Hållbaraaktier.se listar och följer de svenska noterade bolag som antingen
1) verkar i en ”miljöbransch” inriktade mot miljö eller ny teknik som främjar hållbarhet, eller
 2) har ett starkt hållbarhetsarbete definierat enligt urvalskriterier som framgår här


- Aktietips och uppdateringar

Annons

Följ oss på facebook och via Nyhetsbrevet


Valda tips & nyheter

2019 > 07

Insideraktiviteten i de bolag som listas av Hållbaraaktier.se kan ge investeringsidéer och inspiration till fortsatt analys. Nedan kommentarer är idéer baserat på köp, försäljning, teckning under perioden 190401-190722. Nedan kommentarer är inriktade på de fall som kan inspirera till fortsatt analys av köpvärda aktier medan sälj-casen har utelämnats här.

 • Arc Aroma Pure (kurs 22,50 kr): Från en topp på 93 kr sommaren 2017 har aktien successivt sjunkit. En tydlig utplaning har nu skett runt 22 kr. Insynspersoner tecknade i april en emission på 24 kr för total 2,6 mkr. Det är den enda insideraktiviteten.

  Penser Access bedömer i en analys den 14:e juni att finansieringen nu är säkrad tills det att bolaget når positivt kassaflöde. Penser gör bedömningen "hög potential och hög risk".
   
 • BillerudKorsnäs (kurs 113 kr) har efter försäljning av skog en rejäl kassa som kan användas offensivt. Insynspersonernas totala innehav har ökat med 2,8 mkr bl a via köp av VD efter senaste rapporten. Färska riktkurser finns bl a från Pareto 138 kr, Nordea 129 och SHB 110 kr.
   
 • Clean Motion (kurs 3,38 kr) har gått ner 71% senaste 12 månaderna och ligger nära all-time-low. Insynspersoner deltog i den senaste företrädesemissionen i maj och har totalt sett ökat på sitt engagemang med 3,2 mkr.
   
 • Climeon noterar en rad insiderköp inklusive ökat engagemang via  incitamentsprogram. Inga avyttringar. Totalt inköpsvärde uppgår till cirka 8 mkr.

  Kursen har planat ut i intervallet 85-90 kr dvs strax över nivån 83 kr där ett stort antal institutioner gick in i början av april. En av de senaste nyheterna från bolaget var att man hade etablerat ett dotterbolag i Japan, den marknad med störst potential. Bolaget skrev då i pressmeddelande (190612):
  - Vi såg tidigt en stor potential för geotermisk värmekraft i Japan och under det senaste året har vi verkligen fått den bekräftad av kunder, landägare och politiker. Vi har även sett att det är väldigt viktigt för utländska bolag som vill verka i Japan att ha en lokal närvaro och ett japanskt bolag. Därför tar vi nu nästa steg i vårt bolagsbygge och etablerar vårt första dotterbolag, säger Thomas Öström, VD för Climeon.
 • Ecoclime (kurs 7,85 kr) ingår i Portfölj 2019. Bolaget har kassa för förvärv. Insynspersoner har ökat ett redan stort ägande.
   
 • MyFCs kurs (0,501 kr) ser ut att ha planat ut på nivån 50 öre vilket är hela 83% lägre än för ett år sedan. Samtliga aktieägare i styrelse och koncernledning deltog i den senaste emissionen som skedde i april.
   
 • Nobina (kurs 56,65 kr) ingår i Portfölj 2019. Insynspersoner står enbart för förvärv varav de senaste i juli på kurser runt 58 kr.
   
 • Parans Solar Lighting (kurs 1,13 kr) har nyligen genomfört en emission. Bolaget har förhållandevis mycket på gång och nyheter under kommande månader är sannolika. Mangold har en riktkurs på 2,95 kr i en uppdragsanalys den 28:e juni. Insynspersoner har ökat med 4,2 mkr under perioden.
   
 • Raybased (kurs: 1,56 kr) intervjuades nyligen av Hållbaraaktier.se. Du hittar intervjun på denna länk. Både VD och styrelseordförande har ökat under juli. Aktien ligger -31% de senaste 12 månaderna.
   
 • Recyctec (kurs: 0,598 kr) ligger -19% senaste 12 månaderna. Här har fem insynspersoner ökat sitt engagemang med sammanlagt 1,2 mkr. Inga avyttringar har skett.


 

Läs hela inlägget »

Efter den starka kursmässiga starten på 2019 för många bolag som listas av Hållbaraaktier.se är det intressant att djupdyka i insidermönstret den senaste tiden. Nedan återfinns en genomgång av hur insynspersonerna har agerat under perioden från och med 1:a april till den 22:a juli.
 

 • ABB noterar under perioden enbart utökade innehav av ett flertal personer i styrelse och ledning. Noterbart är även att storägaren Investor ökade sitt innehav under Q2 med cirka 2 miljarder kronor. Investors VD Johan Forsell motiverade i senaste kvartalsrapporten hurt man ser på ABB:s nuläge; 

  "Företaget har starka positioner inom attraktiva industrisegment och vi bedömer att den nya strategin och decentraliserade organisationen kommer att leda till förbättrad operationell utveckling"

  ABB har haft det relativt trögt på börsen i år med en uppgång runt 6% samt en utdelning på drygt 4%.
   
 • Absolent som bara verkar fortsätta uppåt har ett  negativt insidernetto med en stor försäljning i maj. Efter det har aktien bara fortsatt att stiga och är upp drygt 140% under året och över 180% senaste 12 månaderna.
 • Absolicon genomförde en nyemission i början av juli som övertecknades drygt 12 gånger. Det stora intresset gjorde att VD & huvudägare Joakim Byström bestämde sig för att sälja en del av sitt eget innehav för att till en liten del svara upp mot intresset. Insidernettot blev därför negativt för Absolicon. Byströms avyttring av teckningsrätter var den enda insideraktiviteten. Byström kommenterade det stora intresset i pressmeddelande:

  ”Vi är överraskade över det enorma intresset. Det känns att aktiemarknaden börjar förstå den enorma potentialen som finns när industrier och fjärrvärmenät skall sluta elda fossila bränslen. Värme svarar i många industrier för 85% av energiförbrukningen, el är bara 15%."
  ”Under hösten kommer vi att intensifiera försäljningen av produktionslinor i nya länder. Vi skall visa hur textilindustrier, mejerier och kemiindustrier med hjälp av solenergi kan få noll i koldioxidutsläpp och samtidigt tjäna mer pengar”
   
