Hållbaraaktier.se listar och följer de svenska noterade bolag som antingen
1) verkar i en ”miljöbransch” inriktade mot miljö eller ny teknik som främjar hållbarhet, eller
 2) har ett starkt hållbarhetsarbete definierat enligt urvalskriterier som framgår här


- Aktietips och uppdateringar

Annons

Följ oss på facebook och via Nyhetsbrevet


Valda tips & nyheter

2019 > 04

Powercell steg idag 28% efter nyheten om att Bosch köper rättigheterna att använda Powercells S3 stack till fordonsapplikationer. Enligt pressmeddelande från företaget erhåller Powercell 50 MEUR initialt samt royalties. Uttalandet i det samma sammanfattar betydelsen bra;

“This agreement gives us an unparalleled possibility to leverage our S3 technology within the automotive industry while at the same time providing us with the resources needed for a successful expansion into other product segments”, Per Wassén, President and CEO of PowerCell said. “PowerCell has a clear mission – to save the planet – and with this agreement we get both the market and financial position needed to continue to leverage our cutting-edge technology commercially.”

Powercell är med sina 98% upp i år ett av nio bolag på listan med "hållbara" aktier som stigit med mer än 50% hittills i år. Betydelsen av dagens affär är betydande. Det är ett starkt bevis på höjden i bolagets teknologi. Det finns naturligtvis även en del frågetecken som hur stora royalties kan tänkas bli och timing runt dessa. 

Läs hela inlägget »

Många av bolagen på listan med bolag som har en miljöinriktning och/eller ett starkt hållbarhetsarbete har utvecklats starkt hittills i år. Bland annat har tio bolag stigit mer än 50% under årets inledande tertial.

Har förväntningarna blivit för höga?

När de tio första bolagen har levererat sina kvartalsrapporter så har kursreaktionen blivit negativ i åtta fall. Det är bara rapporterna från Beijer Ref och Nederman som tagits emot positivt. I båda dessa fall har bolagen redovisat stark tillväxt i både försäljning och resultat per aktie.

Alla väletablerade bolag samt totalt sju av tio bolag visar på försäljningstillväxt. Här är det Arc Aroma Pure, Seatwirl och Parans Solar Lighting som avviker. Parans indikerar att orderingången varit högre, dock utan att specificera beloppet. Dessa tre bolag är fortfarande att betrakta som förhoppningsbolag. Alla tre har fortfarande en nettokassa men samtidigt ett behov av ny finansiering. Arc Aroma Pure har efter perioden redan genomfört en emission som blev övertecknad med 10% och inbringade 42 mkr före emissionskostnader. Seatwirl har en plan som de kommunicerat. Parans har sagt att man kommer lösa finansiering under våren men ännu inte berättat hur.

Noterbart är att humöret bland insiders fortfarande är gott. De flesta bolagen noterar positiv balans både när det gäller antalet affärer och totalt antal aktier.

Det blir intressant att se om kommande veckors kvartalsrapporter följer samma mönster. Hållbara Aktier återkommer i ämnet.

Läs hela inlägget »


Seatwirl, Soltech Energy Sweden, Climeon, Cortus Energy, Josab Water Solutions, Absolent Group, Metacon, Powercell, Minesto och Midsummer har stigit med minst 50% hittills i år. Av övriga hållbara aktier som du finner här så är det även ett bolag, Alelion, som sjunkit med mer än 50%. 

Det är tydligt ett aktier som surfar på megatrenden hållbarhet har medvind just nu. Mer om bakgrunden till respektive uppgång finns på respektive bolags sida (ovan länkar).

I Hållbara Aktiers genomgång av 100+ kursvinnare 2013-2018 var insideraktiviteten normalt sett positiv året innan uppgångsperioden. Insideraktivitet som signal tenderar att ha störst betydelse i små och medelstora bolag. Av ovan tio vinnare så var insiderbalansen positiv både vad gäller antalet aktier och antalet affärer i 7 bolag, neutral i ett och negativ i två (Soltech och Powercell).

Vilken aktie tror du kommer gå starkt den kommande tiden? Lägg in ditt aktietips här
 

Läs hela inlägget »

Cortus Energy tillhör de bolag som gått bäst i år av de som ingår på Hållbara Aktiers lista. Uppgången är 82% att jämföra med de 19% som är genomsnittet för dessa aktier (även AFVs generalindex ligger på +19%).

Året startade mycket svagt och bottennoteringen 0,155 kr noterades i februari efter ett svagt bokslut samt att bolaget behövde låna pengar av huvudägaren. "I detta läge ses denna lösning som bästa alternativ för Cortus fortsatta resa mot en lyckad introducering av den första förgasningsanläggningen i Höganäs, samt uppstarten av Cortus samarbete med Swedish Biofuels gällande grönt flygbränsle", skrev Cortus då i pressmeddelande.

