Aktietips, analys & nyheter

2019 > 12

Alelion blev för andra veckan i rad en av vinnarna bland hållbara aktier och gick upp 12%. Tre nyheter stöttade uppgången:
 

  1. Avtal med Cargotec. Ramavtalet med finska Cargotec avser utveckling och leveranser av högspänningsbatterier för elektrifiering av koncernens olika industrifordon. 
  2. Åsa Nordström permanent VD. Åsa som varit tillförordnad VD sedan augusti har arbetat i bolaget sedan 2016 och hade fram till augusti i år rollen som försäljnings- och marknadschef. 
  3. Order från Huddig på cirka 2 mkr. För Alelion innebär ordern ett första insteg på anläggningsmaskinsmarknaden. 
Läs hela inlägget »

Alelion blev veckans vinnare med en uppgång på hela 31%. Aktien har varit nedtryckt och lyftes av tisdagens nyhet att Alelions  högspänningsbatterier klarar certifieringskrav för vägfordon vilket öppnar för nya möjligheter inom specialfordonssegmentet.

Testerna som genomförts visar att batterierna möter alla de krav som ställs på batterier och batterisystem som skall användas i väggående fordon. Alelion kommer därmed att tillhöra den begränsade skara av tillverkare vars högspänningssystem är godkända för just detta marknadssegment vilket ger nya möjligheter avseende försäljning till denna typ av fordon. Det framgår av ett pressmeddelande.

Trots uppgången är bolaget fortfarande en av årets stora förlorare med en nedgång på 91%.
 

Läs hela inlägget »

Analys av en kursvinnare

Alelion var en kursvinnare i branschen Industri & Tjänster
under 12-månadersperioden 171130 - 181130.

Om bolaget:
Alelion utvecklar, låter tillverka och marknadsför litiumjon baserade energilagringssystem för industritruckar. Litiumjonteknologin öppnar för en utfasning av fossila bränslen och övergång till mer hållbar energianvändning. Fördelarna med litimjon jämfört med bly/syra är tydliga. Litiumjonbatterier har en längre livslängd, är mindre, energitätare, kostnadseffektivare, miljövänligare, blyfria och går betydligt snabbare att ladda.

Varför blev Alelion en kursvinnare under perioden?
Marknaden för litiumjonteknologin väntas växa med 30% årligen och 2025 omsätta 100 miljarder dollar. Alelium ligger långt fram och är med sina 12 år i branschen en av de mer erfarna aktörerna. Tillväxten i orderingången var 74% i Q3 2018 (35% ackumulerat) och
tenderar således att öka. Det är i huvudsak dessa grundfaktorer som
drev kursen positivt under den aktuella 12-månadersperioden då Alelium
blev en vinnare bland Industri & Tjänstebolag. Finansieringen har delvis
lösts med att emittera företagsobligationer, vilket var lyckosamt, och
bidrag från EU. 
 

Vilka faktorer talade för uppgångspotential innan perioden?
Bolaget introducerades 2016 till kursen 5,90 kr och gick riktigt starkt den första perioden. Kursen gick snabbt upp till 15 kr innan rekylen kom. Målet i introduktionsprospektet var att nå 500 mkr i omsättning 2018 med en liten vinst, vilket inte kommer uppnås. Nästa tydliga
uppgångsfas kom inte förrän 2018. Rapporten inför den aktuella
12-månadersperioden visade på försvagad tillväxttakt i orderingång (+37%)
även om den ackumulerade tillväxten i order var uppe i nästan i 200%.
Positivt var att de fyra största ägarna samt många mindre löste sina
teckningsoptioner och tillförde sammanlagt in 39,4 Mkr i nytt kapital.   

Indikatorerna i nedan tabell var neutrala till negativa.