Hållbaraaktier.se listar och följer de svenska noterade bolag som antingen
1) verkar i en ”miljöbransch” inriktade mot miljö eller ny teknik som främjar hållbarhet, eller
 2) har ett starkt hållbarhetsarbete definierat enligt urvalskriterier som framgår här


- Aktietips och uppdateringar

Annons

Följ oss på facebook och via Nyhetsbrevet


Valda tips & nyheter

2019 > 11

De aktier som listas av Hållbaraaktier.se har i år stigit med i genomsnitt 37,0% (OMX AFV:s generalindex: 24,6%, First North All-Share +26,5%). Under veckan sjönk de 0,1% (OMX AFV:s generalindex: -1,2%, First North All-Share -1,4%).

Ett axplock av intressanta nyheter framgår nedan (mer info på respektive bolagslänk):

 • Absolicon - positiva tongångar 
 • Azelio - upp hela 25% under veckan
 • ChromoGenics - rapport mottogs med lättnad
 • Ferroamp - Rekyl efter stark uppgång
 • Nibe - 3 * säljrekommendationer, men aktien steg
 • OptiFreeze - milstolpe på vägen mot global standard
 • OrganoClick - accellererad utveckling med stöd av bidrag
   
Läs hela inlägget »

OptiFreeze tas in i portföljen till fredagens slutkurs 21 kr.

OptiFreeze har under den senaste månaden presenterat två nyheter som vi anser indikerar att bolagets teknik kommer fungera industriellt på områden med mycket stor potential. Bolaget har tydligt närmat sig ett kommersiellt genombrott. 

1. I fredags kom nyheten om att bolaget tar ett stort och viktigt steg mot industriellt genombrott tillsammans med samarbetspartnern Syngenta, en av de globala ledarna. OptiFreeze och Syngenta har sedan i våras bedrivit tester på sticklingar på Syngentas anläggning i Kenya. Parterna har nu beslutat att gå vidare med att öka intensiteten i det gemensamma utvecklingsarbetet.

Lösningen innebär tydliga kundfördelar och kunden Syngenta investerar själv en hel del i projektet. Konkurrensen på området är begränsad och potentialen stor. Gårdagens nyhet har ökat sannolikheten för att lösningen kan bli en global standard vilket är parternas ambition.

2. Den 17:e oktober tecknade OptiFreeze ett avtal med ett av Europas största företag inom torkning av grönsaker och örter. Företaget har samarbetat med OptiFreeze sedan en tid tillbaka och tillsammans har parterna utfört tester i industriell skala på plats i kundens fabrik. Testerna resulterade i man gemensamt kunde konstatera att det finns ett stort ekonomiskt värde att använda sig av OptiFreeze metod. Kunden investerar nu både tid och pengar i nästa utvecklingssteg.

Några övriga positiva aspekter:

 • I ovan två fall samarbetar bolaget med ledande aktörer som själva investerar en hel del. Det är en positiv signal avseende bolagets teknologi och gör att det kan gå snabbt att skala upp volymmässigt.
 • Bolagets planerade affärsmodell med maskinförsäljning i kombination med royalties har förutsättningar att på lång sikt skapa såväl intäktsstabilitet som höga bruttomarginaler.
 • Bolagets patenterade teknik, som är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund, verkar vara banbrytande och med skalbarhet till nya områden.
 • Sommarens riktade emission har gjort att man har kapital som, om allt går enligt planerna, räcker tills bolaget har positivt kassaflöde. Bolagets "burn-rate" är relativt låg.
 • Den ledningsförändring som annonserades i september bedömer vi som positiv. VDs föräldraledighet skulle kunna ha inneburit en tempoförlust men istället känns det som att det snarare kan bli tvärtom. Ulf Hagman som tillfälligt ersätter Eda Demir-Westman besitter en djup branschkunskap efter drygt 20 år i blomster- och grönsaksbranschen samt har ett kommersiellt driv som OptiFreeze kommer att ha mycket nytta av. Ulf har bland annat haft ledande befattningar inom Euroflorist, en av Europas största blomsterdistributörer. Som ett ytterligare stöd till bolaget kommer styrelseordförande Martin Linde att agera som arbetande styrelseordförande.
 • Trendmässigt så har aktien lagt sig högre än SMA200 (glidande medelvärde för de senaste 200 handelsdagarna) vilket ofta visat sig vara fallet för aktier som sedan blir kursvinnare under det kommande året.
  ​​
I den negativa vågskålen finns:
 • Risken att man av någon anledning inte får det att fungera i stor industriell skala. Förseningar är vanliga i denna fas, speciellt för små bolag som OptiFreeze.
 • Osäkerhet runt hur de kommersiella villkoren kommer se ut när ett litet bolag gör upp med stora globala koncerner. När ROI för kunden är god och konkurrensen begränsad så borde det dock finnas utrymme för bra villkor.
 • Beroendet av nyckelpersoner och den sårbarhet som detta medför.

