Nobina

Aktietips, analys & nyheter

2019

Danske Banks chefsstrateg Maria Landeborn anser i artikeln ”22 succé-investeringar för det nya decenniet” som publicerades i DI den 23:e december att Nobina passar i en långsiktig portfölj för 20-talet. 

 • "De har en hög direktavkastning och växer strukturellt, snabbare än ekonomin och gynnas av stora trender som urbanisering och kollektivt åkande


Samtidigt sänkte Danske Bank Markets sin rekommendation för Nobina till behåll från köp. Riktkursen höjdes emellertid till 71 från 68 kr.

Rapporten som kom förra veckan togs initialt emot med en positiv kursreaktion för att därefter falla tillbaka. Ett liknande mönster som de senaste rapporterna. I VD-kommentaren ges en bra sammanfattning:
 

 • Nobina fortsätter att växa med god lönsamhet. Under räkenskapsårets tredje kvartal uppgick tillväxten till 6,3 procent och det justerade resultatet före skatt noterades till 209 MSEK (226). Att resultatet inte nådde upp till fjolårets höga nivå beror främst på att vi sedan slutet av andra kvartalet befinner oss i en period med omfattande så kallad kontraktsmigrering.  
Läs hela inlägget »

Nobina har fått förtroendet av Skånetrafiken att fortsätta driva stadstrafiken i Malmö. Kontraktet innebär 101 tursatta bussar och har ett värde av 931 miljoner kronor under avtalstiden på tre år.  Det framgår av ett pressmeddelande.

Nobina ligger i en långsiktigt uppåtgående trend (över SMA200) och steg 3% under veckan.

Läs hela inlägget »

Nobinas rapport för det andra kvartalet i det brutna räkenskapsåret var stabil. Aktien steg 2% under rapportdagen.

 • Nettoomsättning +14% jämfört med motsvarande kvartal föregående år
 • Resultat per aktie + 31%
 • Löpande kassaflöde före förändring av rörelsekapital +21%
  ​​​
I rapportens VD-kommentar vill vi lyfta fram följande 

"Vi ser samtidigt fram mot att vinna nya kontrakt i samband med de stora anbudsvolymer vi står inför under kommande kvartal i framför allt Sverige och Danmark. Då vi har få egna kontrakt som löper ut ser vi goda möjligheter att addera marknadsandelar och öka Nobinas tillväxt."


I samband med rapporten intervjuades även VD Magnus Rosén av Nyhetsbyrån Direkt och sa då bland annat att man kände sig redo att ta nya steg på förvärvssidan. 

Marknaden har reagerat positivt på Nobinas två senaste rappoter. Positiv reaktion brukar ofta vara en positiv indikation på framtida kursutveckling. 

Sammantaget bedömer Hållbaraaktier.se att det finns fortsatta goda möjligheter till viss kurstillväxt i kombination med hög direktavkastning. Bolagsrisken är mindre än de flesta övriga av de som listas av Hållbaraaktier.se.

Läs hela inlägget »

RBC Capital Markets inleder bevakning av bussbolaget Nobina med betyget outperform. Riktkursen sätts till 70 kronor.

Många aktörer rekommenderar för närvarande Nobina i ljuset av förväntad direktavkastning, stabilitet, utsikter om låga räntor samt möjlighet att fortsätta ta viktiga kontrakt under resten av året. Även insidermönstret är positivt.

Läs hela inlägget »

Nobina steg idag 14% efter en köprekommendation av Nordea. Nordea anger en riktkurs på 90 kr att jämföra med de 55 som var kursen innan rekommendationen.

Nordea motiverar i sitt morgonbrev att de anser att aktien är attraktiv på kort och lång sikt med stöd av bolagets stabila affär, starka kassaflöden, marginalexoansion och förvärvsmöjligheter. Nordea bedömer att rörelseresultatet kommer öka i genomsnitt 11% de kommande 5 åren.

Läs hela inlägget »

Insiders fortsätter vara positiva i Nobina. Enligt Finansinspektionen har en styrelsesuppleant idag köpt för 0,6 mkr. Efterc rapporten har fyra olika inbsynsprsonr gjort mindre köp.

Läs hela inlägget »

Placera ger köprekommendation för Nobina i en analys den 28:e juni som presenteras på Avanza.se.

Placera bedömer att "en oro för både skuldsättning och kontraktsmigrering går dock att utläsa i Nobina-aktiens klena kursutveckling. Aktien har gått svagt det senaste året och värderingen är nere på låga nivåer. Den väntade direktavkastningen är också hög.
Vi tycker fortfarande att förhållandet mellan risk och möjlig avkastning känns attraktiv i Nobina-aktien och vi behåller vår köprekommendation."

