Aktietips, analys & nyheter

2019

Jonas Måhlén, Head of Delivery, och Carina Osmund, Head of Production and Sourcing, avyttrade sammanlagt cirka 30000 aktier 20-27 december.

Källa: Finansinspektionens insynslista.

Läs hela inlägget »

Efter ett antal köp av insynspersoner under hösten så rapporterades den första försäljningen den 23:e december.  Carina Osmund, Head of Production & Sourcing, avyttrade 10000 aktier.

Läs hela inlägget »

Bolaget meddelar idag i pressmeddelande att man fått en order på ett nytt område:

Ordern som är på 20 mkr är den första där Heat Power-moduler kommer användas för att ta tillvara på spillvärme från förbränningsmotorer drivna av naturgas.

VD Thomas Öström kommenterar:

  • Vi är väldigt stolta över denna första order inom kraftverk baserade på förbränningsmotorer, ett område med stark tillväxtpotential. Kraftverk baserade på förbränningsmotorer används ofta för att balansera sol- och vindkraft, och våra Heat Power-moduler både ökar verkningsgraden och minskar koldioxidutsläppen.
     
Climeon, som ingår i portföljen, har gått mycket svagt sedan toppnoteringen 114 kr i april. Senaste veckorna har nedgången stannat upp. 
Läs hela inlägget »

Dagens rapport från Climeon visar att det går trögare än väntat för bolaget att både leverera och att ta nya order. Rapporten för tredje kvartalet var på det sättet en spegel av förra rapporten. Att orderingången skulle vara låg var känt men siffran noll sticker ut en del i ett bolag som värderas runt 3 miljarder. Aktiekursen har nästan halverats från toppnoteringen i våras till stor del beroende på att utvecklingen sker långsammare än väntat.

Positivt är att kassan på 166 mkr är god. Kvartalets kassaflöde var -13 mkr. Orderstocken är 782 mkr.

Positiva uttalanden i VD-kommentaren samt årets insynsköp talar för att det kan löna sig att vara långsiktig. Exempel på kommentarer i rapporten:

Om Japan, marknaden med en gigantisk potential:

  • Trots tidsåtgången för dessa första kraftverk har vår syn på potentialen i Japan stärkts, de politiska tongångarna går i rätt riktning och vi har ökat vår lokala närvaro.
Om det marina segmentet, som är bolagets ursprung:
  • En viktig milstolpe inom det maritima segmentet är att Climeon för första gången godkänts i ett Factory Acceptance Test för en kund inom containerfrakt. Heat Power-modulen togs ombord på fartyget under tredje kvartalet och installationen fortsätter under fjärde kvartalet. Fortfarande kvarstår ett antal steg i certifieringsprocessen för att få produkten godkänd för det första containerfartyget, vilket när det sker kommer att öppna upp en större del av den maritima industrin.
Läs hela inlägget »

Styrelseledamoten Vivianne Holm har köpt cirka 45000 aktier på kurs runt 70 kr.

Insidermönstret senaste halvåret är entydigt positivt och många köp har skett på nivåer över aktuell kurs.

Läs hela inlägget »

Pareto sänker idag sin riktkurs för Climeon till 100 kr (120 kr)

Läs hela inlägget »

AFV: Sälj

Affärsvärlden fortsätter att ha en negativ syn på Climeon. Den 13 september förra året presenterade man en säljrekommendation och idag var det dags igen. Kursen sjönk idag  8% till 66kr. Efter förra årets säljrekommendation sjönk aktien från cirka 80 kr relativt stabilt ner mot bottennivån 45,60 kr i slutet av december. 

Under senaste året har det hänt en hel del positivt i verksamheten vilket återspeglas bl a i andra artiklar av hållbaraaktier.se. Aktiekursen har som högst varit uppe i 115 kr men fallit tillbaka efter kvartalsrapporter som visat på att kommersialiseringen tar längre tid än väntat. 

Insidermönstret är entydigt positivt det senaste halvåret.

Läs hela inlägget »

Aktie:
Climeon

Tidshorisont:
6 mån

Därför blir aktien en vinnare:
Flera stora order från Japan

Aktietips av:
LennartL

Äger du eller närstående aktier i bolaget?
550

Läs hela inlägget »

Pareto höjde idag riktkursen för Climeon med hela 50% till 120 kr. Det framgår av en analys.