   
Enligt policy anger Hållbaraaktier.se om teamet eller närstående är ägare i de bolag som rekommenderas. Så är det i detta fall.
Läs hela inlägget »

Tillväxten kan nu åter vara på väg att ta fart för miljöteknikbolaget OrganoClick. Förutsättningarna är goda för samtliga produktområden efter en period med lite svagare tillväxt. Bolagets biobaserade bindemedel är nog det mest intressanta på några års sikt. EUs plastdirektiv gör att dagens lösningar inom nonwoven området med plastbaserade bindemedel måste ersättas med något som är fullt nedbrytbart. OrganoClick ligger bra till och har redan kontakt med en stor del av marknaden som uppgår till 3-4 miljarder kronor.

Hållbaraaktier.se har intervjuat VD Mårten Hellberg.
 


OrganoClick i korthet:

OrganoClick utvecklar, producerar och marknadsför funktionella material baserade på miljövänlig fiberkemi. Exempel på produkter som OrganoClick marknadsför är vattenavvisande tygbehandling, flam- och rötskyddat virke, biobaserade bindemedel, ytbehandling- och underhållsprodukter samt fibergjutna biokompositer.

OrganoClick har vunnit ett flertal priser och har bland annat blivit utnämnt som ”Sveriges mest lovande start-up”, ”Sveriges bästa miljöinnovation”, en ”Climate Solver” av Världsnaturfonden (WWF) och varit med på Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista över Sveriges hetaste teknikbolag. 

Mårten Hellberg är medgrundare och VD sedan starten 2006. Mårten har ett innehav på drygt 7 miljoner aktier.


Intervju med Mårten Hellberg,
VD OrganoClick, 191113


Ni genomförde nyligen en riktad nyemission till institutioner på kursen 5,10 kr. Den blev övertecknad och inbringade 86 mkr netto. Den möjliggör utökade försäljningssatsningar samt investering i ökad automation.
- Vilka bedömer ni som de största anledningarna till det stora intresset från institutioner? 

 • Mårten Hellberg (MH): 

  Det är några pusselbitar som bidragit positivt. En är att man ser att vi börjar närma oss break-even och att lönsamheten inte ligger allt för långt bort. Att nyckeltalen går åt rätt håll med en bruttomarginal som höjs, att vi håller våra fasta kostnader konstanta och har en tillväxt. De tre bitarna tillsammans gör att det går relativt fort att förbättra resultatet.

  Nummer två är det generella miljöintresset som ökar, nu börjar det hända saker på många fronter.

  Sedan händer det saker på det regulatoriska området som gynnar oss. EUs nya plastdirektiv påverkar oss mycket positivt i och med att det riktar in sig mot flera av de produktkategorier vi erbjuder. Det tvingar större industrier att ställa om mot nya hållbara lösningar och då tänker jag framför allt på bindemedlet i nonwoven som är den kategori där vi påverkas mest tydligt. Det är en stor marknad som nu successivt måste ställa om från plastbindemedel till något som är fullt nedbrytbart. Där ligger vi mycket bra till. 

   
Ni var 35 anställda vid utgången av Q3 och rekryterar nu nya nyckelroller inom både försäljning, FoU och produktion. 
- Hur ser personalfördelningen lite förenklat ut mellan olika kategorier?
 • MH: Vi har satt upp ett andra skift nu precis för våra biokompositer och kemiska produkter så det är fyra nya medarbetare som kommit till. Vi är 39 anställda nu. 12 inom försäljning, 5 FoU, 15 produktion/inköp/logistik och 7 inom administration och övrigt.

