Hållbaraaktier.se listar och följer de svenska noterade bolag som antingen
1) verkar i en ”miljöbransch” inriktade mot miljö eller ny teknik som främjar hållbarhet, eller
 2) har ett starkt hållbarhetsarbete definierat enligt urvalskriterier som framgår här


- Aktietips och uppdateringar

Annons

Följ oss på facebook och via Nyhetsbrevet


Valda tips & nyheter

2019 > 02

Ripasso Energy tillförs genom emissionen cirka 79,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader, varav 27,5 MSEK kommer att användas till återbetalning, genom kvittning i emissionen, av de lån som Bolaget har ingått. Emissionen tecknades till 107%. Detta meddelas i pressmeddelande från bolaget.

Läs hela inlägget »

Under november till januari köpte tre insynspersoner i Ecorub totalt cirka 2,8 miljoner aktier i bolaget till en kurs runt 0,29kr. Detta framgår på Finansinspektionens hemsida.

Läs hela inlägget »

Coeli Sveriges förvaltare Mattias Eriksson pekar på uppsida i kommande skogsförsäljning men att det finns en viss risk kopplad till igångsättningen av Kartongmaskin 7 för Billerud Korsnäs

Läs hela inlägget »

Analysinstitutet Analyst Group anser att faktorer som ökande vattenbrist, striktare lagstiftning och industrier som vill kostnadsminimera kommer göra att Axolots adresserbara marknad kommer öka kraftigt. Riktkursen sätts till 10kr i deras Base scenario (s.k. uppdragsanalys)

Läs hela inlägget »

Aktiespararnas Analysguide publicerar en uppdragsanalys med riktkurs 8,70 i basscenariot för Ecoclime

Läs hela inlägget »

Bedömningen från Penser Access för I-Tech är hög aktiepotential till medelhög risk. Analysinstitutet påminner om att lock-up perioden löper ut 28 maj vilket kan skapa temporärt säljtryck.

Läs hela inlägget »

Chromogenics meddelade idag att emissionen på 78 mkr fulltecknades vilket säkrar satsningen på fortsatt expansion.

Läs hela inlägget »

Analysinstitutet Penser Access bedömer att ett starkt kassaflöde kommer sänka nettoskulden. P/E bedöms ligga på 9 baserat på vinsten 2019. "Hög potential till hög risk" sammanfattar Penser och ser en uppsida på 50% för Arise.

Läs hela inlägget »

Investmentbanken Morgan Stanley sänker riktkursen för Alfa Laval från 245 till 220kr.

Läs hela inlägget »

Alelions COO har köpt 5000 aktier till kursen 5,50kr. Inga avyttringar finns noterade de senaste åren i detta bolag.

Läs hela inlägget »

ABB finns på Morgan Stanleys lista med cykliska europeiska aktier med Kina-exponering. Enligt investmentbanken kan det vara dags att gå mot strömmen då marknaden i stort fokuserar andra aktier just nu.

Läs hela inlägget »
Etiketter: abb
Annons