Aktietips, analys & nyheter

2020 > 04

ArcAroma har mottagit positivt besked om ett preliminärt godkännande av en europeisk patentansökan gällande en metod för att filtrera biologiska partiklar ur ett flöde, följt av PEF-behandling med CEPT® plattformen, som ger ökad nedbrytbarhet av material inför biogasproduktion.

  • Det är mycket glädjande att vi nu får ett EU-patent för behandling med CEPT® vid biogasproduktion. Vi ser en stor marknad för avskiljning och behandling av slam i Europa. Enbart Tyskland, Frankrike och Storbritannien har tillsammans över 200 miljoner invånare och därmed finns det i grunden ett stort behov att hantera biologiskt avfall på ett energieffektivt och lönsam sätt. Här kan CEPT® göra stor skillnad, säger Johan Möllerström, CEO, ArcAroma AB.
Arcaroma steg 5% under veckan men har annars haft det tungt under Corona-turbulensen med en nedgån på 40% i år.
Läs hela inlägget »

ArcAroma har beslutat att från den sjätte april anpassa den totala kostnadsnivån i bolaget och inleder därmed en period med lägre aktivitetsnivå inom utvalda områden. Orsaken är Coronavirusets utveckling och dess tillfälligt negativa påverkan på affärsmöjligheterna. ArcAroma har beslutat att varsla all personal i Sverige om korttidspermittering. Korttidspermitteringen beräknas pågå fram till den 31 maj. Det framgår av ett pressmeddelande

  • Vi bedömer att den riktade nyemissionen i februari ger oss utrymme för en god finansiell stabilitet som ska ta oss igenom Coronakrisen och vi har likviditet för mer än 12 månader. Vi förbereder oss för att kunna bedriva ett effektivt försäljningsarbete och vi har den leveransberedskap som behövs när gränser på nytt öppnas och restriktioner så småningom lyfts, säger Johan Möllerström, CEO på ArcAroma.

Aktien sjönk 5% under veckan och har sjunkit hela 56% senaste 12 månaderna. Vissa framsteg har skett men försäljningen lyfter ännu inte tillräckligt för att ge stöd till kursen. Att anpassa kostnaderna under en period då Europa i princip står stilla verkar klokt.
Läs hela inlägget »

Analys av en kursvinnare

Arc Aroma Pure var en av kursvinnarna i branschen "Industri&Tjänster" under 5-årsperioden 131130-181130.

Om bolaget:
ArcAroma har utvecklat ett sätt att kontrollera elektriska pulser som ger ett högt energiutbyte. Genom CEPT® plattformen, som är en generator, används tekniken inom biogas, avloppsrening och extraktion. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. Tekniken används exempelvis för effektivisering av biogasproduktion, avloppsrening och produktion av livsmedelsoljor. 

Varför blev Arc Aroma Pure en kursvinnare under perioden?
Större kursryck uppåt under 5-årsperioden skedde 2014 i samband med patentgodkännande av CEPT i Europa, 2016 vid CE-märkning, pilotorder och kassatillskott samt 2017 vid publicering av positiva resultat från industriell validering. Under perioden har bolaget gått
från att vara ett utvecklingsbolag till att vara i tidig kommersialiseringsfas. 
Arc Aroma har fått viktiga nyckelreferenser med positiva utfall på
försäljningsarbetet och löpande bekräftelser på tekniken som sådan.
 

Vilka faktorer talade för uppgångspotential innan perioden?
Inför 5-årsperioden låg börsvärdet runt 60 mkr. Fokus var utveckling av CEPT och följande status gavs i den sista rapportens VD-kommentar; ”Jag konstaterar att bolaget i stort följer uppgjord
tidsplan och räknar med att vi kör i full industriell skala tillsammans
med utvalda samarbetspartners inom biogasbranschen inom kort.”