Vändningen uppåt kom i början av mars då bolaget startade drifttagning av anläggningen i Höganäs. Ytterligare ryck uppåt när man meddelade att en studie som Cortus Energy har genomfört tillsammans med Avdelningen för Kemisk processteknologi vid KTH visade att produktion av grönt flygbränsle med syngas från WoodRoll är tekniskt och ekonomiskt genomförbart. Så sent som igår kom sedan nyheten om ett samarbete med det litauiska bolaget Lignin Eko beträffande produktion av syntetisk naturgas. Aktien steg 10% under dagen.

Regeringens mål är att 30% av flygbränslet ska vara grönt år 2030. Bolaget har fått stöd från Energimyndigheten att undersöka möjligheterna att producera just förnybart biobränsle i Sverige.

Aktiens uppgång underlättar finansiering men mycket avgörs av hur Höganäs utvecklas. Positivt är att huvudägaren nyligen tydliggjort att han tror starkt på bolaget genom det lån som tillfördes samt att intresset för bolaget är stort, bland annat exemplifierat med den kommande fulltecknade aktiedagen i Höganäs den 23:e maj. I samband med detta kan vi se fram emot nyheter om aktuell status.

Läs hela inlägget »

Energilagringsbolaget SaltX Technology har nyligen tillsammans med Vattenfall premiärvisat pilotanläggningen för storskalig energilagring i SaltX patenterade nanocoatade salt. Premiären rönte ett stort intresse från både press och energibranschen. Genom pilotanläggningen ska Vattenfall de närmaste månaderna utvärdera en storskalig energilagring i nanocoatat salt.

Kommentar Hållbara Aktier:
Produktion av energi från förnybara källor som sol och vindkraft har en ojämn produktionstakt, eftersom den exempelvis sker när solen lyser eller när det blåser. Det är ett förhållande som kräver att energin kan lagras om man ska kunna konsumera den när man själv vill. Storskalig lagring av termisk energi av den typen som SaltX erbjuder löser några av de stora problemen med andra lagringsformer, eftersom den inte kräver några gigantiska investeringar och den löpande användningen är kostnadseffektiv. Marknadspotentialen är betydande.

SaltX har efter en tidigare bredare verksamhetsinriktning valt att strategiskt prioritera detta område. Detta är positivt. Pilotprojektet med Vattenfall är mycket viktigt. Positiva nyheter kan komma att driva kursen. Och motsatsen med negativa. Bolagets burnrate är hög så ytterligare nyemissioner kommer behövas. Den senaste emissionen vid årsskiftet gav runt 80 mkr och blev fulltecknad med hjälp av garanter. Den genomfördes när börshumöret var lågt i december. Bolaget har en ny VD på väg in som börjar i maj.

Kursmässigt har bolaget gått från runt 40 kr för 1,5 år sedan till nuvarande nivå runt 6 kr. Positivt är att kursen planat ut på den nivån en tid. Med ny VD, ny strategisk inriktning och viktigt pilotprojekt med Vattenfall så känns det som en nystart för företaget. Börsvärdet är nu runt 430 mkr. 

Läs hela inlägget »

Hållbara Aktier har gjort en kursvinnaranalys av Beijer Ref som låg på topplistan för vinnare både i perspektivet 1, 3 och 5 år. De faktorer som gynnat bolaget de senaste åren fortsätter att stötta bolagets utveckling. Dagens rapport var stark och optimismen stor inför Q2. Försäljningen steg med 32% varav 8% organiskt. Vinsten per aktie steg hela 44% även om en del var redovisningstekniskt. 

Man kan konstatera att Placeras rekommendation från den 11:e april träffade mitt i prick. Idag steg kursen hela 17%. 

Läs hela inlägget »

Dagens Industri ger i dagens tidning en köprekommendatyion för ÅF, en av de "hållbara" aktierna med störst börsvärde . Aktien har halkat efter Sweco de senaste åren både vad gäller omsättning och börsvärde. Köpet av finska Pöyry gör emellertid att man kliver om Sweco som Nordens största teknikkonsult. Givet att integrationen går bra så anser DI att ÅF bör värderas upp med 20%. Bolaget värderas just nu enligt DIs bedömning till 12,5 gånger nästa års vinst. Riktkurs 200 kr.

Aktien steg under dagen 4% till 170 kr.

Noterbart från intervjun vid sidan av artikeln är att VD Jonas Gustavsson lyfter fram de underliggande drivkrafterna bakom en förväntad ökad efterfrågan de kommande åren; klimatutmaningen och urbaniseringen. Dessa skapar ett stort behov av hållbara lösningar inom såväl städer som industri. Delar av kundbasen ställs även inför omfattande disruptiva förändringar. 

Läs hela inlägget »

Heliospectra är ett teknikledande bolag som gynnas av trender när det gäller sustainability (bl a ökad efterfrågan på närodlade produkter), växande befolkning och tillväxt genom legalisering av cannabis. Bolaget har vuxit successivt de senaste åren och är väletablerat. Hållbara Aktier bedömer att det är god sannolikhet att tillväxten tar fart ytterligare under detta år. Bolaget har under senaste året arbetat fram en tydligare strategisk inriktning samt bytt huvudleverantör vilket vi bedömer som positivt. Vidare är det strategiska samarbetsavtalet med ABB värdefullt ur flera perspektiv.

