Hållbaraaktier.se listar och följer de svenska noterade bolag som antingen
1) verkar i en ”miljöbransch” inriktade mot miljö eller ny teknik som främjar hållbarhet, eller
 2) har ett starkt hållbarhetsarbete definierat enligt urvalskriterier som framgår här


- Aktietips och uppdateringar

Annons

Följ oss på facebook och via Nyhetsbrevet


Valda tips & nyheter

2019

Att välja aktier som redan är inne i en långsiktigt positiv kurstrend visade sig 2019 vara en vinnande strategi. De aktier, av de som listas på Hållbaraaktier.se, som 181231 låg över sin SMA200-trend (medelvärde för de senaste 200 handelsdagarna) steg i genomsnitt med hela 108%. Totalt sett steg "hållbara aktier" med 39% 2019.

Avslutningen på 2018 var som bekant mycket svag på börsen och de som då stod emot kursmässigt blev vinnare när börsklimatet sedan blev det rakt motsatta under 2019. De aktier som 181231 låg över SMA200 var Absolent, Arise, Astrazeneca, Castellum, Ecomb, Eolus Vind, Garo, Minesto, Powercell, Prebona, SeaTwirl och Swedish Stirling.

Året innan var det inte lika framgångsrikt att välja SMA200-aktierna men utvecklingen följde ändå index totalt sett.

Givet en tro på ett fortsatt positivt börsklimat 2020 så kan det vara intressant att titta närmare på de aktier som redan är inne i en positiv kurstrend. De är naturligtvis fler i år med tanke på den stora uppgången under året, där ”hållbara” aktier överträffat såväl OMX Affärsvärldens generalindex som First North All-Share Cap.

”Hållbara” aktier som idag 191230 är inne i en positiv kurstrend (kurs över SMA200) är:

ABB, Alfa Laval, Arise, AstraZeneca, Beijer Ref, Binero, Castellum, Cell Impact, Cortus Energy, Ecorub, Eolus Vind, Essity, Ferroamp, Garo, Green Landscaping, Heliospectra, Industrial Solar, Insplorion, I-Tech, Lightlab, MyFC, Nobina, Nederman, Nibe, OptiFreeze, Polyplank, PowerCell, Raybased, Seatwirl, SolTech och ÅF Pöyry.
 

Läs hela inlägget »

Vecka 52 innehöll endast två börsdagar och nyhetsflödet var lugnt. De största uppgångarna noterades av MyFC (+40%) och Azelio (+23%) medan Cortus Energy (-7%) rekylerade efter en stark höst.

Axplock från veckans nyheter om aktier med inriktning mot miljöteknik och/eller med ett starkt hållbarhetsarbete (klicka på bolagslänkarna):

 • ArcAroma - Patent i Japan
 • Azelio - Företrädesemission övertecknades
 • Climeon - Första insiderförsäljningen på länge
 • Nobina - Höjd riktkurs och positiva långtidsutsikter


Inspireras av nyhetsflöde, portfölj och aktietips i din egen analys av "hållbara" aktier.

Läs hela inlägget »

Portföljen har gått mycket starkt sedan starten 190319. Uppgången är 54% på nio månader fram till 191220. Marknaden som helhet (OMX All-Share Cap GI) har stigit 18% under samma period.

Kort bakgrund till nuvarande köptips av utvalda "hållbara" aktier:

 • Absolicon. Bolaget har väsentligt höjt takten i marknadsbearbetningen och tecknat två stora ramavtal. Absolicon är långt framme inom solvärmeområdet och med en lösning som kan ersätta fossila bränslen i stor skala. Potentialen är stor och intresset från industrier verkar ta fart rejält. 
 • ArcAroma. Pusselbitarna börjar falla på plats med större kraft mot marknaden, fler referenser och fler applikationer. Man närmar sig positivt kassaflöde och har, inkluderat det stora innehavet i OptiFreeze, en stabil finansiell ställning.
 • Climeon. Utvecklingen har gått långsammare än väntat för Climeon vilket gett en svag kursutveckling. En viktig nyckel är Japan där grundförutsättningarna är goda med högt elpris, hög andel importerad el och ett mycket stort elbehov. Geotermiska förutsättningar är mycket goda. Institutioner gick in stort i bolaget på nivån 83 kr och kursen har senaste tiden visat tecken på att åter vända upp.
 • Ecoclime. Bolaget har färdigutvecklade ledande produkter för klimatsmarta lösningar inomhus. Bolaget trappar nu upp marknadsföring och installationskapacitet för att nå en snabb tillväxt. Energieffektivisering är ett område med stor potential för fastighetsägare. Ecoclimes lösningar bidrar till stora besparingar.
 • Ferroamp. Ferroamp, som säljer lösningar för energi- och effektoptimering till fastighetsägare, drar nytta av marknadstillväxten för solceller, elbilar och batterier. Det mesta går bolagets väg och man skalar nu upp industriellt och kommersiellt.
 • Green Landscaping. Bolagets förvärvsdrivna tillväxt fortsätter inom en konjunkturstabil bransch med långa avtal. Förutsättning finns för starka kassaflöden. Synergier och effektiviseringar realiseras successivt.
 • Insplorion. Bolaget har ett starkt nätverk av akademi och ledande företag. Insplorion fokuserar på sensorer för batteri, vätgas och luftkvalitet. Under 2018 har såväl kommersialisering som forskning tagit tydliga kliv.
 • Nobina. Bolaget är marknadsledare och stärker sig med en hållbar profil och bra management. Lågräntemiljön gynnar det högutdelande bolaget.
 • OptiFreeze. Bolagets samarbeten med stora, ledande aktörer lovar gott. Det kommersiella genombrottet verkar vara nära. Lösningar inom OptiFlower-området kan utvecklas till global standard. Även andra applikatoner har stor potential.
 • OrganoClick. Bolagets biobaserade bindemedel ligger långt framme på ett område där ny lagstiftning förbjuder dagens plastbaserade lösningar. Det finns god chans att ett antal avtal med återkommande årsvolym på 40-50 mkr/år kommer tecknas under 2020. Nya distributörsavtal och produkter 2019 bidrar till tillväxt för övriga områden. Institutioner har gått in under hösten.


Den som investerar i dessa aktier sitter i samma båt som ledningen som har ett stort aktieinnehav. Dessutom har insidermönstret i stort varit positivt under 2018.

Köprekommendationerna ska ses som aktietips för fortsatt analys och eget beslutsfattande. De utgör inte personlig investeringsrådgivning. Hållbara aktier-teamet äger aktier i flertalet av ovan bolag (framgår i portföljsammanställningen).

Läs hela inlägget »

De aktier som listas av Hållbaraaktier.se gick för fjärde veckan i rad totalt sett svagare än OMX AFVs generalindex. De största nedgångarna noterades av Polyplank (-15%), Ecorub (-9%) och Ecomb (-8%). Bäst gick det för myFC (+21%), Insplorion (+20%) och Slitevind (+15%). 

Axplock från veckans nyheter om aktier med inriktning mot miljöteknik och/eller med ett starkt hållbarhetsarbete (klicka på bolagslänkarna):

 • Alelion - Fortsatt upp efter tre nyheter
 • Cortus Energy - Milstolpe i Höganäs-projektet
 • Insplorion - Första ordern på luftkvalitetssensorer
 • Midsummer - Lätt nedgång efter stor insiderförsäljning
 • myFC - Koncept för fordonsindustrin kommer presenteras i juni
 • OptiFreeze - Fortsatta framsteg med med ledande aktörer
 • Prebona - Genombrottsorder för antiluktdukar
 • Slitevind - Spiltan flaggar upp
 • SolTech - Två avtal och två förvärv
 • Triboron - Samarbete med Bensinupproret
   
Inspireras av nyhetsflöde, portfölj och aktietips i din egen analys av "hållbara" aktier.
Läs hela inlägget »

Axolot Solutions har höjt tempot i kundbearbetningen under hösten vilket hittills resulterat i ett antal nya provkörningsavtal. Bolaget har nu fullt fokus på att sälja sitt första kommersiella vattenreningssystem baserat på AxoPur®-teknologin.

Aktiekursen har utvecklats svagt och börsvärdet uppgår vid kursen 2,73 kr till 72 mkr med en nettokassa 190930 på 28 mkr.

Hållbaraaktier.se har intervjuat VD Marie Landfors.


Axolot Solutions i korthet:

Axolot Solutions säljer system för industriell vattenrening baserad på en egenutvecklad patenterad lösning. Axolots vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör recirkulation av vattnet. Detta innebär att belastningen på miljön minskas då Axolot Solutions teknologi används istället för konventionell teknik.

Marie Landfors är VD sedan juni 2019. Marie har lång erfarenhet från ledande befattningar inom process- och kemiindustri och IT, som managementkonsult och egen företagare. Hon har 353000 teckningsoptioner men inget aktieinnehav i bolaget.


Intervju med Marie Landfors,
VD Axolot Solutions, 191213

Axolot rapporterar om ”mycket goda resultat” vid de provkörningar som har genomförts under hösten. Bolaget har även konstruerat och dokumenterat klart sin första automatiserade helhetslösning för industriell vattenrening, där AxoPur®-reaktorn utgör huvudkomponenten. Den första generationen av AxoPur®-system är nu beställningsbar.
-Vilka övriga framsteg ser du som viktigast under hösten?

 • Marie Landfors (ML):
  Vi har arbetat mycket med teknikkonceptet vilket gör att vi nu har ett beställningsbart system. Andra viktiga framsteg är att vi har accelererat marknadsbearbetningen betydligt. Vi har kontaktat många fler kunder än tidigare och även gjort det på ett mer systematiskt sätt. Det har resulterat i ett antal projekt med nya kunder vilket man kan se i de pressreleaser som gått ut. Vi har ett mycket bra tekniskt kunnande som våra kunder uppskattar och gör att de kommer till oss.

  Det låsta teknikkonceptet och den accelererade marknadsbearbetningen är den stora skillnaden mot tidigare.

   
Bildkälla: Axolotsolutions.com. Bolagsbeskrivning november 2018
Bildkälla: Axolotsolutions.com. Bolagsbeskrivning november 2018


Bolaget erbjuder en egenutvecklad patenterad lösning inom elektrokoagulation och flotation. Utifrån teknikplattformen vill ni skapa en funktionell, robust och skalbar produkt. Axolots vattenreningskoncept möjliggör recirkulation av vattnet. 
- Vilken vidareutveckling är prioriterad?

 • ML: När jag kom in i juni upplevde jag att företaget höll på att utforska olika riktningar, kanske lite för många initiativ avseende design, flödeskapacitet osv. Vi behövde bestämma oss; vad är vår kärna och för vilken flödeskapacitet ska det här fungera. Nu har vi gjort ett startkoncept som utgår ifrån 12 kubikmeter i timmen. Detta kan sedan skalas uppåt och nedåt men inte hur långt som helst. Vi låste konfiguration på reaktorn. Vi fastställde också själva kärnkonceptet och vad som är tillval för kunden. Vi har exakt samma grunduppsättning oavsett om det är tungmetaller, olja eller fosfor man ska ta bort. 

  Nu måste vi minska ner på produktutvecklingen och i stället sälja det här konceptet. Då handlar utvecklingen snarare att justera eventuella barnsjukdomar, att jobba med små förbättringar. På längre sikt kommer vi säkerligen att utveckla vårt system både för mindre och större flöden.
   
- Hur ser ni på teknikrisken; att lösningen inte kommer fungera tillräckligt bra?
 • ML: För det första ser vi en mycket stor potential i behovet av industriell vattenrening. Potentialen i tekniken är verkligen stor. Vi har ingen som helst anledning att tvivla på tekniken. Vi får mycket fina siffror i de provkörningar vi gör. Vi kan dock inte kommunicera ut så mycket av de resultaten för det vill inte kunderna. 

  Vi är speciellt starka när det gäller borttagning av olja och fett, tungmetaller, fosfor och stora organiska föreningar. Och med det nya helautomatiserade systemet kan vi nu nå ut till mer krävande kunder.

- Finns det liknande lösningar på marknaden?
 • ML: Det finns ett antal bolag som arbetar med elektrokoagulation men merparten är små bolag byggda runt enskilda individer. Vi har vår egen starka teknologi och bred industriell kompetens som gör att vi förstår våra kunders problematik.

  Konkurrensen kommer inte primärt från andra bolag inom elektrokoagulation utan från konventionell etablerad teknik som filterrening, biologisk och kemisk rening – antingen enskilt eller i kombination. Vi ser att vi kan hantera vissa föroreningar på ett mer kostnadseffektvit sätt och med mindre footprint. Svårigheten för oss är att få kunderna att satsa på ny teknik från ett litet och oprövat företag. 

Under tredje kvartalet 2019 har ni arbetat med att delvis styra om från teknik- och produktutveckling till att jobba mer utåtriktat mot befintliga och potentiella kunder. 
- Kan du berätta lite runt tempohöjningen i kundbearbetningen?
 • ML: Vi är ute hos betydligt fler kunder än tidigare. Vi har långa säljcykler och måste ha en stor pipeline med provkörningar. Vi har rekryterat en säljare i Sverige och knutit till oss en erfaren resurs på konsultbasis i Finland. Vi har även tagit fram en del nya kommersiella verktyg som konfidentialitetsavtal och implementerat ett enkelt CRM-verktyg. Nu tar vi steg från humankapital till lite mer strukturkapital.

- Vad är nyckeln för att ta det sista steget och ta hem det första riktiga kommersiella avtalet?  
 • ML: Vi har till exempel två kunder som vi arbetat med under hösten som måste hitta en lösning under de närmaste månaderna för att få fortsätta att producera. Sedan är det inte säkert att de väljer vår teknik men det tidsmässiga trycket är stort. Andra kunder som vi jobbat med en tid behöver helt enkelt fatta beslut om att investera.  
Bildkälla: Axolotsolutions.com. Investment presentation 191212.
Bildkälla: Axolotsolutions.com. Investment presentation 191212.


I dagsläget har Axolot tre etablerade kundrelationer som samtliga är i Finland. I tillägg till dessa har ni en handfull långt gångna kundprojekt. Där har ni utfört eller planerar att utföra provkörningar i närtid. Utöver befintliga kunder och löpande kundprojekt så har ni ytterligare ett tiotal potentiella kunder som har visat ett mycket stort intresse.
- Hur ser affärsmodell och beslutskriterier ut?

 • ML: Vi har valt en enkel affärsmodell där vi säljer en grundinvestering (ett system för kunden) och sedan licensierar ut användandet av vår teknologi. På det lägger vi sedan ett serviceavtal som inkluderar utbytesceller. 

  Våra kunder har väldigt olika behov och därmed beslutsgrunder för sin investering. Ibland att sänka kostnader och ibland att de inte kan fortsätta producera om de inte hittar en lösning. Vi har kunder som fått krav på sig att investera i en biologisk reningsanläggning för över 30 mkr där vår anläggning kostar en bråkdel av det. Där är caset relativt klart. Andra vill vara mer proaktiva inför framtiden och leva upp till sina hållbarhetslöften. Så drivkrafterna är olika. 


- Vilken ”typ-affär” ser ni framför er under kommande år?

 • ML: I dagsläget kan vi leverera utrustning som passar för flöden på mellan 1 och 50 kubikmeter i timmen. Våra kunder ligger i det kapacitetsspannet. Vi har tidigare talat om att vi vänder oss till stora pappers- och massabruk men de har kanske 1000 kbm i timmen och det är inte alls vår marknad just nu. 

  För en 12 kbm-anläggning ligger investeringen på cirka 3,5 mkr + ett serviceavtal på det. 


- Hur många sådana kan hanteras under ett år med befintlig organisation?

 • ML: Vi har en handfull kunder som vi har långt gångna diskussioner med. Inledningsvis kommer det trots allt vara ett fåtal anläggningar som vi levererar. Vi räknar inte med att behöva utöka organisationen under kommande året.


Marknaden för rening av vatten och avloppsvatten i industrin förväntas öka stadigt de närmaste åren. De globala investeringarna i industriell vattenrening uppskattas 2020 överstiga 30 miljarder USD. Ni prioriterar inledningsvis Sverige och Finland.
- Hur stor uppskattar ni att er adresserbara marknad är i Finland/Sverige?

 • ML: Det finns en jättestor marknad för industriell vattenrening. Vi fokuserar på vissa applikationer där vi är starka som olja/fett, tungmetaller, fosfor, suspenderat material och organiskt material. En kund kan ha behov av flera av dessa lösningar. Det är svårt att göra en uppskattning av totalt värde av möjlig marknad, men den är långt mycket större än den vi aspirerar på.

