Lista med "hållbara" aktier


Hållbara Aktier listar och följer de svenska noterade bolag som antingen
1) verkar i en ”miljöbransch” inriktade mot miljö eller ny teknik som främjar hållbarhet, eller
 2) har ett starkt hållbarhetsarbete definierat enligt urvalskriterier som framgår
här
 

Följ oss på facebook och via Nyhetsbrevet


Valda tips & nyheter

2018 > 12

Avvakta med Absolent efter kursdubbleringen hittills under 2018. Tidningen tror att 2019 blir lugnare.

Läs hela inlägget »

Västra Hamnen Corporate Finance anger motiverat kursintervall till 9,10-14,50 kr i en uppdragsanalys. Analysfirman anser att Minesto står inför ett spännande 2019 efter att ha fått ett tekniskt genombrott under 2018. Under hösten sjösatte bolaget för första gången ett kraftverk i kommersiell skala.

Läs hela inlägget »
Annons