Hållbaraaktier.se listar och följer de svenska noterade bolag som antingen
1) verkar i en ”miljöbransch” inriktade mot miljö eller ny teknik som främjar hållbarhet, eller
 2) har ett starkt hållbarhetsarbete definierat enligt urvalskriterier som framgår här


- Aktietips och uppdateringar

Annons

Följ oss på facebook och via Nyhetsbrevet


Valda tips & nyheter

2019 > 03

Med genomförd fulltecknad nyemission, ökat insiderinnehav och ett börsvärde på 112 mkr (kurs 0,64) så bedömer Hållbara Aktier det är bra timing att gå in i Chromogenics.

Bolaget har bra referensorders, växlar upp produktionen och bedöms ha åtgärdat större delen av kvalitetsproblemen från 2018. Produkterna ligger i tiden med flera patent och som det verkar ok konkurrenssituation. Sannolikheten för ett positivt nyhetsflöde under kommande halvår är relativt hög vilket mycket väl kan skapa rejäla kursryck. Samtidigt är det så att ett positivt kassaflöde ligger en bit i framtiden så ny finansiering kommer att behövas vilket innebär en risk.

Analyst Group satte riktkursen 1,20 kr i sin uppdragsanalys i februari.

Läs hela inlägget »

Metacon har haft en mycket lyckad start på börsen trots det periodvis lite skakiga börsklimatet som påverkat andra introduktioner negativt. Aktien introducerades på 35 öre i oktober och har som högst varit uppe på 2,29 kr. Nuvarande kurs på 1,37 kr innebär ett börsvärde på 189 mkr. 

Aktien är en av årets vinnare med en uppgång på 90%. Bolaget betecknar fjolåret som ett tydligt genombrottsår och har tagit ett antal mindre order de senaste tiden. Vätgasmognaden (och intresset) i Sverige är förhållandevis lågt i förhållande till Norge och Danmark och i synnerhet Asien vilket kan vara en nackdel för bolaget. Kassan var vid årsskiftet 5 mkr dessutom med en nettokassa på 0,4 mkr. Kassaflödet var senaste året cirka -15 mkr vilket innebär att ny finansiering lär behövas under året. 

Bolaget bedömer att dess teknik är unik. Man står på tröskeln till en tydlig kommersialisering. Hållbara Aktier bedömer att bolagets verksamhetsinriktning är mycket intressant men att det är osäkert hur länge det dröjer innan intäkterna kan ta fart och hur konkurrenssituationen utvecklas. Slutsatsen blir att avvvakta.

Läs hela inlägget »

Enersize blev en av dagens vinnare med en uppgång på 9% efter nyhet om ett förvärv. Bolaget har mycket på gång och kanske kan ny VD bidra till att bolahget navigerar rätt bland dessa möjligheter. Hållbara Aktier kommer återkomma med en analys.
 

Läs hela inlägget »

Soltech blev en av dagens kursvinnare med en uppgång på 10%. I ett pressmeddelande offentliggjordes att ett exklusivt femårigt samarbetsavtal har tecknats med Jiangsu Siyang Administrative Committee of Economic Development Zone i Jiangsu Provinsen, om byggnation av 500 megawatt (MW) solenergikapacitet (100 MW om året i fem år).

Avtalet beräknas fullt utbyggt och utan bidrag från vare sig provins eller centralregeringen generera årliga intäkter om cirka 465 MSEK. Detta motsvarar en årlig avkastning på investerat kapital om cirka 15,8 %, vilket visar att beroendet av bidrag för att nå god lönsamhet inte längre finns för ASRE. 

Hållbara Aktier var den 20:e mars positiva till aktien som sedan dess är upp 18%. Det finns nog mer att hämta.

Läs hela inlägget »

Danske Bank tipsar idag om ÅF Pöyry och rekommenderar köp med riktkursen 208 kr.