  Vi kontaktar företag i nischer (industrivertikaler) där vi tror att vi kan hitta en lösning eller där vi vet att företaget har ett pågående miljöärende, dvs kommer att få nya krav på sig att reducera vattenutsläpp.

   
Bildkälla: Axolotsolutions.com. Investment presentation 191212.
Bildkälla: Axolotsolutions.com. Investment presentation 191212.


Organisationen består av cirka 20 personer varav ungefär hälften konsulter.
- Kan du utveckla hur den ser ut?

 • ML: Vi fokuserar på Norden och har utöver Sverige/Finland under året utökat med kunder i Norge och Danmark. Vår kärna finns i Landvetter utanför Göteborg med mig som VD samt laboratorium och verkstad. Sedan har vi säljteam i Stockholm och Helsingfors. I Helsingfors har vi även två medarbetare som arbetar med provkörningar. Sedan har vi en liten supportorganisation i Helsingborg som bl a sköter ekonomi.

  Vi har nyligen rekryterat en säljare och i och med det ska vi klara oss med nuvarande organisation tills det att försäljning och leveranser börjat ta fart rejält. 


Styrelsen kommer sannolikt att förändras i samband med en extra bolagsstämma den 19:e december. Lennart Holm ersätts som styrelseordförande av Peter Lysell. Dagens Industri publicerade en artikel den 10:e november med en kritisk hållning till Holms många bolagsengagemang samt utvecklingen i flera av dessa bolag. 
- Hur bedömer du att denna negativa publicitet påverkar Axolot?

 • ML: Jag tror inte att det påverkar oss alls. De som investerar i uppstartsbolag är medvetna om såväl möjligheter som risker. Vi fokuserar på våra kunder och att få det efterlängtade kommersiella genombrottet. Det som händer vid sidan om kan vi inte påverka. 

  Det vi ser är att industrin nu intresserar sig mycket mer än tidigare för hållbara lösningar. Och framför allt att kunna börja recirkulera sitt vatten. 


Är det något som överraskat dig sedan du kom in i bolaget för ett halvår sedan?

 • ML: Jag tycker nog att man har lovat lite för mycket, lite för tidigt. Jag försöker ha en mer realistisk ansats. Säljcyklerna i denna bransch är mycket långa och processerna tar mycket längre tid än vi vill.

  Det andra är att jag har jobbat hårt med att etablera lite mer strukturkapital som behövs för att komma igång och börja leverera. 


Avslutningsvis: Vad är dina topp-3 fokus under kommande 6 månader?

 • ML: Det är väldigt enkelt. Dra ner på produktutveckling, fokusera på sälj och leverera det vi har sålt.

   
Läs hela inlägget »

De aktier som listas av Hållbaraaktier.se gick för tredje veckan i rad totalt sett svagare än marknaden som helhet. De största nedgångarna noterades av Binero (-20% pga extrautdelning), Triboron (-13%) och Azelio (-12%). Bäst gick det för Alelion (+31%), Cortus Energy (+18%) och Heliospectra (+17%). 

Axplock från veckans nyheter (klicka på bolagslänkarna):
 

Läs hela inlägget »

Hållbaraaktier.se gör idag två förändringar i portföljen.
 

 1. Cell Impact säljs efter den starka uppgången på 109% sedan köpet den 30:e augusti. Hållbaraaktier.se tror fortfarande starkt på bolaget men vi bedömer att nuvarande kursnivå är rimlig baserad på känd information. Den upptrappade expansionen kommer kräva investeringar och sannolikt nyemission vilket tenderar att innebära kurspress, åtminstone temporärt. 
   
 2. OrganoClick tas in i portföljen till dagens slutkurs 5,50 kr. Insititutioner har gått in rejält under hösten, tillväxten är på väg att ta fart och de biologiska bindemedlen har en fantastisk potential tack vare nya lagkrav och ökat miljöintresse. Aktien har inte hängt med index det senaste året men nu börjar mycket falla på plats. En sammanfattande motivering framgår här.
   
Portföljen har gått starkt sedan det första köpet 190319. Uppgången är 49% vilket kan jämföras med OMX Affärsvärldens All-Share Cap GI som stigit 14% under samma period.

Det ska noteras att teamet runt Hållbaraaktier.se själva äger flertalet av de aktier som ingår i portföljen. Vilka som ägs framgår av portföljspecifikationen.
Läs hela inlägget »


De aktier som listas av Hållbaraaktier.se gick under veckan totalt sett svagare än marknaden som helhet. De största nedgångarna noterades av Azelio (-30%) och myFC (-24%). Bäst gick det för Cell Impact (+19%) och Insplorion(+18%) vilka båda ingår i portföljen.

Axplock från veckans nyheter (klicka på bolagslänkarna):
 

Läs hela inlägget »

Hållbaraaktier.se följer "hållbara"aktier ur olika perspektiv. Dagens perspektiv är årets företrädesemissioner.

Följande kan noteras:

 • Det sker regelmässigt en starkt negativ reaktion den dag när emissionen meddelas. Av årets 17 företrädesemissioner så var den genomsnittliga nedgången hela 24% under samma dag. Detta trots att många emissioner var att betrakta som mycket sannolika även innan offentliggörandet. Endast i två av fallen blev det en mindre positiv reaktion.
 • Den första dagens reaktion är att betrakta som överreaktion. Även dag 2 sjönk den genomsnittliga aktien med 1% - men sedan inleddes ofta en rekyl. Den som köpte alla aktier till slutkurs dagen efter offentliggörandet av emissionen hade i genomsnitt fått en avkastning på 5% kommande vecka och hela 9% kommande månad. Även om börstrenden generellt varit stark under året så innebär ett genomsnitt på 9% under en månad en rejäl överavkastning.
 • Logiken bakom en relativt stark utveckling perioden efter offentliggörandet kan vara en kombination av rekyl på initial överreaktion och att det finns en tendens från företagen att lyfta fram positiva faktorer för att möjliggöra en lyckad emission. Mönstret är nog inte unikt för de aktier som listas av Hållbaraaktier.se. Samtidigt går det naturligtvis inte att säga att mönstret kommer återupprepas.
 • Efter två månader var den genomsnittliga uppgången från dag 2 endast 5%.
 • Utvecklingen i de bolag som genomfört företrädesemission i år är i genomsnitt  9% från årets början. Detta kan jämföras med att "hållbara" aktier totalt gått upp med 35%. Totalavkastningen för aktier med emission är emellertid bättre när man inkluderar värdet av teckningsrätter, dock utan att komma nära de 35%.

Sammanfattningsvis:

 1. Undvik om möjligt att äga aktien när emission offentliggörs
 2. Utnyttja överreaktion dag 1-2 givet att du tror långsiktigt på bolaget. Månaden efter har ofta gett en bra avkastning.
 3. Aktiekursen i de företag som valt att göra nyemission har under 2019 gått sämre än genomsnittet bland "hållbara" aktier. Samtidigt visar undantagen Soltech (+171%), Cell Impact  (+122%), Metacon (+84%) och Minesto (69%) att mönstret inte är entydigt. Väljer man rätt bolag är nyemissionssvackan bara ett hack i kurvan.


De aktier som ingick i denna studie var Heliospectra, Azelio, SaltX, ArcAroma, Minesto, Absolicon, ChromoGenics, Insplorion, Parans Solar Lighting, Fagerhult, MyFC (2 tillfällen), Enersize, Metacon, Aleilion, Cell Impact och Soltech Energy Systems. Samtliga dessa har genomfört en företrädesemission under året.

Läs hela inlägget »

Ecoclimes målsättning är att nå 510 mkr i omsättning 2021 via en kombination av förvärv och organisk tillväxt med sina teknikledande lösningar inom energieffektivisering. Idag meddelades att bolaget förvärvar installationsföretaget H-Gruppen i Stockholm. Förvärvet är i linje med bolagets tillväxtstrategi och möjliggör den stora marknadssatsning som planeras inom segmentet Cirkulär Energi med start första kvartalet 2020. 

H-gruppen omsätter cirka 70 MSEK och bedöms påverka Ecoclimes resultat positivt med 3,5 MSEK 2020. När H-gruppen börjar inkludera Ecoclimes kärnprodukter så kommer marginalerna öka.

Ecoclimes rullande årsomsättning uppgår efter förvärvet till cirka 160 MSEK. Detta kan jämföras med bolagets börsvärde på cirka 180 mkr. Bolaget har en nettokassa och stabilt löpande kassaflöde. Den kontanta köpeskillingen utgör 10 MSEK plus 4 MSEK för eget kapital vid tillträdet. Utöver det tillkommer 2,5 MSEK efter fastställd årsredovisning 2019 samt en resultatbaserad tilläggsköpeskilling om 5 MSEK baserat på H-gruppens resultat 2020 och 2021. Tillträdet av aktierna är planerat till den 2 januari 2020. 

H-gruppen är en koncern bestående av dotterbolagen Hansson & Hansson Rör AB, K.V.S. Montage AB, B.G Hansson Energisystem AB. Förvärvet är en viktig pusselbit i strategin att etablera Ecoclimes cirkulära energisystem i Mälardalen.  Det sker samtidigt som de första Evertherm SEW-systemen börjar installeras i ett studentbostadsprojekt om tre fastigheter, som uppförs åt Stockholmshem. Det aktuella förvärvet är detsamma som Ecoclime kommunicerade 2018, där förhandlingarna avbröts och återupptogs under sommaren 2019 varefter Ecoclime kommunicerade en avsiktsförklaring om förvärvsplanerna den 1 oktober.

De framgångsfaktorer som Ecoclime har lyft fram i sin tillväxtstrategi är bl a 

 • Förvärv av projekterings- och installationsföretag 
 • Integration av Ecoclimes produkter och affärsmodeller på de förvärvade bolagens marknader.
Nästa milstolpe är det uttalade målet 297 mkr i R12-omsättning Q4 2020.


Hållbaraaktier.se bedömer att Ecoclimes produkter inom cirkulär energi och fastighetsautomation ligger långt framme. Installationskapacitet i befolkningstäta områden som Mälardalen är avgörande för framgång. Med tanke på att ROI eller motsvarande verkar vara hög för kunderna så borde efterfrågan kunna ta fart rejält. Referenser som Skanska, Stockholmshem och krävande globala serverhallskunder bådar gott. Risken är lägre än många andra bolag som listas av Hållbaraaktier.se.

Hållbaraaktier.se har inkluderat Ecoclime i portföljen. Så här långt har kursen gått svagt. Hållbaraaktier-teamet har ett eget aktieinnehav. Vi bedömer att aktien verkar lite i det dolda på börsen men listbyte och kommande tillväxt kommer sannolikt att ändra på detta.

Nedan beskrivning är från H-gruppens hemsida.

Bildkälla: H-Gruppen.se
Bildkälla: H-Gruppen.se
Läs hela inlägget »
Axplock från veckans nyheter som antingen satte avtryck på kursen och/eller kan visa sig bli långsiktigt viktiga.
 
 • ArcAroma - Order efter att förväntningar överträffats
 • Azelio - ner efter offentliggörande av emissionsvillkor
 • Insplorion - nytt forskningssamarbete på batterisidan
 • Nobina - förnyat kontrakt i Malmö
 • OptiFreeze - Positiva signaler i rapport och möjlig uppköpskandidat
 • OrganoClick - nya marknadskanaler & förändrad FoU-avdelning
 • SaltX - VD deltog i nyemission som nu slutförts
 • Swedish Stirling - 3* positivt
Läs hela inlägget »

De aktier som listas av Hållbaraaktier.se har i år stigit med i genomsnitt 37,0% (OMX AFV:s generalindex: 24,6%, First North All-Share +26,5%). Under veckan sjönk de 0,1% (OMX AFV:s generalindex: -1,2%, First North All-Share -1,4%).

Ett axplock av intressanta nyheter framgår nedan (mer info på respektive bolagslänk):

 • Absolicon - positiva tongångar 
 • Azelio - upp hela 25% under veckan
 • ChromoGenics - rapport mottogs med lättnad
 • Ferroamp - Rekyl efter stark uppgång
 • Nibe - 3 * säljrekommendationer, men aktien steg
 • OptiFreeze - milstolpe på vägen mot global standard
 • OrganoClick - accellererad utveckling med stöd av bidrag
   
Läs hela inlägget »

OptiFreeze tas in i portföljen till fredagens slutkurs 21 kr.

OptiFreeze har under den senaste månaden presenterat två nyheter som vi anser indikerar att bolagets teknik kommer fungera industriellt på områden med mycket stor potential. Bolaget har tydligt närmat sig ett kommersiellt genombrott. 

1. I fredags kom nyheten om att bolaget tar ett stort och viktigt steg mot industriellt genombrott tillsammans med samarbetspartnern Syngenta, en av de globala ledarna. OptiFreeze och Syngenta har sedan i våras bedrivit tester på sticklingar på Syngentas anläggning i Kenya. Parterna har nu beslutat att gå vidare med att öka intensiteten i det gemensamma utvecklingsarbetet.

Lösningen innebär tydliga kundfördelar och kunden Syngenta investerar själv en hel del i projektet. Konkurrensen på området är begränsad och potentialen stor. Gårdagens nyhet har ökat sannolikheten för att lösningen kan bli en global standard vilket är parternas ambition.

2. Den 17:e oktober tecknade OptiFreeze ett avtal med ett av Europas största företag inom torkning av grönsaker och örter. Företaget har samarbetat med OptiFreeze sedan en tid tillbaka och tillsammans har parterna utfört tester i industriell skala på plats i kundens fabrik. Testerna resulterade i man gemensamt kunde konstatera att det finns ett stort ekonomiskt värde att använda sig av OptiFreeze metod. Kunden investerar nu både tid och pengar i nästa utvecklingssteg.

Några övriga positiva aspekter:

 • I ovan två fall samarbetar bolaget med ledande aktörer som själva investerar en hel del. Det är en positiv signal avseende bolagets teknologi och gör att det kan gå snabbt att skala upp volymmässigt.
 • Bolagets planerade affärsmodell med maskinförsäljning i kombination med royalties har förutsättningar att på lång sikt skapa såväl intäktsstabilitet som höga bruttomarginaler.
 • Bolagets patenterade teknik, som är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund, verkar vara banbrytande och med skalbarhet till nya områden.
 • Sommarens riktade emission har gjort att man har kapital som, om allt går enligt planerna, räcker tills bolaget har positivt kassaflöde. Bolagets "burn-rate" är relativt låg.
 • Den ledningsförändring som annonserades i september bedömer vi som positiv. VDs föräldraledighet skulle kunna ha inneburit en tempoförlust men istället känns det som att det snarare kan bli tvärtom. Ulf Hagman som tillfälligt ersätter Eda Demir-Westman besitter en djup branschkunskap efter drygt 20 år i blomster- och grönsaksbranschen samt har ett kommersiellt driv som OptiFreeze kommer att ha mycket nytta av. Ulf har bland annat haft ledande befattningar inom Euroflorist, en av Europas största blomsterdistributörer. Som ett ytterligare stöd till bolaget kommer styrelseordförande Martin Linde att agera som arbetande styrelseordförande.
 • Trendmässigt så har aktien lagt sig högre än SMA200 (glidande medelvärde för de senaste 200 handelsdagarna) vilket ofta visat sig vara fallet för aktier som sedan blir kursvinnare under det kommande året.
  ​​
I den negativa vågskålen finns:
 • Risken att man av någon anledning inte får det att fungera i stor industriell skala. Förseningar är vanliga i denna fas, speciellt för små bolag som OptiFreeze.
 • Osäkerhet runt hur de kommersiella villkoren kommer se ut när ett litet bolag gör upp med stora globala koncerner. När ROI för kunden är god och konkurrensen begränsad så borde det dock finnas utrymme för bra villkor.
 • Beroendet av nyckelpersoner och den sårbarhet som detta medför.

   
Enligt policy anger Hållbaraaktier.se om teamet eller närstående är ägare i de bolag som rekommenderas. Så är det i detta fall.
Läs hela inlägget »

Tillväxten kan nu åter vara på väg att ta fart för miljöteknikbolaget OrganoClick. Förutsättningarna är goda för samtliga produktområden efter en period med lite svagare tillväxt. Bolagets biobaserade bindemedel är nog det mest intressanta på några års sikt. EUs plastdirektiv gör att dagens lösningar inom nonwoven området med plastbaserade bindemedel måste ersättas med något som är fullt nedbrytbart. OrganoClick ligger bra till och har redan kontakt med en stor del av marknaden som uppgår till 3-4 miljarder kronor.

Hållbaraaktier.se har intervjuat VD Mårten Hellberg.
 


OrganoClick i korthet:

OrganoClick utvecklar, producerar och marknadsför funktionella material baserade på miljövänlig fiberkemi. Exempel på produkter som OrganoClick marknadsför är vattenavvisande tygbehandling, flam- och rötskyddat virke, biobaserade bindemedel, ytbehandling- och underhållsprodukter samt fibergjutna biokompositer.