 • Alelions emission i maj tecknades till knappt 90% och fylldes sedan upp av garanter. En av de som tecknade var en styrelseledamot och detta var den enda insideraktiviteten. Alelion är en av årets stora förlorare med en nedgång på cirka 80%.
 • Arc Aroma Pure genomförde en företrädesemission som övertecknades med 10%. Tre insiders tecknade för totalt 2,6 mkr och ingen annan handel förekom.
 • Den enda insynsaktiviteten i Axolot var relaterat till ett incitamentsprogram.
 • Beijer Ref är en av de senaste årens vinnare och kursen är upp cirka 47% även i år. Två insiders valde att sälja en hel del efter den mycket starka Q1-rapporten på kurser runt 200 kr.
 • Billerud Korsnäs har varit i ropet med en lyckosam försäljning av skog som möjliggör full fart framåt i kärnverksamheten. Här valde VD och två andra nyckelpersoner att göra betydande köp efter Q2-rapporten.
 • Cell Impact noterar endast förvärv från insynspersoner (aktier och teckningsoptioner köpta av tre personer). Inga avyttringar.
 • ChromoGenics genomförde nyligen en lyckad företrädesemission och har rustat sig för kommande årets expension av egen produktion och marknadsföring. Insynspersoner deltog i emissionen och nettot under perioden hamnade på köp för cirka 600 tkr.
 • Clean Motion tillhör årets förlorare på börsen med en nedgång runt 60%. Kanske är det dags för turnaround? Insynspersoner har valt att öka sitt innehav med ett netto på +3,2 mkr i månadsskiftet maj/juni. Ökningen kom via teckning i nyemission som inte fulltecknades utan täcktes upp av garanter.
 • Climeon noterar en rad insiderköp inklusive ökat engagemang via  incitamentsprogram. Inga avyttringar. Totalt inköpsvärde uppgår till cirka 8 mkr.
 • Nettot i Cortus Energy är cirka 200 tkr efter ett antal transaktioner
 • Insynspersoner i Ecoclime har ökat på med nästan 12 mkr under perioden.
 • I EcoRub har två förvärv skett, en av VD och en av styrelseledamot. Totalt cirka 250 tkr till kurs 16 öre.
 • Även Essity noterar enbart förvärv och dessutom av flera personer. Total summa uppgår till 6,5 mkr. 
 • Fagerhult noterar ett ökat engagemang från ägaren Latour och insynspersoner totalt sett. Bakgrunden var framför allt en en företrädesemission om cirka 2,2 miljarder kronor för att återbetala den brygglånefacilitet som upptogs i samband med förvärvet av det italienska belysningsföretaget Iguzzini Illuminazione.

  Fagerhult har haft det tungt på börsen de senaste åren och kursen ligger på hälften mot tidigare toppnotering.
 • Ferroamp noterar enbart ökat engagemang vilket i samtliga fall hänger ihop med ett incitamentsprogram.
 • Garo noterar ett negativt insidernetto på 2,2 mkr under perioden.
 • Även i Green Landscaping har försäljningarna varit större än köpen. Netto -1,1 mkr.
 • Insynspersoner i Heliospectra ökade på rejält i samband med företrädesemissionen i april. Inga avyttringar har skett.
 • Styrelseordföranden i IA Industriarmatur har gjort två mindre förvärv i slutet av maj. Inga andra insynstransaktioner.
 • Styrelseledamot sålde i början av juli för 280 tkr i Industrial Solar. Kursen har därefter fallit tillbaka.
 • Tre personer i Insplorion har ökat på för totalt drygt 200 tkr. Inga avyttringar har skett.
 • I-Tech noterar två mindre insynsköp och en rejäl försäljning. Den sistnämnda stod Almi Invest för.
 • I samband med Metacons nyemission så ökade insynspersoner på sitt innehav med en knapp miljon kr.
 • MyFC har haft det tungt på börsen och strukturerar om verksamheten. Flera insynspersoner har ökat och inga avyttringar har skett.
 • Nobinas senaste rapport var stark och insynspersoner har köpt. Inga avyttringar. Totalt netto under perioden 2,4 mkr.
 • Flera ledningspersoner i Nederman har ökat sitt engagemang lite grann. Inga avyttringar.
 • Nibe uppvisar ett negativt netto efter försäljningar från två i koncernledningen. Även några mindre köp. Totalnetto -1,3 mkr.
 • Ledningspersoner i OrganoClick har gjort några mindre försäljningar på kurser över 6 kr.
 • Parans Solar Lighting har i samband med nyemission fått ett ökat engagemang från insynspersoner. Netto +4,2 mkr.
 • Polyplanks netto är cirka -400 tkr efter en rad mindre transaktioner.
 • Vinsthemtagningar har skett av insynspersoner i Powercell efter en stark kursuppgång, bl a stora försäljningar av de gamla storägarna Finindus och Midroc. Inga köp. Försäljningarna skedde på kurser mellan 90 och 104 kr.
 • Raybased har haft positiva insidertendenser hela året samtidigt som aktiekursen har haft det motigt. I juli har såväl styrelseordförande som VD ökat sina innehav.
 • I Recyctec återfinns bara utökningar. 6 personer har köpt/tecknat för sammanlagt 1,2 mkr under perioden.
 • Nettoköp inkl teckning i SolTech uppgår till cirka 239 tkr.
 • I Triboron har två personer ökat med sammanlagt 2 mkr
 • ÅF Pöyry är en aktie som enbart har köprekommendationer från de analytiker som följer aktien (källa: Placera som 190716 publicerar en artikel baserat på information från Infront Estimates). Dessutom har flertalet insynspersoner ökat och det är enbart den avgående Nyamko Sabuni (EVP Sustainability) som sålt.

   
De aktier som inte omnämns ovan har inte haft någon insideraktivitet under perioden.

Källa: Finansinspektionens insynslista 190723
Läs hela inlägget »

Raybaseds vision är att vara det självklara valet av trådlös plattform för övervakning, mätning, styrning och optimering av fastigheter. Raybased är ett av flera intressanta PropTech-bolag som listas av Hållbaraaktier.se. Fastighetssektorn bidrar indirekt till lika mycket CO2-utsläpp som transportsektorn. Samtidigt så fokuseras detta inte alls i samma omfattning som i transportsektorn där elektrifiering och utsläpp nu präglar det mesta.  Mycket tyder på att intresset för energieffektivisering av fastigheter nu håller på att ta rejäl fart. Detta kommer gynna Raybased som har haft några tunga år på börsen.