Läs hela inlägget »

Ferroamp har inlett sin resa på börsen på ett positivt sätt. Dagens stängningskurs var 25kr vilket kan jämföras med introduktionskursen på 16 kr. I onsdags informerade bolaget att man skulle lansera ett nytt energilager optimerat för villamarknaden tillsammans med den svenska batteritillverkaren Nilar. Under dagen offentliggjordes en nyhet om samarbetsavtal på den italienska marknaden. 

Läs hela inlägget »

Börsveckan köprekommendarar i dagens nummer Green Landscaping. Kursen steg 5% under dagen. 

Läs hela inlägget »

Ecoclime lär fortsätta att dra nytta av megatrenden mot energieffektivisering. Tyngdpunkten mot ROT-projekt minskar konjunkturkänsligheten. Bolaget har ett gott försäljningsmomentum och stark kassa. Samarbetet med Europeiska Investeringsbanken, förvärvsstrategin och etablerade bas av referenskunder ger en grogrund för ett positivt nyhetsflöde under året. Den egna målsättningen om 500 mkr i omsättning med ett rörelseresultat på 75mkr 2021 bedömer vi som trovärdig. Bolagsvärdet på skuldfri basis ligger i nuläget på knappt 150mkr.

Vi gillar även att bolaget hittills levererat i linje med sina utfästelser. Utvecklingen är mycket stabilare än vad kursutvecklingen indikerar. Nedgången från haussen sommaren 2018 hänger inte ihop med verksamhetens utveckling utan spekulation. Vi är positiva till att ledning och styrelse är storägare och att VD nyligen ökat sitt innehav. Från kursnivån runt 7,70 kr ser vi en kursdubbling inom 3 år.

Enligt policy tydliggör Hållbara Aktier när det finns ett aktieinnehav i teamet eller hos närstående. Detta är fallet när det gäller Ecoclime.

Läs hela inlägget »

Den senaste kvartalsrapporten visade på 14% tillväxt att jämföra med 24% på helårsbasis och långsiktigt mål på 15%. Jämförelsekvartalet var enligt bolaget relativt starkt. Med tanke på bolagets höga bruttomarginaler runt 60% blir det extra intressant att hålla fokus på tillväxten kommande kvartal. Flera av börsens vinnare de senaste åren har präglats av tillväxt på över 15% till bruttomarginaler runt 50% och uppåt.

På dagens kursnivå värderas bolaget till 50 mkr. Bolaget har en stabil finansiell situation och verkar inom en liten nisch där det fortfarande finns mycket att hämta på de marknader bolaget redan finns på. Noterbart att helårsvinsten har belastats med goodwillavskrivningar på 3 mkr (0,75 kr/aktie) och att det fria kassaflödet varit positivt de senaste tre åren. 

Hållbara Aktier bedömer att kursen kommer tuffa på uppåt från nuvarande 12,50 kr om tillväxten fortsätter i utlovad takt.

Läs hela inlägget »

Nobina profilerar sig som det mest hållbara kollektivtrafikbolaget. Det förväntas gynna bolaget en del framöver i strävan att få upp resultatmarginalen mot 5% (4,6% R12) samt att upprätthålla tillväxttakten på 5%.

Kollektivtrafik i stort är en gynnad bransch när klimatfokuset ökar. Bolaget känns välskött och långsiktig förväntansbild på avkastning ligger på 10% per år varav cirka hälften via direktavkastning. Köpläge kan uppstå vid tillfällig sättning på marknaden. Annars är aktien vid kursen 62 kr rimligt värderad jämfört med aktiens egen historik.

Hållbara Aktier ser Nobina som en konjunkturstabil aktie med hög direktavkastning och miljöprofil som har ok utsikter från aktuell kursnivå.

Läs hela inlägget »

Azelio introducerades i december då börsklimatet var det sämsta tänkbara. Samtidigt gjorde SVD Börsplus en kritisk analys 181203 med den skarpa rubriken "Börsplus avråder starkt från att äga aktier på längre sikt". Det gjorde att aktien fick en tuff start och från introduktionskursen 22kr så föll den snabbt till 12kr. I skrivande stund är kursen 11kr (börsvärde 490 mkr).