OrganoClick har målsättningen att till 2021 fördubbla omsättningen på 78 mkr (2018) och att totalt under perioden uppnå ett positivt nettoresultat. Tillväxttakten har tidigare varit hög och var exempelvis i genomsnitt 53% 2014-2017. 2018 sjönk tillväxten till 5% pga svag byggkonjunktur och första 9 månaderna 2019 är tillväxten 8%.
-Vad är viktigast att lyckas med för att åter få upp tillväxten?
 • MH: Inför nästkommande år så är en del att få utväxling på de avtal som vi tecknat under det här året. Det är framför allt på våra ytbehandlings- och underhållsprodukter som vi tecknat flera avtal som ska börja levereras 2020. Det är bara att räkna ihop de pressreleaserna så ser man att det är ganska många miljoner. Där handlar det ”bara” om att leverera på de avtalen med de produkter som vi redan har. Den tillväxten känns relativt säker. 

  Sedan är det vår tysklandssatsning för Organowood som vi ser som en viktig pusselbit. Vi tror mycket på den tyska marknaden och försäljningen kommer igång 2020. Det ser vi som den största tillväxtdrivaren på träsidan.

  Slutligen så är det inom våra industriprodukter biokomposit och bindemedel där vi nog har den absolut största potentialen. På biokompositsidan handlar det om att med produkter som nu är ute få våra kunder att driva på mot sina slutkunder. För bindemedel är det att få ett antal utvecklingsprojekt med stor volym att falla på plats. Då blir det en mycket intressant utveckling för oss. 


  En medelstor nonwoven fabrik köper in bindemedel för 40-50 miljoner om året. För varje enskild kund är det de volymerna vi talar om och vi arbetar med bearbetning av många parallellt. 
Användningsområden för nonwoven bindemedel. Bildkälla: Organoclick.com. Årsredovisning 2018
Användningsområden för nonwoven bindemedel. Bildkälla: Organoclick.com. Årsredovisning 2018


Ni har tidigare bedömt att ni kan uppnå ovan försäljningsmål med endast mindre ökningar av fasta kostnader och även höja bruttomarginalen successivt.
- Vilka åtgärder kommer bidra till ökad marginal utöver förväntad positiv mixförändring mot högmarginalprodukter samt ökad automation i tillverkningen?

 • MH: En av de nyckelroller vi rekryterat är en inköpschef som nu är klar. Det tror vi kommer bidra mycket i arbetet med att sänka våra inköpspriser. Tidigare låg detta ansvar hos en med ansvar även för produktionsplanering och då räckte inte tiden till att ge inköp det fokus som området förtjänar. Dessutom bidrar ökande volymer positivt.
   

OrganoClicks produkter har utvecklats med inspiration från naturens egen kemi. Genom att ”klicka” på organiska molekyler till ytan på cellulosafibrerna skapas nya egenskaper som flamskydd, rötskydd, vattenavvisning och förändrade mekaniska egenskaper. Denna teknik möjliggör förnyelsebara material som kan ersätta bl.a. oljebaserade plaster och giftiga träskyddsmetoder. 
- Finns det andra aktörer som erbjuder liknande lösningar?

 • MH: Det finns nog ingen som har en så bred teknik som vi men man måste titta på hur det ser ut för varje enskilt produktområde. 

  Vi har högst konkurrens på textilimpregneringsområdet där det finns ett flertal aktörer som vi konkurrerar med. Vi ser dock att vi har den absolut mest miljövänliga produkten. 

  Inom biokompositområdet är vi helt unika i att göra stora produkter. På mindre produkter som traditionella förpackningar finns det mycket konkurrens och där ska vi nog snarare satsa på att leverera materiallösningar än att själva tillverka produkten.

  Där vi har absolut minst konkurrens är på bindemedelsområdet. Där finns det ingen som erbjuder samma typ av produkter för nonwoven-tillverkare. 

  På träsidan är det en konkurrenssituation där vi konkurrerar med naturligt hållbara träslag som exempelvis lärkträ. Vår konkurrensfördel är att vi har bäst pris på miljövänligt behandlat trä. Konkurrenssituationen totalt förklarar varför detta område är det av våra områden som har lägst bruttomarginaler.  


