Fagerhult

Aktietips, analys & nyheter

2020 > 03

Aktier med tydlig koppling till Italien har gått ner extra mycket. Intrum och Fagerhult är två exempel på detta. Fagerhult gav på fredagen följande uppdatering i ett pressmeddelande:

  • Inledningsvis, med hänvisning till Covid-19 viruset, har Fagerhult vidtagit ett stort antal åtgärder. Fagerhults fokus är att skydda alla anställda, fortsätta leverera till våra kunder och ta samhällsansvar. Fagerhult uppmanar alla anställda att undvika närkontakt 'social distancing', icke-överlappande skiftarbete har införts i produktionen och på kontor, och resande är inställt. Fram till idag har Fagerhult inte upplevt några stora störningar men fortsätter bevaka vad som händer på våra marknader och följa beslut och rekommendationer från lokala och nationella myndigheter.
  • Den underliggande affärsverksamheten har ännu inte påverkats av Covid-19 och den organiska orderingången är positiv i förhållande till föregående år för årets första tio veckor. Detta kommer från flertalet marknader och bolag. Hittills är utleveranserna något lägre än föregående år och två händelser har påverkat resultat negativt.
  • På grund av Covid-19 har Messe Frankfurt beslutat att skjuta upp Light & Building-mässan. Ursprungligen planerad för denna vecka, men uppskjuten till hösten. Den förskjutningen passar inte Fagerhult och därför kommer årets deltagande att ställas in. Detta beslut leder till en tillkommande engångskostnad motsvarande cirka 20 MSEK för det första kvartalet.
  • Som tidigare kommunicerat har det uppstått problem med implementeringen av ett nytt ERP-system hos vårt nyligen förvärvade bolag i Italien, iGuzzini. Utmaningarna har hanterats och är nu lösta, därför ses detta som en isolerad och nu avslutad händelse. Situationen har dock till viss del påverkat vårt resultat under perioden.
Att underliggande affärsverksamhet ännu inte påverkats och orderingången ökade första 10 veckorna var onekligen positivt men marknaden tog fasta på det negativa och sänkte aktien ytterligare på fredagen.

Aktien är ner hela 40% i år.
Läs hela inlägget »

Analys av en kursvinnare

Industri & Tjänster
131130 - 181130

Om bolaget:
Fagerhult utvecklar och marknadsför belysningslösningar för professionella inomhus- butiks- och utomhusmiljöer. Fokus är att med gedigen belysningskunskap erbjuda ett brett utbud av innovativa, energieffektiva och miljövänliga belysningslösningar.

Varför blev Fagerhult en kursvinnare under perioden?
Aktien steg stabilt 2014 till och med sommaren 2017 underbyggd av successivt stigande försäljning och resultat. Kursen steg som mest i början av 2017 via en stark bokslutskommuniké, höjd utdelning och positiva prognoser. När signaler om avstannande tillväxt började komma senare under 2017 med avmattande resultat som följd så vände sedan kursen neråt lika stabilt som under uppgångsfasen. Värderingsmultiplarna steg under 5-årsperioden och exempelvis dubblerades P/S.
 

Vilka faktorer talade för uppgångspotential innan perioden?
Kurstrenden var positiv in i perioden då aktien redan låg över glidande medelvärden. Trenden förstärktes av rapporten för Q3 2013 som visade på tillväxt och resultatökning till skillnad från tidigare under året. Även marginalerna hade höjts. Värderingen inför perioden var förhållandevis normal jämfört med bolagets historik men låg jämfört med Mid Cap-snittet.

De flesta indikatorerna nedan pekade åt rätt håll.