Hållbaraaktier.se gjorde nyligen en köprekommendation utan att definiera riktkurs. Långsiktigt perspektiv krävs. 

Läs hela inlägget »

Läs utförlig artikel här

Läs hela inlägget »

Climeons rapport för första kvartalet togs emot med besvikelse och aktien sjönk under rapportdagen med 6% i en generellt nedåtgående börs. Tre negativa nyheter var beskedet om att ledtiderna i Japan är längre än väntat, att order på 10 mkr annullerats och att inga nya order kommit in under kvartalet. De tunga positiva händelserna i form av samarbetet med BEV och den övertecknade emissionen var ju kända sedan tidigare. 
 
Omsättningen kom igång under kvartalet. En positiv nyhet var att bruttomarginalen i leveranser till den japanska marknaden indikerade att långsiktig målnivå ligger inom räckhåll. Vid periodens utgång uppgick orderstocken till 799,3 MSEK (404,3), motsvarande 228 (137) Heat Power-moduler. 

Hållbara Aktiers bedömning av bolaget är oförändrat positiv även om signalerna under kvartalet tydliggör såväl risker som behovet av ett långsiktigt synsätt.

Läs hela inlägget »

Climeon har per 190506 stigit med 122% senaste 12 månaderna och 79% i år. Däremot har aktien svalnat betydligt senaste månaden och då inte hängt med i den allmänna haussen för bolag med inriktning mot miljöteknik och förnyelsebar energi. Aktien har efter dagens nedgång sjunkit 2% vilket är svagare än 36 av aktierna listade på hållbaraaktier.se. 
 
I Affärsvärldens nummer den 25 april gjordes en genomgång av Climeon från olika perspektiv. VD Thomas Öström fick även pryda omslaget med rubriken ”Klimatets frälsare". Dagarna efter analysen föll aktien cirka 10%. I artikeln, som alla ägare och potentiella sådana rekommenderas att läsa, ges en balanserad syn på hot och möjligheter. Några uttalanden om bland annat värdering och hur unik lösningen kan tillåtas vara i det långa perspektivet balanserades mot den stora potentialen, årets framgångar och samarbetet med BEV. 
 
Climeon är med sina 4,4 miljarder i börsvärde i samma värderingsklass som Powercell som just nu värderas till cirka 5 miljarder. Till skillnad från Powercell har Climeon rönt ett stort intresse från institutioner. 
 
Bolaget genomförde nyligen en emission. Från bolagets pressmeddelande 190404 framgår; "Emissionen var starkt övertecknad med stort intresse från institutionella investerare i Norden, Tyskland, Storbritannien och USA". Några av dessa var Handelsbanken, Skandia, Länsförsäkringar och Enter Fonder.” Emissionen skedde till kursen 83 kr. Nyemissionens 240 miljoner kronor kommer bidra till att accelerera bolagets affärsplan genom marknadslansering på utvalda marknader, snabbare produktutveckling för att nå ytterligare kostnadsbesparingar med målet att snabbare nå målet om 50 procent bruttomarginal.
 
Hållbara Aktier bedömer att Japan är nyckeln. Grundförutsättningarna där är goda med högt elpris, hög andel importerad el och ett mycket stort elbehov. Geotermiska förutsättningarna är mycket goda. Lyckas man där kan bolagsvärderingen mångdubblas. I årsredovisningen berör man detta bland annat på följande sätt:
 
”Vår geotermiska affär har utvecklats i en rasande takt under året. I juni levererade vi för första gången någonsin Heat Power-moduler till en kund inom geotermi och i november producerade samma maskiner sina första kilowatt geotermisk el på Island. Från förstudie till första kilowatt tog det 10 månader av in- tensivt arbete, något som tar flera år för geotermiska kraftverk för höga temperaturer. Efter omfattande tester av våra maskiner och Varmaorkas omkringliggande konstruktion godkände kunden anläggningen i mars 2019.” 
”På precis samma sätt ska vi systematiskt bygga upp kraftverk i Japan tillsammans med bland andra Baseload Power Japan och Dios Energy. Det finns inte bara ett skriande behov av en förnybar baskraft i landet utan också ett stort behov av nya intäktskällor för människorna på landsbygden. Med samma geotermiska förutsättningar som Island men betydligt fler invånare och ett skyhögt elpris är affärsmöjligheterna enorma. Precis som på alla våra marknader kommer vi stöta på utmaningar längs vägens gång men med det team vi har på plats är jag övertygad om att vi kommer ta oss fram och nå våra mål. Precis som vi gjort hittills.”
 
