Aktietips, analys & nyheter

2019

Azelio steg hela 25% under årets sista börsdag. Detta efter att bolaget meddelat att verifieringsprojektet i Marocko har färdiginstallerats och den första elen producerats. Målet var att göra detta innan årsskiftet. 

Verifieringen av Azelios lösning för lagring och produktion av hållbar och styrbar el dygnet runt, är ett viktigt steg i Azelios industrialisering. Syftet är att under kommande månader generera data som visar teknologins prestanda i en verklig miljö. Det innebär att teknologin blir belåningsbar, då Azelios kunder kan använda denna data för att söka finansiering för projekt med Azelios teknologi.

Läs hela inlägget »

Emissionsperioden blev utmanande för Azelios aktieägare. Nu kanske det har vänt efter den svaga kursutvecklingen i samband med nyemissionen som då halverade kursen. På fredagen informerade bolaget i pressmeddelande att det preliminära utfallet för företrädesemissionen indikerar att den är övertecknad och att inga garantiåtaganden kommer att behöva utnyttjas. Företrädesemissionen kommer att tillföra bolaget cirka 350 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader.

Läs hela inlägget »

Azelio sjönk hela 14% under veckan. Bolaget offentliggjorde mer information om den kommande företrädesemissionen. Villkoren i emissionen som ska inbringa cirka 350 mkr är att sex befintliga aktier berättigar till teckning av sju nya aktier till teckningskursen 7:10 kronor per aktie.

Det får anses som förvånansvärt med de stora reaktionerna i samband med att man i oktober offentliggjorde att nyemission skulle ske (i linje med information vid nyintroduktionen) samt när man nu offentliggjorde villkoren för denna emission med företräde för befintliga aktieägare.

Läs hela inlägget »

Azelio steg idag 9% på nyheten om ett nytt Memorandum of Understanding, denna gång med det amerikanska företaget Biodico om ett projekt i Atascadero, Kalifornien. MoU-avtalet gäller ett samarbete om en kapacitet på cirka 120 MWe av Azelios energilagringsteknik på den amerikanska marknaden fram till 2024. Denna kapacitet fördelas med 13 kWe 2021 (Atascadero-projektet), 15 MWe 2022, 35 MWe 2023 och 70 MWe 2024. Kapaciteteten motsvarar cirka 9 000 enheter av Azelios system. 

I samma pressmeddelande fråmn bolaget kommenterar VD Jonas Eklind:

  • Azelio utvecklas stadigt och jag är mycket nöjd över det stora intresset för Azelios teknik, vilket nu tar sig uttryck i ett tredje MoU-avtal på kort tid. Vi är också glada över att komma på plats på den amerikanska marknaden. Projektet i Kalifornien kommer demonstrera vår teknologis förmåga att lagra och producera energi från både solceller och vindkraft, något som kommer ge både Azelio och Biodico värdefull och nödvändig erfarenhet för att implementera vår lösning i större skala

Azelio låg på kursen 16 kr för en månad sedan föll omgående till 11 kr i samband med en nyhet om en förväntad stor nyemission. Dagens uppgång skedde till 13,0 kr.

Läs hela inlägget »

Azelio återhämtade under veckan en del av förra veckans nedgång. På tisdagen meddelade bolaget i pressmeddelande att verifikationsprojektet i Marocko, som för närvarande är under uppbyggnad och förväntas producera el i slutet av året, kommer att använda el från solceller för att ladda bolagets egenutvecklade termiska energilager för produktion av förnybar el dygnet runt. 

Bolagets VD kommenterar:

  • Användandet av el från solceller för att ladda Azelios termiska energilager i verifikationsprojektet i Marocko är avgörande för Azelio eftersom systemkonfigurationen blir mer kostnadseffektiv och antalet adresserbara marknader ökar.
Läs hela inlägget »

Azelio meddelar idag sin avsikt att besluta om en delvis garanterad företrädesemission om upp till cirka 350 miljoner kronor. Emissionen är säkerställd till ett belopp om cirka 225 miljoner kronor genom en kombination av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Teckningskursen kommer inte att överstiga 10 kronor. Man flaggar även för att det kommer behövas minst en ytterligare emission om allt går som planerat. Det framgår av ett pressmeddelande. 

Samtidigt upprepas att intresset för bolagets lösning är mycket stort.

Aktien reagerade kraftigt negativt på nyheten som ju ändå var helt förväntad. Veckans facit blev -31%. 

Läs hela inlägget »

Azelio steg hela 17% under veckan:

Azelio har tecknat ett Memorandum of Understanding (MoU) med det svenska företaget inom hållbara energilösningar STELLA Futura, om ett småskaligt kommersiellt projekt i Afrika söder om Sahara. Projektet syftar till att demonstrera Azelios teknik i verklig kommersiell miljö för att därigenom bana väg för en bredare tillämpning av tekniken i regionen tillsammans med STELLA Futura.

Det framgår av ett pressmeddelande den 9:e oktober.

Läs hela inlägget »

Azelio introducerades i december då börsklimatet var det sämsta tänkbara. Samtidigt gjorde SVD Börsplus en kritisk analys 181203 med den skarpa rubriken "Börsplus avråder starkt från att äga aktier på längre sikt". Det gjorde att aktien fick en tuff start och från introduktionskursen 22 kr så föll den snabbt till 12 kr. I skrivande stund är kursen 11 kr (börsvärde 490 mkr).

Hållbara Aktier ser hög chans men samtidigt hög risk baserat på nedanstående utgångspunkter;

På plussidan finns: 

  • Kursnedgången har skett utan negativa nyheter i verksamheten. Utvecklingen går enligt plan.
  • Insiders har köpt efter introduktionen. Att Byggmästare Ahlström finns på ägarlistan är också positivt.
  • Potentialen och intresset för bolagets lösning är mycket stort. Får man det att fungera i pilotinstallationen i Marocko i slutet av året så är uppsidan mycket stor. Produktionsmässigt är man förhållandevis väl rustade att trappa upp.
  • Från börsvärdet ska man dra bort nettokassan på cirka 250 mkr vilken dock minskar med 25-30 mkr per månad. 
  • Behovet av nyemission kommer göra att det kan finnas en tendens att lyfta fram positiva nyheter under året. Bulletiner från testanläggningen i Marocko är av speciellt intresse.
  • Pareto har per 190110 satt riktkursen 30kr. De höll förvisso i introduktionen. 
     

Och i den andra vågskålen finns bland annat;

  • Bolaget är beroende av förtroende för att nästa emission ska bli vettig för aktieägarna. Det ifrågasättande som skedde av SVD Börsplus i december har satt sina spår i kursutvecklingen. Börsplus pekade bland annat på höga emissionskostnader samt "märkliga avtal" där man delbetalar partnern Masen från Marocko med teckningsoptioner med lösen på 15kr, dvs 7 under emissionskursen i december.
  • Får man testinstallationen att fungera med den effekt som förväntas?
  • Det kommer behövas en nyemission mot slutet av året.
Läs hela inlägget »
Verksamhet:
Azelio har utvecklat en egen teknologi för att lagra solenergi och utvinna el med hjälp av stirlingmotorn. Med ett tydligt fokus mot distribuerad elektricitet där den behövs och när den behövs har Azelio en lösning för koncentrerad solenergi med termisk lagring. Bolaget inriktar sig i huvudsak mot områden inom solbältet med avsaknad av elektricitet eller svag nätkoppling. Azelio erbjuder en skalbar lösning för hållbar elektricitet dygnet runt till en mycket låg kostnad.