Bolaget har nyligen genomfört en företrädesemission som tillförde knappt 50 mkr och gör att finansieringen är tryggad åtminstone kommande 12 månader. Hållbara Aktier bedömer att kursnivån strax över 4,50 kr är en bra nivå att kliva in på. Som referens kan ges Redeyes senaste analys (190303) där man anger riktkursen 6,00 kr som motiverat värde.

Läs hela inlägget »

Parans Solar Lighting har med tanke på bolagets storlek en bred ansats mot marknaden, dels geografiskt med fokus på Europa, USA och Mellanöstern, dels applikationsmässigt med olika typer av inomhusmiljöer och även tunnlar som exempel. Intresset verkar vara stort över hela linjen vilket förstås är positivt. Hållbara Aktier bedömer att det är viktigt att man i sin breda ansats hittar en prioritering där man kan få tydliga referensprojekt med stark ROI för kunder samt där Parans egna marginaler är höga. Förra året var det löpande kassaflödet -19 mkr och man har nyligen säkrat finansiering. Ytterligare finansiering kommer nog behövas under året.

Den senaste produktgenerationen innebär en radikal prestandaförbättring jämfört med tidigare. Aktivitetsnivån i bolaget är hög, nya partnersamarbeten har kommit på plats samtidigt som intresset verkar öka och kvalitetsproblemen vara åtgärdade. Ramavtalet i mars i Kalifornien var positivt och fick kursen att lyfta rejält. Sammantaget har sannolikheten ökat för större order. 

Börsvärdet på knappa 80 mkr vid kursen 2,30 kr är inte skrämmande i ljuset av detta och har varit uppe i det dubbla. Kursmässigt blir det en fråga om vad som kommer först, nyemission eller ytterligare affärsmässiga framgångar typ tunnelprojektet i Holland eller större avtal med Ikea som man redan har affärer med. Antalet aktier har via nyemissioner sedan 2010 gått från runt 4 miljoner till runt 35 miljoner. Hållbara Aktier har i nuläget en neutral syn på Parans.

Läs hela inlägget »

"Vi står nu inför flera större trafikstarter och avslut, vilket kort­ siktigt kommer dämpa lönsamheten." skriver Nobina i senaste rapporten som dessutom kom in svagare än väntat. Kursen har sjunkit lite och risken finns att den sjunker lite till i ljuset av ovan uttalande som i och för sig var känt sedan tidigare. Ytterligare nedgång med några kronor skulle innebära att fint köpläge. Att bolaget själva tror på sin framfart står klart med tanke på att de höjer utdelningen til 3,80 kr innebärande en direktavkastning på 6,5% vid kursen 58,25 kr.

Läs hela inlägget »

Bolaget meddelade innan introduktionen att intresset för att teckna aktier i Triboron har varit mycket stort. Erbjudandet, sett till antalet tillgängliga B-aktier, tecknades cirka 25 gånger. Sett till hela erbjudandet tecknades emissionen cirka 7 gånger. 
Genom Erbjudandet tillfördes Bolaget cirka 30,4 MSEK samt därutöver en övertilldelningsoption om cirka 4,9 MSEK före emissionskostnader. Det var flera kändisar som deltog i emissionen, bland andra Leif GW Persson, Hans Stråberg, Henry Sténson, Carl-Henric Svanberg och Lars Thunell.

När handeln med aktien inleddes så blev det en av de bästa introduktionerna på länge. Teckningskursen på 8,80 kr dubblades snabbt och andra handelsdagen toppade kursen på 25 kr innan den rekylerade en del. Hållbara Aktier noterar att intresset för företag som har potential att bidra med stora besparingar med utgångspunkten primärt i miljövinster är mycket stort.

Läs hela inlägget »

Seatwirl meddelar idag i ett pressmeddelande att man har kommit överens med Colruyt Group och Norsea Group i en avsiktsförklaring om att investera i SeaTwirl AB, delta i utveckling och installera SeaTwirl S2-1MW, SeaTwirls innovativa flytande offshore vindkraftverk. Omfattningen av den planerade investeringen uppgår totalt till 70 MSEK, förutsatt att milstolpar uppnås.

Hållbara Aktier bedömer att detta är en bra finansieringslösning som ger lugn och ro i utvecklingen och en kvalitetsstämpel. "Att få NorSea Group och Colruyt Group/Parkwind som partners tar SeaTwirl till en helt ny nivå, med dessa bolags kompetenser inom offshore verksamhet och etablering av vindkraftsparker", säger SeaTwirls ordförande Roger Cederberg.  

Hållbara Aktier noterar detta som en parallell (om än i "light-version") till Climeons investeringssamarbete med Breakthrough Energy Ventures (BEV) vilket var mycket positivt för kursen. 

Läs hela inlägget »

Essity har gått bättre än index hittills i år med en uppgång på 22%. Nordea publicerade i går en analys där man anger riktkursen till 340kr, dvs upp 29% från dagens kurs. Nyligen satte JP Morgan kursen 300 medan Affärsvärlden gav rekommendationen avvakta.

Läs hela inlägget »
Annons