Hållbaraaktier.se har intervjuat VD Jonas Almquist. Intervjun skedde innan gårdagens nyhet om en konvertibelemission som beskrivs här.

 

Raybased i korthet:
 

Raybased utvecklar och säljer en trådlös plattform för övervakning, mätning, styrning och optimering av fastigheter. Raybased säljer till både ägare och förvaltare av kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter, både vid nybyggnation och ombyggnation av befintliga byggnader liksom till byggföretag, installatörer
och leverantörer av system till fastigheter. 

Jonas Almquist är VD sedan 181101 och har genomfört en rad åtgärder för att positionera bolaget för tillväxt. Jonas har tidigare bl a varit VD för Bergen Energi och har lång erfarenhet av arbete inom energiområdet med stark koppling till förnyelsebar energi och fastighetssektorn.
 

Intervju med Jonas Almquist, VD Raybased, 190703

Raybaseds mål är att bli ett globalt teknologi- och tjänstebolag inom trådlösa system för fastighetsstyrning. Bolaget har under året bl a genomfört en företrädesemission, tecknat ett 5-årigt PropTech-avtal med Castellum och nyligen fått en ny huvudägare. Målet är att i år få igång försäljningen och nå en omsättning på 10 mkr i år
- Finns det något i årets utveckling som du skulle vilja lyfta fram som extra betydelsefullt?

 • Jonas Almquist (JA): Om jag ska lyfta fram en sak som den enskilt viktigaste så är det att vi har skapat och lanserat våra tjänster ”as-a-service”. Den första är ”METERING as a Service” och den andra är ”AIR QUALITY as a Service”. Det här är viktigt på många sätt för Raybased.

  Vi gör våra tjänster skalbara. Bakom tjänsterna ligger det en extremt tydlig och strukturerad process som gör att vi kan hantera många projekt samtidigt. Vi har när det gäller ”METERING” arbetat fram den med Castellum för att säkerställa att processen täcker det som är viktigt för kunden – informationspunkter, överlämningar osv. Det vi gör med tjänsten är att vi digitaliserar en process som i idag nästan alltid är helt manuell - tidskrävande och med risk för fel.

  Våra tjänstelösningar innebär att vi från att ha sålt hårdvara som en dellösning nu tar ett ansvar och digitaliserar hela processer. Det blir tydligt för kunden vad vi löser för problem, hur vi gör det och vilket resultat de kan förvänta sig. Det här har landat mycket väl på kundsidan.
   
Under senaste året har ni tagit två viktiga steg som ökar skalbarhet och lönsamhet i affärsmodellen 
 1. Raybased Online - Plattform för slutanvändaren. Här sammanställs och visualiseras all den data Raybaseds system samlar in från fastigheten.
 2. Raybased Konfigurationsverktyg – Med bolagets nya konfigureringsverktyg, som lanserades i januari, kan en elektriker eller en extern projektör enkelt designa sitt Raybased-system.
- Hur har dessa steg tagits emot av kunder & partners?
 • JA: Professionella samarbetspartners som exempelvis arbetar med styrteknik mot fastigheter kan använda Raybaseds lösningar som en del av deras totala lösning. De är vana och vill själva kunna göra programmering, konfigurering och projektering. Nu har de fått möjligheten att göra det med vårt konfigurationsverktyg. Under hösten räknar jag med att vi kommer ha ett antal samarbetspartners som kommer arbeta aktivt med verktyget och Raybaseds produkter.

  Den andra viktiga delen med verktyget är att vi själva kan använda det i projekten. Det ökar vår interna effektivitet väsentligt, det går snabbare att leverera ett projekt. Det är sammanfattningsvis en mycket viktig byggkloss för oss.

  Raybased Online är det som är viktigast för kundupplevelsen. Produkten utvecklas kontinuerligt tillsammans med våra kunder för att leverera det som de har behov av. Där har vi lyft oss rejält under året och fortsätter jobba med utveckling hela tiden. 

   
Ni avser att fortsätta utveckla tjänsteutbudet;
- Hur värderar ni vad ni ska satsa på?
 • JA: Vi har en enkel mall med fyra frågor i kvalificeringen;
  - Är det ett generiskt problem som är gemensamt för många?
  - Kan Raybased leverera en lösning som är bättre än de som redan finns?
  - Kan vi skapa en process som är som är skalbar och lönsam?
  - Fungerar det även internationellt?
Bildkälla: Raybased, prospekt företrädesemission februari 2019. Raybased system samordnar styrningen av alla fastighetens funktioner, villket minskar investeringskostnader, effektiviserar styrningen, optimerar fastighetens funktionalietet och sänker driftskostnader.
Bildkälla: Raybased, prospekt företrädesemission februari 2019. Raybased system samordnar styrningen av alla fastighetens funktioner, villket minskar investeringskostnader, effektiviserar styrningen, optimerar fastighetens funktionalietet och sänker driftskostnader.


Ni har offentliggjort affärer med Castellum och Corem. Dessa bolag blev därmed Raybaseds första kunder av PropTech-tjänsterna ”METERING as a Service” och ”AIR QUALITY as a Service”.
- Vilka av era tjänster och produkter bedömer ni ha störst potential?
- Hur ser ni långsiktigt på fördelningen mellan abonnemangsintäkter och övriga intäkter?

 • JA: Spontant är behovet för båda mycket stort. Vi har kommit längst med Metering och där kan jag konstatera att den tjänsten kan bli hur stor som helst. Vi ser med det vi gjort att det fungerar, kunderna tycker det är bra och tjänsten är skalbar. Vi ser att det är enkelt att använda underentreprenörer.

  Intäktsfördelningen blir en gissning och då kanske 50/50 eller en liten övervikt för investering ”up front”. Det beror också på vilken kundkategori som blir störst. Stora och välfinansierade fastighetsbolag vill gärna ta en stor del som investering och sedan ha en så liten månadskostnad som möjligt vilken påverkar driftsnettot. Däremot kan till exempel en kommun ofta föredra en låg investeringskostnad. 


