Aktietips, analys & nyheter

2019 > 11

Absolicons kvartalsrapport innehöll inga överraskningar och aktien gick ner 3% under veckan. Bolagets egen sammanfattning i rapporten:

"Den ekonomiska utvecklingen följer plan. Absolicon är nu fullt ut ett affärs- utvecklingsbolag där det negativa resultatet återspeglar att bolaget arbetat med offensiva försäljningsaktiviteter inom flera specificerade områden, långa försäljningsprocesser och långsiktiga satsningar som endast till en mindre del har aktiverats."

VD-ordet från Joakim Byström andas mycket stor optimism och i linje eller möjligen ännu mer positivt än den bild som gavs i samband med den intervju som Hållbaraaktier.se gjorde.

  • De senaste månaderna har vi utarbetat fler affärsförslag än någonsin. Bryggerijättar, stora energibolag, mejerier, stora gruvföretag – alla verkar plötsligt fått upp ögonen för att olja och gas kan ersättas med koncentrerad solenergi!
     
Försäljningen till de stora ramavtalen har ännu inte kommit igång. Bolaget har några olika finansieringsmöjligheter som lån (bolaget är i princip skuldfritt), förskottsbetalningar, bidrag (flera ansökningar inlämnade) samt emission där den förra emissionen som bekant blev kraftigt övertecknad. Likvida medel uppgick vid periodens slut till 7 mkr vilket kan jämföras med kvartalets löpande kassaflöde på -4,7 mkr.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Läs hela inlägget »

Verksamhet:

Absolicon Solar Collector marknadsför solfångare mot kunder som i huvudsak processindustrier, ägare till större fastigheter och kommuner/stadsförvaltningar. Bolagets produkter eliminerar och reducerar användarens behov av olja, gas, kol och el för att värma eller kyla fastigheter. Bolagets teknik är grundad på tjugo år av forskning för att utvinna energi i olika former genom koncentrerade solfångare. Koncentratorer möjliggör minskade kostnader för tillverkning och installation samtidigt som systemet ger ett högt energiutbyte i form av solvärme, solel, solkyla, solhetta och solånga.

Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Bolaget marknadsför solfångaren, en komplett produktionslina och material till solfångare. Absolicon äger även 50% av bolaget Solar++ som levererar soldrivna kompletta processlösningar till industrin.