Aktietips, analys & nyheter

2019 > 11

ArcAroma tydliggjorde i veckan hur man ser på potentialen för juiceCEPT samt hur samarbetsavtalet med WISER ser ut i Kina.

juiceCEPT
Bolagets bedömning är att marknaden för juiceCEPT® sammantaget är större än för oliveCEPT®. Bolagets värdemässiga intäktspotential för dessa två områden är så stor att bolaget måste formulera en marknadsstrategi som har en helt annan dimension än den nuvarande.

Kina
Sedan tidigare är det känt att WISER ska bygga och utveckla ArcAromas organisation för affärsutveckling och kundsupport på den kinesiska marknaden samt introducera bolaget till potentiella industriella kunder. 

I veckans meddelande tydliggörs att WISER investerar tid, sitt nätverk och knappt 3 mkr i ett gemensamägt bolag där man då inledningsvis får 50% ägande. Om tre olika milstolpar under 30 månader uppnås så ersätts WISER med totalt 15 mkr i form av ArcAroma aktier med en lock in klausul. Milstolpe nummer 3 är att ackumulerad försäljning ska vara >25 mkr.

Efter 30 månadersperioden äger ArcAroma 100% av det kinesiska bolaget. Parterna ser en betydande försäljningspotential för först oliveCEPT och juiceCEPT och senare  bioCEPT samt dynaCEPT.

Hållbaraaktier.se har en positiv syn på detta upplägg för etablering. Starkt incitament för WISER ökar sannolikheten för framgång samtidigt som risken för ArcAroma hålls nere.

I samband med ursprunglig nyhet om WISER så publicerades en intervju med Kevin Chen, managing partner i WISER som återfinns på denna länk.

Läs hela inlägget »

Analys av en kursvinnare

Arc Aroma Pure var en av kursvinnarna i branschen "Industri&Tjänster" under 5-årsperioden 131130-181130.

Om bolaget:
ArcAroma har utvecklat ett sätt att kontrollera elektriska pulser som ger ett högt energiutbyte. Genom CEPT® plattformen, som är en generator, används tekniken inom biogas, avloppsrening och extraktion. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. Tekniken används exempelvis för effektivisering av biogasproduktion, avloppsrening och produktion av livsmedelsoljor. 

Varför blev Arc Aroma Pure en kursvinnare under perioden?
Större kursryck uppåt under 5-årsperioden skedde 2014 i samband med patentgodkännande av CEPT i Europa, 2016 vid CE-märkning, pilotorder och kassatillskott samt 2017 vid publicering av positiva resultat från industriell validering. Under perioden har bolaget gått
från att vara ett utvecklingsbolag till att vara i tidig kommersialiseringsfas. 
Arc Aroma har fått viktiga nyckelreferenser med positiva utfall på
försäljningsarbetet och löpande bekräftelser på tekniken som sådan.
 

Vilka faktorer talade för uppgångspotential innan perioden?
Inför 5-årsperioden låg börsvärdet runt 60 mkr. Fokus var utveckling av CEPT och följande status gavs i den sista rapportens VD-kommentar; ”Jag konstaterar att bolaget i stort följer uppgjord
tidsplan och räknar med att vi kör i full industriell skala tillsammans
med utvalda samarbetspartners inom biogasbranschen inom kort.”