  På sikt kommer det här skapa en bra intäktsbas där vi inte går in i varje år med noll i säkra intäkter utan med en hel del som rullar på.


Ni har en liten organisation med 6 anställda.
- Kan du beskriva hur organisationen inkl ev konsulter ser ut?

 • JA: 6 heltidsanställda, 3 konsulter på heltid samt 4 deltidsanställda konsulter på mjukvarusidan. De sistnämnda används lite olika beroende på vilka utvecklingsprojekt som vi driver. Sedan jag kom in så är det marknadssidan som har förstärkts där vi nu är 3 personer med dedikerat fokus.


- Hur ser ni att den måste utvecklas för att nå målet om 50 mkr i försäljning 2021?

 • JA: För att växa behöver vi förfina våra processer ytterligare. I våra tjänsteleveranser så utförs 90% av arbetet av våra underleverantörer. Vi själva håller i projektledning, konfigurering och integrationer där det behövs. Produktionen av hårdvara ligger hos tredje part som med lite framförhållning är obegränsat skalbar. Alla komponenter är standard dvs inget special som skulle kunna skapa flaskhalsar. 

  Det som behövs av egna resurser för att nå en väsentligt större omsättning är att stärka upp marknadssidan något, att öka på försäljningskanaler genom partners inom och utom Sveriges gränser. Vi behöver stärka upp med fler projektledare lite successivt. Samtidigt har vi ett stort fokus på att minimera den tid som vi behöver lägga på installationer genom att automatisera och standardisera så mycket som möjligt. Utländska marknader kommer på några års sikt bli väsentligt större än den svenska marknaden för Raybased.


Raybased Proptech AB bildades som ett dotterbolag till Raybased AB vilket gör att Techstars* initiala investering i Raybased Proptech AB förväntas genomföras inom kort. 
- Vad är viktigast för er med detta samarbete?

 • JA: Det som är otroligt viktigt är att Techstars har en helt unik genomslagskraft och plats i PropTech-världen. Vi kommer jobba tätt tillsammans kopplat till potentiella kunder, samarbetspartners osv. För oss så kommer det här samarbetet vara otroligt viktigt för företagets utveckling framåt. 

  Som exempel på Techstars tyngd kan jag nämna att det nu i veckan på MIPIM** i Paris blev en helt annan diskussion när jag nämnde att Techstars kommer in som delägare. En enorm kvalitetsstämpel för Raybased.
   
Kommentar Hållbaraaktier.se:
*Techstars är en av världens mest välrenommerade acceleratorer för startups baserade på tekniska innovationer
** Den 1-2 juli deltog Raybased i MIPIM 2019 i Paris, världens största PropTech-konferens.
Källa: Raybased, prospekt företrädesemission februari 2019. Marknadstillväxten inom det område där Raybased verkar väntas vara hög globalt. Grafen är ett exempel och visar tillväxt för I&T i fastigheter med en årlig tillväxt på 34%. Ett annat är marknaden för fastighetsstyrning som förväntas växa 11,5%.
Källa: Raybased, prospekt företrädesemission februari 2019. Marknadstillväxten inom det område där Raybased verkar väntas vara hög globalt. Grafen är ett exempel och visar tillväxt för I&T i fastigheter med en årlig tillväxt på 34%. Ett annat är marknaden för fastighetsstyrning som förväntas växa 11,5%.


Raybased huvudfokus 2019 är försäljning och marknadsföring. Att ta bolaget från att vara ett litet bolag fokuserat på en teknisk lösning till att ta steget och bli en tjänsteleverantör som levererar tydliga lösningar till tydligt definierade kundutmaningar. 
- Vilka är de viktigaste initiativen marknadsmässigt?

 • JA: Vi har hållit en relativt låg profil under det här halvåret. Vi har lagt kraften på att skapa förutsättningar att kunna växa, att ha rätt lösningar för våra kunder och att allting verkligen fungerar från ax till limpa. Samtidigt har vi nu stärkt upp marknadssidan. Det har varit nödvändiga steg. 

  Vi kommer nu bli mer utåtriktade. Fokus kommer vara på Sverige. Nästa steg har vi sagt att vi 2020 kommer arbeta upp andra marknader med start i Norden och övriga Europa. Vi har även bra kanaler i Nordamerika som gärna skulle vilja köra igång för fullt redan idag. Men det är viktigt att vi som litet bolag inte tar oss vatten över huvudet.

  Det jag ser är att vi med ”METERING as a Service” kan vi göra extremt mycket av arbetet utan att besöka fastigheten. Vi ska kunna hämta in all nödvändig information hemma på kontoret. Det här öppnar upp för att det blir enklare att gå in på andra marknader. Vi behöver inte en stor organisation lokalt utan kan arbeta med en samarbetspartner inom försäljning, marknadsföring och hänga på mot partnerns kunder. Vi behöver inte sälja allt som vi kan med en gång utan kan ta det i steg. Till exempel börja med ”METERING as a Service” som vi har full kontroll på och kan stötta mycket från kontoret, oavsett om kunden lite förenklat ligger i Kalix eller Ottawa. Det är rätt att börja med en tjänst och sedan, när man är inne i en fastighet, är det lätt att addera ytterligare tjänster.

   
-Hur ser konkurrensen ut och hur har installationerna fungerat exempelvis i Castellum-fallet? 
 • JA: Egentligen så har man inte haft några riktigt bra alternativ på mätningsstjänsten. Vi ser inte att någon annan tar hela ansvaret från ax till limpa och kan lösa det på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt. På mätning är nog den största konkurrenten att inte göra något alls dvs att man fortsätter manuellt som förut. Här gäller det att kunna tydliggöra fördelarna med vår lösning. Konkurrensen för övriga tjänster som vi kan erbjuda kommer från det traditionella sättet att lösa detta som innebär mycket kabeldragning.

  Castellum är en bra referenskund. Det är ett högt aktat företag i branschen och det är många som följer vad de gör. Det tunga första steget på Castellum var att komma in. Nu när vi är inne med ett avtal så behöver inte den enskilde förvaltaren fundera på det. Nu blir det mer en diskussion om vad vi kan göra för honom med vår lösning. Det är en helt annan typ av försäljning.

  Innan lansering så la vi ner mycket kraft på att få till en process som vi antog skulle fungera. Nu har vi testat i praktiken och gjort vissa justeringar. Det har inte dykt upp något som vi inte kan hantera utan det handlar om att finjustera. Det är ett arbete vi kommer jobba med hela tiden för att få projekten att fungera så smidigt som möjligt. Det flyter på mycket bra.