Hållbara Aktier ser hög chans men samtidigt hög risk med nedanstående utgångspunkter;

På plussidan finns: 

 • Kursnedgången har skett utan negativa nyheter verksamheten. Utvecklingen går enligt plan.
 • Insiders har köpt efter introduktionen. Att Byggmästare Ahlström finns på ägarlistan är också positivt.
 • Potentialen och intresset för bolagets lösning är mycket stort. Får man det att fungera i pilotinstallationen i Marocko i slutet av året så är uppsidan mycket stor. Produktionsmässigt är man förhållandevis väl rustade att trappa upp.
 • Från börsvärdet ska man dra bort nettokassan på cirka 250 mkr vilken dock minskar med 25-30 mkr per månad. 
 • Behovet av nyemission kommer göra att det kan finnas en tendens att lyfta fram positiva nyheter under året. Bulletiner från testanläggningen i Marocko är av speciellt intresse.
 • Pareto har per 190110 satt riktkursen 30kr. De höll förvisso introduktionen. 

Och i den andra vågskålen finns bland annat;
 • Bolaget är beroende av förtroende för att nästa emission ska bli vettig för aktieägarna. Kursutvecklingen så här långt det ifrågasättande som skedde av SVD Börsplus i december har satt sina spår. Börsplus pekade bland annat på höga emissionskostnader samt "märkliga avtal" där man delbetalar partnern Masen från Marocko med teckningsoptioner med lösen på 15kr, dvs 7 under emissionskursen i december.
 • Får man testinstallationen att fungera med den effekt som förväntas?
 • Det kommer behövas en nyemission mot slutet av året.
Läs hela inlägget »

Climeon noterar nu all-time-high vilket Hållbara Aktier anser är motiverat. Orderstocken har sedan börsintroduktionen i september 2017 vuxit från 350 mkr till 820 mkr vid senaste årsskiftet. Investeringssamarbetet med Breakthrough Energy Ventures (BEV), en investerarledd fond backad av några av världens främsta företagsledare, innebär en kvalitetsstämpel både på bolaget, dess teknik och potential. Investeringen föregicks enligt uppgift av en nio månader lång utvärdering genomförd av fondens expertteam. Fonden har investerat i finansieringsbolaget Baseload Capital som Climeon deläger, för att accelerera utrullningen av lågtempererad geotermisk värmekraft globalt. Kundernas lönsamhet att investera i Climeons lösning är god även när elpriset är lågt som det är på Island.

Marknadspotentialen är mycket stor och vid framgång med de stora projekten på Island och kanske framför allt Japan, så är chansen mycket stor att orderingången ökar rejält. Bolagets teknik är ledande, patentskyddad och man möter sällan konkurrenter i de affärer man är inne i. 

När en aktie blir haussad som Climeon blivit under året så är det bra att ta ett steg tillbaka och hitta andra perspektiv än de som gäller för stunden. Ett sådant är att titta på gamla analyser där exempelvis Affärsvärlden 180913 rekommenderade sälj på nivån 74 kr. Bedömningen var att Climeon var en "hajpad start-up med väldesignade löften. Att därtill med utvalda storägare finansiera sitt eget orderflöde säger en del om mognaden inom geotermi och riskerar bränna andra aktieägare vid bakslag." Samtidigt ansåg tidningen att aktien förtjänade en ny chans när osäkerheten skingrades. Börsveckan rekommenderade avvakta någon månad senare. Båda tidningarna fick rätt i det korta perspektivet.

