Aktietips, analys & nyheter

2020

Azelio har tecknat en avsiktsförklaring (MOU) med mexikanska CITRUS för att leverera energilagring till jordbruk, livsmedels- och gruvindustrin samt olje- och gasindustrin. Kundbasen utgörs även av turismsektorn med hotell i Mexiko, Nord- och Centralamerika. Avsiktsförklaringen innefattar en installerad kapacitet om 20 MW av Azelios energilagring fram till 2024. Parterna avser även att utöka samarbetet med ytterligare projekt utöver ramen för avsiktsförklaringen.

Azelio har även tecknat avtal i USA. Avsiktsförklaringen med det amerikanska bolaget Trimark innefattar installationer om 45 MW av Azelios energilagring fram till år 2025 på den nordamerikanska marknaden, där Trimark kommer att vara systemintegratör. Utöver denna avsiktsförklaring avser parterna att utöka samarbetet med ytterligare projekt då första installationerna har inletts. 

Det framgår av pressmeddelanden under veckan.

Azelio steg 14% i veckan och är därmed upp 19% i år trots utspädning i samband med nyemission. 

Läs hela inlägget »

Azelios Q1 visade på planenlig framfart för verksamheten med undantag för vissa förseningar relaterade till Covid-19.

Några viktiga nyckeltal:

  • Kassaflöde efter investeringar: -68 MSEK
  • Likvida medel: 293 MSEK. Rörelsekapitalet bedöms räcka fram till december i år.

Avslutande VD-kommentar i rapporten:

  • Vi arbetar målmedvetet och bockar kontinuerligt av viktiga delmål på väg mot att starta serieproduktion under Q3 2021, då med en betydande orderbok.

Aktien sjönk 15% under veckan och är ner 22% i år.
Läs hela inlägget »

Azelio har kursmässigt utvecklats stabilt positivt efter kursbotten på 7 kr den 16 mars. Uppgång senaste veckan var hela 15% till ett börsvärde runt 1 miljard.

Azelio har tecknat en avsiktsförklaring med det chilenska företaget Industria Mecánica VOGT S.A. (VOGT) för energilagringsprojekt till gruvindustrin i Latinamerika. Avsiktsförklaringen innefattar ett samarbete om 10 MW installerad kapacitet av Azelios energilagring från 2021 till 2024. Samarbetet förväntas utökas med ytterligare projekt efter detta första avtal. Det framgår av ett pressmeddelande.
 

  • Att samarbeta med ett väletablerat bolag som VOGT och att introducera vår teknik för gruvindustrin är mycket positivt för Azelio. Vi ser fram emot att visa de kommersiella och miljömässiga värden som Azelios energilagring innebär, säger Jonas Eklind VD för Azelio.
Läs hela inlägget »

Riktkurs 30kr

Azelio finns med när Pareto presenterade sin uppdatering av utvalda småbolag. Pareto anger riktkursen 30 kr och motiverar bl a med att företrädesemissionen gick bra och att det under våren förväntas komma bekräftelser på att lösningen fungerar enligt löfte i Marocko. Intresset för bolagets lösning är stort.

Azelio steg hela 16% under veckan. 

Läs hela inlägget »
Verksamhet:
Azelio har utvecklat en egen teknologi för att lagra solenergi och utvinna el med hjälp av stirlingmotorn. Med ett tydligt fokus mot distribuerad elektricitet där den behövs och när den behövs har Azelio en lösning för koncentrerad solenergi med termisk lagring. Bolaget inriktar sig i huvudsak mot områden inom solbältet med avsaknad av elektricitet eller svag nätkoppling. Azelio erbjuder en skalbar lösning för hållbar elektricitet dygnet runt till en mycket låg kostnad.