Aktietips, analys & nyheter

2020 > 05

Azelios Q1 visade på planenlig framfart för verksamheten med undantag för vissa förseningar relaterade till Covid-19.

Några viktiga nyckeltal:

  • Kassaflöde efter investeringar: -68 MSEK
  • Likvida medel: 293 MSEK. Rörelsekapitalet bedöms räcka fram till december i år.

Avslutande VD-kommentar i rapporten:

  • Vi arbetar målmedvetet och bockar kontinuerligt av viktiga delmål på väg mot att starta serieproduktion under Q3 2021, då med en betydande orderbok.

Aktien sjönk 15% under veckan och är ner 22% i år.
Läs hela inlägget »
Verksamhet:
Azelio har utvecklat en egen teknologi för att lagra solenergi och utvinna el med hjälp av stirlingmotorn. Med ett tydligt fokus mot distribuerad elektricitet där den behövs och när den behövs har Azelio en lösning för koncentrerad solenergi med termisk lagring. Bolaget inriktar sig i huvudsak mot områden inom solbältet med avsaknad av elektricitet eller svag nätkoppling. Azelio erbjuder en skalbar lösning för hållbar elektricitet dygnet runt till en mycket låg kostnad.