OrganoClick har vunnit ett flertal priser och har bland annat blivit utnämnt som ”Sveriges mest lovande start-up”, ”Sveriges bästa miljöinnovation”, en ”Climate Solver” av Världsnaturfonden (WWF) och varit med på Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista över Sveriges hetaste teknikbolag. 

Mårten Hellberg är medgrundare och VD sedan starten 2006. Mårten har ett innehav på drygt 7 miljoner aktier.


Intervju med Mårten Hellberg,
VD OrganoClick, 191113


Ni genomförde nyligen en riktad nyemission till institutioner på kursen 5,10 kr. Den blev övertecknad och inbringade 86 mkr netto. Den möjliggör utökade försäljningssatsningar samt investering i ökad automation.
- Vilka bedömer ni som de största anledningarna till det stora intresset från institutioner? 

 • Mårten Hellberg (MH): 

  Det är några pusselbitar som bidragit positivt. En är att man ser att vi börjar närma oss break-even och att lönsamheten inte ligger allt för långt bort. Att nyckeltalen går åt rätt håll med en bruttomarginal som höjs, att vi håller våra fasta kostnader konstanta och har en tillväxt. De tre bitarna tillsammans gör att det går relativt fort att förbättra resultatet.

  Nummer två är det generella miljöintresset som ökar, nu börjar det hända saker på många fronter.

  Sedan händer det saker på det regulatoriska området som gynnar oss. EUs nya plastdirektiv påverkar oss mycket positivt i och med att det riktar in sig mot flera av de produktkategorier vi erbjuder. Det tvingar större industrier att ställa om mot nya hållbara lösningar och då tänker jag framför allt på bindemedlet i nonwoven som är den kategori där vi påverkas mest tydligt. Det är en stor marknad som nu successivt måste ställa om från plastbindemedel till något som är fullt nedbrytbart. Där ligger vi mycket bra till. 

   
Ni var 35 anställda vid utgången av Q3 och rekryterar nu nya nyckelroller inom både försäljning, FoU och produktion. 
- Hur ser personalfördelningen lite förenklat ut mellan olika kategorier?
 • MH: Vi har satt upp ett andra skift nu precis för våra biokompositer och kemiska produkter så det är fyra nya medarbetare som kommit till. Vi är 39 anställda nu. 12 inom försäljning, 5 FoU, 15 produktion/inköp/logistik och 7 inom administration och övrigt.

OrganoClick har målsättningen att till 2021 fördubbla omsättningen på 78 mkr (2018) och att totalt under perioden uppnå ett positivt nettoresultat. Tillväxttakten har tidigare varit hög och var exempelvis i genomsnitt 53% 2014-2017. 2018 sjönk tillväxten till 5% pga svag byggkonjunktur och första 9 månaderna 2019 är tillväxten 8%.
-Vad är viktigast att lyckas med för att åter få upp tillväxten?
 • MH: Inför nästkommande år så är en del att få utväxling på de avtal som vi tecknat under det här året. Det är framför allt på våra ytbehandlings- och underhållsprodukter som vi tecknat flera avtal som ska börja levereras 2020. Det är bara att räkna ihop de pressreleaserna så ser man att det är ganska många miljoner. Där handlar det ”bara” om att leverera på de avtalen med de produkter som vi redan har. Den tillväxten känns relativt säker. 

  Sedan är det vår tysklandssatsning för Organowood som vi ser som en viktig pusselbit. Vi tror mycket på den tyska marknaden och försäljningen kommer igång 2020. Det ser vi som den största tillväxtdrivaren på träsidan.

  Slutligen så är det inom våra industriprodukter biokomposit och bindemedel där vi nog har den absolut största potentialen. På biokompositsidan handlar det om att med produkter som nu är ute få våra kunder att driva på mot sina slutkunder. För bindemedel är det att få ett antal utvecklingsprojekt med stor volym att falla på plats. Då blir det en mycket intressant utveckling för oss. 


  En medelstor nonwoven fabrik köper in bindemedel för 40-50 miljoner om året. För varje enskild kund är det de volymerna vi talar om och vi arbetar med bearbetning av många parallellt. 
Användningsområden för nonwoven bindemedel. Bildkälla: Organoclick.com. Årsredovisning 2018
Användningsområden för nonwoven bindemedel. Bildkälla: Organoclick.com. Årsredovisning 2018


Ni har tidigare bedömt att ni kan uppnå ovan försäljningsmål med endast mindre ökningar av fasta kostnader och även höja bruttomarginalen successivt.
- Vilka åtgärder kommer bidra till ökad marginal utöver förväntad positiv mixförändring mot högmarginalprodukter samt ökad automation i tillverkningen?

 • MH: En av de nyckelroller vi rekryterat är en inköpschef som nu är klar. Det tror vi kommer bidra mycket i arbetet med att sänka våra inköpspriser. Tidigare låg detta ansvar hos en med ansvar även för produktionsplanering och då räckte inte tiden till att ge inköp det fokus som området förtjänar. Dessutom bidrar ökande volymer positivt.
   

OrganoClicks produkter har utvecklats med inspiration från naturens egen kemi. Genom att ”klicka” på organiska molekyler till ytan på cellulosafibrerna skapas nya egenskaper som flamskydd, rötskydd, vattenavvisning och förändrade mekaniska egenskaper. Denna teknik möjliggör förnyelsebara material som kan ersätta bl.a. oljebaserade plaster och giftiga träskyddsmetoder. 
- Finns det andra aktörer som erbjuder liknande lösningar?

 • MH: Det finns nog ingen som har en så bred teknik som vi men man måste titta på hur det ser ut för varje enskilt produktområde. 

  Vi har högst konkurrens på textilimpregneringsområdet där det finns ett flertal aktörer som vi konkurrerar med. Vi ser dock att vi har den absolut mest miljövänliga produkten. 

  Inom biokompositområdet är vi helt unika i att göra stora produkter. På mindre produkter som traditionella förpackningar finns det mycket konkurrens och där ska vi nog snarare satsa på att leverera materiallösningar än att själva tillverka produkten.

  Där vi har absolut minst konkurrens är på bindemedelsområdet. Där finns det ingen som erbjuder samma typ av produkter för nonwoven-tillverkare. 

  På träsidan är det en konkurrenssituation där vi konkurrerar med naturligt hållbara träslag som exempelvis lärkträ. Vår konkurrensfördel är att vi har bäst pris på miljövänligt behandlat trä. Konkurrenssituationen totalt förklarar varför detta område är det av våra områden som har lägst bruttomarginaler.  


- Vilka är i dagsläget era viktigaste patent? 

 • MH: Vi har fem patentfamiljer inom bindemedel. Det är våra mest värdefulla patent. Vi har även fyra värdefulla patent inom biokomposit. Sedan har vi några inom textilimpregnering och trä men de rankar jag lägre med tanke på att konkurrenssituationen är annorlunda på de områdena. 
   
Bildkälla: Organoclick.com. OrganoClick årsredovsining 2018.
Bildkälla: Organoclick.com. OrganoClick årsredovsining 2018.

Funktionellt trä - Fakturering Q3: 11,6 mkr (Q3 2018: 12,6) 
Bolagets äldsta affärsområde säljer miljöklassat modifierat virke och miljömärkta träskyddsprodukter. I segmentet hållbart trä har ni en marknadsandel på cirka 1% och således en stor potential.
- Vad måste ni lyckas med för att höja marknadsandelen?

 • MH: Om man nyanserar bilden lite så stämmer det att vi har drygt en procent inom hela marknaden för hållbart trä. I Sverige utgör tryckimpregnerat drygt 90% av totala marknaden för utomhusträ som inte behöver någon extra behandling. I den resterande marknaden har vi en marknadsandel runt 15% och är då ungefär lika stora som lärk. Prislappen är högre i detta segment. 

  För att öka marknadsandelen så kan vi dels dra fördel av att det finns en generell trend mot mer miljövänligt byggande. Sedan måste vi arbeta med prestanda i förhållande till priset. Det finns relativt stor potential till kostnadssänkningar om man lyckas ändra strukturen i värdekedjan. 


Ni går nu in på den stora tyska marknaden via den ledande tyska trädistributören Carl Götz. Det pågår även diskussioner med fler distributörer. 
- Hur bedömer ni miljömässig ”mognad” och därmed möjlig efterfrågan i Tyskland i jämförelse med Sverige?

 • MH: Tyskland är en mycket spännande marknad. Den är tre gånger så stor som den svenska totalt sett. Produktmixmässigt är den däremot totalt annorlunda. I Tyskland används bara 20% tryckimpregenerat virke, dvs en liten andel jämfört med Sverige. 80% utgörs av lärk och andra liknande träslag. Tyskarna lägger ner mer pengar per löpmeter och ser trä som lite mer exklusivt. Vi kommer vara ett ekonomiskt alternativ bland de produkter som inte är behandlade med giftiga ämnen. Vi kommer inte vara en dyr produkt på det sättet som vi är i Sverige där vi ofta jämförs med tryckimpregnerat. Vi har även en bra prestanda i förhållande till många av de produkter som idag säljs i segmentet. 
Bildkälla: Organoclick.com. OrganoClick årsredovisning 2018.
Bildkälla: Organoclick.com. OrganoClick årsredovisning 2018.


Gröna ytbehandlingar & underhållsprodukter - Fakturering Q3: 3,6 mkr (3,4)
OrganoTex Textile waterproofing, en biologiskt nedbrytbar textilimpregnering för konsument, är den snabbast växande produkten inom detta segment. Denna produkt lanserades under våren 2018 och har därefter vuxit kraftigt via försäljning hos fler än 150 återförsäljare inom sport-, outdoor- och modehandeln. 
- Hur stor uppskattar ni att marknaden är för denna produkt?

 • MH: Den europeiska marknaden uppskattar vi till ungefär 500 mkr. I Sverige uppgår den till runt 50 mkr. Det är en nischmarknad som är intressant för oss då den ger bra  marginaler. 
Bildkälla Fredahlrydens.se. Den miljövänliga kistan "Saga". Fredahl Rydéns är Skandinaviens ledande fullserviceleverantör åt begravningsbranschen.
Bildkälla Fredahlrydens.se. Den miljövänliga kistan "Saga". Fredahl Rydéns är Skandinaviens ledande fullserviceleverantör åt begravningsbranschen.


Biokomposit - Fakturering Q3: 0,2 mkr (0,1)
Via användning av nyutvecklad produktionsteknik för 3D-gjutning av cellulosafibrer kan bolaget tillverka betydligt större 3D-gjutna biokompositer än vad som idag finns på marknaden. Med varumärket OrganoComp så marknadsförs material för begravningskistor, ljudabsorberande material och riskavfallsbehållare. Potentialen för enbart begravningskistor uppskattas till 250 mkr i Norden och 5 miljarder i Europa.
- Med tanke på att ni bedömer er kista som både mer miljövänlig och billigare, vilka är de största utmaningarna ni ser framför er för att ta en stor del av denna marknad?

 • MH: Vi har ett avtal med Nordens största tillverkare som har 65% av marknaden i Sverige, Norge och Danmark. Det handlar om att få igång deras återförsäljare (begravningsbyråer) och hur snabbt det går är svårt att säga. Det är en konservativ bransch. 

  Ska vi ta en riktigt stor del av marknaden så räcker det inte med att erbjuda en enda modell utan då måste vi ha några till. Den modell som vi har idag bedömer vi ska kunna ta 10% av marknaden. Vi är i uppstartsfasen.


Möbelmarknaden, som är en mångmiljardmarknad, är ett naturligt nästa steg i och med att funktionskraven på möbler liknar kraven på en begravningskista. 
- När räknar ni med att lansera den första produkten?

 • MH: Vi siktar på att ha en produkt inom det interiöra segmentet ute på marknaden 2021.

Kraftigt ökat intresse för bindemedel

Drivet av EU:s nya plastdirektiv har intresset att ersätta plastbindemedel i nonwoven med bolagets biobaserade bindemedel ökat kraftigt. Ni bedömer att de första stora volymapplikationerna kommer 2021 och har uppskattat marknaden till 3-4 miljarder kronor.
- Kvarstår bedömningen att konkurrenssituationen än så länge är obefintlig med enbart ett fåtal aktörer och att ni har stor möjlighet att ta nå en hög marknadsandel?

 • MH: Konkurrenssituationen är obefintlig idag. Med tanke på de nya direktiven om plast så kommer det dock börja röra på sig. Vår bedömning är att vi har ett försprång på 2-3 år. Vi har arbetat med det här i tio års tid och har nog ett stort tekniskt försprång tack vare det. 

  Marknaden består av ett hundratal fabriker runt om i världen som använder större volymer av bindemedel. Det är dessa vi siktar in oss på. Flera av dessa fabriker ingår dessutom i samma koncern. Totalt sett handlar det om runt 25 koncerner varav tio är de tunga. Det är alltså en relativt hanterbar grupp av aktörer. Vi har redan kontakt med de flesta av dessa.


Avslutningsvis: Vilka är dina topp-3 fokus under kommande 6-12 månader?

 • MH: Bindemedelsområdet. Här engagerar jag mig mycket. Vi ser att det är här vi har den största potentialen under de kommande 3-5 åren. 

  Exportsatsningen på våra ytbehandlingsprodukter. Vi har en portfölj av ytbehandlingsprodukter som vi går ut med i Europa och där rekryterar vi nu en exportsäljchef. Det är en affär som kan generera ökade intäkter på kortare sikt.

  Slutligen att fortsätta effektivisera vår produktion för att vi ska bli en ännu bättre och mer kostnadseffektiv leverantör.
Läs hela inlägget »

Portföljen med de aktier som Hållbaraaktier.se anser vara köpvärda fortsätter gå starkt. Den startade med 100 tkr och gjorde sitt första köp 190319. I fredags passerade den för första gången 150 tkr. Uppgången på 50% kan jämföras med OMX All-share Cap GI som stigit med 13,5% under samma period.

Insplorion steg med 16% under sin första vecka i portföljen.

50% är onekligen starkt men samtidigt är det flera av innehaven som ännu inte lyft. Som vanligt är det på sin plats att påtala betydelsen av att portföljen ska ses som inspiration före egna analyser och inte som direkt investeringsrådgivning.

Läs hela inlägget »

Några av veckans intressanta nyheter om de bolag som listas av Hållbaraaktier.se
 

 • Absolent - svag rapport och bruten trend
 • Binero - meddelar detaljer om extrautdelning
 • Ecoclime - rustar för kraftfull tillväxt
 • Midsummer - svag Q3
 • myFC - kraftfull kursökning
 • Parans - strategisk allians med kinesisk partner
 • PowerCell - positiv ägarförändring
 • SolTech - upp & ned
Läs hela inlägget »

SolTech var åter rejält med i flödet av kurspåverkande information:
 

 • Onsdag +7% - Bolaget offentliggjorde nya mycket aggressiva tillväxtmål. 

  SolTech Energy har tidigare offentliggjort ett mål att under verksamhetsåret 2019 nå 300 MSEK i rörelseintäkter vilket ser ut att kunna nås. Det nya tillväxtmålet tar sikte på 2024 då man ska ha 4,7 miljarder SEK i rörelseintäkter med EBIT på mellan 3–6 procent (målet att på sikt därefter nå 8–10 procent). Den kinesiska verksamheten är inte inräknad i detta mål då planen är att notera Advanced SolTech Sweden AB (publ) på Nasdaq First North Growth Market under den första halvan av 2020. 

  VK Stefan Ölander kommenterade att "Under de närmsta åren avgörs det vilka aktörer som kommer att dominera solenergimarknaden. Vi är övertygade om att SolTech kommer vara en av vinnarna då vi har framtidens estetiska och integrerade solenergiprodukter redan nu, en tydlig förvärvsstrategi som ständigt adderar nya entreprenörer och affärer samt tillgång till kapital och snabba affärsbeslut."
   
 • Torsdag -10% - Affärsvärlden publicerar en "stark säljrekommendation" 

  Tidningen skriver i utgåvan 191114 att "Till dess att affärsuppläggen på plats i Kina blivit mer transparanta och Asabs kassaflöden från installerad portfölj synliggörs i räkenskaperna avrådes även från att investera i Asabs högränteobligationer.....Det är helt enkelt svårt för Affärsvärlden att se vad i det här transaktionsintensiva sfärbygget som i nuläget ger utomstående privatsparare en stor potential till rimlig risk"

   
Senaste 12 månaderna har aktien stigit 168%. Börsvärdet uppgår till 1,1 miljarder.
Läs hela inlägget »

Bosch som tidigare i år teckande ett stort avtal med PowerCell går in som storägare när man förvärvar en aktiepost från Midroc. Affären motsvarar 11,3% av aktierna enligt ett pressmeddelande.