  Jag talade med många fastighetsbolag på MIPIM i Paris och det är ju inte bara i Sverige vi har denna problematik. Det är samma i hela världen. Om vi bara tar Europa så är området som ”METERING as a Service” vänder sig mot potentiellt en mångmiljardmarknad i Euro räknat.

Med facit i hand så har verksamheten inte tagit fart på det sättet som förväntades vid börsintroduktionen 2015 när dåvarande ledning hade målet att omsätta 100 mkr 2018.
- Vilka är de huvudsakliga förklaringarna till att genombrottet låtit vänta på sig?
 • JA: Om man punktar ner det så kan man säga;

  1) Marknadsmognad - att man underskattade hur snabbt marknaden skulle mogna för PropTech. De som varit med en tid säger att det är faktiskt först nu som det händer. Bara jämfört med 6-12 månader sedan är det stor skillnad. Nu börjar det bli uppenbart för många fastighetsbolag att det händer saker och att man måste vara med på tåget.

  2) För att nå de mål vi har, vilket vi kommer att göra, så krävs det att man verkligen förstår kundens behov och att man kan göra lösningar som matchar dessa samtidigt som vi uppfyller att lösningarna är skalbara och har en konkurrensfördel. Man måste ha tänkt igenom det hela vägen och det upplever jag att vi har vi gjort under senaste halvåret. Jag ska inte säga att vi är helt klara men jag ser att det vi har släppt med ”METERING as a Service” och ”AIR QUALITY as a Service” så skapar det förutsättningar för tillväxt på ett helt annat sätt än tidigare.

Kommentar Hållbaraaktier.se:
Jonas Almquist började som VD hösten 2018 och har genomfört en rad förändringar. Styrelsen har satt upp en ny målbild som innebär att nå 10 mkr i omsättning 2019 och 50 mkr 2021.


Sammanfattningsvis: Vilka är dina topp-3 fokusområden under resten av året
 • JA:
  1) Fortsätta utvecklingen av våra tjänster. Både de som vi lanserat och de som vi har i vårat labb. 


  2) Förbereda oss inför lansering på nya marknader.

  3) 
  Bidra i debatten och öka medvetenheten i branschen om att CO2-utsläppen som indirekt genereras från fastighetssektorn är lika stora som från transportsektorn. Om vi ska klara av målen i Paris-avtalet så måste vi göra våra fastigheter mer effektiva. Det går att göra mycket med en relativt liten investering. 

  Man ser i dagsläget inte i närheten samma tryck i dessa frågor som i transportsektorn, där man bland annat jobbar hårt med elektrifiering och annat. 

   Vi ser att när vi installerar våra lösningar så kan man sänka energiförbrukningen med upp till 30 procent och det innebär en enorm miljöbesparing. Och sedan kan man lägga till den effektbrist som börjar diskuteras allt mer. Om vi sänker förbrukningen och på sikt gör den smartare så finns det en enorm besparing på miljösidan och även för investeringsbehovet i elnäten. 

  Sedan ska man inte glömma att energieffektivisering bara är en del av det Raybased gör. En minst lika viktig del är att vi gör lokalerna mer produktiva genom att skapa ett bättre inomhusklimat, bättre luft, bättre ljus osv

--------

Följ kommande intervjuer och analyser av Raybased och andra bolag med inriktning mot miljöteknik och/eller med ett starkt hållbarhetsarbete på Hållbaraaktier.se, i nyhetsbrevet eller på facebook.
Läs hela inlägget »

Flera av bolagen som listas av hållbaraaktier.se har haft ett intressant nyhetsflöde under de senaste veckorna. Några exempel:
 

 • Eco Wave Power listades på First North och steg starkt efter en svag start
 • Ecoclimes dotterbolag har första halvåret tagit order på 75 mkr
 • Eolus Vind tecknade avtal om försäljning av stor vindkraftpark i Norge
 • ChromoGenics genomförde en lyckad emission och fick en riktkurs klart över dagskurs
 • Beijer Ref:s Q2 var lite svagare än förväntat 
 • Arise skickade positiva signaler i presentionen av Q2 och har fått höjd riktkurs av Redeye

Läs mer om detta på respektive bolagslänk ovan
Läs hela inlägget »

Eco Wave Power fick en tuff start de inledande timmarna som noterat bolag med avslut så lågt som 12 kr att jämföra med teckningskursen 19 kr. Därefter fortsatte den första noteringsveckan desto mer positivt och aktien steg successivt för att avsluta veckan på 17,65 kr.

 • EWPGs emission tecknades till 81% och bolaget tillfördes därmed 122 mkr vilket bedöms vara tillräckligt för att driva verksamheten enligt affärsplan i minst 12 månader. Bolaget skriver i pressmeddelande den 12:e juli att "Likviden kommer företrädesvis att användas till bygga Bolagets första kommersiella vågfarm, vilket kommer att vara ett stort steg mot kommersialiseringen av vågenergi och positionera den som en integrerad del av världens förnybara energimix. Utöver det, kommer likviden också att användas till att expandera Bolagets projektpipeline, att föra fler projekt till färdigbyggnadsfas och för att förstärka försäljning och marknadsföring."
 • SVD Börsplus var avvaktande till aktien den 5:e juli med motiveringen "Vi är nära nog så negativa vi vågar vara utan att sätta sälj på aktien. "Risken" är nämligen att detta bolag blir rejält haussat på ganska tunna grunder. Den som vill chansa på en sådan utveckling kan teckna aktien men vi avstår från att spela det spelet", avslutar Börsplus och ger aktien en trea i betyg på den sexgradiga skalan för förhoppningsbolag, vilket ska tolkas som en neutral rekommendation.
 • EWPG meddelade den 4:e juli i pressmeddelande att Fjärde AP-fonden och Skandia, tillsammans med ett antal ytterligare investerare, bland andra styrelseordföranden Mats Andersson och styrelseledamoten Elias Jacobson, kommer teckna cirka 1,35 miljoner aktier i erbjudandet på samma villkor som övriga investerare. Totalt motsvarar detta cirka 17 procent av de tillgängliga aktierna i erbjudandet och investeringen uppgår till 25 miljoner kronor.


