Nobina

Aktietips, analys & nyheter

2019 > 09

Nobinas rapport för det andra kvartalet i det brutna räkenskapsåret var stabil. Aktien steg 2% under rapportdagen.

  • Nettoomsättning +14% jämfört med motsvarande kvartal föregående år
  • Resultat per aktie + 31%
  • Löpande kassaflöde före förändring av rörelsekapital +21%
    ​​​
I rapportens VD-kommentar vill vi lyfta fram följande 

"Vi ser samtidigt fram mot att vinna nya kontrakt i samband med de stora anbudsvolymer vi står inför under kommande kvartal i framför allt Sverige och Danmark. Då vi har få egna kontrakt som löper ut ser vi goda möjligheter att addera marknadsandelar och öka Nobinas tillväxt."


I samband med rapporten intervjuades även VD Magnus Rosén av Nyhetsbyrån Direkt och sa då bland annat att man kände sig redo att ta nya steg på förvärvssidan. 

Marknaden har reagerat positivt på Nobinas två senaste rappoter. Positiv reaktion brukar ofta vara en positiv indikation på framtida kursutveckling. 

Sammantaget bedömer Hållbaraaktier.se att det finns fortsatta goda möjligheter till viss kurstillväxt i kombination med hög direktavkastning. Bolagsrisken är mindre än de flesta övriga av de som listas av Hållbaraaktier.se.

Läs hela inlägget »

RBC Capital Markets inleder bevakning av bussbolaget Nobina med betyget outperform. Riktkursen sätts till 70 kronor.

Många aktörer rekommenderar för närvarande Nobina i ljuset av förväntad direktavkastning, stabilitet, utsikter om låga räntor samt möjlighet att fortsätta ta viktiga kontrakt under resten av året. Även insidermönstret är positivt.

Läs hela inlägget »

Nobina steg idag 14% efter en köprekommendation av Nordea. Nordea anger en riktkurs på 90 kr att jämföra med de 55 som var kursen innan rekommendationen.

Nordea motiverar i sitt morgonbrev att de anser att aktien är attraktiv på kort och lång sikt med stöd av bolagets stabila affär, starka kassaflöden, marginalexoansion och förvärvsmöjligheter. Nordea bedömer att rörelseresultatet kommer öka i genomsnitt 11% de kommande 5 åren.

Läs hela inlägget »
Verksamhet:
Nobina är Nordens största och mest erfarna operatör inom kollektivtrafik. Nobina gör resandet enklare och vänligare för över en miljon människor dagligen. Bolaget fokuserar på att skapa ett bättre samhälle i form av ökad rörlighet, minskad miljöbelastning och lägre samhällskostnader. Målet är att hela bussflottan ska drivas av förnyelsebar energi.

Som första kollektivtrafikföretag har man fått betyget "dark green" av det externa klimatforskningsinstitutet Cicero. Detta bedöms kunna bidra till lägre finansieringskostnader.