Aktietips, analys & nyheter

2020

Kursen pendlade i intervallet 49-61 kr under veckan för att stänga på 57,30 kr.

Kursen steg efter den positiva nyheten att Climeon har vunnit en första order inom geotermisk värmekraft i Taiwan. Det är en ny geografisk marknad för bolaget. Totalt uppgår ordervärdet till cirka 41 MSEK.

  • Vi stolta över att fortsätta vår globala expansion genom att vinna en första order i Taiwan. De geologiska förutsättningarna i kombination med ekonomiska incitament för grön elproduktion gör Taiwan till en spännande marknad med stor potential för Climeon, säger Thomas Öström, VD för Climeon i pressmeddelandet.

Q1-rapporten senare i veckan resulterade i en rekyl neråt. På positiva kontot återfanns viss framdrift i Japan och Island. Den negativa bilden speglas av uttalandet i rapporten från VD Thomas Öström om Corona: 
  • Konsekvenserna av coronapandemin är än så länge svåra att överblicka, men allt tyder på att det kan bli en utdragen process. För Climeons del ser vi att de flesta investeringsplanerna inom såväl maritim- som industrisegmentet i stort sett har stannat av och därmed även affärsförhandlingarna. Det rekordlåga oljepriset i kombination med åtstramade investeringsbudgetar gör att satsningar på förnybar energi och energiåtervinning nedprioriteras. 
     
Kassaflödet från löpande verksamheten för perioden uppgick till -32,9 MSEK (-20,6) vilket kan relateras till likvida medel som uppgick till 95 Mkr inklusive kortfristiga placeringar.
Läs hela inlägget »

Climeon blev veckans vinnare med en uppgång på hela 30%. Uppgången kom efter nyheten om att Climeons första Heat Power-modul i ett geotermiskt kraftverk i Japan har driftsatts. 

  • Det här är en otroligt viktig milstolpe för Climeon. Japan är en av de tuffaste geografiska marknaderna att ta sig in på så jag är otroligt stolt över att vi tillsammans med Baseload Power Japan lyckats få upp ett kraftverk så här fort, jämfört med hur lång tid det brukar ta i Japan, säger Thomas Öström, VD för Climeon i ett pressmeddelande.


Japan är en av Climeons högst prioriterade geografiska marknader på grund av de goda förutsättningar för geotermisk elproduktion som finns i landet. Efter olyckan i kärnkraftverket Fukushima 2011 har Japans inhemska energiproduktion minskat kraftigt, varför huvuddelen av all primärenergi importeras och merparten är fossil. Det finns många varma källor runt om i landet ur vilka geotermisk värmekraft kan utvinnas. Idag utnyttjas endast drygt 2 procent av de kända geotermiska energitillgångarna. Priset på geotermisk el i Japan ligger idag på drygt 3 kr per kWh, vilket är cirka åtta gånger högre än elpriset i Sverige.
 

Läs hela inlägget »

Q4 liknade de senaste rapporterna. Tröghet i leveranserna och ingen riktig fart i orderingången. Totalt sett fortsätter dock verksamheten att utvecklas. Exempelvis ökade nettomsättningen under helåret till 116,8 MSEK (58,9). Det fjärde kvartalet var händelserikt med en första order för kraftverk baserade på motorer, ett strategiskt samarbete för att öppna upp en ny del av geotermimarknaden samt provkörning till sjöss med Virgin Voyages. Totalt uppgick orderstocken till 729,7 MSEK (818,6) vid kvartalets slut.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -47,9 MSEK under Q4 och nettokassan ligger strax under 100 mkr.

Läs hela inlägget »

Climeon presenterar sig för internationella investerare. Läs mer här.

Läs hela inlägget »

Storägaren Strand småbolagsfond (förvaltaren Johan Thorén) kommenterade idag Climeons utveckling i EFN Börslunch. 

Han lyfte fram att den stora fokuseringen på Japan och geotermisk energi varit ett strategiskt misstag med tanke på att det skett på bekostnad av övrig verksamhet. Potential och intresse i Japan är fortsatt mycket stort men tillståndsprocesser etc gör att det drar ut på tiden. Man räknar med att ha den första anläggningen igång till sommaren vilket då skapar förutsättning för nya stororder. Sammantaget betraktades 2019 som ett "tråkigt år" för Climeon.

Det som däremot lyfts fram som intressant är ordern i England från ett kraftvärmeverk. Hållbara aktier lyfta fram denna den 9 december. Det är ett genombrott på ett område där ledtiderna och komplexiteten är klart mindre. Ordern är den första där Heat Power-moduler kommer användas för att ta tillvara på spillvärme från förbränningsmotorer drivna av naturgas. Climeons lösning är mycket lönsam i detta fall och bidrar även till en mer hållbar totallösning via minskade CO2-utsläpp.

Läs hela inlägget »
Verksamhet:
Climeon är ett svenskt produktbolag inom energiteknik. Bolagets unika teknik för värmekraft – Heat Power – tillgängliggör en stor outnyttjad energikälla och ger hållbar el från varmvatten, dygnet runt, året runt. Heat Power är en billig och förnybar energikälla med potential att ersätta mycket av den energi som idag kommer från kol, kärnkraft, olja och gas.