Bolaget tar med sin verksamheten plats i segmenten "Produkter för förnyelsebar energi" och "Produktion av förnyelsebar energi". Dessa två segment av bolag steg med hela 131% respektive 90% under första halvåret 2019. Läs mer om samtliga kategorier "hållbara aktier" på länken "Segment hållbara aktier".

Läs hela inlägget »


Hållbaraaktier.se har gjort en omfattande genomgång av de senaste årens kursvinnare på svenska börserna (alla bolag oavsett inriktning). Genomgången visar att en del faktorer varit gemensamma för en övervägande andel av dessa ”aktieraketer”. 
 
I artikeln ”Vinnande aktiestrategier” lyftes två faktorer fram;

 • Insideraktivitet året innan uppgångsperioden samt
 • Storlek på VDs aktieinnehav. 

En övervägande del hade en positiv balans när det gäller både antal köp/säljaffärer bland insynspersoners och även i total volymbalans. Annorlunda uttryckt så var det knappt tio procent som hade negativ balans dvs där säljsidan var i majoritet. Insideraktivitetens betydelse har tidigare rapporterats från diverse mer omfattande studier.

I artikeln ”Vinnande aktiestrategier, del 2” lyftes ytterligare faktorer fram. Dessa var;

 • Marknadens reaktion på den senaste kvartalsrapporten
 • Omsättning/aktie jämfört med föregående år
 • Vinst/aktie jämfört med föregående år

Kursreaktionen på den senaste kvartalsrapporten innan uppgångsperioden var en stark indikation på kommande kursutveckling. En övervägande del av bolagen hade dessutom haft ökad omsättning och resultat per aktie jämfört med kvartalet året innan.

Ett tredje exempel från den omfattande genomgången kommer från typen av bolag som var överrepresenterad bland vinnarna, framför allt i 3- och 5-årsperspektiven. Den kategori som stack ut mest innehöll bolag som kännetecknas av kapitalsnål verksamhethög bruttomarginalskalbar affärsmodell och tillväxt. Bruttomarginalen var typiskt >50% och årlig tillväxt >15%. Ett exempel på bolag i denna kategori som nog många kan relatera till är Fortnox.
 
När bolag med kapitalsnål verksamhet och bruttomarginal får fart på tillväxten så blir resultateffekten stor samtidigt som förväntansbilden på framtida resultat ökar med högre värderingsmultiplar som följd.
 
Rapporten ”100+ Kursvinnare 2013-2018” lyfter fram faktorer som varit gemensamma för de aktier som stigit mest, faktorer man kan leta efter i kommande aktieval och beakta på lämpligt sätt. De olika bolagen som var vinnare och de specifika bakgrunderna till respektive uppgång  med mera hittar du på Hållbaraaktier.se. 

Rapporten innehåller en enkel checklista med faktorer som ofta stämde. Den visar på fakta, givet aktuellt börsklimat och alla andra omständigheter. För att vidga perspektivet från dessa över 100 vinnare så finns avslutningsvis ett avsnitt med referenser till och sammanfattningar av ett axplock av artiklar och böcker med anknytning till vinnande aktiestrategier och perioden 2013-2018 i synnerhet.

Inspireras av historiska vinnare genom att beställa rapporten ”100+ Kursvinnare 2013-2018”. 

Läs hela inlägget »

Första halvåret 2019 blev något av ett genombrottsår för aktier med inriktning mot miljöteknik och/eller med ett starkt hållbarhetsarbete. De 62 aktier som listas på hållbaraaktier.se steg i genomsnitt med 34% vilket kan jämföras med  OMX Affärsvärldens Generalindex som steg 17%. Uppgången för totalen drevs på av att sex aktier steg med över 100% vilket utvecklas här.

Vi har gjort en indelning av de 62 bolagen baserat på verksamhetsinriktning. Den gör inte anspråk på att vara bättre en någon annan men är ett sätt att dela in bolagen i olika kategorier för ökad förståelse av hur olika typer av bolag utvecklas. Några bolag finns i flera segment. De flesta segmenten präglas av bolagsunika faktorer och då i synnerhet segment med få bolag som "Energilagring" där både Saltx och Alelion haft en svag utveckling.

Det segment av aktier som gått starkast tillhör kategorin "Produkter förnyelsebar energi". Inget av dessa bolag gick ner och tio av tolv steg mer än 36%. Utstickarna är några av börsens vinnare alla kategortier med SeaTwirl, SolTech, Minesto och Cortus i spetsen. 

Den allt större debatten och fokuseringen på miljö och CO2-utsläppen i synnerhet är förstås en viktig förklaring. En annan är att många bolag i sig tagit positiva kliv. Marknadens aptit för risk och framtidsbolag har varit stor till skillnad mot slutet av 2018 då denna typ av bolag totalt sett gick svagt.

Segmenten hållbara aktier beskrivs på separata sidor som nås på länken. Sammanfattningsvis blev utvecklingen första halvåret så är:

 1. Produkter förnyelsebar energi (+131%)
 2. Produktion av förnyelsebar energi (+90%)
 3. Solenergirelaterat (59%)
 4. Fastighetsrelaterat (+35%)
 5. Återvinning (+32%)
 6. Rening (+29%)
 7. Bränsleceller (+24%)
 8. Stark hållbarhetsinriktning (+14%)
 9. "Övrig" miljöiriktning (+2%)
 10. Styrning inomhusklimat (0%)
 11. Energieffektivisering (-15%)
 12. Energilagring (-53%)
   
Hållbaraaktier.se bedömer att de megatrender som drivit på årets starka kursutveckling långsiktigt kommer skapa en överavkastning. Vi har nog bara sett början av dessa effekter. Samtidigt har den kortsiktigt mycket starka ökningen ökat risken för en rejäl rekyl. Riskaptiten i det allmänna börsklimatet kommer även den att påverka många aktier.

Hållbaraaktier.se tror att bolag med lösningar för effektiv energiförsörjning i fastigheter kommer ha bra förutsättningar framöver. ROI på investeringar är ofta hög med kort återbetalningstid. Flera bolag i denna kategori har ännu inte dragit iväg kursmässigt. 