Ägarförändringen är positiv och kursen steg 6% under fredagen.

VD Per Wassén säger till Dagens Industri 191116 att han ser Bosch som en långsiktig industriell stark ägare. "Att Bosch går in som ägare visar också att de menar allvar med att bränsleceller kommer att ersätta fossila förbränninghsmotorer och batterier över tid"

Läs hela inlägget »

Insplorion tas in i portföljen till fredagens slutkurs 18,0 kr. Hållbaraaktier.se intervjuade bolaget 190920 och bilden av att bolaget är på rätt väg stärktes i den senaste delårsrapporten.

Nedan sammanfattas det som vi anser talar för kursuppgång respektive nedgång i 12-månadersperspektivet:

Positivt: 

 • Hållbaraaktier.se bedömer att bolaget befinner sig i teknikutvecklingens absoluta framkant inom områden som ligger helt rätt i tiden, exempelvis batteristyrning och luftkvalitetsmätning. Insplorions patenterade teknologi som kallas NanoPlasmonic Sensing (NPS) kan utvecklas till ytterligare områden och får anses beprövad då den använts i forskningsinstrument en längre tid.
 • Ökad medvetenhet om luftföroreningar gynnar bolaget. Senaste rapporten bekräftade att tidsplanen hålls vilket innebär lansering innan årsskiftet.
 • Bolaget har en rad samarbeten med strategiska partners och etablerade patent. Nära koppling till forskningsvärlden sedan länge. Det gör bolagets samlade kraft väsentligt större än det intryck man får baserat på antal anställda.
 • Finansiell situation är stabil och bolagets verksamhet är inte kapitalkrävande vilket bland annat bekräftades i senaste rapporten.
 • Även om försäljning av slutprodukten ligger minst två år fram på batterisidan kan det komma diverse licensavtal innan dess. Skulle ett sådant komma så tydliggörs potentialen i tekniken och då kan en långsiktigt kraftig kursresa uppåt inledas.
 • Bolaget prioriterar nu upp vätgasområdet där grundargruppen på Chalmers kontinuerligt förfinat tekniken. 
 • Insynspersoner har under året enbart agerat genom att öka sitt engagemang, i huvudsak genom deltagande i företrädesemissionen.
 • Aktien ligger i en svagt uppåtgående trend med kurs över sitt SMA200 (glidande medelvärde för de senaste 200 handelsdagarna) utan att ännu ha dragit iväg för mycket.
 • Penser Access anger i en uppdragsanalys daterad 28:e augusti hög potential i Insplorion till en lägre risk än tidigare tack vare den genomförda nyemissionen och beviljade bidrag till batteriprojektet. Den höga potentialen kvantifieras med ett företagsvärde på drygt 2 miljarder i ett gynnsamt scenario där mycket av värdet kommer från batterisidan. Det är mer en 10 gånger upp från dagens nivå.
   

Negativt: 

 • Det är inte troligt att lanseringen av luftkvalitetssensorn snabbt kommer ge stora intäkter. Tillsammans med försäljning av mätinstrument så kan den emellertid skapa en stabil tillväxt som med höga bruttomarginaler skapar ett kassaflöde och möjliggör ytterligare breddning av verksamheten samt satsning på befintliga områden.
 • Framsteg (och nyhetsflöde) från det spännande batteriområdet är svårt att förutspå tidsmässigt men bolaget känner sig trygga i att tekniken håller. 
 • Bolaget har har en hel del att bevisa vad gäller kommersialisering av den starka teknikbasen.


Summa summarum en positiv bild av balansen mellan hot & möjligheter.

Som vanligt; gör din egen värdering av ovanstående och övriga faktorer. 

Läs hela inlägget »

Arise plockas ut ur portföljen til fredagens slutkurs 26,50 kr. Det innebär att vi realiserar en uppgång på 39% från den 22:a mars. 

Vindkraftsrelaterade aktier har gått starkt i år. Vi tror fortsatt på Arise och sektorn som helhet i det långsiktiga perspektivet. 

Portföljförändringen sker för att frigöra kassa för andra investeringar inom kort.

Portföljen som startade med 100000 kr den 19:e mars i år är nu uppe i 142052 kr. Under samma period har OMX All-Share Cap GI stigit med 13,5%.

Läs hela inlägget »

Hållbaraaktier.se listar för närvarande 65 bolag som följs och analyseras ur olika perspektiv. I en artikel tidigare i veckan noterades att insiders är fortsatt positiva i sitt agerande. Andelen bolag med positiv värdebalans i handeln av insynspersoner har till och med ökat jämfört med tidigare i höstas.

Hållbaraaktier.se anser att insynspersoners agerande är en faktor att ta med i en analys. I den genomgång som gjordes av 100+ kursvinnare 2013-2018 (alla typer av bolag) så var insideraktiviteten till största delen positiv året innan bland kursvinnarna i 1- årsperspektivet. Mönstret var tydligast bland Small Cap.

Ett annat perspektiv vi tar på "hållbara" aktier är kurstrenden. Ett utstickande mönster i årets uppgång bland dessa aktier är att de aktier som vid årsskiftet låg på en högre nivå än sitt SMA200 (glidande medelvärde för de senaste 200 handelsdagarna) som helhet har gått mycket starkt - upp hela 101% hittills i år.

När kursen ligger högre än SMA200 brukar aktien anses ligga i en uppåtgående trend. De aktier som lyckades hålla sig över denna nivå under fjolårets svaga avslutning (index föll drygt 14% sista kvartalet) visade sig sedan ha en underliggande styrka när börsklimatet under 2019 blev det rakt motsatta. Givetvis har även bolagsunika faktorer spelat in. 

En portfölj baserat på aktier med kurs över SMA200 vid årsskiftet hade bestått av följande bolag: Absolent, Arise, Astrazeneca, Castellum, Ecomb, Eolus Vind, Garo, Minesto, Powercell, Prebona, SeaTwirl och Swedish Stirling.

Noterbart är att både genomsnittlig kursuppgång och andel med positiv kursutveckling har varit bättre för SMA200-aktierna jämfört med genomsnittet för alla "hållbara" aktier. Det samma gäller för de aktier som låg över sitt SMA50 även om de inte sticker ut lika mycket.

Kommer då detta upprepa sig i samband med nästa större nedgång/uppgång? Det återstår att se men nog känns det tryggare att efter en tids nedgång gå in i de aktier som på detta sätt visat sig ha marknadens förtroende.
 

SMA50 & 200 vid senaste nedgången?

Efter halvårsskiftet gick börsen ner med drygt 5 procent. Denna nedgång var mest att betrakta som en korrigerande rekyl och inte alls samma negativa börsklimat som Q4 2018. Efter denna nedgång har SMA200- och SMA50-aktierna dock inte alls varit att föredra fram till dagens datum, även om tidshorisonten är kort. De som 190809 låg bättre än sina glidande medelvärden har så här tre månader senare gått sämre än övriga "hållbara" aktier och index som helhet.


Sammanfattningsvis

"Hållbara" aktier som redan innan året var inne i en positiv trend har gått starkt i det positiva börsklimat som präglat 2019.

I den genomgång som Hållbaraaktier.se gjorde av 100+ kursvinnare 2013-2018 (alla typer av bolag) så var det en hög andel av vinnarna som var inne i en positiv kurstrend redan innan den aktuella uppgångsperioden. 

Att analysera kurstrender är en bra parameter att ta med i analysen.
 

Läs hela inlägget »

Rapportsäsongen fortsatte för fullt med bl a följande intressanta nyheter bland de hållbara bolagen:
 

 • Arise: Svagt Q3 men positiv information om marknadsklimat
 • Climeon: Trögt - men vissa framsteg
 • Colabitoil: Tillväxt - Ny riktkurs i analys indikerar 115% uppsida
 • Garo: Kursnedgång på Q3-rapport
 • Green Landscaping: Ytterligare förvärv på gång - köprek
 • Insplorion: Tidsplan håller för kommersialisering
 • PowerCell: Positiva nyheter balanserade inte veckans säljrekar
Läs hela inlägget »

PowerCell sjönk 10% under veckan drivet av säljrekommendationer.

Dagens Industri publicerade 191104 en analys med tydlig säljrekommendation där man bland annat skrev "De framtida framgångarna för bränslecellsbolaget Powercell är i stor utsträckning redan inprisade i aktien. Den bör därför säljas."

Dagen efter publicerade Pareto än säljrekommendation samtidigt som man upprepade riktkursen 105 kr.

I andra vågskålen så fanns positiva nyheter från bolaget där man i pressmeddelanden informerade om:

 • Bolaget har tagit fram en ny och förbättrad version av sitt bränslecellssystem MS-100. Systemet är speciellt utvecklat för krävande applikationer både på land och till havs.
 • Bolaget har undertecknat ett kontrakt med norska Havyard Group ASA avseende utveckling av ett bränslecellsbaserat nollemissionssystem. 

PowerCell är en av årets vinnare med en uppgång på 309%. Insynspersoner har enbart sålt under året.

Läs hela inlägget »

Dagens rapport från Climeon visar att det går trögare än väntat för bolaget både att leverera ta nya order. Rapporten för tredje kvartalet var på det sättet en spegel av förra rapporten. Att orderingången skulle vara låg var känt men siffran noll sticker ut en del i ett bolag som värderas runt 3 miljarder. Aktiekursen har nästan halverats från toppnoteringen i våras till stor del beroende på att utvecklingen sker långsammare än väntat.

Positivt är att kassan på 166 mkr är tillräcklig för ytterligare åtminstone ett drygt års verksamhet. Kvartalets kassaflöde var -13 mkr. Orderstocken är 782 mkr.

Positiva uttalanden i VD-kommentaren samt årets insynsköp talar för att det kan löna sig att vara långsiktig. Exempel på kommentarer i rapporten:

Om Japan, marknaden med en gigantisk potential:

 • Trots tidsåtgången för dessa första kraftverk har vår syn på potentialen i Japan stärkts, de politiska tongångarna går i rätt riktning och vi har ökat vår lokala närvaro.


Om det marina segmentet, som är bolagets ursprung:
 

 • En viktig milstolpe inom det maritima segmentet är att Climeon för första gången godkänts i ett Factory Acceptance Test för en kund inom containerfrakt. Heat Power-modulen togs ombord på fartyget under tredje kvartalet och installationen fortsätter under fjärde kvartalet. Fortfarande kvarstår ett antal steg i certifieringsprocessen för att få produkten godkänd för det första containerfartyget, vilket när det sker kommer att öppna upp en större del av den maritima industrin.
Läs hela inlägget »

Analystjänsten Börsplus ger efter dagens kvartalsrapport en köprekommendation för Green Landscaping med en indikerad uppsida på 25%.

Rapporten innehöll inga stora överraskningar:

 • Omsättningen 492,0 (267,1) mkr, en ökning med 84 procent, varav organisk tillväxt på 5,4 procent.
 • EBITA uppgick till 28,8 (14,3) mkr. En ökning med 101 procent.
   

Integrationen av tidigare förvärv verkar gå bra och information i rapportens VD-ord indikerar att fler förvärv väntar:

 • I kvartalet tecknades avtal om att förvärva HD Landscapes verksamhet inom grönyteskötsel i Skåne. Förvärvet passar väl in i den befintliga verksamheten och stärker ytterligare vår position i region Syd. Vi har träffat många spännande bolag under kvartalet och för flera dialoger. Vi har också börjat identifiera potentiella uppköpskandidater utanför Sverige, även om det är för tidigt att säga när i tid expansion kan ske.

Hållbaraaktier.se har sedan tidigare Green Landscaping i portföljen.

Läs hela inlägget »

Insynspersoner i de aktier som listas av Hållbaraaktier.se fortsätter att till övervägande delen nettoköpa. Under perioden 190701 till 191104 så har värdebalansen varit positiv i 81% av bolagen där det skett affärer. Det innebär att denna andel ökat jämfört med perioden 190701-190913 då den uppgick till 76%.

Kursutvecklingen för bolag med positivt insidernetto har under de senaste 3 månaderna varit +5,8% vilket är något bättre än såväl genomsnittet för hållbara bolag (+4,6%) som för First North All-share index (+2,5%). Att de "hållbara" bolagen fortsätter upp under andra halvåret och att insynspersoner fortsätter att nettoköpa ska ses i ljuset av att uppgången för dessa aktier totalt sett var hela 34% under första halvåret. Således råder fortsatt optimism trots stor uppgång.

Positiv balans i värde mellan förvärv/teckning och avyttring i dessa bolag:
ABB, Absolent, Arcaroma, Azelio, Beijer Ref, BillerudKorsnäs, Binero, Cell Impact, Chromogenics, Climeon, Colabitoil, Ecorub, EWPG, Essity, Fagerhult, Ferroamp, Garo, Green Landscaping, IA industriarmatur, Metacon, Midsummer, Minesto, Myfc, Nobina, Nederman, Optifreece, Organoclick, Parans, Polyplank, Raybased, Recyctec, Scandinavian Enviro Systems, Swedish Stirling och ÅF.

Beloppen är i många fall förhållandevis låga och enbart i nedan bolag har positivt nettovärde varit över 1 mkr:
Billerud, Ecorub, EWPG, Essity, Fagerhult, Green Landscaping, Minesto, Nobina, Recectec, Swedish stirling och ÅF

Negativ nettobalans i nedanstående bolag:
Absolicon, Axolot, Ecoclime, Industrial Solar, I-tech ,Powercell, Slitevind, Soltech. Enbart för Itech, Powercell & Slitevind är balansen högre än -1 mkr.

Insynspersoners agerande i mindre bolag har historiskt sett varit en indikation på framtida kursutveckling. Lämpligt är dock att enbart se detta som en av flera faktorer.


Källa till insynshandel: Finansinspektionen, insynslistan.

 

Läs hela inlägget »

Ett axplock från veckans nyhetsflöde bland de aktier som listas av Hållbaraaktier.se:
 

 • ArcAroma - Tydliggör samarbetsupplägget i Kina samt potential för juiceCEPT
 • Azelio - Rekyl upp & justerad systemlösning i Marocko
 • Cortus Energy - Höganäs och likviditet i fokus
 • Industrial Solar - Veckans vinnare efter nyhet om samarbetsavtal
 • Minesto - Bra finansieringslösning
 • Prebona - Vänder upp efter insynsköp och viktigt samarbetsavtal
Läs hela inlägget »

Veckan innehöll en hel del större kursrörelser och intressanta nyheter som vi länkar exempel på nedan. De aktier som listas av Hållbaraaktier.se fortsätter hålla avståndet till övriga aktier när det gäller kursutveckling i år och de senaste 12 månaderna.

 • Hållbara aktier:                                       +39,9% i år, +25,1% senaste 12 månaderna
 • First North All-Share:                            +26,1%, +18,5%
 • OMX Affärsvärldens generalindex.  + 24,3%, +18,2%
   
Axplock från veckans utveckling:
Hållbaraaktiers portfölj har gått upp 40,5% sedan den 19:e mars. Under samma period har OMX All-Share Cap GI stigit 11,5%.
Läs hela inlägget »

De tre noterade vindkraftsbolagen Eolus Vind, Arise och Slitevind har utvecklats starkt drivet av insikten om behovet av långsiktig övergång till förnyelsebar energi, stigande elpriser, förbättrade kassaflöden och en del lyckosamma transaktioner. 

Slitevind bytte noteringsplats från Pepins till First North i slutet av maj 2019 och kursen steg omgående från 35 till 45 kr. Kursen har därefter fortsatt uppåt. Resultatet per aktie förbättrades från -0,81 till 1,93 kr under första halvåret.

Hållbaraaktier.se har intervjuat VD Jonas Dahlström.
 


Slitevind i korthet:

Slitevind är det minsta av börsens tre noterade vindkraftbolag. Bolaget skiljer sig från kollegorna via sitt fokus på produktion av vindenergi och inriktning på mindre vindkraftparker. Arise och Eolus är vid sidan av produktion mer inriktade på projektering av stora parker samt drift och förvaltning åt andra.

Jonas Dahlström har lång erfarenhet inom vindkraftsbranschen och är VD sedan 2015. Jonas äger via bolag cirka 150000 aktier (2,8%). Största ägare är enligt uppgift på Slitevind.se Tedde Jaensson via bolag med 38,7% och Spiltan Fonder med 5,9%.


Intervju med Jonas Dahlström,
VD Slitevind, 191021


Året har varit händelserikt bland annat med noteringen på First North, ytterligare investeringar i utökad produktionskapacitet samt kraftigt förbättrat resultat. 
- Vad är du mest respektive minst nöjd med hittills under året?

