Aktietips, analys & nyheter

2019

Svag rapport

Absolent fortsätter att rekylera från toppnoteringen 580 kronor vilken noterades i slutet av juli. Nedgången är hela 34% men totalt sett under året är uppgången fortfarande starka 68%.

Värderingen innehåller förväntningar om fortsatt stark tillväxt såväl organiskt som via förvärv. Veckans rapport visade på tillväxt på 69% men organiskt var det negativ utveckling (-8%). Även VD-kommentaren får anses lite försiktig och bland annat i avslutningsorden:

  • Som helhet har vi respekt för marknadsutvecklingen den närmsta tiden men samtidigt ser vi positivt på vad vi som bolag kan leverera i form av tillväxt, synergier i förvärv samt marginalförbättring i befintlig verksamhet.
Under veckan sjönk kursen 16% och bröt för första gången sedan våren 2018 kurvan SMA 200 (glidande medelvärde för de sista 200 handelsdagarna). Ligger kursen över brukar aktien av vissa anses ligga i en långsiktigt uppåtgående trend.
Läs hela inlägget »

Absolent är på kursnivån 500 kr en av de senaste årens kursvinnare. Enbart under året har kursen gått upp 120%. 

I går meddelade bolaget att man via ett dotterbolag i England tagit sin största order hittills; 33 mkr med leverans 2019 och 2020.

Läs hela inlägget »

Absolent fortsätter sin förvärvsdrivna tillväxtresa genom att förvärva bolaget Diversitech, Kanada. Köpeskillingen uppgår till 142 mkr (givet maximalt utfall av tilläggsköpeskilling) meddelar bolaget i ett pressmeddelande. Det innebär ett P/S på cirka 1,0. Bolaget är liksom tidigare förvärv lönsamt med en justerad EBITDA-marginal på 14%.

Hållbaraaktier.se är positiva till Absolent som bolag men konstaterar att värderingen nu är hög. Vi tog bort köprekommendationen efter en snabb uppgång tidigare i vår. Sedan dess har den starka kursutvecklingen bara fortsatt och aktien är upp med 85% i år och 126% senaste 12 månaderna. 

Läs hela inlägget »

Hållbara Aktier tar i dag bort sin köprekommendation då kursen stigit mycket under kort tid och vi ser risk för rekyl. Den positiva bedömningen av bolagets långsiktiga förutsättningar kvarstår.

Läs hela inlägget »

Hållbara Aktier bedömer att Absolent har goda förutsättningar att växa väl i nivå med genomsnittet från de senaste 5 åren (23%) till bibehållen lönsamhet. Detta även om konjunkturen försvagas en del. Branschen är fragmenterad och bedöms uppgå till 20 miljarder USD. Bolaget har visat att det kan växa via förvärv på ett ordnat sätt där man köper lönsamma bolag och behåller varumärken, dvs inte förändrar för mycket vilket brukara vara riskfyllt. Även organiskt ser det bra ut och man räknar med att åtminstone hänga med i marknadstillväxten som uppgår till 8%. Efterfrågan på att skapa en mer hållbar arbetsmiljö driver på som megatrend.

Absolent har en hög bruttomarginal och parar vi ihop bolaget med andra högmarginalföretag som växer stadigt så blir några jämförelseobjekt I.A.R Systems, Mycronic och Nederman. P/E-snittet för dessa är 26 baserat på fjolårets vinst med ett P/S på 4,6. Motsvarande värden för Absolent är ett P/E på 36 och P/S på 5,7. Multiplarna lär inte stiga i ett långsiktigt perspektiv utan snarare falla tillbaka en del, hur mycket beror på vilken tillväxttakt som bolaget levererar. Bolaget växer löpande in i värderingen och när man förvärvar så är multiplarna typiskt väsentligt under bolagets egen värdering. 

Ägarstrukturen är intressant med Melker Schörling som huvudägare och inspiratör när det gäller strategi. Även VD har ett betydande innehav. 

Aktien är långsiktigt köpvärd baserat på grundtesen att det är ett välskött bolag som verkar inom en lönsam nisch med god underliggande tillväxt och med goda förvärvsmöjligheter. Efter uppgången på 150 procent på mindre än ett år så är aktien rimligt värderad i nuläget men var beredd vid eventuella svackor eller köp redan nu för att behålla långsiktigt.

Läs hela inlägget »

Analys av en kursvinnare

Absolent var en av kusrvinnarna under 12-månadersperioden 171130-181130 både bland Mid Cap och i branschen "Industri & Tjänster"

Om bolaget:
Absolent Group AB tillverkar luftfiltreringsprodukter för rening av processluft från metallbearbetningsmaskiner såsom CNC- maskiner, härdar, pressgjutmaskiner mm. Företagets produkter säkerställer ren luft i verkstadslokaler och produktionsanläggningar.

Varför blev Absolent en kursvinnare under perioden?
Aktien tog fart i samband med rapporten i maj 2018 efter några år med sidledes rörelse på börsen. Rapporten uppvisade stark tillväxt både vad gäller försäljning, resultat och kassaflöde. Rapporten följdes av köprekommendationer som ytterligare bidrog till lyft. Bland annat pekade Affärsvärlden på att bolaget är ett ”höglönsamt tillväxtbolag med en urstark balansräkning med omkring 100 miljoner i nettokassa. Förutsättningarna för att fortsätta växa även via förvärv är således mycket goda, menade tidningen.” (AFV 180601). 
 

Vilka faktorer talade för uppgångspotential innan perioden?
Rapporten inför 12-månadersperioden andades optimism. Bland annat skrev bolaget att "Efterfrågan på våra produkter och tjänster fortsätter på en hög nivå. Alla dotterbolagen har en positiv försäljningsutveckling. Koncernens goda utveckling vilar därför på en bred bas. En god konjunktur och ett fortsatt bibehållet starkt fokus på miljöfrämjande aktiviteter kännetecknar våra marknader. Detta skapar bra förutsättningar för en fortsatt långsiktig organisk tillväxt för branschen i stort och för vår koncern i synnerhet". Siffrorna i rapporten visade på stabil tillväxt men framför allt stark utveckling för kassaflödet (exklusive förvärv). Det senare viktigt för att skapa fortsatt utrymme för förvärv.

Såväl P/S, P/E som EBV/EBIT låg lägre än 3-årssnittet. Insideraktivitet och VD-innehav var positiva indikatorer. Absolent är en av många kursvinnare de senaste åren som uppvisat relativt hög tillväxt i kombination med höga bruttomarginaler.