Fastighetssektorn står indirekt för lika stora CO2-utsläpp som transportsektorn. Detta återspeglas i nuläget varken i debatten eller initiativen i respektive sektor där transport har ett mycket större fokus på att minska CO2-utsläpp via bl a elektrifiering. Det finns nu tecken på att debatt och initiativ i fastighetsbranschen ökar vilket är positivt för segmentets bolag. Ecoclime och Ferroamp är två intressanta bolag i segmentet. SolTech tillhör redan de stora kursvinnarna samtidigt som bolaget fortfarande ligger tidigt i sin planerade tillväxtresa.

Hållbaraaktier.se fortsätter följa dessa och återkommer även till fler bolag i segmentet med intervju och/eller analys. Följ oss på hemsidan, i nyhetbrevet eller facebook.
Läs hela inlägget »

Hållbaraaktier.se intervjuade Ferroamps VD för några veckor sedan. Läs intervjun här

Därefter har nätkoncessionsutredningen överlämnat sitt betänkande "Moderna tillståndsprocesser för elnät (SOU 2019:30)" till regeringen vilket om det genomförs skulle vara positivt för Ferroamp. I veckan meddelades att Första AP-fonden går in som ny storägare.

Hållbaraaktier.se ser positivt på Ferroamp och lägger in aktien i Portfölj 2019 till gårdagens slutkurs 31,25 kr. Bakgrunden till den positiva synen är framför allt nedanstående punkter:

 • Trender: Ferroamp, som säljer lösningar för energi- och effektoptimering till fastighetsägare, drar nytta av marknadstillväxten för solceller, elbilar och batterier.

  De gynnas även av situationen med effektbrist i elnäten, förslag om undantag från nätkoncessionsutredningen samt trenden mot mer delningsekonomi. 
   
 • Teknisk höjd; Powershare innebär en unik möjlighet att koppla ihop fastigheter och därmed introducera delningsekonomin också på eldistributionssidan. Detta gör det möjligt att mellan husen dela solenergi samt användning av batterier och anslutningar. 

  Bolagets produkter har erhållit en rad utmärkelser och har ett antal intressanta patent.
   
 • Trovärdig målsättning; Bolaget växer nu kraftigt och har målet att dubbla omsättningen i år och sedan fortsätta mot 400 mkr 2022. Aktuell utveckling i försäljning, trender, ledning samt inte minst de strategiska byggklossar man kommunicerat, gör denna målsättning trovärdig.
   
 • Ägarsituation; I veckan gick första AP-fonden in som storägare i en företrädesemission. Nyckelpersoner har ett stort innehav. Det är två positiva komponenter i ägarbasen. Bolaget är inte i behov av nytt kapital på ett tag men har med nuvarande utveckling sannolikt inga problem att få tillskott vid behov.

Enligt policy tydliggör Hållbara Aktier när det finns ett aktieinnehav i teamet eller hos närstående i de aktier som rekommenderas eller analyseras. Detta är fallet när det gäller Ferroamp.
Läs hela inlägget »

Hållbaraaktier.se väljer att lyfta ur Eolus Vind ur Portfölj 2019 som innehåller aktuella köprekommendationer till gårdagens slutkurs 78 kr. Eolus sjönk 6,4% efter gårdagens rapport.

Aktien har gått starkt med en uppgång på 69% i år.  Gårdagens rapport var lite svagare än väntat och det tror vi kommer hålla tillbaka kursutvecklingen.

Totalt sett blev Eolus Vind en bra köprekommendation med en uppgång på 63% på drygt tre månader. Vi har fortsatt en vindkraft-aktie, Arise, kvar i portföljen.

Portfölj 2019 har liksom "hållbara" aktier i stort haft ett bra år.

Läs hela inlägget »

Litet axplock från dagens intressanta nyhetsflöde om de bolag som listas av Hållbaraaktier.se:
 

 • Nobina: Insiderköp
 • Ferroamp: Kvalitetsstämpel när Första AP-Fonden investerar
 • Heliospectra: Ny riktkurs

  Klicka på bolagslänken ovan för att läsa mer 
Läs hela inlägget »Sex bolag som listas på Hållbaraaktier.se steg mer än 100% 1:a halvåret 2019;


Läs mer om dessa på respektive bolagslänk ovan. Hållbaraaktier.se beskriver nedan några aspekter som är gemensamma respektive skiljer mellan bolagen.


Megatrend
Behovet av att minska globala koldioxidutsläpp skapar direkta möjligheter för fem av dessa bolag. Även Polyplank, som tillverkar återvinningsbara produkter av återvunnen plast och spill av träfiber, gynnas indirekt av denna megatrend. 

Kategorin ”Produkter för förnyelsebar energi” som består av 12 bolag är den som gått bäst i år av de olika segmenten av företag som listas på Hållbaraaktier.se. Uppgången för denna kategori är 131% i genomsnitt. Fyra av ovan bolag tillhör den kategorin. 


Marknadspotential
Den mycket höga marknadspotentialen är uppenbar för många när det gäller bolagens verksamhet; Solenergi, flytande vindkraftverk, energiutvinning från havsströmmar, bränsleceller där ”avgaserna” utgörs av vattenånga samt teknik där biomassa omvandlas till förnyelsebar energigas och även kan användas för tillverkning av grönt flygbränsle. I kombination med positiva framsteg i verksamheten så tenderar den underliggande långsiktiga potentialen att elda på uppgångar, åtminstone i det positiva börsklimat som präglat 2019.


Teknisk höjd
Samtliga bolag är åtminstone i delar av sin verksamheten relativt unika och med intressanta patent. SeaTwirl, Minesto, PowerCell och Cortus kanske är de som sticker ut mest. PowerCells Bosch-avtal signalerar höjden i bolagets produkter. Minestos och SeaTwirls EU-projekt är motsvarande signal.


Kommersiella framgångar
Här utmärker sig framför allt PowerCell och SolTech. PowerCell slöt avtal med Bosch som inbringade cirka 500 mkr samt framtida royalties. SolTech har tagit flera stora order i Kina-verksamheten med bl a ett ramavtal upp till en kapacitet på 500 MW (cirka 500 mkr i årliga intäkter givet att man uppnår hela potentialen). För Minesto och SeaTwirl har finansiering från EU-program varit viktiga signaler om att bolagen är på rätt väg.


VD:s aktieinnehav
VD:s aktieinnehav var ofta över 1 mkr i kursvinnarna under perioden 2013-2018 när alla noterade bolag ingick i urvalet. Av de sex bolag som stigit över 100% under första halvåret så är det dock endast i SolTech och PowerCell som VD-innehavet ligger över 1 mkr och i båda fallen dessutom med råge (källa: årsredovisningar)


Insiderutveckling 2:a halvåret 2018
Hur såg insideraktiviteten ut halvåret innan uppgångsperioden? 

