Aktietips, analys & nyheter

2019 > 10

Vi tar med ArcAroma i portföljen till dagens slutkurs 22,80 kr. Vi bedömer att flera faktorer nu finns på plats som skapar förutsättningar för en bra kursutveckling:
 

  • Kommersiellt genombrott har uppnåtts. Försäljningen och uthyrningen av OliveCEPT som skett i år och föregående år har varit lägre än vad marknaden hoppats på vilket gjort att kursen utvecklats svagt. Klart är dock att referenser nu finns på plats i flera delar av marknaden. Hög ROI för kunderna talar för att det över tid bör gå att få ut höga marginaler.
  • Kraften i marknad- och sälj är nu väsentligt större än för ett år sedan. Fler återförsäljare i medelhavsområdet, samarbetsavtalet med Wiser i Kina, starkare egen organisation samt via inbound marketing. Man har dessutom mer att sälja med tanke på att man kompletterat med JuiceCEPT.
  • Marknadspotentialen. En del av detta utvecklas t ex i sommarens intervju. Ett annat inspel är en färsk analys från Tradevenue som med en räkneövning visar att om bolaget bara når en bråkdel av sin målmarknad så är aktien lågt värderad. Om/när försäljningen tar fart så kommer nog marknaden börja snegla mer på den stora potentialen än vad som nu är fallet och då kan det bli fart på kursen.
  • Skalbarhet både vad gäller volym och applikationsbredd. I intervjun från i somras såg VD inga problem att skala upp produktionsvolymen till 50-100 enheter i befintlig supply chain. Framtagandet av JuiceCEPT visar på möjligheten att snabbt ta fram nya applikationer.
  • Minskad risk. Årets nyemission, värdet av innehavet i OptiFreeze samt att man nyligen upprepade målet om positivt kassaflöde i slutet av H1 2020 har minskat risken för brist på kapital. Att maskinerna använts en tid på marknaden och visat sig fungera samt att man tagit fram nya applikationer har minskat teknikrisken. Vi är för övrigt positiva även till OptiFreeze.
  • Ägande. Stort ägande i ledning samt en entydigt positiv insideraktivitet under året.

Samtidigt är det noterbart att flera av ovanstående faktorer funnits på plats en tid utan att kursen tagit fart. Det finns alltid en risk att lyftet dröjer ytterligare. Vissa av kundgrupperna är konservativa och att sälja in ny teknik kräver att man hittar "early adopters". 

Totalt sett ser vi en bra "risk-reward" i detta läge och kompletterar portföljen med ArcAroma.

Enligt policy meddelar vi när Hållbara Aktier-teamet eller närstående äger aktier i de bolag som rekommenderas. Så är det i detta fall.
Läs hela inlägget »

Arc Aroma Pure meddelade idag att man erhållit order på 5 oliveCEPT till Spanien. Försäljningen omfattar 3 stycken till ett totalt värde på 550 KEUR samt 2 uthyrningskontrakt.

Aktien sjönk trots detta lite då förväntningarna verkar ha varit att det ska komma in fler order innan skördesäsongen är slut. Fortfarande finns viss chans på ytterligare order.

Läs hela inlägget »

Analys av en kursvinnare

Arc Aroma Pure var en av kursvinnarna i branschen "Industri&Tjänster" under 5-årsperioden 131130-181130.

Om bolaget:
ArcAroma har utvecklat ett sätt att kontrollera elektriska pulser som ger ett högt energiutbyte. Genom CEPT® plattformen, som är en generator, används tekniken inom biogas, avloppsrening och extraktion. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. Tekniken används exempelvis för effektivisering av biogasproduktion, avloppsrening och produktion av livsmedelsoljor. 

Varför blev Arc Aroma Pure en kursvinnare under perioden?
Större kursryck uppåt under 5-årsperioden skedde 2014 i samband med patentgodkännande av CEPT i Europa, 2016 vid CE-märkning, pilotorder och kassatillskott samt 2017 vid publicering av positiva resultat från industriell validering. Under perioden har bolaget gått
från att vara ett utvecklingsbolag till att vara i tidig kommersialiseringsfas. 
Arc Aroma har fått viktiga nyckelreferenser med positiva utfall på
försäljningsarbetet och löpande bekräftelser på tekniken som sådan.
 

Vilka faktorer talade för uppgångspotential innan perioden?
Inför 5-årsperioden låg börsvärdet runt 60 mkr. Fokus var utveckling av CEPT och följande status gavs i den sista rapportens VD-kommentar; ”Jag konstaterar att bolaget i stort följer uppgjord
tidsplan och räknar med att vi kör i full industriell skala tillsammans
med utvalda samarbetspartners inom biogasbranschen inom kort.”