 • Jonas Dahlström (JD): Jag är väldigt nöjd med resultatutvecklingen. Det är effekterna av våra investeringar som vi gjort på bra nivåer, de senaste årens förändringsarbete samt gynnsamma marknadsförutsättningar.

  Även om det inte har med vår egen prestation att göra så är jag missnöjd med utvecklingen på elcertifikatmarknaden. I sak så är det avsaknaden av en rimlig stoppmekanism som det fanns förhoppningar om skulle finnas med i energimyndighetens förslag som lämnades vid årsskiftet. Förslaget som kom kändes urvattnat och har resulterat i en tråkig elcertifikatmarknad. Vi ser framför oss ett lågt pris de kommande åren. 


Bolaget befinner sig i en bra trend driven av ökad produktion och ökade elpriser.
- Vilka ser du som de största riskerna vid sidan av elprisets utveckling?

 • JD: Elprisets utveckling är den absolut tyngsta faktorn. Utöver det skulle en kraftig ränteökning slå mot resultatet. Samtidigt är tillgången till kapital i stort viktig för vår framtida expansion. Exempelvis skulle en finanskris hämma vår utveckling. 


Slitevind är det minsta av de tre noterade svenska vindkraftsbolagen. Bolaget har 5 anställda.
- Hur förväntas organisationen utvecklas under kommande år?

 • JD: Vi kommer fortsatt vara få anställda i förhållande till vår omsättning. Vi är idag totalt fem heltidsresurser fördelade på sju personer. Enkelt uttryckt räknar vi att öka med en nyanställning om året de kommande tre åren. 


Slitevind bildades 1992 som ett av pionjärbolagen i den svenska vindkraftbranschen. Mellan 2005 och 2014 arbetade bolaget även med projekteringsverksamhet men har sedan 2015 återgått till kärnverksamheten, elproduktion. Koncernen hade per sista juni en produktionskapacitet om ca 265 GWh normalårsproduktion vilket är en dryg tredubbling sedan 2015.
- Givet vindarnas variation på de platser ni befinner er, ungefär hur mycket skulle produktionen ha varierat på årsbasis de senaste 5 åren med nuvarande maskiner?

 • JD: Ett lite generellt svar som nog gäller totalt sett i Sverige är +-10% mot ett normalår. Ett år med bra vindförhållanden kan alltså vara 20% bättre än ett dåligt. Variationen måste vi beakta i våra planer. För enskilda kvartal är det högre variationer än så.

  Större variationer på grund av produktionsstörningar är relativt ovanliga. Det finns undantag som exempelvis förra sommaren på Gotland. Då gjordes det större arbeten i mottagningsstationen där fastlandskabeln ansluter. Den mängd driftstörningar som då var fallet betydde många procent ner för den gotländska produktionen. Detta var ett särfall. 

  I och med att vi är så utspridda så blir det inte så stor effekt om en anläggning står still en kortare tid. Ekonomiskt sett så ger även kombinationen av leverantörers åtagande i fullserviceavtal och bra försäkringar även det ett bra skydd som kompenserar för ett produktionsbortfall.
Vindkraftverkens placering. Källa: Slitevind.se, Bolagsbeskrivning Nasdaq First North
Vindkraftverkens placering. Källa: Slitevind.se, Bolagsbeskrivning Nasdaq First North


Intresset är stort för att investera i mycket stora vindkraftsparker om tiotals eller hundratals maskiner som byggs i Sverige. Slitevind konkurrerar inte i första hand om att investera i dessa parker utan fokuserar på projekt där varje enskild vindkraftpark omfattar upp till cirka tio vindkraftverk. Ni har ambitionen att vara drivande i konsolideringen inom detta segment.
- Vilken marknadsandel har ni idag i detta segment av marknaden i Sverige?

 • JD: Det finns ingen statistik tillgänglig men det är min bedömning att vi har varit marknadsledande i antalet affärer de senaste åren. Kanske några tiotal procent av de affärer som skett. 


- Hur har tillväxten i detta segment varit de senaste åren jämfört med marknaden totalt, och vad kan man förvänta sig framåt?

 • JD: När det gäller nybyggnation så är det i allt väsentligt de stora projekten som driver marknaden, både i antal och således även i installerade megawatt. Vi förhåller oss inte så mycket till totalmarknadens tillväxt utan utgår från vår egen volym. Kan vi där växa med 10 procent om året så gör vi det bra. 


- Kvarstår bedömningen från bolagsbeskrivningen vid noteringen på First North att konkurrensen är relativt låg i detta segment?

 • JD: Bedömningen kvarstår. Vår strategi är att analysera flera projekt samtidigt och bara gå vidare när nivån ligger rätt. Det förekommer budgivningar även i vårt segment men konkurrensen är hanterbar. Vi går vidare när våra kriterier är uppfyllda. 


De strukturella förändringar som genomförts de senaste åren har sänkt bolagets break-even nivå från drygt 50 öre till cirka 37 öre räknat som total intäkt per kWh för el, elcertifikat, ursprungsgarantier samt nätnytta. Globalt bedömer Bloomberg New Energy Outlook att kostnaderna för att etablera vindkraft fram till 2050 kommer minska med 58 %.
- Vilka är era huvudsakliga aktiviteter för att fortsätta sänka kostnaden?

 • JD: När branschen i stort talar om kostnadssänkningar så är det nyetableringar som har blivit billigare tack vare teknikutvecklingen och skalfördelar i allt större projekt. Sedan beror nedgången även på räntesänkningar och ett lägre avkastningskrav hos den nya typen av kapital som kommit in.

  Vi arbetar framför allt med att sänka kostnaden för service, underhåll och finansiering i förhållande till total produktion. Där kan vi sänka kostnaden de kommande åren. Det kommer exempelvis in flera serviceleverantörer vilket ökar konkurrensen. Det finns mycket att göra men det handlar inte om samma kostnadssänkningar som vid nyetablering, det är inte alls samma tal det handlar om. 


För 2019 beräknas drygt 70% av bolagets intäkter kom­ma från försäljning av el, cirka 25% från försäljning av elcertifikat och knappt 5 % från försäljning av ursprungs­garantier och nätnytta. Prissäkring sker med en relativt hög säkringsgrad för den löpan­de 12–24 månaders perioden. Cirka 80% av produktionen för andra halvåret är prissäkrad både vad gäller el och elcertifikat till ett sammanlagt bruttoförsäljningspris om ca 44 öre kWh vilket ger ett bra överskott. 2015-2017 låg däremot priset lägre än bolagets break-even-nivå.
- Hur bedömer ni prisutvecklingen för elcertifikat respektive ursprungscertifikat?

 • JD: Vi ser på sikt ett stigande värde för ursprungsgarantier men ett minskande värde för elcertifikat. 


- Hur hög andel är prissäkrad längre än 24 månader?

 • JD: Vi har prissäkrat 80% för innevarande år, cirka 40% för nästa kalenderår men bara några procent på längre tid än 24 månader. Prisskillnaden vid längre avtal är mycket stor. Vi bedömer att nuvarande strategi för prissäkring passar oss bra.


Bolagets mål är att för perioden 2019–2021 nå en årlig produktionstillväxt om 5–10 % och från och med 2021 lämna en utdelning som motsvarar 25-50% av resultatet efter skatt. Ni vill växa genom att investera i nya projekt exempelvis genom att utöka ägarandelen i parker där ni redan är delaktiga och förädla de parker som ni redan har.
- Hur stor andel av tillväxten bedöms komma organiskt?

 • JD: Organisk tillväxt kan komma genom att öka tillgängligheten i en park. Det kommer emellertid utgöra en mindre del av tillväxten. Den stora delen kommer från ytterligare investeringar i driftsatta anläggningar och viss nybyggnation.

  Kassaflöde i kombination med bankfinansiering ska kunna göra att vi över tid klarar de investeringar som behövs för tillväxtmålet på 5-10%.


Vilka är dina topp-3 fokusområden under kommande halvår?

 • JD:
  1. Fortsätta arbetet med att sänka kostnader för service, underhåll och finansiering.
  2. Fokus på de investeringar som krävs för tillväxtmålet.
  3. Tydliggöra miljövärdet av vår verksamhet.

   
Läs hela inlägget »

Vi tar med ArcAroma i portföljen till dagens slutkurs 22,80 kr. Vi bedömer att flera faktorer nu finns på plats som skapar förutsättningar för en bra kursutveckling:

 • Kommersiellt genombrott har uppnåtts. Försäljningen och uthyrningen av OliveCEPT som skett i år och föregående år har varit lägre än vad marknaden hoppats på vilket gjort att kursen utvecklats svagt. Klart är dock att referenser nu finns på plats i flera delar av marknaden. Hög ROI för kunderna talar för att det över tid bör gå att få ut höga marginaler.
 • Kraften i marknad- och sälj är nu väsentligt större än för ett år sedan. Fler återförsäljare i medelhavsområdet, samarbetsavtalet med Wiser i Kina, starkare egen organisation samt via inbound marketing. Man har dessutom mer att sälja med tanke på att man kompletterat med JuiceCEPT.
 • Marknadspotentialen. Potentialen utvecklas t ex i sommarens intervju. Ett annat inspel är en färsk analys från Tradevenue som med en räkneövning visar att om bolaget bara når en bråkdel av sin målmarknad så är aktien lågt värderad. Om/när försäljningen tar fart så kommer nog marknaden börja snegla mer på den stora potentialen än vad som nu är fallet och då kan det bli fart på kursen.
 • Skalbarhet både vad gäller volym och applikationsbredd. I intervjun från i somras såg VD inga problem att skala upp produktionsvolymen i ett första steg till 50-100 enheter i befintlig supply chain och sedan gå vidare. Framtagandet av JuiceCEPT visar på skalbarheten i teknikbasen och möjligheten att snabbt ta fram nya applikationer.
 • Minskad risk. Årets nyemission, värdet av innehavet i OptiFreeze samt att man nyligen upprepade målet om positivt kassaflöde i slutet av H1 2020 har minskat risken för brist på kapital. Att maskinerna använts en tid på marknaden och visat sig fungera samt att man tagit fram nya applikationer har sammantaget minskat teknikrisken. Vi är för övrigt positiva även till OptiFreeze.
 • Ägande. Stort ägande i ledning samt en entydigt positiv insideraktivitet under året.

Samtidigt är det noterbart att flera av ovanstående faktorer funnits på plats en tid utan att kursen tagit fart. Det finns alltid en risk att lyftet dröjer ytterligare. Vissa av kundgrupperna är konservativa och att sälja in ny teknik kräver att man hittar "early adopters". 

Totalt sett ser vi en bra "risk-reward" i detta läge och kompletterar portföljen med ArcAroma.

Enligt policy meddelar vi när Hållbara Aktier-teamet eller närstående äger aktier i de bolag som rekommenderas. Så är det i detta fall.

Läs hela inlägget »

Raybased har tecknat ett ramavtal med Castellum Väst som möjliggör avrop för leverans och installation av bland annat tjänsten METERING as a Service (MaaS) i Castellum Västs drygt 200 fastigheter (totalt har Castellum 647). Det framgår av ett pressmeddelande från Raybased. 

Ramavtalet är en vidareutveckling av det samarbete med Castellum som inleddes 2017 då trådlös automatisk avläsning av vattenmätare installerades i ett antal fastigheter i Göteborg. Det följdes av pilotprojektet METERING as a Service (MaaS) som hittills installerats i tre fastigheter under den gångna sommaren och som redovisades i pressmeddelande den 29 maj 2019.

 • Nu får vi tillgång till en enkel, stabil och kostnadseffektiv lösning för avläsning av våra undermätare. Detta innebär både en stor besparing för Castellum och att vi kan bli ännu bättre i vårt energieffektiviseringsarbete. Ett telefonsamtal till Raybased och sedan har vi kvalitetssäkrad data i rätt format på rätt plats i vårt molnbaserade energiuppföljningssystem, det kan inte bli enklare och bättre för oss. Dessutom ligger det helt i linje med Castellums digitaliseringsstrategi, säger Anders Björling, Teknisk Chef, Castellum Väst AB.

​​​​
För att få en känsla för långsiktig potential i ett ramavtal som detta så ställde Hållbaraaktier.se frågan till Raybaseds VD Jonas Almqvist (JA); 
- Det är lite svårt att få en känsla för potentialen i ett ramavtal som detta. Går det att utan att gå in på detaljer i avtalet indikera vilken storleksordning på intäkten ni räknar med för en normalstor fastighet avseende MaaS med standardomfattning?

Svar från JA:
 • Spannet här är stort beroende på antalet undermätare samt hur många mätare som eventuellt behöver bytas ut. Så det är lite tidigt att säga vad en genomsnittsfastighet innebär i intäkt. Indikativt så skulle jag säga att vi talar om ca 30’ per byggnad. Det kommer dock att vara ett mycket stort spann och ovan siffra är osäker.

  Generellt så ser vi en tydlig trend att alla fastighetsägare strävar mot en högre grad av digitalisering/automatisering. Syftet är flerfaldigt: Sänka de operativa kostnaderna, höja kvaliteten - det är dyrt att felfakturera, skaffa en bas för energieffektivisering och i nästa steg optimera fastigheten samt att med lägre energiförbrukning så minskas CO2 utsläppen.

  Raybaseds strategi framåt är att komma in i en stor mängd fastigheter med denna typ av ”bastjänster med tydligt värde” för fastighetsägaren. När vi väl har vår kommunikationsinfrastruktur på plats kan vi enkelt addera tjänster som fastighetsägaren har behov av.

  T ex första steget är att få kontroll och en översikt av energiförbrukningen. Nästa naturliga steg för fastighetsägaren är att optimera: detta kan vi då addera genom trådlös mätning av temperatur och luftkvalitet, vilket leder till behovsstyrning av ventilation samt granulär styrning av värme o kyla etc.

  Allt detta kan Raybased göra trådlöst och kostnadseffektivt. Samtidigt som energiförbrukningen minskar så förbättras inomhusklimatet vilket leder till högre hyresgästtillfredställelse och högre produktivitet för dem som arbetar i byggnaden.

  Så sammanfattningsvis så ser vi en 8-siffrig potential i ett normalt bestånd av samma storlek som Castellums bara för tjänsten MaaS. Om vi adderar ”steg 2 i raketen” så talar vi om en mångdubbel potential.
Läs hela inlägget »

Hållbaraaktier.se följer upp köprekommendationerna i en fiktiv portfölj som startades i samband med den första rekommendationen 190319. Utvecklingen hittills:

 • Portföljen: +35,7%
 • OMX All-Share Cap GI: +8,9%
I veckan steg Cell Impact samt Ferroamp kraftigt. I portföljen ingår just nu  De bolag som nu ingår i Portföljen har en del gemensamt;
 • konjunkturokänsliga 
 • megatrender som stöttar
 • värdering som inte dragit iväg
 • stort ägande i ledning (ej Cell Impact)
 • tydliga framsteg i verksamheten senaste året
 • finansiell ställning som borde göra att osäkra nyemissioner undviks åtminstone i det korta perspektivet
portföljsidan finns en sammanfattande motivering till varför respektive aktie har bra förutsättningar till en positiv utveckling. Där framgår även i vilka bolag som teamet runt Hållbaraaktier.se har eget ägande i. Köprekommendationerna ska ses som aktietips för fortsatt analys och eget beslutsfattande. De utgör inte personlig investeringsrådgivning.
Läs hela inlägget »

Förhandlingarna mellan Josab Water Solutions AB, Beijing Win Fortune Technologies Ltd och Global Green Development Capital China Co. Ltd avseende en etablering av Josabs ekologiska AqualiteTM teknologi på den kinesiska marknaden har nått fram till en position där parterna vid en officiell signeringsceremoni signerat flertalet avtal relaterade till det MoU bolaget informerat om tidigare. Det framgår av ett pressmeddelande.

Josabs önskemål om en förändrad samarbetsform från ett rent licensavtal till ett Joint Venture, via ett samägt kinesiskt bolag har accepterats av alla parter. Josabs andel av bolaget kommer att vara 49% och resterande 51% delas lika mellan de två kinesiska parterna.

 • Vi är glada att parterna enats om en gemensam satsning på denna viktiga marknad, där Josabs bidrag gällande teknologin kompletterar vår kinesiska partners marknadsaccess och förmåga att stärka bolagets finanser.” Att utöver intäkterna från licens- samt AqualiteTM leveransavtalet även få 49% av Joint Venturebolagets framtida vinster är förstås väldigt gynnsamt för våra aktieägare, kommenterar Johan Gillgren, VD, Josab Water Solutions AB.

Parterna räknar med att kunna färdigställa ett slutgiltigt Joint Venture avtal inom 10 dagar och därefter kalla till en extra bolagsstämma i vars kallelse alla detaljer för affären kommer redovisas.

