Veg of Lund

Aktietips, analys & nyheter

2020

Kraftigt övertecknad emission och het framtidsnisch räckte inte till för att ge Veg of Lund en bra start på börsen. Aktien stängde första vecklan på 10 kr vilket kan jämföras med teckningskursen 11 kr.

Hållbaraaktiert.se hade inför teckningsperioden förväntansbilden att handel sksulle inledas över 11 kr. Det skedde och aktien var som högst uppe i 13,90 kr men vinsthemtagningarna blev stora och snabba och aktien sjönk snabbt tillbaka under 11 kr.

Läs hela inlägget »

Erbjudandet att förvärva aktier i Veg of Lund övertecknades kraftigt inför noteringen den 10 februari. Sett till hela erbjudandet tecknades emissionen cirka 2,8 gånger. De inkomna anmälningarna summerar till cirka 84 MSEK, fördelat på drygt 2 600 konton.  Genom Erbjudandet tillförs Bolaget cirka 30 MSEK. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bland nytillkomna aktieägare finns bland annat Arastoupour & Persson Investment AB (Leif GW Persson & Iraj Arastoupour), Gantro AB, LMK Ventures AB och LMK Venture Partners AB.

Hållbaraaktier.se publicerade den 12/1 en artikel där vi rådde att teckna baserat på nedan argumentation:
 

Veg of Lund - teckna eller inte?

Veg of Lund är ett spännande företag om än med kort historik och i ett tidigt skede. Bolagets mål är att baserat på patent från forskning vid Lunds Universitet utveckla produkter för att bli ett av Skandinaviens ledande företag inom växtbaserade, smakrika och hälsosamma livsmedel. Vi kommer ta med bolaget bland de nära 70 övriga som listas och följs på Hållbaraaktier.se.

Den kortsiktiga frågan är om man ska haka på redan innan introduktionen och teckna aktier för 11 kr (som ger ett börsvärde vid introduktion på cirka 116 mkr)?

Vår bedömning är att det är mycket som talar för att emissionen blir övertecknad och att handel den första dagen kommer ske över introduktionskursen. Det som talar för detta är bland annat:

  • Verksamheten ligger helt rätt i tiden
  • Ledningen ger ett bra intryck och har lämplig bakgrund
  • Potentialen är stor om man lyckas 
  • Kommersialiseringen har inletts
  • 70% av emissionen är garanterad av såväl "kändisar" som bl a Leif GW samt ledande personer runt bolaget. Detta borgar för lite extra publicitet som är positivt i det korta perspektivet (jfr exemplet Triboron för runt ett år sedan)


Se ovan som input till din egen analys av bolaget. 

Läs hela inlägget »
Verksamhet:
Veg of Lund är ett livsmedelsutvecklingsföretag med rötter i forskning vid Lunds universitet. Bolaget har en unik och patenterad metod för att producera en värmestabil vegetarisk emulsion bestående av potatis och rapsolja. Veg of Lund har lanserat My Foodie® som sin första produkt, vilken säljs hos aktörer inom dagligvaruhandel i Sverige och i utvalda europeiska marknader. 

Veg of Lunds strategi bygger på att utveckla innovativa växtbaserade livsmedel efter dagens konsumentpreferenser. Bolagets produkter har en neutral smakprofil, vilket är viktigt för att nå en stor grupp av konsumenter. Med hjälp av sin patenterade emulsion kan Veg of Lund erbjuda alternativ för ett flertal traditionella, animaliebaserade livsmedel med unika produkter som kan smaksättas med flera olika populära smaker.