Det som hänt sedan ovan bedömningar är bland annat kvalitetsstämpeln via BEV, höga leveranser i Q4, bättre testanläggning i Kista och framåtskridande i Japan där en anläggning nu sluttestas. Det innebär att osäkerheten har minskat en del. Om det kommer positiva bulletiner från Japan så kan man förvänta sig ett nytt kurslyft (jfr positiva testresultat från SaltX anläggning i Tyskland som gav ett stort lyft). Optimismen stärks ytterligare i VD-orden i senaste rapporten som avslutas med "Den känsla jag delar med mina kollegor just nu är otrolig. Vår idé om att förändra samhällen genom att förse dem med fossilfri el 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, oberoende av solsken och vind, har börjat realiseras." Ledningen är storägare men har sålt lite under året (enligt uppgift privatekonomiskt betingat). 

Hållbara Aktier är långsiktigt positiva till Climeon. 

Läs hela inlägget »

Hållbara Aktier är positiv till vindkraftsbolagen Arise och Eolus Vind på nuvarande kurser (19 respektive 46 kr). Värderingen av framåtriktade P/E (även EV/EBIT) är låg när vi exkluderar Arise reaförlust vid försäljning av Jädraåsen. Vindkraftsparken i Sverige bedöms växa 7% årligen de kommande åren. Båda bolagen förväntas ha starka kassaflöden vilket minskar nettoskuld och risk. Efterfrågan på byggfärdiga vindkraftsprojekt är hög och ökande med tanke på att de pengar som allokeras in i fonder för förnybar energi. Det låga ränteläget påverkar även det positivt. Bolagen är båda väl etablerade vilket minskar risken i projekten jämfört med historisk situation. På risksidan finns vindförhållanden, elpriser och politiska beslut vilka kan slå åt båda hållen.
 
Framåtriktat P/E (genomsnittlig vinst kommande 3 år) ligger på 6,7 för Eolus. P/E för 2019 är 7,4. Vinstbedömningar är ett snitt av Introduce och Penser Access i januari/februari. P/E-talet får anses lågt speciellt som kassaflödet förväntas bli starkt det kommande året. Båda ovan nämnda analytiker är positiva i sina uppdragsanalyser vilket även gäller Börsveckan den 11/2.

En investering i. Arise kan anses ha något som Benjamin Graham i klassikern ”The Intelligent Investor” benämner som ”safety margin”. De helägda parkerna kan antas vara värda 1200 mkr och minskat med 600 mkr (bedömd nettolåneskuld i början av år 2020) blir det skuldfria värdet 600 MSEK. Bolagets börsvärde är 638 mkr vid aktiekurs 19 kr. Man får således värdet av projektutvecklingen och förvaltningen till ett mycket lågt pris. Bolagets egen bedömning om detta område i den senaste rapporten var ”Marknaden för utveckling och förvaltning är för närvarande gynnsam. Vi ser goda möjligheter att skapa värde med relativt låg kapitalbindning samt stärka vår marknadsposition.” 2018 genererade detta segment ett resultat före skatt på 101 mkr (25 mkr 2017). Projektportföljen är stor vilket borgar för uthållig vinstkapacitet.

Båda bolagen har i nuläget än låg värdering och en positiv kurstrend i förhållande till glidande medelvärden (MA50 & MA200)

Läs hela inlägget »

DNB uppger i en uppdragsanalys av Ripasso Energy att kassan bör räcka till första halvåret 2020 då det sannolikt kommer krävas ny finansiering. I bankens nyhetsbrev anges en riktkurs på 10-16 kr vilket är en höjning från 10-15.

Läs hela inlägget »

Hållbara Aktier bedömer att Absolent har goda förutsättningar att växa väl i nivå med genomsnittet från de senaste 5 åren (23%) till bibehållen lönsamhet. Detta även om konjunkturen försvagas en del. Branschen är fragmenterad och bedöms uppgå till 20 miljarder USD. Bolaget har visat att det kan växa via förvärv på ett ordnat sätt där man köper lönsamma bolag och behåller varumärken, dvs inte förändrar för mycket vilket brukara vara riskfyllt. Även organiskt ser det bra ut och man räknar med att åtminstone hänga med i marknadstillväxten som uppgår till 8%. Efterfrågan på att skapa en mer hållbar arbetsmiljö driver på som megatrend.