Josab steg under dagen med hela 15% och är upp 143%. Bolaget omsatte 0,6 mkr senaste kvartalet och har ett börsvärde på 390 mkr. Analyst Group satte i en analys den 30:e september riktkursen 6,50 kr. Gårdagens slutkurs blev 5,10 kr efter att inlett dagen med en uppgång till 6,30 kr.

Läs hela inlägget »

Ferroamp mer än tredubblade faktureringen under tredje kvartalet till 11 mkr. Nyheten presenterades i ett pressmeddelande och fick aktien att stiga 10% på fredagen. Uppgången under veckan blev därmed hela 17%.

Anna Westling, Operation Manager för Ferroamp kommenterade den ökade leveransvolymen på följande sätt:

 • Vi har jobbat hårt det senaste halvåret för att öka vår kapacitet; med outsourcing av delmontage, med effektiviseringar i montage o provning och med nyanställningar. Det är fantastiskt kul att det nu ger resultat och att utfallet blir som vi planerat. Nästa stora steg i kapacitetsökningen blir utläggningen av SSO Gen 2.0 som vi annonserade tidigare i veckan.
   
Ferroamps kvartalsrapport kommer först den 22:a november. Tillväxttakten är det viktigaste i bedömningen av utvecklingen för detta bolag just nu vilket innebär att rapporten i sig borde bli relativt odramatisk efter dagens positiva nyhet.
Läs hela inlägget »

I dag var det drag i de vätgasrelaterade bolagen Cell Impact (+22%), Metacon (+15%) och PowerCell (+14%) och Cortus Energy (+10%). Segmentet i sin helhet beskrivs på denna länk.

Cortus följde upp nyheten från den 20:e augusti då man meddelat att man ställt sig i kön för ett 20-årigt subventionerat elavtal. Ansökan har nu kommit ett steg på vägen.

 • “Med elsubventionen snart på plats för projektet i Mariposa kan vi med nya partners och samarbeten ta initiativet till en introduktion på den kanske just nu mest spännande och hungrigaste marknaden för förnybar energi, Kalifornien” säger Cortus VD Håkan SIgfridsson i pressmeddelandet.MyFC stog däremot stilla. Bolaget meddelade att man kommer göra en riktad emission som kommer inbringa 21 mkr. Att kursen inte sjönk vilket ofta brukar vara fallet vid denna typ av emission får ses som en styrka.

Läs hela inlägget »

SolTech har planer på att separatnotera sin verksamhet i Kina under hösten. Idag meddelade bolaget att man tagit sin näst största order hitttills med ett sammanlagt ordervärde på 218 mkr under den 20-åriga avtalstiden.

I pressmeddelandet från bolaget kommenterar VD Stefan Ölander:

 • Detta är vår näst största order hittills i ASRE och anläggningen kommer täcka en takyta motsvarande cirka 17 fotbollsplaner. Intresset för ASRE:s erbjudande i Kina är stort och vi har nu 104,3 MW anslutet till nätet som genererar intäkter, 22,5 MW under byggnation och en orderstock på 31,5 MW. Potentialen för ytterligare order är god då vi också har ramavtal på 650 MW i tre olika provinser och en projektpipeline på 123 MW som vi löpande bearbetar. Vårt mål att nå 605 MW 2021 i installerad kapacitet som är fullt ansluten till nätet 2022, ligger fast.  


Det är SolTechs samägda bolag i Kina, Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd, ASRE, som har tecknat ordern på installation av en solenergianläggning på 12 megawatt (MW) som beräknas ge årliga intäkter på cirka 10,88 MSEK, eller cirka 217,6 MSEK under avtalens 20-åriga löptid.   
Investeringen i anläggningen, som fortsatt kommer att ägas av ASRE, uppgår till cirka 76,8 MSEK och byggstart planeras till kvartal 1, 2020. 

I sommarens intervju på Hållbaraaktier.se ställdes frågan "Vad krävs för att realisera den fulla potentialen (tot 500 MW) i avtalet med Jiangsu Siyang?" Stefans svar var då enligt nedan och dagens stora avtal ansluter till detta

 • Det är bara pengar som krävs för att realisera potentialen i det stora ramavtalet. Det handlar om att få in de här 3,5 miljarderna totalt. Och då är vi bara uppe i 605 MW inkopplat 2022. Nästa mål får man sätta högre. Utöver ramavtalet finns det ju även andra affärer att ta. Men för att fullgöra detta, och så har det varit från början, så handlar det om att få tillgång till kapital.


Soltech steg idag 4% och är upp 192% i år.

Läs hela inlägget »

Marknaden för storskalig energilagring växer kraftigt. SaltX har under det senaste året visat med sitt pilotprojekt i Berlin att teknologin kan användas storskaligt och ingått strategiska avtal som banar väg för att ta nästa steg i kommersialiseringen. Bolagets styrelse föreslår en företrädesemission om cirka 81 mkr, som är fullt garanterad av huvudägaren Industrifonden samt emissionsgarantier från ett garantikonsortium.

Det framgår av ett pressmeddelande.

 • Energibranschen ställer om och SaltX utvecklar en lösning som är starkt efterfrågad - energilagring i stor skala. Vi ser att behovet växer fram inom flera olika områden och applikationer. Med vår anläggning i Berlin som viktig referens har vi nu kunnat inleda viktiga strategiska samarbeten för att ta nästa steg med vår lösning. Vi kommer fortsätta bygga värde tillsammans med nyckelpartners och medverka i konceptualisering och kundkontakt. Den här nyemissionen ger oss de finansiella resurser som krävs för att ta tillvara denna betydelsefulla period av omställning till förnyelsebar energi, kommenterar Carl-Johan Linér, VD för SaltX Technology. 

Dagens kursreaktion (-31%)  får anses som oväntat stor. Det var väntat att en nyemission skulle bli nödvändig för att spinna vidare på de positiva resultaten från pilotanläggningen i Berlin som kommunicerades för en månad sedan. Det blev då startskottet på en kursdubblering. Nyemissionen är även garanterad vilket minskar osäkerheten.

SaltX drygt 4-åriga historia som noterat bolag har präglats av stora kursrörelser. Toppnoteringen är runt 50 kr. Börsvärdet ligger nu på drygt 500 mkr.
Läs hela inlägget »

Ett av Ferroamps strategiska initiativ är industrialisering av samtliga produkter. Den första produkten i ordningen är SSO. Den har nu genomgått en total omkonstruktion för anpassning till masstillverkning och samtidigt fått ökad prestanda för nya kraftfullare solceller. Bolaget meddelar i dagens pressmeddelande att man har skrivit avtal med Hongkongbaserade Trio Engineering för kontraktstillverkning av Ferroamps nya generation av solsträngsoptimerare (SSO) till EnergyHub plattformen. Förutom leveranser i november av verktyg och nollserie kommer de ordinarie leveranserna att börja under Q1 2020.
 

 • För Ferroamps del betyder det att vi tar ett väldigt viktigt steg mot att kunna växa snabbt, utan att vi får växtvärk. Idag lider vi av långa leveranstider. När Trio kommer igång med sina leveranser i Q1 får vi en dramatisk ökning av vår leveranskapacitet, kommenterar VD Björn Jernström.

När Hållbaraaktier.se intervjuade VD i början av juni utvecklade han bland annat bolagets tankar runt det strategiska initiativet för att möjliggöra helt andra volymer och ta kliv mot målet 400 mkr i omsättning 2022. 

Att döma av senaste rapporten och övrig kommunikation så verkar bolaget utvecklas mycket bra. Ferroamp tog plats i portföljen i början av juli men har sedan dess inte lyft trots positiva nyheter. Bakgrunden till att vi tror på Ferroamp är framgår på länken.

Kursen steg 2% på dagens nyhet.
Läs hela inlägget »

Japan är viktigt inom vätgasområdet och dagens order för Cell Impact från japanska NKC är därför extra värdefull. Ordervärdet uppgår till 2,7 mkr och avser verktyg och en mindre serie flödesplattor.  Projektet syftar till att utvärdera vilken typ av verktygsdesign som resulterar i bästa formningskvalitet i volymproduktion. Ordern omfattar även produktion av en mindre serie flödesplattor och beräknas levereras i kvartal fyra 2019.

Det framgår av ett pressmeddelande.

 • Vi ser denna order som ytterligare bekräftelse på att Cell Impacts formningsteknik är en stark kandidat för tillverkning av flödesplattor i hög volym som på sikt kan leda till både lägre produktionskostnader och effektivare bränsleceller för fordonstillverkare, säger Pär Teike, vd på Cell Impact.
   
Den 2:a oktober fick bolaget en genombrottsorder för serieproduktion av flödesplattor och kursen har gått in i en positiv trend. Hållbaraaktier.se tog in bolaget i portföljen den 30:e augusti med denna sammanfattande motivering

Under dagen steg kursen 7%. Börsvärdet på knappa 250 mkr är fortfarande lågt i förhållande potentialen och i ljuset av att det nu sker tydliga framsteg i verksamheten vilket har minskat risken på medellång sikt.
Läs hela inlägget »

Gå till premium-artikeln på denna länk.

Läs hela inlägget »

Några av veckans nyheter som fick kursdrivande effekt:
 

Läs hela inlägget »

Segmenten "Produkter för förnyelsebar energi" och "Produktion av förnyelsebar energi" är årets två vinnarsegment bland "hållbara" aktier. Aktierna i båda dessa katagorier har i genomsnitt stigit med över 100%. Läs mer om segmenten och de aktier som ingår på länken Segment hållbara aktier.

Kursvinnare 190101-190930 av samtliga dessa aktier är 


De senaste 3 åren är Eolus Vind kursvinnare med en uppgång på 406% bland de bolag som varit noterade hela tiden.

Genomsnittlig kursökning för samtliga de aktier som listas av Hållbaraaktier.se är hela 36% i år, dvs nästan dubbelt upp mot OMX AFVs generalindex.

2019 är något av ett genombrottsår för aktier med miljöinriktning och/eller ett starkt hållbarhetsarbete. Vi tror att dessa aktier som kollektiv kommer ha en överavkastning jämfört med marknaden som helhet även sett över de kommande 5-10 åren. Risken i enskilda bolag kan emellertid vara hög. Portföljtänk och att sprida köpen över tid är att rekommendera för att minska risken. 


Segmentens utveckling 2019:
Läs hela inlägget »

Cell Impact blev en av dagens vinnare med en uppgång på 26%. 

Bolaget har fått en order avseende serieproduktion och leverans av flödesplattor med start i sista kvartalet 2019 till en befintlig kund på den nordamerikanska marknaden. Det totala ordervärdet under startåret 2019 och halva 2020 uppgår till MSEK 10,4. 

Det framgår av ett pressmeddelande. 

Ordern är den största någonsin i bolagets historia och omfattar serieproduktion och löpande leverans av en komplex flödesplatta för en vätgasbaserad bränslecell. 
Serieproduktion och leverans påbörjas i oktober 2019 med efterföljande månatliga leveranser med tilltagande volym. I linje med kundens marknadsplaner bedömer Cell Impact att det finns en betydande potential i denna produkt och att det finns goda möjligheter till uppföljningsorder under 2020 och flera år framåt. 

 • Det här är en stor dag för Cell Impact och ett genombrott för bolaget efter många år av utvecklingsarbete. Ordern bekräftar att vår kunskap och tillverkningsteknologi är konkurrenskraftig, säger Pär Teike, vd för Cell Impact. 

Cell Impact togs in i Hållbara Aktiers portfölj för en månad sedan.

Läs hela inlägget »

Ecoclime har tecknat en avsiktsförklaring om ett förvärv av ett Stockholmsbaserat installationsföretag inom bland annat energisystem. En due diligence-process (företagsbesiktning) inleds nu inför en planerad överlåtelse före utgången av 2019. Bolaget omsätter mer än 70 MSEK med för branschen goda rörelsemarginaler om mer än 5 %. 

Det framgår av ett pressmeddelande den 1 oktober.

Förvärvet kompletterar den accelererade satsningen på tillväxt inom affärssegmentet cirkulära energisystem i Mälardalsregionen. Bolaget vann nyligen en order från Stockholmshem, en av de största aktörerna i området. Installationskapacitet är strategiskt viktigt för Ecoclime.

Ecoclimes rullande årsomsättning bedöms efter förvärvet överstiga 150 MSEK. Börsvärdet är i nuläget strax under 200 mkr. Hållbaraaktier.se förväntar sig en hög organisk tillväxt kompletterad med förvärv de kommande åren. 

Läs hela inlägget »

Hållbaraaktier.se tar in Absolicon i portföljen till dagens slutkurs 151 kr.

Nedan listar vi en del av det som vi anser talar för kursuppgång respektive nedgång i 12-månadersperspektivet

Positivt: 

 • Dagens ramavtal på cirka 40 mkr, det andra på kort tid, visar att intresset för bolagets lösningar är stort och seriöst. Börsvärdet på cirka 230 mkr är inte högt i förhållande till den potential till hög försäljning som nu visar sig vara realistisk.
 • Det stora intresset runt bolagets företrädesemission, som övertecknades 12 gånger, bådar gott inför framtida kursutveckling och eventuella finansieringsbehov.
 • Bolagets nu kraftfulla fokus på att sikta brett i sin marknadssatsning är intressant. Samtidigt är chansen relativt god att någon av redan pågående förhandlingar/diskussioner kommer resultera. Man har gjort en tydlig förändring av bolaget från forskning/utveckling till försäljning.
 • Möjlig marknad är mycket stor och affärsmodellen i sig innebär att det inte enbart blir engångsförsäljningar. Intäkter från licens samt material lär göra att det tickar in pengar långsiktigt. Alla delar av affärsmodellen bedöms kunna ha höga bruttomarginaler och vara delvis repetitiva.
 • Pulsen i bolaget känns hög och VD personifierar detta.
 • Det finns goda möjligheter till ytterligare bidrag i form av exempelvis det man nu sökt via Eurostar. Bolaget har många potentiella akademiska partners som söker bidrag till gemensamma projekt.
 • Nya regleringar, subventioner och kundkrav på klimatneutrala lösningar kommer gynna bolaget.
 • VD har ett stort ägande

Negativt (eller potentiellt negativt):

 • Vi har ingen uppfattning eller indikation på att de två tecknade ramavtalen inte skulle bli av enligt plan. Dock är det icke bindande ramavtal vilket innebär att det kvarstår en osäkerhet. 
 • Bolaget kan eventuellt ha behov av ny finansiering under det närmaste året med tanke på att man via den utökade satsningen ökar kostnadsbasen.
 • Att det inte tagit fart i Kina ska nog inte överdrivas som negativ faktor då det verkar vara av politiska skäl. Motsatsen hade dock platsat i den positiva vågskålen.
 • Det är långa processer att sälja en produktionslina för 40 mkr och beslutströskeln är relativt hög. Bolaget skulle nog vinna på att hitta finansieringslösningar för att få till stånd ytterligare försäljningar. 
 • Insynshandeln präglas av VDs försäljning av teckningsrätter i samband med sommarens företrädesemission. Emissionen var emellertid garanterad av bl a VD så det ska nog inte ses som en signal överhuvudtaget.


Summa summarum en positiv bild av balansen mellan hot & möjligheter - men gör din egen värdering av ovanstående och övriga faktorer.

I intervjun kom det fram mycket matnyttigt. Vi exemplifierar den passion som präglar bolaget med några av de lite mer generella uttalandena:

"För vår del har vi hållit på otroligt länge med det här området och startade det första projektet redan 2002. Nu känns det som att alla satsningar vi har gjort under åren är på väg att bära frukt."

¨Nu har vi målsättningen att gå från 5000 till 50000 kontakter, att berätta för så många som möjligt vad vi håller på med. Det är en liten omväg till det som är vårt slutmål att sälja produktionslinor. Men vi ser att det är en allmän kunskap om det här området som behövs och då kommer även investerare och slutkunder att komma fram."

Enligt policy meddelar vi när Hållbara Aktier-teamet och/eller närstående äger aktier i ett bolag som rekommenderas. Så är fallet här.

Läs hela inlägget »

Nobinas rapport för det andra kvartalet i det brutna räkenskapsåret var stabil. Aktien steg 2% under rapportdagen.

 • Nettoomsättning +14% jämfört med motsvarande kvartal föregående år
 • Resultat per aktie + 31%
 • Löpande kassaflöde före förändring av rörelsekapital +21%

​​​
Från rapportens VD-kommentar vill vi lyfta fram följande 

"Vi ser samtidigt fram mot att vinna nya kontrakt i samband med de stora anbudsvolymer vi står inför under kommande kvartal i framför allt Sverige och Danmark. Då vi har få egna kontrakt som löper ut ser vi goda möjligheter att addera marknadsandelar och öka Nobinas tillväxt."

