Aktietips, analys & nyheter

2020 > 06

Den 1 juli 2020 inleder ArcAroma ett sex månader långt utvärderingsavtal med ett av Sveriges största mejeriföretag. Under perioden utvärderas kvalitetsförbättring av vassleprotein, som är en högvärdig proteinråvara, efter behandling av juiceCEPT®+. Mejeriföretaget betalar under utvärderingsperioden en hyra för enheten till ArcAroma om 125 000 SEK per månad enligt avtalet. Det framgår av ett pressmeddelande.
 

  • Vi ser flera applikationsområden utanför färskpressad juice, inom affärsområdet FOOD, där vi har goda möjligheter att förbättra såväl kvalitet som förlängd hållbarhet. Kunden ligger långt fram i sitt hållbarhetsarbete som livsmedelstillverkare och vi ser fram emot att få bidra till deras fortsatta förbättringsarbete, säger Johan Möllerström, CEO ArcAroma. 
ArcAroma steg 10% under veckan. Bolaget släpar annars efter börsen som helhetr och har cirka 100% upp till åtrertds toppkurs i februari.
Läs hela inlägget »

Analys av en kursvinnare

Arc Aroma Pure var en av kursvinnarna i branschen "Industri&Tjänster" under 5-årsperioden 131130-181130.

Om bolaget:
ArcAroma har utvecklat ett sätt att kontrollera elektriska pulser som ger ett högt energiutbyte. Genom CEPT® plattformen, som är en generator, används tekniken inom biogas, avloppsrening och extraktion. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. Tekniken används exempelvis för effektivisering av biogasproduktion, avloppsrening och produktion av livsmedelsoljor. 

Varför blev Arc Aroma Pure en kursvinnare under perioden?
Större kursryck uppåt under 5-årsperioden skedde 2014 i samband med patentgodkännande av CEPT i Europa, 2016 vid CE-märkning, pilotorder och kassatillskott samt 2017 vid publicering av positiva resultat från industriell validering. Under perioden har bolaget gått
från att vara ett utvecklingsbolag till att vara i tidig kommersialiseringsfas. 
Arc Aroma har fått viktiga nyckelreferenser med positiva utfall på
försäljningsarbetet och löpande bekräftelser på tekniken som sådan.
 

Vilka faktorer talade för uppgångspotential innan perioden?
Inför 5-årsperioden låg börsvärdet runt 60 mkr. Fokus var utveckling av CEPT och följande status gavs i den sista rapportens VD-kommentar; ”Jag konstaterar att bolaget i stort följer uppgjord
tidsplan och räknar med att vi kör i full industriell skala tillsammans
med utvalda samarbetspartners inom biogasbranschen inom kort.”