Aktietips, analys & nyheter

2019 > 12

ArcAroma har erhållit patent i Japan avseende bolagets kombinationsansökan. Tekniken är applicerbar inom flera områden såsom vattenrening, biogaseffektivisering, ballastvattenbehandling med mera. Det framgår i ett pressmeddelande.
 

  • Det är mycket glädjande att vi nu fått ytterligare ett nationellt patent. I detta patent kombinerar vi olika metoder och får ett resultat i enlighet med principen 1 + 1 = 3. Vi använder en substans som tillverkas i relativt stor skala men som nu får ytterligare ett nytt intressant användningsområde. Det finns pågående samtal med en internationell aktör som tillverkar och marknadsför just denna substans globalt. Nu ser vi fram emot resultaten från de industriella utvärderingarna av dynaCEPT® på Egå, Aarhus Vand och Källby, VASYD för att därefter med gemensamma aktiviteter föra ut tekniken i en bredare användning på exempelvis reningsverk där vinsterna är stora och där kapacitetsökning utan nya volymer skapar stora möjligher i växande storstäder, säger Johan Möllerström, CEO, ArcAroma AB.
Läs hela inlägget »

ArcAroma har haft en svag kursutveckling senaste 12 månaderna med en nedgång på hela 41%. Hållbaraakier.se bedömer att det är på väg att vända. I veckan presenterade bolaget att en kund i Spanien fullföljer en order. Efter närmare en månads drift visade resultaten en betydligt ökad avkastning i olivoljeproduktionen som var långt över den förväntade nivån enligt avtalet. 

ROI är i det aktuella fallet motsvarande mindre än två produktionssäsonger baserat endast på avkastningsökningen. Med tanke på de förbättringar som även visas på olivoljekvaliteten i form av ökade näringsämnen, finns en god potential att motivera ett högre olivoljepris som gör att ROI blir ännu kortare.

Det är långsiktigt viktigt för ArcAroma att visa på denna typ av resultat i den installerade basen.

Läs hela inlägget »

Analys av en kursvinnare

Arc Aroma Pure var en av kursvinnarna i branschen "Industri&Tjänster" under 5-årsperioden 131130-181130.

Om bolaget:
ArcAroma har utvecklat ett sätt att kontrollera elektriska pulser som ger ett högt energiutbyte. Genom CEPT® plattformen, som är en generator, används tekniken inom biogas, avloppsrening och extraktion. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. Tekniken används exempelvis för effektivisering av biogasproduktion, avloppsrening och produktion av livsmedelsoljor. 

Varför blev Arc Aroma Pure en kursvinnare under perioden?
Större kursryck uppåt under 5-årsperioden skedde 2014 i samband med patentgodkännande av CEPT i Europa, 2016 vid CE-märkning, pilotorder och kassatillskott samt 2017 vid publicering av positiva resultat från industriell validering. Under perioden har bolaget gått
från att vara ett utvecklingsbolag till att vara i tidig kommersialiseringsfas. 
Arc Aroma har fått viktiga nyckelreferenser med positiva utfall på
försäljningsarbetet och löpande bekräftelser på tekniken som sådan.
 

Vilka faktorer talade för uppgångspotential innan perioden?
Inför 5-årsperioden låg börsvärdet runt 60 mkr. Fokus var utveckling av CEPT och följande status gavs i den sista rapportens VD-kommentar; ”Jag konstaterar att bolaget i stort följer uppgjord
tidsplan och räknar med att vi kör i full industriell skala tillsammans
med utvalda samarbetspartners inom biogasbranschen inom kort.”