Nobina

Aktietips, analys & nyheter

2019 > 03

Nobina profilerar sig som det mest hållbara kollektivtrafikbolaget. Det förväntas gynna bolaget en del framöver i strävan att få upp resultatmarginalen mot 5% (4,6% R12) samt att upprätthålla tillväxttakten på 5%.

Kollektivtrafik i stort är en gynnad bransch när klimatfokuset ökar. Bolaget känns välskött och långsiktig förväntansbild på avkastning ligger på 10% per år varav cirka hälften via direktavkastning. Köpläge kan uppstå vid tillfällig sättning på marknaden. Annars är aktien vid kursen 62 kr rimligt värderad jämfört med aktiens egen historik.

Hållbara Aktier ser Nobina som en konjunkturstabil aktie med hög direktavkastning och miljöprofil som har ok utsikter från aktuell kursnivå.

Läs hela inlägget »
Verksamhet:
Nobina är Nordens största och mest erfarna operatör inom kollektivtrafik. Nobina gör resandet enklare och vänligare för över en miljon människor dagligen. Bolaget fokuserar på att skapa ett bättre samhälle i form av ökad rörlighet, minskad miljöbelastning och lägre samhällskostnader. Målet är att hela bussflottan ska drivas av förnyelsebar energi.

Som första kollektivtrafikföretag har man fått betyget "dark green" av det externa klimatforskningsinstitutet Cicero. Detta bedöms kunna bidra till lägre finansieringskostnader.