Fagerhult

Aktietips, analys & nyheter

2019 > 05

Fagerhult var en kursvinnare i 5-årsperspektivet 2013-2018 då totalavkastningen uppgick till 280%, trots att kursen började sjunka redan sommaren 2017 efter toppnoteringen runt 130 kr. Bakgrunden till den starka långsiktiga utvecklingen beskrivs separat i kursvinnaranalysen.

I dag är kursen 61 kr.

Den senaste delårsrapporten togs emot negativt. Där sammanfattades utvecklingen så här:
 

  • "Första kvartalet 2019 bjöd på blandade resultat. Övergripande kan noteras att både orderingång, nettoomsättning, rörelseresultat och kassaflöde var högre än första kvartalet 2018. Det fanns betydande skillnader mellan affärsområdena, några positiva och några negativa, och de regionala utmaningar som redovisades för förra kvartalet hade en negativ inverkan på den organiska utvecklingen.
  • Under kvartalet slutfördes förvärvet av 100 % av aktierna iGuzzini illuminazione S.p.A.. Förvärvet skapar ett nytt ledande belysningsföretag med en tydlig tredjeplats på den europeiska marknaden. iGuzzini har konsoliderats från och med den 1 mars."
Vidare kommenterade VD att 
  • "På kort- och medellång sikt har vi nu börjat vidta
    åtgärder för att stärka resultatet i några av de regioner där vi har utmaningar.
  • Vi har också inlett ett strategiarbete för att ytterligare stärka koncernen och dra nytta av att vi nu är ett av Europas största och mest framgångsrika belysningsföretag.
  • Som en del av strategigenomgången arbetar vi också med uppkopplade belysningslösningar, connectivity, för att säkerställa att vi även framöver fortsätter ha ett marknadsledande kunderbjudande.
  • Hittills har 2019 varit, och kommer att förbli, ett intensivt och aktivt år för alla inom Fagerhult-koncernen. Vi ser fram emot utmaningen."
Läs hela inlägget »

Analys av en kursvinnare

Industri & Tjänster
131130 - 181130

Om bolaget:
Fagerhult utvecklar och marknadsför belysningslösningar för professionella inomhus- butiks- och utomhusmiljöer. Fokus är att med gedigen belysningskunskap erbjuda ett brett utbud av innovativa, energieffektiva och miljövänliga belysningslösningar.

Varför blev Fagerhult en kursvinnare under perioden?
Aktien steg stabilt 2014 till och med sommaren 2017 underbyggd av successivt stigande försäljning och resultat. Kursen steg som mest i början av 2017 via en stark bokslutskommuniké, höjd utdelning och positiva prognoser. När signaler om avstannande tillväxt började komma senare under 2017 med avmattande resultat som följd så vände sedan kursen neråt lika stabilt som under uppgångsfasen. Värderingsmultiplarna steg under 5-årsperioden och exempelvis dubblerades P/S.
 

Vilka faktorer talade för uppgångspotential innan perioden?
Kurstrenden var positiv in i perioden då aktien redan låg över glidande medelvärden. Trenden förstärktes av rapporten för Q3 2013 som visade på tillväxt och resultatökning till skillnad från tidigare under året. Även marginalerna hade höjts. Värderingen inför perioden var förhållandevis normal jämfört med bolagets historik men låg jämfört med Mid Cap-snittet.

De flesta indikatorerna nedan pekade åt rätt håll.