolt över hur koncernen har hanterat den rådande situationen i marknaden. Trots en mer eller mindre förlamning av ekonomin på grund av Covid-19 pandemin levererar våra dotterbolag bra affärer. Dessutom lyckas vi med fyra nya förvärv i Sverige och förhandlar som planerat med ytterligare företag. Jag kan lova att alla anställda i koncernen jobbar hårt för att leverera kvalitet till våra kunder, bidra till att samhället uppnår klimatmålen och för att ge våra 33 000 aktieägare en god avkastning.
Läs hela inlägget »
Verksamhet:
Bolaget marknadsför byggnadsintegrerade solenergiprodukter för kommersiella och offentliga fastigheter samt villor. Produkterna är en estetisk del av fastigheternas yttre skal i form av tak, fasader och fönster. SolTech har även en stor affärsverksamhet i Kina som är ett joint venture med det kinesiska företaget Advanced Solar Power.