Absolent har en hög bruttomarginal och parar vi ihop bolaget med andra högmarginalföretag som växer stadigt så blir några jämförelseobjekt I.A.R Systems, Mycronic och Nederman. P/E-snittet för dessa är 26 baserat på fjolårets vinst med ett P/S på 4,6. Motsvarande värden för Absolent är ett P/E på 36 och P/S på 5,7. Multiplarna lär inte stiga i ett långsiktigt perspektiv utan snarare falla tillbaka en del, hur mycket beror på vilken tillväxttakt som bolaget levererar. Bolaget växer löpande in i värderingen och när man förvärvar så är multiplarna typiskt väsentligt under bolagets egen värdering. 

Ägarstrukturen är intressant med Melker Schörling som huvudägare och inspiratör när det gäller strategi. Även VD har ett betydande innehav. 

Aktien är långsiktigt köpvärd baserat på grundtesen att det är ett välskött bolag som verkar inom en lönsam nisch med god underliggande tillväxt och med goda förvärvsmöjligheter. Efter uppgången på 150 procent på mindre än ett år så är aktien rimligt värderad i nuläget men var beredd vid eventuella svackor eller köp redan nu för att behålla långsiktigt.

Läs hela inlägget »

Analysguiden presenterade den 5 mars en uppdragsanalys av Soltech med en riktkurs på 14,30kr. Bedömningen var att de stora förvärven som genomförts och dubblar verksamheten bör driva kursen. 
Kommentar Hållbara Aktier: Kursen har stigit efter rekommendationen och ligger i skrivande stund på 10,60kr. Förvärv, ordrar och positiva analyser verkar ha brutit kurstrenden. Historiken är att kursen mångdubblades i början av 2016 efter ett kommersiellt genombrott i Kina (som högst 28kr) för att därefter gå in i en stabilt negativ trend till som lägst 6,90kr i slutet av 2018. Den nya förvärvsstrategin kommer innebära att bolaget visar på stark tillväxt i kommande rapporter. Även organiskt utvecklas bolaget starkare än vad siffrorna indikerar med tanke på att man avyttrade ett bolag 2018. Vi bedömer att det är en god chans att kursen fortsätter uppåt. 

Läs hela inlägget »

Kepler Cheuvreaux ger i dagens nyhetsbrev en köprekommendation för Essity och höjer riktkursen till 300 kr (280). 
Reflektion Hållbara Aktier: Kursen har stigit 18% efter rapporten den 31:a januari som var starkare än både marknaden och ledningen själv hade förväntat sig. Bra effekt från prishöjningar och effektiviseringar tidigare under året. Det finns mer att göra här för att nå egna lönsamhetsmål och även nå de bästa konkurrenterna. En rapport som överraskar marknaden tenderar att följas av flera positiva överraskningar. Bolaget är konjunkturokänsligt vilket även det talar för en ok utveckling framåt.

Läs hela inlägget »

Det amerikanska patentverket har godkänt SeaTwirls patent för ett delningsbart vindkraftverk. Patentet skyddar en viktig innovation på en potentiellt mycket stor marknad för flytande vindkraft. SeaTwirl jobbar strategiskt med att bygga en bred patentportfölj. Genom att skydda tekniska lösningar som gör vindkraftverken billigare att bygga och underhålla stärker bolaget sin marknadsposition. Motsvarande patent godkändes i Sverige 2017. Det uppger bolaget i ett pressmeddelande. 
Kommentar Hållbara Aktier: Bolaget steg 20% på nyheten och har därmed gått upp 360% på nio månader. Börsvärdet är 137 mkr.

Läs hela inlägget »

Hållbara Aktier bedömer att Green Landscapings fina kursresa har goda förutsättningar att fortsätta. Bolaget är långsiktigt köpvärt.

