Fagerhult

Aktietips, analys & nyheter

2020 > 02

Lika stabil som uppgången under 2014-2017 är nu nedåttrenden i Fagerhult. Uppgångsperioden resulterade i en kursuppgång på över +400% och nedgången är nu 60% sedan toppen. Tar vi enbart de senaste 12 månaderna så är nedgången 28%. På tisdagen sjönk aktien 10% sedan bolaget presenterat sin Q4.

Under fjärde kvartalet var handelsläget utmanande på ett flertal marknader och det återspeglas i resultatet. Organiskt var nettoomsättningen 6,6 % lägre än föregående år och rörelseresultatet var bara marginellt bättre. Organisk orderingång var -1,1%.

Resultatet per aktie blev 0,71 (1,35) under Q4 och 3,32 kr (4,39) under helåret 2019. I ljuset av detta är kursutvecklingen naturlig.

En vändning kommer att komma även om utdelningsminskningen (från 2,0 kr till 1,50 kr inte indikerar att den med säkerhet kommer inom kort. Orderingången såg lite bättre ut mot slutet av året. 

Några axplock från bokslutskommunikén:

  • Integrationen av iGuzzini går enligt plan, de långsiktigt positiva effekterna är fortsatt starka, men på kort sikt behöver verksamheten slutföra ett IT-projekt med nytt ERP- system.
  • Ser vi mot 2020 och bortom det, är tillväxt vårt främsta fokus och det har varit grunden i vårt strategiska arbete. Nu är arbetet klart och fullt kommunicerat internt, så att vi kan gå vidare till implementering och genomförande.
  • Den globala installerade basen av LED-armaturer är fortfarande låg, vilket utgör en stor möjlighet för Fagerhult, särskilt när det gäller uppkopplade lösningar. Ytterligare en stor möjlighet kommer från det strategiska arbete som har drivits under året och som nu befinner sig i kommunikations- och implementeringsfasen. 
Läs hela inlägget »

Analys av en kursvinnare

Industri & Tjänster
131130 - 181130

Om bolaget:
Fagerhult utvecklar och marknadsför belysningslösningar för professionella inomhus- butiks- och utomhusmiljöer. Fokus är att med gedigen belysningskunskap erbjuda ett brett utbud av innovativa, energieffektiva och miljövänliga belysningslösningar.

Varför blev Fagerhult en kursvinnare under perioden?
Aktien steg stabilt 2014 till och med sommaren 2017 underbyggd av successivt stigande försäljning och resultat. Kursen steg som mest i början av 2017 via en stark bokslutskommuniké, höjd utdelning och positiva prognoser. När signaler om avstannande tillväxt började komma senare under 2017 med avmattande resultat som följd så vände sedan kursen neråt lika stabilt som under uppgångsfasen. Värderingsmultiplarna steg under 5-årsperioden och exempelvis dubblerades P/S.
 

Vilka faktorer talade för uppgångspotential innan perioden?
Kurstrenden var positiv in i perioden då aktien redan låg över glidande medelvärden. Trenden förstärktes av rapporten för Q3 2013 som visade på tillväxt och resultatökning till skillnad från tidigare under året. Även marginalerna hade höjts. Värderingen inför perioden var förhållandevis normal jämfört med bolagets historik men låg jämfört med Mid Cap-snittet.

De flesta indikatorerna nedan pekade åt rätt håll.