Liksom i den stora genomgången av kursvinnare så var det en övervikt på köpsidan under perioden innan uppgången. Cortus, SeaTwirl och Polyplank hade positivt värdenetto, SolTech negativt. I Minesto och PowerCell var det inte någon insiderhandel alls 2:a halvåret 2018 (källa: Finansinspektionen)


Kursutveckling året innan
Fyra av årets raketer hade ett svagt eller mycket svagt 2018 vilket gjorde att 2019 blivit en kursmässig turnaround. Det är bara SeaTwirl och Minesto som 2019 stigit kraftigt för andra året i rad.

Så att döma av detta halvår kan det i jakten på de stora kursvinnarna löna sig att leta efter aktier som haft en svag kursutveckling, gynnas av en stark megatrend och som har produkter med god teknisk höjd och stor marknadspotential.
 

Läs hela inlägget »

Ecoclime levererar i linje med de planer som tidigare har kommunicerats. Gårdagens förvärv av 20% av bolaget Bioeco Technologies med option på ytterligare 31%, är ett exempel på detta. Bioeco har under våren tagit tydliga steg mot kommersialisering då man avtalat om leveranser till ett värde om 28 MSEK energiråvara till Umeå Energi och Stockholm Energi. Leveranserna sker i samarbete med bl a Norra Skogsägarna. 

Bioeco Technologies har sedan 2012, med stöd av bl a Energimyndigheten, Skogforsk, Europeiska utvecklingsfonden och Horizon 2020 och i samarbete med flera företag inom det svenska skogsbruket och energibranschen, utvecklat patenterad teknologi, processer och metoder för effektivare framställning av förnybar biomassa- och energiråvara med positiv klimatpåverkan.

Bolaget erbjuder via dotterbolaget Cintoc unik teknologi samt metoder och affärslösningar för produktion av biomassa inom skogsbruket med energi- och massaindustrin som slutkund. Dessa lösningar bedöms kunna tillföra 20 TWh fossilfri, förnybar energi till det svenska energi- och biomassasystemet, vilket är mer energi än vad Sveriges vindkraft producerar idag. Inom energiområdet kan råvaran användas till flygbränsle mm. Inom massaindustrin kan den användas som kostnadseffektiv fiberråvara till bl a kläder, byggnadsmaterial, kartonger och påsar. Slutprodukterna i form av bränsle och fiberråvara är konkurrenskraftiga, förnybara alternativ till fossilbaserade, icke förnybara olje-, kol och naturgasprodukter. 

Ecoclime offentliggjorde den 10:e maj att man utvidgar tillväxtstrategin till en bredare grupp av investeringsobjekt. De planerade investeringarna planeras främst till skalbara projekt där det finns synergier med Ecoclimes cirkulära energisystem samt tillväxt- och varumärkesstrategi. Företagen ska även kunna ta klivet ut på  en global marknad. Vidare sa Ecoclime i pressmeddelandet att ”för närvarande bereds tre projekt med ovanstående inriktning varav beslut och avtal om medverkan i ett projekt väntas ske under innevarande kvartal. I övriga två projekt förs djupgående diskussioner och planering med kunder, varav ett inom ventilation- och fastighetsautomation och ett inom spillvärmeåtervinning.” Gårdagens förvärv var troligtvis det första av dessa tre projekt.

Ecoclime har sedan bolaget började etablera sin klimatsmarta kärnteknologi och tillväxtstrategi 2017, innefattande systemprodukter och tjänster, fått olika erbjudanden om partnerskap, investeringssamarbete och bolagsförvärv. Detta har tilltagit efter förvärvet inom fastighetsautomation, av SDC Automation. Ett bolag som nyligen rapporterades ha stark orderingång. Det är framförallt i fastighetsbranschen som bolaget ser en stor potential. Men alltså även utanför denna sektor.

VD Lennart Olofsson kommenterade i gårdagens pressmeddelande:
”Då Bioeco är ett företag som har samma fokus på klimatnytta som Ecoclime passar det väl in i vår utvidgade strategi. Vi kan bidra till Bioecos framtida tillväxt med vår långa affärserfarenhet och vårt kontaktnät inom energiområdet, samtidigt som Bioeco kan bli ett nytt affärssegment inom Ecoclime Group. Förvärvet av aktierna följer den utvidgade tillväxtstrategi som Ecoclime rapporterat om tidigare."

Hållbaraaktier.se har följande kommentarer till förvärvet:

 • Det är inte osannolikt att en separat notering av Bioeco hade resulterat i en väsentligt högre värdering än 50 mkr.
 • Gårdagens förvärv är positivt ur riskperspektivet då det sker i två steg med option att gå upp till 51%. Det sker i ett läge då det första tydliga kommersiella genombrottet redan har skett.
 • Att man breddar sig med verksamhet utanför fastighetsområdet har både för- och nackdelar. En fördel är riskspridning och att man snabbare kommer upp i storlek. En nackdel är väl den traditionella för alla diversifierade företag, att ledningen riskerar att bli för splittrad. Detta kan bli utmanande med tanke på att utvecklingen nu går fort inom övriga delar av Ecoclime och att potentialen i är stor i respektive nisch.
 • Vi räknar med att Ecoclime gör ytterligare förvärv 2019.
 • Bolaget fortsätter med inriktningen att bygga på produkter med god teknisk höjd med intressanta patent.
 • Ecoclime är finansiellt stabilt och har vuxit fram i den andan. Bolaget har en nettokassa som möjliggör förvärv och organisk tillväxt. I nuläget känns bolagets målsättning om att 2021 nå en omsättning på 500 mkr och rörelseresultat på 75 mkr realistisk. Når bolaget i närheten av detta borde börsvärdet åtminstone dubbleras.
 • Hållbaraaktier.se har tidigare tagit in Ecoclime i Portfölj 2019 och är fortsatt positiva till bolaget. Hög potential till medelhög risk.
   
Enligt policy tydliggör Hållbara Aktier när det finns ett aktieinnehav i teamet eller hos närstående i de aktier som rekommenderas. Detta är fallet när det gäller Ecoclime.
Läs hela inlägget »
Annons