Aktietips, analys & nyheter

2019 > 09

Arc Aroma Pure upprepade i dagens kvartalsrapport målet att uppnå positivt kassaflöde i slutet av första halvåret 2020. Det framgår av VD-kommentaren i dagens pressmeddelande.

Intäkter och resultat uppvisar relativt små förändringar jämfört med samma kvartal föregående år.

  • Rörelsens intäkter uppgick till 1,7 (2,2) MSEK.
  • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till -4,4 (-4,0) MSEK.
  • Resultatet efter skatt uppgick till -6,5 (-4,1) MSEK.
  • Kassaflöde från löpande verksamhet: -5,6 (-6,6) MSEK

    Sammantaget innehöll rapporten inga överraskningar. Aktiekursen har sjunkit 50% det senaste året vilket vi bedömer bero på att det kommersiella genombrottet tagit längre tid än väntat. Bolaget arbetar nu på flera fronter än för ett år sedan och målet om positivt kassaflöde inom mindre än 12 månader innebär att bolaget förväntar sig att försäljningen tar fart i närtid.
Läs hela inlägget »

Arc Aroma Pura har stigit 9% under veckan efter bolagets nyhet om att man den 12-13 september kommer genomföra en första industriell utvärdering med wineCEPT®.

Industriell utvärdering görs i samarbete med distributören Clemente hos en välkänd vinproducent i södra Italien som producerar cirka fyra miljoner flaskor vin per år. Målet är att utvärderingen i den skarpa produktionslinjen ska påvisa såväl förbättrad kvalité, effektivare produktion, ökad yield som hållbarhet på druvmusten.

VD Johan Möllerström kommenterar:

  • Utvecklingen av wineCEPT® har varit en kostnadseffektiv process, eftersom all produktutveckling som vi gör bygger på vår skalbara teknikplattform CEPT®. Vi ser stora fördelar för såväl vintillverkare som konsumenter med wineCEPT® om vi kan öka kvalité, effektivare produktion och samtidigt radikalt minska eller helt eliminera tillsatser. Jag ser fram emot den industriella utvärderingen som är initierad av Clemente och vinproducenten.
     
Arc Aroma Pure har flera intressanta utvecklingsområden på gång med sin CEPT-teknologi. Bolaget väntar på ett rejält kommersiellt genombrott inom något av dessa områden.
Läs hela inlägget »

Analys av en kursvinnare

Arc Aroma Pure var en av kursvinnarna i branschen "Industri&Tjänster" under 5-årsperioden 131130-181130.

Om bolaget:
ArcAroma har utvecklat ett sätt att kontrollera elektriska pulser som ger ett högt energiutbyte. Genom CEPT® plattformen, som är en generator, används tekniken inom biogas, avloppsrening och extraktion. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. Tekniken används exempelvis för effektivisering av biogasproduktion, avloppsrening och produktion av livsmedelsoljor. 

Varför blev Arc Aroma Pure en kursvinnare under perioden?
Större kursryck uppåt under 5-årsperioden skedde 2014 i samband med patentgodkännande av CEPT i Europa, 2016 vid CE-märkning, pilotorder och kassatillskott samt 2017 vid publicering av positiva resultat från industriell validering. Under perioden har bolaget gått
från att vara ett utvecklingsbolag till att vara i tidig kommersialiseringsfas. 
Arc Aroma har fått viktiga nyckelreferenser med positiva utfall på
försäljningsarbetet och löpande bekräftelser på tekniken som sådan.
 

Vilka faktorer talade för uppgångspotential innan perioden?
Inför 5-årsperioden låg börsvärdet runt 60 mkr. Fokus var utveckling av CEPT och följande status gavs i den sista rapportens VD-kommentar; ”Jag konstaterar att bolaget i stort följer uppgjord
tidsplan och räknar med att vi kör i full industriell skala tillsammans
med utvalda samarbetspartners inom biogasbranschen inom kort.”