- Vilka är i dagsläget era viktigaste patent? 

 • MH: Vi har fem patentfamiljer inom bindemedel. Det är våra mest värdefulla patent. Vi har även fyra värdefulla patent inom biokomposit. Sedan har vi några inom textilimpregnering och trä men de rankar jag lägre med tanke på att konkurrenssituationen är annorlunda på de områdena. 
   
Bildkälla: Organoclick.com. OrganoClick årsredovsining 2018.
Bildkälla: Organoclick.com. OrganoClick årsredovsining 2018.

Funktionellt trä - Fakturering Q3: 11,6 mkr (Q3 2018: 12,6) 
Bolagets äldsta affärsområde säljer miljöklassat modifierat virke och miljömärkta träskyddsprodukter. I segmentet hållbart trä har ni en marknadsandel på cirka 1% och således en stor potential.
- Vad måste ni lyckas med för att höja marknadsandelen?

 • MH: Om man nyanserar bilden lite så stämmer det att vi har drygt en procent inom hela marknaden för hållbart trä. I Sverige utgör tryckimpregnerat drygt 90% av totala marknaden för utomhusträ som inte behöver någon extra behandling. I den resterande marknaden har vi en marknadsandel runt 15% och är då ungefär lika stora som lärk. Prislappen är högre i detta segment. 

  För att öka marknadsandelen så kan vi dels dra fördel av att det finns en generell trend mot mer miljövänligt byggande. Sedan måste vi arbeta med prestanda i förhållande till priset. Det finns relativt stor potential till kostnadssänkningar om man lyckas ändra strukturen i värdekedjan. 


Ni går nu in på den stora tyska marknaden via den ledande tyska trädistributören Carl Götz. Det pågår även diskussioner med fler distributörer. 
- Hur bedömer ni miljömässig ”mognad” och därmed möjlig efterfrågan i Tyskland i jämförelse med Sverige?

 • MH: Tyskland är en mycket spännande marknad. Den är tre gånger så stor som den svenska totalt sett. Produktmixmässigt är den däremot totalt annorlunda. I Tyskland används bara 20% tryckimpregenerat virke, dvs en liten andel jämfört med Sverige. 80% utgörs av lärk och andra liknande träslag. Tyskarna lägger ner mer pengar per löpmeter och ser trä som lite mer exklusivt. Vi kommer vara ett ekonomiskt alternativ bland de produkter som inte är behandlade med giftiga ämnen. Vi kommer inte vara en dyr produkt på det sättet som vi är i Sverige där vi ofta jämförs med tryckimpregnerat. Vi har även en bra prestanda i förhållande till många av de produkter som idag säljs i segmentet. 
Bildkälla: Organoclick.com. OrganoClick årsredovisning 2018.
Bildkälla: Organoclick.com. OrganoClick årsredovisning 2018.


Gröna ytbehandlingar & underhållsprodukter - Fakturering Q3: 3,6 mkr (3,4)
OrganoTex Textile waterproofing, en biologiskt nedbrytbar textilimpregnering för konsument, är den snabbast växande produkten inom detta segment. Denna produkt lanserades under våren 2018 och har därefter vuxit kraftigt via försäljning hos fler än 150 återförsäljare inom sport-, outdoor- och modehandeln. 
- Hur stor uppskattar ni att marknaden är för denna produkt?

 • MH: Den europeiska marknaden uppskattar vi till ungefär 500 mkr. I Sverige uppgår den till runt 50 mkr. Det är en nischmarknad som är intressant för oss då den ger bra  marginaler. 
Bildkälla Fredahlrydens.se. Den miljövänliga kistan "Saga". Fredahl Rydéns är Skandinaviens ledande fullserviceleverantör åt begravningsbranschen.
Bildkälla Fredahlrydens.se. Den miljövänliga kistan "Saga". Fredahl Rydéns är Skandinaviens ledande fullserviceleverantör åt begravningsbranschen.