Noterbart från årsredovisningen är stora aktieinnehav hos ledning och då bland annat VD. Detta är positivt.
 
Sammanfattningsvis så har hållbaraaktier.se en  positiv syn på bolaget;

  • Tekniken fungerar.
  • Finansiering känns trygg.
  • Kompetens inkl nätverk verkar god.
  • Baserat på offentliggjord information så bör förutsättningarna vara goda att lyckas i Japan vilket då kan bli en mycket stor marknad. Större order kan komma under året.
  • Kursrekylen har gjort aktien mer köpvärd och det ökade institutionella ägandet är positivt. Hållbara Aktier lägger in Climeon i portföljen till dagens slutkurs 91,20 kr.
Läs hela inlägget »

Climeon noterar nu all-time-high vilket Hållbara Aktier anser är motiverat. Orderstocken har sedan börsintroduktionen i september 2017 vuxit från 350 mkr till 820 mkr vid senaste årsskiftet. Investeringssamarbetet med Breakthrough Energy Ventures (BEV), en investerarledd fond backad av några av världens främsta företagsledare, innebär en kvalitetsstämpel både på bolaget, dess teknik och potential. Investeringen föregicks enligt uppgift av en nio månader lång utvärdering av fondens expertteam. Fonden har investerat i finansieringsbolaget Baseload Capital som Climeon deläger, för att accelerera utrullningen av lågtempererad geotermisk värmekraft globalt. Kundernas lönsamhet att investera i Climeons lösning är god även när elpriset är lågt som det är på Island.

Marknadspotentialen är betydande och vid framgång med de stora projekten på Island och kanske framför allt Japan, så är chansen mycket stor att orderingången ökar rejält. Bolagets teknik är ledande, patentskyddad och man möter sällan konkurrenter i de affärer man är inne i. 

När en aktie blir haussad som Climeon blivit under året så är det bra att ta ett steg tillbaka och hitta andra perspektiv än de som gäller för stunden. Ett sådant är att titta på gamla analyser där exempelvis Affärsvärlden 180913 rekommenderade sälj på nivån 74 kr. Bedömningen var att Climeon var en "hajpad start-up med väldesignade löften. Att därtill med utvalda storägare finansiera sitt eget orderflöde säger en del om mognaden inom geotermi och riskerar bränna andra aktieägare vid bakslag." Samtidigt ansåg tidningen att aktien förtjänade en ny chans när osäkerheten skingrades. Börsveckan rekommenderade avvakta någon månad senare. Båda tidningarna fick rätt i det korta perspektivet.

Det som hänt sedan ovan bedömningar är bland annat kvalitetsstämpeln via BEV, höga leveranser i Q4, bättre testanläggning i Kista och framåtskridande i Japan där en anläggning nu sluttestas. Det innebär att osäkerheten har minskat en del. Om det kommer positiva bulletiner från Japan så kan man förvänta sig ett nytt kurslyft (jfr positiva testresultat från SaltX anläggning i Tyskland som gav ett stort lyft). Optimismen stärks ytterligare i VD-orden i senaste rapporten som avslutas med "Den känsla jag delar med mina kollegor just nu är otrolig. Vår idé om att förändra samhällen genom att förse dem med fossilfri el 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, oberoende av solsken och vind, har börjat realiseras." Ledningen är storägare men har sålt lite under året (enligt uppgift privatekonomiskt betingat). 

Hållbara Aktier är långsiktigt positiva till Climeon. 

Läs hela inlägget »

Dagens Industri skriver i dagens nummer att fonden Breakthrough Energy Venture investerar 115 mkr i ett finansieringsbolag där Climeon är delägare. Detta kommer underlätta Climeons expansion, utgöra en kvalitetsstämpel samt ge bolaget tillgång till ett bra nätverk. Bakom fonden står Bill Gates, Marc Zuckerberg och Jeff Bezos.

Läs hela inlägget »
Verksamhet:
Climeon är ett svenskt produktbolag inom energiteknik. Bolagets unika teknik för värmekraft – Heat Power – tillgängliggör en stor outnyttjad energikälla och ger hållbar el från varmvatten, dygnet runt, året runt. Heat Power är en billig och förnybar energikälla med potential att ersätta mycket av den energi som idag kommer från kol, kärnkraft, olja och gas.