Bolaget är ledande i att konsolidera marknaden som bedöms uppgå till 30 miljarder kronor (varav 10 i nuläget hanteras internt av kommunerna). Liknande konsolidering har tidigare skett i många branscher. Bolaget har gjort att antal förvärv och med tanke på att det ofta följer med en hög kontraktsandel så minskar risken jämfört med annan förvärvsdriven tillväxt. Hållbara Aktier bedömer att följande faktorer kommer verka positivt för aktiens värdering de kommande åren:

 • Fortsatta förvärv. De betalar normalt sett med klart lägre multiplar än bolagets egen värdering och det finns gott om förvärvskandidater.
 • Konjunkturstabiliteten i en marknad som bedöms växa organiskt med 5%
 • Ökade krav från kommuner när det gäller Hållbarhet mm gynnar stora aktörer framför små.
 • VD och ledning har tillsammans 20% av ägandet och har dessutom ökat sitt ägande under 2019.
 • Synergier från gjorda förvärv har förutsättningar att skapa positivt resultatmomomentum och visa på tillväxt i kommande rapporter vilket i så fall kommer bygga förtroende. Ledningen har lyckats med tidigare förvärv och brukar få upp marginalen med 2-4%.
 • Affärsmodellen är kapitalsnål vilket långsiktigt bör skapa stabila fria kassaflöden. Ett jämförelseobjekt är Coor vars P/S-tal just nu ligger på nivån 0,8 att jämföra med 0,55 för Green.


Enligt policy tydliggör Hållbara Aktier när det finns ett aktieinnehav i teamet eller hos närstående. Detta är fallet när det gäller Green Landscaping.

Läs hela inlägget »

I en analys anser sig Börsplus vara neutrala med tendens till positiva. De tror att det kommer krävas nyemission och kanske kommer det i samband med detta att uppstå köpläge i Prebona.

Läs hela inlägget »

Analysguiden justerar i en analys som publicerades idag ner sin riktkurs för Absolicon till 137 kr (213)i perspektivet 12 månader. Motiveringen till nedjusteringen är framför allt kopplad till storleken på orderstocken. Framtidsutsikterna bedöms dock fortsatt som ljusa. Kommentar från Hållbara Aktier: Kursutvecklingen har varit svag efter den inledande haussen under introduktionsåret. Bolagets tillväxt förra året förklaras till stor del av en enskild order och med tanke på orderstocken vid årsskiftet, löpande negativt kassaflöde på 3-5 mkr och kassan på 8 mkr så finns risk att man kommer behöva ytterligare finansiering under året. Potentiella kurstriggers uppåt är ytterligare genombrottsordrar som uppföljning på det fina fjolåret.

Läs hela inlägget »

SHB höjer idag sin rekommendation till öka från behåll. Riktkursen för Nederman sätts till 115 kr. Reflektion från Hållbara Aktier är att såväl P/S som P/E & EV/EBIT baserat på fg år är högre än konkurrenten Lindab samt bolagets eget 3-årssnitt. Det krävs således ett resultatlyft för att motivera kursuppgång.

Läs hela inlägget »

Mangold menar i en uppdragsanalys att aktien är värd 3,34 kr i ett basscenario. Nyckeln är att försäljningen för Parans nya produktgeneration tar fart. Hållbara Aktier vill understryka att tidigare produkter inte slagit kommersiellt. Bolaget har förhållandevis lång historik och rådet blir att avvakta köp i väntan på att försäljningen tar fart.

Läs hela inlägget »

Dagens Industri skriver i dagens nummer att fonden Breakthrough Energy Venture investerar 115 mkr i ett finansieringsbolag där Climeon är delägare. Detta kommer underlätta Climeons expansion, utgöra en kvalitetsstämpel samt ge bolaget tillgång till ett bra nätverk. Bakom fonden står Bill Gates, Marc Zuckerberg och Jeff Bezos.

Läs hela inlägget »

Pareto plockar in Green Landscaping i portföljen och pekar på en betydande uppsida. Bland annat synergier från förvärvet av Svensk Markservice kommer bidra till ett starkt resultatmomentum.

Läs hela inlägget »
Annons