Biokomposit - Fakturering Q3: 0,2 mkr (0,1)
Via användning av nyutvecklad produktionsteknik för 3D-gjutning av cellulosafibrer kan bolaget tillverka betydligt större 3D-gjutna biokompositer än vad som idag finns på marknaden. Med varumärket OrganoComp så marknadsförs material för begravningskistor, ljudabsorberande material och riskavfallsbehållare. Potentialen för enbart begravningskistor uppskattas till 250 mkr i Norden och 5 miljarder i Europa.
- Med tanke på att ni bedömer er kista som både mer miljövänlig och billigare, vilka är de största utmaningarna ni ser framför er för att ta en stor del av denna marknad?

 • MH: Vi har ett avtal med Nordens största tillverkare som har 65% av marknaden i Sverige, Norge och Danmark. Det handlar om att få igång deras återförsäljare (begravningsbyråer) och hur snabbt det går är svårt att säga. Det är en konservativ bransch. 

  Ska vi ta en riktigt stor del av marknaden så räcker det inte med att erbjuda en enda modell utan då måste vi ha några till. Den modell som vi har idag bedömer vi ska kunna ta 10% av marknaden. Vi är i uppstartsfasen.


Möbelmarknaden, som är en mångmiljardmarknad, är ett naturligt nästa steg i och med att funktionskraven på möbler liknar kraven på en begravningskista. 
- När räknar ni med att lansera den första produkten?

 • MH: Vi siktar på att ha en produkt inom det interiöra segmentet ute på marknaden 2021.

Kraftigt ökat intresse för bindemedel

Drivet av EU:s nya plastdirektiv har intresset att ersätta plastbindemedel i nonwoven med bolagets biobaserade bindemedel ökat kraftigt. Ni bedömer att de första stora volymapplikationerna kommer 2021 och har uppskattat marknaden till 3-4 miljarder kronor.
- Kvarstår bedömningen att konkurrenssituationen än så länge är obefintlig med enbart ett fåtal aktörer och att ni har stor möjlighet att ta nå en hög marknadsandel?

 • MH: Konkurrenssituationen är obefintlig idag. Med tanke på de nya direktiven om plast så kommer det dock börja röra på sig. Vår bedömning är att vi har ett försprång på 2-3 år. Vi har arbetat med det här i tio års tid och har nog ett stort tekniskt försprång tack vare det. 

  Marknaden består av ett hundratal fabriker runt om i världen som använder större volymer av bindemedel. Det är dessa vi siktar in oss på. Flera av dessa fabriker ingår dessutom i samma koncern. Totalt sett handlar det om runt 25 koncerner varav tio är de tunga. Det är alltså en relativt hanterbar grupp av aktörer. Vi har redan kontakt med de flesta av dessa.


Avslutningsvis: Vilka är dina topp-3 fokus under kommande 6-12 månader?

 • MH: Bindemedelsområdet. Här engagerar jag mig mycket. Vi ser att det är här vi har den största potentialen under de kommande 3-5 åren. 

  Exportsatsningen på våra ytbehandlingsprodukter. Vi har en portfölj av ytbehandlingsprodukter som vi går ut med i Europa och där rekryterar vi nu en exportsäljchef. Det är en affär som kan generera ökade intäkter på kortare sikt.

  Slutligen att fortsätta effektivisera vår produktion för att vi ska bli en ännu bättre och mer kostnadseffektiv leverantör.
Läs hela inlägget »

Portföljen med de aktier som Hållbaraaktier.se anser vara köpvärda fortsätter gå starkt. Den startade med 100 tkr och gjorde sitt första köp 190319. I fredags passerade den för första gången 150 tkr. Uppgången på 50% kan jämföras med OMX All-share Cap GI som stigit med 13,5% under samma period.

Insplorion steg med 16% under sin första vecka i portföljen.

50% är onekligen starkt men samtidigt är det flera av innehaven som ännu inte lyft. Som vanligt är det på sin plats att påtala betydelsen av att portföljen ska ses som inspiration före egna analyser och inte som direkt investeringsrådgivning.