I samband med rapporten intervjuades även VD Magnus Rosén av Nyhetsbyrån Direkt och sa då bland annat att man kände sig redo att ta nya steg på förvärvssidan. 

Marknaden har reagerat positivt på Nobinas två senaste rappoter. Positiv reaktion brukar ofta vara en positiv indikation på framtida kursutveckling. Insidermönstret är entydigt positivt under året.

Sammantaget bedömer Hållbaraaktier.se att det finns fortsatta goda möjligheter till viss kurstillväxt i kombination med hög direktavkastning, just nu 6,4%. Bolagsrisken är mindre än de flesta övriga av de som listas av Hållbaraaktier.se. Nobina ingår i Hållbaraaktier.se portföljen.

Läs hela inlägget »
I SvD Näringsliv 190928 så handlar huvudartikeln om att elbilspionjären Wan Gang spelat en avgörande roll för att sätta Kina i förarsätet när det gäller framtidens energiförsörjning. Nu talar han om att vätgasområdet bör prioriteras. Subventioner styrs om till vätgas i stället för elbilar.

Segmentet noterade vätgasrelaterade bolag består av Cell Impact, Cortus Energy, Metacon, myFC och Powercell. Aktierna i segmentet har i genomsnitt stigit med 62% i år och 48% senaste 12 månaderna.
 
 • Metacon erhöll 190927 en order på 2,3 mkr till japanska Futamura, enligt ett pressmeddelande. I intervju med Hållbaraaktier.se sa VD Chris Törnblom att den japanska marknaden låg överst på hans topp-3 fokus under hösten.

  Gårdagens order kommenterades så här av den japanska dotterbolags-VDn:
  ”Denna beställning är ett genombrott och inleder ett ömsesidigt fördelaktigt avtal som ingås av och mellan Futamura och Metacon KK för att utveckla och implementera tekniska lösningar för en ren, säker och prisvärd energiframtid, och realisera potentialen för vätebaserade lösningar”

  Aktien steg 7% på nyheten och har stigit 57% i år.
   
 • Pareto höjde riktkursen för PowerCell till 105 kr vilket framgår i Paretos marknadsbrev 190927. Aktien har gått upp 207% i år.
   
 • Cell Impact har stigit 14% i år. Hållbaraaktier.se tog 190831 in Cell Impact i portföljen med följande motivering:

Nedanstående fyra faktorer anser vi vara positiva för framtida kursutveckling:

 1. I pressmeddelandet 190829 angående samarbetet med NKC gjorde vd Per Teike följande kommentar: "Att en större japansk underleverantörer till fordonsindustrin både vill investera och fördjupa samarbetet med oss är en stark indikation på att vi är på rätt väg. Vi har lärt känna NKC som en bra samarbetspartner i ett pågående projekt. I förlängningen ser vi möjligheten att med NKCs breda industriella kunnande, och djupa relationer inom fordonsindustrin, intensifiera våra säljaktiviteter mot de internationella fordonstillverkare som nu satsar miljardbelopp på att utveckla fordon baserade på vätgasteknik."

  Hållbaraaktier.se bedömer det som mycket positivt att Cell Impact har framgångar på den japanska marknaden som ligger långt framme inom vätgasområdet. 
 2. Den företrädesemission som genomfördes i våras övertecknades med 239%. Den innebär att det finns ett gediget intresse för bolaget och har skapat finansiell stabilititet. 
 3. Den senaste kvartalsrapporten visar på att såväl intäkter, resultat som kassaflöde utvecklas åt rätt håll.
 4. Intresset för vätgas och bränsleceller ser ut att öka. Exempel på detta är Bosch samarbete med PowerCell, Cummins förvärv av Hydrogenics och att utvecklingen inom vätgasområdet är högt på den politiska agendan (ex G20-mötet i Japan).
De analyser av andra som vi tagit del av är positiva till Cell Impact. Analysguiden angav exempelvis en riktkurs på 9,40 kr i en uppdragsanalys daterad 190829.
 
 • Segmentets "svarta får" under året är myFC som sjunkit 66%. Positivt är dock att bolaget noterat en uppgång med 14% senaste 3 månaderna efter att man fått ny ledning på plats och strukturerat om verksamheten.
   
 • Avslutningsvis kan man räkna in Cortus Energy i segmentet vätgasrelaterade bolag. Produktgasen från WoodRoll® har ett unikt högt vätgasinnehåll (60%) vilket ger möjligheter att producera förnybar vätgas till en mycket
  konkurrenskraftig kostnad. Cortus Energy har stigit med 95% i år. Om Höganäs driftssätts enligt plan och allt visar sig fungera så är det nog bara en tidsfråga innan stora order kommer in vilket i så fall skulle tydliggöra en långsiktigt mycket stor potential.
Läs hela inlägget »

På länken kan Premium-användare ta del av hur Hållbaraaktier.se ser på 

Läs hela inlägget »

Världen står inför ett behov av en snabb transformation från olja, gas och kol till förnyelsebar energi. Absolicon är ett av de företag som har teknologi för denna transformation. Den potentiella marknaden är gigantisk. 

Absolicons företrädesemission i somras övertecknades 12 gånger och bolaget trappar nu upp marknadssatsningen. I juli erhölls ett ramavtal på en produktionslina till Sydafrika. Även om avtalet är icke bindande så är det positivt med konkreta kommersiella steg framåt. Bolaget upplever att intresset är stort och har flera pågående diskussioner. Hållbaraaktier.se har intervjuat VD Joakim Byström.

Absolicon i korthet:

Absolicon är ett solenergiföretag specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Bolaget marknadsför solfångaren, en komplett produktionslina och material till solfångare. Absolicon äger även 50% av bolaget Solar++ som levererar soldrivna kompletta processlösningar till industrin. 

Joakim Byström är grundare och VD. Hans aktieinnehav uppgår till cirka 479000 aktier.

 

Intervju med Joakim Byström,
VD Absolicon, 190923

Under året har ni bland annat tecknat ett ramavtal om 40 mkr, genomfört en företrädesemission som övertecknades hela 12 gånger samt stärkt upp organisationen som gör att ni för första gången har de resurser som krävs för att marknadsföra era solfångare och produktionslinor. Ni har nya samarbetsavtal med de stora aktörerna Uniper och Sweco
- Finns det något du skulle vilja lyfta fram lite extra när det gäller årets utveckling?

 • Joakim Byström (JB): Omställningen vi har gjort till att bli en säljande organisation, att vi har lyckats rekrytera och organisera om från att vara ett forskande bolag till att vara ett säljande bolag. Det har gått bra även om det varit lite besvärligare än man kan tro. Vi känner oss klara med omställningen. Mycket av det ingenjörerna nu gör är att stötta säljarbetet med simuleringar och beskrivningar.

  Det känns verkligen att världen i stort nu uppmärksammar behovet av omställning från fossila bränslen till solenergi. Enligt oss finns det ingen annan energikälla än solen som har chansen att ersätta fossila bränslen i tillräcklig omfattning. Det andra vi hela tiden försöker lyfta fram är att det inte är elektriciteten som är utmaningen utan värmen. Exempelvis är det vid tillverkning av ett par jeans endast 15% av energiförbrukningen som avser elektricitet och 85% värme. Det här är inte allmänt känt.

  För vår del har vi hållit på otroligt länge med det här området och startade det första projektet redan 2002. Nu känns det som att alla satsningar vi har gjort under åren är på väg att bära frukt.
Solfångaren T160. Bildkälla Absolicon.se.
Solfångaren T160. Bildkälla Absolicon.se.


Solfångaren T160 har världens högsta optiska verkningsgrad för ett litet paraboliskt tråg och är den enda i världen med Solar Keymark-certifiering*.
- Hur bedömer ni att tillverkningskostnaden ligger till jämfört med konkurrenterna?

 • JB: Vi har lyckats sänka tillverkningskostnaden väsentligt jämfört med det som tidigare har varit branschstandard. De priser vi använder nu är 30-40 procent under det man tidigare ansåg att tekniken borde kosta. Vi ser även att man skulle kunna göra produkterna ännu billigare än vad som är möjligt med den kvalitetsnivån som vi har. Det är hela tiden en avvägning mellan prestanda och tillverkningskostnad.

  I princip finns det knappt några konkurrenter som har ett liknande erbjudande. Vi hade gärna sett att det fanns ett antal konkurrenter som hjälpte till att få igång marknaden.


(* Hållbara Aktier not: certifieringen Solar Keymark är en viktig kvalitetsstämpel som även berättigar solfångaren subventioner på många marknader.)


Kundernas ROI ligger mellan tre och sex år beroende på bland annat marknad och applikation där ni erbjuder lösningar både inom fjärrvärme, solvärme och solkyla.
- Inom vilka av dessa områden finns det störst volym med kort ROI?

 • JB: Senaste 18 månaderna har vi fått en ny förståelse för energimarknaden i utvecklingsländer. Där har man ofta mycket höga energikostnader vilket håller tillbaka industriutvecklingen. Vi arbetar både i Indien och Kenya och har tidigare fått avtalet i Sydafrika där energikostnaderna är höga. Om vi tar Kenya som exempel hamnar vi på 3 års återbetalningstid när vi ersätter olja med solvärme.

  Vi har tidigare inte engagerat oss i Afrika generellt för att vi vet att det kräver mycket av organisationen. Vi har varit lite avvaktande. Men det släpper mer och mer i takt med att vi ser hur bra erbjudandet blir och vilka stora problem vi kan lösa. I Europa där man har billig naturgas blir det längre återbetalningstider. I Afrika där man har dyr olja blir det korta.


- Upplever ni att kravet på kort ROI minskar i takt med att CO2-medvetenheten?

 • JB: Fortfarande sätter man inte miljön före ekonomin. Vi har fortfarande inte märkt att avkastningskraven minskar.Från att varit ett bolag inriktat på forskning och utveckling har Absolicon ställt om så att hela organisationen skall vara säljande. Ni rekryterar nu fler säljare och konsulter med uppgift att öppna fler marknader. Ni växlar upp metoder för att hitta potentiella kunder till större volym och har tagit fram digitala hjälpmedel för att stötta försäljningen. Att köpa en produktionslina för 40 mkr är emellertid ett stort beslut.
- Utvärderar ni några lösningar (finansiering etc) för att göra beslutströskeln lite lägre?

 • JB: I Kenya har vi lyckats bra med tanke på att vi fått biståndspengar för att bygga en pilotanläggning. Det är något vi tittar på att ha som strategi att samverka med internationella organisationer.

  Samtidigt blir vi kaxigare och kaxigare på Absolicon. Vi tänker att en potentiell kund ska kunna bestämma sig utan att vi ska behöva bevisa oss i den lokala marknaden. Att vi kan hitta den typen av aktörer som förstår att det som fungerar i ett annat land även fungerar hos oss. Vi vill undvika att behöva bygga pilotanläggningar som sedan ska utvärderas. Det tar för lång tid. Vi måste ha in aktörer som bestämmer sig för att skriva ett ramavtal med oss och som har finansiering för en produktionslina. Med det på plats kan vi sedan tillsammans göra demoinstallationer och börja utveckla marknaden.


- Ökar ni parallellt även satsningen på egen slutkundsförsäljning av solfångare?

 • JB: Nej, vi fokuserar mest på produktionslinesidan. När det gäller egen försäljning så är det framför allt fjärrvärme i norra Europa som gäller.


 

Avtal & förhandlingsläge juni 2019. Källa: Absolicon.se, prospekt företrädesemission juni 2019.
Avtal & förhandlingsläge juni 2019. Källa: Absolicon.se, prospekt företrädesemission juni 2019.


Ni har många pågående affärer om försäljning av produktionslina. I juni informerade ni om att diskussioner fördes med aktörer i Chile, Marocko, Spanien, Frankrike, Tyskland, Danmark, Grekland, Uganda, Kenya, Botswana, Zimbabwe, Egypten, Zambia, Kina och Indien. Ni har tidigare nämnt att ingen konkurrent erbjuder en liknande helhetslösning (produktionslina, material, patent etc).
- Kvarstår den bedömningen? 

 • JB: Ja. De andra företagen som arbetar i branschen kommer med materialet ut i fält och bygger lokalt. Vårt system är att vi kommer med en färdig solfångare som är certifierad och klar. Vårt erbjudande skiljer sig mycket från det andra som finns på marknaden.


- Hur går det att hålla igång många parallella diskussioner med tanke att Absolicon ändå har en liten organisation?

 • JB: Vi har gjort ett bra grundmaterial där vi besvarar många frågor. Den viktigaste frågan som inköparna har är om det finns någon marknad. Där stöttar vi med beräkningar och simuleringar baserat på data från deras potentiella kunder.

  Möjliga kunder för att köpa vår produktionslina varierar mycket; erfarna industriföretag, multinationella energiföretag och små solvärmeföretag med finansiella kontakter.Absolicon tecknade i juni ett ramavtal med Greenline Africa om försäljning av en produktionslina för solfångaren T160 i Sydafrika. Det totala försäljningsvärdet uppskattas till cirka 40 miljoner kronor plus månatlig licensavgift om 4% och försäljning av komponenter. Ramavtalet är inte bindande, utan föreskriver de övergripande principerna för de separata avtal som skall upprättas. De första försäljningarna av pilotinstallationer av T160 i Sydafrika förväntas under andra halvåret 2019 som sedan följs av en komplett produktionslina 2020.
- Vad anser ni vara de viktigaste framgångsfaktorerna till att ni lyckades få detta avtal på plats?

 • JB: Framgången grundlades på kompetenssidan. Vi fick kontakt med en grupp som hade goda kontakter med energikrävande företag och var duktiga på att göra simuleringar och presentera möjligheterna med att använda sol. Sedan visade de sig också vara allround och hittade en finansieringsmodell för hur man med olika sydafrikanska medel kunde få ihop finansieringen. De har både finansierings- och solvärmekompetens i samma bolag vilket är ovanligt.

  Om vi jämför med Kenya så försöker vi där sammanföra olika kontakter. Vi hittar kompetens på ett ställe och pengar på ett annat. Vi för diskussioner i många länder där parterna har en del av det som behövs. Vi får där försöka hjälpa till med det som saknas vilket kan vara exempelvis kompetens inom solvärme eller finansieringslösningar.Avtal om produktionslina till Heli New Energy tecknades i december 2016 och linan installerades 2018.  Heli New Energy har dock ännu inte kommit igång med sin försäljning av solfångare.
- Vilka är huvudorsakerna till detta?

 • JB: Kina har relativt billig energi och en hård statlig styrning. Vad man satsar på är politiskt motiverat och där återstår det fortfarande en del innan den här lösningen kommer med.

  Heli verkar inte vara stressade utan ser tiden an, har sin produktionslina och att det här är en möjlig lösning för framtiden. De har ännu inte satsat tydligt på försäljning.


  Vi har kontakt med andra aktörer i Kina som tycker att det är lite konstigt att den första linan inte sålt något men som inte ser det som något hinder mot att själva investera. Vi har fortsatt ett aktivt försäljningsarbete i Kina.
Produktionslinan. Källa: Absolicon.se
Produktionslinan. Källa: Absolicon.se


Ni får stöd i er produktutveckling i olika samarbeten. I december 2018 beviljades cirka 5 mkr av Nordic Climate Facility för att installera två pilotanläggningar i Kenya och för att skapa finansieringslösningar för teindustrins konvertering till solenergi. Under året har region Västernorrland beviljat 0,5 mkr till projektet Framtidens Fjärrvärme som skall visa hur säsongslagring av solvärme från sommar till vinter kan ge billigare fjärrvärme. Eurostar-finansiering om 37 mkr (varav hälften bidrag) var nära men föll i juli i sista steget pga otillräcklig nationell finansiering.
- Räknar ni med att olika typer av stöd fortsätter erhållas på ungefär samma nivå kommande år?

 • JB: Ja. Det finns inte så många företag som kan delta i denna typ av forskningsprojekt, kanske 5-6 företag som tillverkar solfångare i det här segmentet. Däremot finns ett 50-tal forskningsinstitutioner så det är många som vill samarbeta med oss.  

  Vi har redan lämnat in en ny ansökan för Eurostar-finansiering och har förbättrat ansökan ytterligare. Det är i stort sett samma konsortium denna gång.


Avslutningsvis; vilka är dina topp-3 fokusområden under resterande del av året?
 • JB: Även om vi har varit på gång ett tag så var det den 8:e maj i år som vi invigde produktionslinan i Härnösand. Man kan säga att det var då vi kom igång på riktigt.

