Aktietips, analys & nyheter

2020 > 01

Absolicon presenterar sig för internationella investerare. Läs mer här.

Läs hela inlägget »

Absolicon meddelade igår att bolaget har slutfört förvärvet av Solar++. I december 2018 förvärvades 50% och nu fullföljdes affären. Betalning med Absolicon 19686 aktier i Absolicon.

Tack vare samarbetet med Solar++ kan Absolicon både erbjuda solfångare och kompletta industriella lösningar som drivs med värme och ånga från solen. Processutrustningen anses vara en viktig del i Absolicons affärsutveckling.

I pressmeddelandet anges att man planerar för omfattande marknadsföring av ett komplett produkterbjudande under 2020.

Läs hela inlägget »

Nytt ramavtal

Absolicon blev en av veckans vinnare efter att man offentliggjort ett nytt ramavtal på produktionslina. 

Ingenjörsföretaget Al Homsi har tecknat ett ramavtal med Absolicon om förvärv av en produktionslina för solfångaren T160 på Cypern. Det totala försäljningsvärdet som omfattas av avtalet uppskattas till 40–50 miljoner kronor plus månatlig licensavgift om 4% och försäljning av komponenter. Det framgår av ett pressmeddelande från bolaget 200113.

På flera sätt skiljer sig Al Homsi från de aktörer som Absolicon arbetar med i andra länder. Företaget drivs tydligare av affärsmän snarare än energiexperter och har imponerat på Absolicons säljteam med sin tydliga vision av hur företaget och affären kring produktionslinan skall utvecklas. Planen är att produktionslinan skall levereras från Sverige år 2021. Nu vidtar mer detaljerat kontraktsskrivande. Betalningen sker stegvis på samma sätt som vid den tidigare försäljningen av produktionslinan till Sichuanprovinsen.

Absolicon steg 30% under veckan. Börsvärdet uppgår till 214 mkr. Potentialen i bolaget har tydliggjorts via de tre ramavtal som har tecknats de senaste sju månaderna. 

Läs hela inlägget »

Absolicon föll med 10% under veckan efter pressmeddelandet den 9/1 att man kommer kalla till en extra stämma för att bemyndiga styrelsen att kunna fatta beslut om att emittera högst 500000 aktier.

Förra nyemissionen övertecknades kraftigt. 

Läs hela inlägget »

Verksamhet:

Absolicon Solar Collector marknadsför solfångare mot kunder som i huvudsak processindustrier, ägare till större fastigheter och kommuner/stadsförvaltningar. Bolagets produkter eliminerar och reducerar användarens behov av olja, gas, kol och el för att värma eller kyla fastigheter. Bolagets teknik är grundad på tjugo år av forskning för att utvinna energi i olika former genom koncentrerade solfångare. Koncentratorer möjliggör minskade kostnader för tillverkning och installation samtidigt som systemet ger ett högt energiutbyte i form av solvärme, solel, solkyla, solhetta och solånga.

Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Bolaget marknadsför solfångaren, en komplett produktionslina och material till solfångare. Absolicon äger även 50% av bolaget Solar++ som levererar soldrivna kompletta processlösningar till industrin.