Läs hela inlägget »

Några av veckans intressanta nyheter om de bolag som listas av Hållbaraaktier.se
 

 • Absolent - svag rapport och bruten trend
 • Binero - meddelar detaljer om extrautdelning
 • Ecoclime - rustar för kraftfull tillväxt
 • Midsummer - svag Q3
 • myFC - kraftfull kursökning
 • Parans - strategisk allians med kinesisk partner
 • PowerCell - positiv ägarförändring
 • SolTech - upp & ned
Läs hela inlägget »

SolTech var åter rejält med i flödet av kurspåverkande information:
 

 • Onsdag +7% - Bolaget offentliggjorde nya mycket aggressiva tillväxtmål. 

  SolTech Energy har tidigare offentliggjort ett mål att under verksamhetsåret 2019 nå 300 MSEK i rörelseintäkter vilket ser ut att kunna nås. Det nya tillväxtmålet tar sikte på 2024 då man ska ha 4,7 miljarder SEK i rörelseintäkter med EBIT på mellan 3–6 procent (målet att på sikt därefter nå 8–10 procent). Den kinesiska verksamheten är inte inräknad i detta mål då planen är att notera Advanced SolTech Sweden AB (publ) på Nasdaq First North Growth Market under den första halvan av 2020. 

  VK Stefan Ölander kommenterade att "Under de närmsta åren avgörs det vilka aktörer som kommer att dominera solenergimarknaden. Vi är övertygade om att SolTech kommer vara en av vinnarna då vi har framtidens estetiska och integrerade solenergiprodukter redan nu, en tydlig förvärvsstrategi som ständigt adderar nya entreprenörer och affärer samt tillgång till kapital och snabba affärsbeslut."
   
 • Torsdag -10% - Affärsvärlden publicerar en "stark säljrekommendation" 

  Tidningen skriver i utgåvan 191114 att "Till dess att affärsuppläggen på plats i Kina blivit mer transparanta och Asabs kassaflöden från installerad portfölj synliggörs i räkenskaperna avrådes även från att investera i Asabs högränteobligationer.....Det är helt enkelt svårt för Affärsvärlden att se vad i det här transaktionsintensiva sfärbygget som i nuläget ger utomstående privatsparare en stor potential till rimlig risk"

   
Senaste 12 månaderna har aktien stigit 168%. Börsvärdet uppgår till 1,1 miljarder.
Läs hela inlägget »

Bosch som tidigare i år teckande ett stort avtal med PowerCell går in som storägare när man förvärvar en aktiepost från Midroc. Affären motsvarar 11,3% av aktierna enligt ett pressmeddelande.

Ägarförändringen är positiv och kursen steg 6% under fredagen.

VD Per Wassén säger till Dagens Industri 191116 att han ser Bosch som en långsiktig industriell stark ägare. "Att Bosch går in som ägare visar också att de menar allvar med att bränsleceller kommer att ersätta fossila förbränninghsmotorer och batterier över tid"

Läs hela inlägget »

Insplorion tas in i portföljen till fredagens slutkurs 18,0 kr. Hållbaraaktier.se intervjuade bolaget 190920 och bilden av att bolaget är på rätt väg stärktes i den senaste delårsrapporten.

Nedan sammanfattas det som vi anser talar för kursuppgång respektive nedgång i 12-månadersperspektivet:

Positivt: 

 • Hållbaraaktier.se bedömer att bolaget befinner sig i teknikutvecklingens absoluta framkant inom områden som ligger helt rätt i tiden, exempelvis batteristyrning och luftkvalitetsmätning. Insplorions patenterade teknologi som kallas NanoPlasmonic Sensing (NPS) kan utvecklas till ytterligare områden och får anses beprövad då den använts i forskningsinstrument en längre tid.
 • Ökad medvetenhet om luftföroreningar gynnar bolaget. Senaste rapporten bekräftade att tidsplanen hålls vilket innebär lansering innan årsskiftet.
 • Bolaget har en rad samarbeten med strategiska partners och etablerade patent. Nära koppling till forskningsvärlden sedan länge. Det gör bolagets samlade kraft väsentligt större än det intryck man får baserat på antal anställda.
 • Finansiell situation är stabil och bolagets verksamhet är inte kapitalkrävande vilket bland annat bekräftades i senaste rapporten.
 • Även om försäljning av slutprodukten ligger minst två år fram på batterisidan kan det komma diverse licensavtal innan dess. Skulle ett sådant komma så tydliggörs potentialen i tekniken och då kan en långsiktigt kraftig kursresa uppåt inledas.
 • Bolaget prioriterar nu upp vätgasområdet där grundargruppen på Chalmers kontinuerligt förfinat tekniken. 
 • Insynspersoner har under året enbart agerat genom att öka sitt engagemang, i huvudsak genom deltagande i företrädesemissionen.
 • Aktien ligger i en svagt uppåtgående trend med kurs över sitt SMA200 (glidande medelvärde för de senaste 200 handelsdagarna) utan att ännu ha dragit iväg för mycket.
 • Penser Access anger i en uppdragsanalys daterad 28:e augusti hög potential i Insplorion till en lägre risk än tidigare tack vare den genomförda nyemissionen och beviljade bidrag till batteriprojektet. Den höga potentialen kvantifieras med ett företagsvärde på drygt 2 miljarder i ett gynnsamt scenario där mycket av värdet kommer från batterisidan. Det är mer en 10 gånger upp från dagens nivå.
   