  Nu har vi målsättningen att gå från 5000 till 50000 kontakter, att berätta för så många som möjligt vad vi håller på med. Det är en liten omväg till det som är vårt slutmål att sälja produktionslinor. Men vi ser att det är en allmän kunskap om det här området som behövs och då kommer även investerare och slutkunder att komma fram.

  För att lyckas med detta krävs att vi fortsätter att bygga organisationen, anställa fler säljare och få en riktigt effektiv marknadsföringsapparat.
Läs hela inlägget »

Insplorion beviljades förra veckan patent i EU för den sensor som bolaget räknar med att lansera på marknaden innan årsskiftet. Det blir bolagets första skalbara produkt och den har väsentligt större potential än de mätinstrument som bolaget säljer sedan tidigare. Samtidigt har tempot höjts i utvecklingsprojekten inom batteriområdet, området med störst marknadspotential.

Företrädesemissionen i juni och nya EU-bidrag har stärkt finanserna och täcker kapitalbehovet åtminstone hela 2020. Hållbaraaktier.se har intervjuat VD Patrik Dahlqvist.

Insplorion i korthet:

Insplorion har med utgångspunkt i en egenutvecklad sensorplattform, NanoPlasmonic Sensing (NPS), idag tre huvudsakliga affärsområden;
 • Luftkvalitetsensorer
  Med växande urbanisering och ökande problem med förorenad stadsluft har behovet av konkurrenskraftiga luftkvalitetssensorer vuxit avsevärt. Insplorions teknik möjliggör mer robusta och tillförlitliga sensorer som dessutom är både mindre och mer kostnadseffektiva jämfört med dagens teknik. 
 • Batterisensorer
  Bolagets teknik möjliggör ökat energiuttag, ökad laddningshastighet och väsentligt reducerad kostnad.
 • NPS-baserade forskningsinstrument
  Bolaget har 21 instrument ute på marknaden, främst på universitet världen över.
   
Patrik Dahlqvist är VD sedan 2013 och äger cirka 133000 aktier i bolaget.

 

Intervju med Patrik Dahlqvist,
VD Insplorion, 190920


Insplorion har under året bland annat erhållit patent i EU och Kina för sin batterisensorteknik, EU-patent för gassensor, genomfört en företrädesemission som tecknades till 90% och inbringade 26 mkr samt erhållit 9 mkr i EU-bidrag för utveckling inom batterisensorområdet. Ni har förstärkt samarbetet i projektet med svenska batteriintressenter (SweBAL*) och etablerat andra samarbeten.
- Vad i årets utveckling skulle du vilja lyfta fram som mest betydelsefullt?

 • Patrik Dahlqvist (PD): Det är nog ändå att vi ökat den samlade hastigheten i vårt batterisensorprojekt, både med EU-bidragen och att vi anställt. Vi hade nyligen advisory board-möten i våra två huvudprojekt och där kände vi verkligen att farten hade höjts.

  Vi känner att vi ligger rätt i tiden med tekniken. I våra två advisory boards är det en blandning av personer ifrån akademi och industri. Det behovet vi identifierade för några år sedan har stärkts. Från att det varit en lite ny och ovanlig tanke att mäta i batteriet som vi gör så är det numera det som efterfrågas på bredare front. 

  Blickar vi framåt på resten av året så är det luftkvalitetssensorn som är vårt huvudfokus. Det är nu som vi tar vår första volymprodukt till marknaden. Tekniskt är den lite lättare än batterisensorn och därför kan den komma ut lite snabbare på marknaden.

* Hållbara Aktier not: Centrum för svenska batterier (SweBAL) är ett kompetenscentrum vid Uppsala universitet med målsättningen att befästa Sveriges starka position inom batteriutvecklingen globalt. SweBAL driver ett nytt femårigt utvecklingsprojekt med en sammanlagd budget på 114 MSEK. Deltagare är bland annat Chalmers tekniska högskola, KTH, RISE, ABB, Volvo, Northvolt, Höganäs, Saft, Scania och Stena samt Insplorion. 


Insplorion är ett litet bolag med 10 anställda där lite förenklat hälften är inriktade på produkt/teknik och den andra hälften på sälj/marknad. Ni har även ett nära samarbete med forskare på Chalmers och Uppsala Universitet. 
- Hur räknar ni med att utveckla organisationen kommande året?

 • PD: Vi kommer anställa 1-2 personer under närmaste halvåret och följer planerna som beskrevs i samband med företrädesemissionen. Vi anställer bara det som vi anser är nyckelkompetenser för bolagets kärnverksamhet och kompletterar sedan med konsulter för tillfälliga behov etc. Ökning sker både på teknik- och marknadssidan och att fortsätta ha den balansen tror vi är bra.


- Hur vill ni utveckla samarbetet med Chalmers och Uppsala?

 • PD: Med Chalmers arbetar vi med två forskargrupper, dels grundargruppen inom både gasensorer och batteriteknik samt en grupp inom batteri. Samarbetet med Uppsala är inom batteriområdet. 

  Luftkvalitet går in i en kommersiell fas när det gäller kvävedioxidsensorn och där minskar vi det akademiska samarbetet. Däremot så finns det fler gaser vi kan mäta och där kan vi gå vidare tillsammans med forskningen. På batterisensorsidan kommer vi fortsätta att stärka samarbetet och där tittar vi exempelvis på gemensamma ansökningar av nya EU-bidrag.
   
Bildkälla: Insplorion.com. Prospekt företrädesemission, maj 2019
Bildkälla: Insplorion.com. Prospekt företrädesemission, maj 2019


Innan årets slut planerar ni att lansera en liten robust sensor som kan detektera ytterst låga koncentrationer av kvävedioxid. Sensorn har potential att bli en vital del i att tydliggöra luftkvaliteten på gatunivå i framtida smarta städer. Insplorion samarbetar med belysningsbolaget Leading Light där sensorn integreras i deras armatur.
- Vad återstår innan lansering?

 • PD: Målet är att leverera de första på den här sidan årsskiftet. Vi har bra resultat från vår sensor i laboratorium och ok resultat ute i verklig miljö. Vi ska göra de sista uppgraderingarna och ta de sista stegen från prototyp till tillverkning i liten skala. Det är några cykler till i vår relativt snabba produktutveckling. 


- Givet att allt går bra med lanseringen, vilka ser ni som de största utmaningarna i att sedan skala upp volymerna?

 • PD: Nyckeln är att hitta rätt partners för de olika applikationsområdena. Vi talar med några större bolag som kan hjälpa till med tillverkning som exempelvis Littelfuse. Med den typen av aktör kan uppskalningen gå relativt snabbt. 

  Vi kan komma upp i några tusen sensorer själva i egen regi så vi är inte oroliga över att kunna skala upp i det korta perspektivet.Ni har tidigare informerat om att det inte finns andra fungerande alternativ där mätningar kan ske i nätverk av sensorer och mäta den verkliga luften vi andas. De få stationer som finns på utvalda hustak i de största kommunerna räcker för lagkrav kring luftmätning, men det räcker inte som beslutsunderlag för infrastruktursatsningar eller mer direkt styrning av trafikflöden. 
- Kvarstår bedömningen att ni är först med denna lösning?

 • PD: Det är helt klart att det rör sig på marknaden och att det finns ett tidsfönster. De gamla teknikerna försöker närma sig och bli bättre. Det finns andra sensorer som vi fortfarande bedömer ligger lite efter. I takt med att det blir tydligare att behovet växer så blir det fler som är med och vill lyckas. Att det är flera som vill ta fram lösningar stärker oss i vår uppfattning att det finns ett stort behov och är en växande marknad.


- Kan kommuner leva upp till lagkrav kring luftmätning med enbart er lösning eller behöver de ha mätstationer parallellt?

 • PD: I de största kommunerna är kraven högst och där kommer det alltid att krävas en relativt kvalificerad (och dyr) referensmätstation som alltid kommer vara bättre än den typ av sensor som vi utvecklar. Där kan våra sensorer komplettera.

  På nivån under de största städerna så finns det kommuner som borde göra referensmätningar men som idag inte gör det. Det accepteras med hänsyn till den höga kostnaden för att investera i en mätstation. I dessa fall är vår lösning tillräckligt kostnadseffektiv och passar bra för att de bättre ska uppfylla lagkraven.

  Sedan finns även lagkrav på utredningar inför infrastrukturprojekt. I den typen av tillämpning passar också vår sensor in.


  Reglerna utvecklas i takt med ökade miljökrav och tekniska möjligheter. 


- Hur värdefullt bedömer ni att det kommer vara för potentiella kunder att kunna ta steget från stationer till att komplettera med er lösning?

 • PD: Det har hittills varit förhållandevis lätt att skapa det initiala intresset vilket bådar gott. För städer och kommuner som idag inte uppfyller lagkrav så ser vi det som ett naturligt steg.

  Kommuner och deras övervakning av luftkvalitet i städer är en av flera möjliga kundgrupper. Vi har även fastighetsägare som vill kunna visa att de är i ett område som har bra luft, som ett säljargument. Ventilationsindustrin har också uppmärksammat behovet att styra inflödet av luft till exempelvis när vindriktning och trafikmängd gör att nivån kvävedioxid är som lägst.

  Vi har börjat med fokus på smarta städer och kommuner men vi ser att förståelsen kring luftkvalitet ökar och nu när det är möjligt att koppla upp sensorer och jobba med ”big data” så öppnar det upp för nya kundgrupper inom den privata sektorn.Projektet Luft och Vatten IoT (LoV-IoT) är ett pågående Vinnovafinansierat projekt för digital miljöövervakning. Projektet leds av Göteborgs Stad med syftet att utvärdera olika lösningar. 
- Vilka viktiga reflektioner har ni gjort i projektet runt er sensors prestanda etc?

 • PD: En hel del av det som vi lärt oss både vad gäller benchmarking mot andra sensorer, benchmarking mot de större analysinstrumenten men också de olika och föränderliga behov som finns i städer kommer från det här projektet. I projektet ingår Svenska Miljöinstitutet IVL som gör referensmätningar för kommuner runt om i landet. Det gör att vi kan jämföra oss med dagens lösningar, de kemiska mätningar som görs samt jämförelse med referensstationer.

  Vi ser att vi inte kommer ersätta de dyra referensstationerna inom överskådlig tid och det har vi nog aldrig trott. Det skiljer sig i mängd av data, typ av data och noggrannhet. 

  Vi ser även att fönstret för våra lösningar finns kvar och ökar. Behovet är växande av att kunna mäta med många sensorer runt om i städer. Det är ett område som rör sig mycket nu både här och i Asien. Om bara några år så kommer det finnas många bra alternativ av sensorer så det är viktigt att komma ut snabbt. 


- Hur ser ni på möjligheten att utveckla tekniken för att närma sig dagens mätstationer?

 • PD: Produktutvecklingen framöver riktar in sig på att mäta flera gaser med samma sensor. För detta har vår grundteknik unika fördelar jämfört med andra sensorer. Det gör att vi närmar oss referensstationerna men det gör också att vi kan hålla avståndet till andra konkurrerande sensorer.Marknaden för mätning av luftkvalitet i städer uppgår till cirka 4 miljarder USD (2017)
- Hur stor del av denna marknad kan ni adressera med er befintliga sensor?

 • PD: Huvuddelen av denna marknad representeras idag av dyra mätstationer och passiva kemiska provtagningar där mindre än 10% utgörs av sensorer. Anledningen är att dagens sensorer inte klarar att både vara tillräckligt noggranna och samtidigt robusta för utomhusmätning och det är här vi kommer in. För vår första kvävedioxidsensor kan vi fylla det utrymme som finns och bidra till den önskan om ökad andel sensorer som marknaden efterfrågar. 
   
Insplorion samarbetar bl a med Littelfuse och AGM Batteries. Bildkälla: Insplorion.com, prospekt företrädesemission, maj 2019
Insplorion samarbetar bl a med Littelfuse och AGM Batteries. Bildkälla: Insplorion.com, prospekt företrädesemission, maj 2019


För utvecklingen inom batteriområdet har ni nyligen fått 9 mkr i EU-bidrag och anställt en dedikerad resurs. Ni bedömer att er patenterade teknik* är unik där ingen känd konkurrent ger kemisk information till styrsystemet. Insplorions batterisensor gör det möjligt att mäta direkt i batteriets kemi och därmed få en betydligt bättre mätnoggrannhet än vad som idag är möjligt. Det innebär i praktiken att framtidens energilager eller fordonsbatterier kan utnyttjas mellan 10-50 procent mer av sin laddning.
- Hur ser du på risken att tekniken inte visar sig hålla?

 • PD: Vi känner oss mycket bekväma med att tekniken kommer hålla och ge stor nytta för vissa typer av batterianvändningar. Ett exempel är specialbatterier där man har höga prestandakrav och är beredd att betala för det. Det ser vi till exempel för användningsområden inom industriella elverktyg, gruvindustri och flyg.

  Det tar tid att få ner kostnaden och komma ut i stora volymer i alla personbilar. För fordon blir specialfordon som ”last mile delivery” -elbilar, kollektivtrafik och supersportbilar möjliga  första steg.  
    


* Hållbara Aktier not: I juli beviljades Insplorions batterisensor patent i EU och Kina. Beskeden är mycket positiva för den framtida batteriaffären, i synnerhet som det är viktigt att ha ett starkt patentskydd vid alla typer av licensaffärer.


Marknaden på batterisidan är gigantisk exempelvis inom fordon och energilagring. Som en parallell till luftkvalitet har ni även här valt att arbeta tillsammans med en relativt liten aktör (AGM*) för att komma ut på marknaden med målet att i steg två teckna avtal med volymleverantörer. 
- Kan du kort sammanfatta de framsteg som skett från det att samarbetet med AGM inleddes 2016?

 • PD: Samarbetet inleddes med en mindre testserie där vi ville se att vår fiber inte påverkade batteriets grundprestanda när man gjorde detta i en kommersiell tillverkningsprocess utanför universitetet. Vi fick positiva besked och lärde känna AGM som en passande första kund. Även AGM upplevde att vår teknik passade för deras fokus på specialbatterier med höga prestandakrav. De första leveranserna av vår batterisensor kommer sannolikt att ske till AGM.


- Hur långt fram i tiden ligger en första lansering liknande den som sker på luftkvalitetssidan?

 • PD: Det vi gör nu inom vårt Eurostars-projekt är att ta fram ett fullt batteripack där sensor är integrerad i batterier och kopplade till ett batteristyrsystem. Det beräknas vara klart om cirka 2 år. Därefter kan vi börja sälja till slutanvändare. Vår säljprocess till batteritillverkare pågår dock parallellt, där AGM är vår första kund.

  Innan försäljning sker till slutanvändare kommer vi dock börja få data från till exempel ett projekt där vår sensor sitter i batteri uppkopplat i ett energilager. Data från riktiga applikationer kommer vi således ha innan de två åren men kommersiell lansering har den tidshorisonten.


* Hållbara Aktier not: Utöver samarbetet med skotska AGM Batteries så arbetar Insplorion med att licensiera ut tekniken till större aktörer. Bolaget har bland annat ett samarbete med Littelfuse som är världsledande inom kretskortsskydd.


Ni har 21 instrument ute på marknaden där er teknik används av forskare. Instrumenten säljs nu även utanför den akademiska världen. Utöver att denna försäljning ger direkta intäkter så bidrar den även till lite ”gratis” input för fortsatt utveckling av er teknik och kontaktytor mot forskarvärlden.
- Hur viktigt är fortsatt input från forskningen för Insplorion?

 • PD: Mätinstrumentförsäljningen kanske inte har samma potential som vår luftkvalitets- och batterisensor. Den har inte samma skalbarhet. Den har dock all möjlighet att fortsätta växa och står idag redan på egna ben. 

  Den stora nyttan är emellertid strategisk att plattformstekniken blir verifierad tack vare att vi får ut den hos akademiska kunder. Det blir ett verktyg för proaktiv produktutveckling men också att man testar tekniken på nya sätt vilket i sig kan ge idéer till nya volymapplikationer.


- Att marknaden öppnar upp sig bredare än tidigare, innebär detta att ni kan skruva upp tillväxtambitionerna för instrument? 

 • PD: Att vi nu börjar sälja till industrin för användning i deras produktutveckling är ett tydligt tecken på att tekniken mognar och att den blivit tillräckligt användarvänlig. Det är fortfarande så att vi säljer den som ett forsknings- och produktutvecklingsinstrument där säljprocessen är ny varje gång, för varje kund. Och då blir det inte samma skalbarhet som för luft- och batterisensorerna.

   

Avslutningsvis, vilka är dina topp-3 fokusområden under resten av året?

 • PD: Överst och på alla platserna hamnar att få färdigt vår luftkvalitetssensor både vad gäller teknik samt även att etablera några samarbeten till så de första referensförsäljningarna kommer på plats.
   
Läs hela inlägget »
Annons