Hållbaraaktier.se har samma syn. Kursen har gått ner 19% de senaste 12 månaderna, dock med dryga 7% utdelning som väger upp något.

Läs hela inlägget »

Nobina blev en av dagens vinnare efter att ha redovisat sin kvartalsrapport efter höjdpunkter som:

 • Vinst per aktie + 38%
 • Försäljningstillväxt + 17%
 • Kassaflöde från löpande verksamhet + 15%

  Aktien som har en direktavkastning på 7,2% ingår i Portfölj 2019 där Hållbaraktier.se redovisar utfallet av alla köprekommendationer. Vi bedömer fortsatt att aktyien är köpvärd och kan passa i ett läge med svagare konjunktur och fortsatt lågt ränteläge.
Läs hela inlägget »

Hållbaraaktier.se skrev i mars att Nobina är en konjunkturstabil aktie med hög direktavkastning och miljöprofil som har ok utsikter från aktuell kursnivå. Kursen stod då i 62 kr. Efter det har bolaget levererat en lite svagare rapport men samtidigt tagit några nya större avtal. Börsen som helhet och miljöorienterade bolag i synnerhet har sedan dess dessutom stigit medan Nobina sjunkit tillbaka några kr.

Hållbaraaktier.se lägger idag in Nobina i portföljen till dagens slutkurs 58,90 kr med ovan bakgrund och följande tillägg:
 

 • 3,80 kr i utdelning inom kort (avskiljs den 31:a maj)
 • Flera stora upphandlingar under året där Nobina har mer att vinna än att förlora
 • Fortsatt lågräntemiljö gynnar bolaget
 • Insiderköp under året
 • Från nuvarande nivå bör man kunna räkna med styva 10% i årlig avkastning inklusive utdelning under kommande år 

Enligt policy tydliggör Hållbara Aktier när det finns ett aktieinnehav i teamet eller hos närstående. Detta är fallet när det gäller Nobina.
Läs hela inlägget »

Kepler har inlett bevakning med rekommendation och riktkurs 70 kr. Det framgår av en analys som återges av Nyhetsbyrån Direkt idag.

Läs hela inlägget »

"Vi står nu inför flera större trafikstarter och avslut, vilket kort­ siktigt kommer dämpa lönsamheten." skriver Nobina i senaste rapporten som dessutom kom in svagare än väntat. Kursen har sjunkit lite och risken finns att den sjunker lite till i ljuset av ovan uttalande som i och för sig var känt sedan tidigare. Ytterligare nedgång med några kronor skulle innebära att fint köpläge. Att bolaget själva tror på sin framfart står klart med tanke på att de höjer utdelningen til 3,80 kr innebärande en direktavkastning på 6,5% vid kursen 58,25 kr.
 

Läs hela inlägget »

Nobina profilerar sig som det mest hållbara kollektivtrafikbolaget. Det förväntas gynna bolaget en del framöver i strävan att få upp resultatmarginalen mot 5% (4,6% R12) samt att upprätthålla tillväxttakten på 5%.

Kollektivtrafik i stort är en gynnad bransch när klimatfokuset ökar. Bolaget känns välskött och långsiktig förväntansbild på avkastning ligger på 10% per år varav cirka hälften via direktavkastning. Köpläge kan uppstå vid tillfällig sättning på marknaden. Annars är aktien vid kursen 62 kr rimligt värderad jämfört med aktiens egen historik.

Hållbara Aktier ser Nobina som en konjunkturstabil aktie med hög direktavkastning och miljöprofil som har ok utsikter från aktuell kursnivå.

Läs hela inlägget »

Placera skriver idag en artikel där det framgår att Nobina är en av aktierna som har enbart köprekommendationer av analytiker. Som källa har Placera använt SME.

Läs hela inlägget »
Verksamhet:
Nobina är Nordens största och mest erfarna operatör inom kollektivtrafik. Nobina gör resandet enklare och vänligare för över en miljon människor dagligen. Bolaget fokuserar på att skapa ett bättre samhälle i form av ökad rörlighet, minskad miljöbelastning och lägre samhällskostnader. Målet är att hela bussflottan ska drivas av förnyelsebar energi.

Som första kollektivtrafikföretag har man fått betyget "dark green" av det externa klimatforskningsinstitutet Cicero. Detta bedöms kunna bidra till lägre finansieringskostnader.