Negativt: 

 • Det är inte troligt att lanseringen av luftkvalitetssensorn snabbt kommer ge stora intäkter. Tillsammans med försäljning av mätinstrument så kan den emellertid skapa en stabil tillväxt som med höga bruttomarginaler skapar ett kassaflöde och möjliggör ytterligare breddning av verksamheten samt satsning på befintliga områden.
 • Framsteg (och nyhetsflöde) från det spännande batteriområdet är svårt att förutspå tidsmässigt men bolaget känner sig trygga i att tekniken håller. 
 • Bolaget har har en hel del att bevisa vad gäller kommersialisering av den starka teknikbasen.


Summa summarum en positiv bild av balansen mellan hot & möjligheter.

Som vanligt; gör din egen värdering av ovanstående och övriga faktorer. 

Läs hela inlägget »

Arise plockas ut ur portföljen til fredagens slutkurs 26,50 kr. Det innebär att vi realiserar en uppgång på 39% från den 22:a mars. 

Vindkraftsrelaterade aktier har gått starkt i år. Vi tror fortsatt på Arise och sektorn som helhet i det långsiktiga perspektivet. 

Portföljförändringen sker för att frigöra kassa för andra investeringar inom kort.

Portföljen som startade med 100000 kr den 19:e mars i år är nu uppe i 142052 kr. Under samma period har OMX All-Share Cap GI stigit med 13,5%.

Läs hela inlägget »

Hållbaraaktier.se listar för närvarande 65 bolag som följs och analyseras ur olika perspektiv. I en artikel tidigare i veckan noterades att insiders är fortsatt positiva i sitt agerande. Andelen bolag med positiv värdebalans i handeln av insynspersoner har till och med ökat jämfört med tidigare i höstas.

Hållbaraaktier.se anser att insynspersoners agerande är en faktor att ta med i en analys. I den genomgång som gjordes av 100+ kursvinnare 2013-2018 (alla typer av bolag) så var insideraktiviteten till största delen positiv året innan bland kursvinnarna i 1- årsperspektivet. Mönstret var tydligast bland Small Cap.

Ett annat perspektiv vi tar på "hållbara" aktier är kurstrenden. Ett utstickande mönster i årets uppgång bland dessa aktier är att de aktier som vid årsskiftet låg på en högre nivå än sitt SMA200 (glidande medelvärde för de senaste 200 handelsdagarna) som helhet har gått mycket starkt - upp hela 101% hittills i år.

När kursen ligger högre än SMA200 brukar aktien anses ligga i en uppåtgående trend. De aktier som lyckades hålla sig över denna nivå under fjolårets svaga avslutning (index föll drygt 14% sista kvartalet) visade sig sedan ha en underliggande styrka när börsklimatet under 2019 blev det rakt motsatta. Givetvis har även bolagsunika faktorer spelat in. 

En portfölj baserat på aktier med kurs över SMA200 vid årsskiftet hade bestått av följande bolag: Absolent, Arise, Astrazeneca, Castellum, Ecomb, Eolus Vind, Garo, Minesto, Powercell, Prebona, SeaTwirl och Swedish Stirling.

Noterbart är att både genomsnittlig kursuppgång och andel med positiv kursutveckling har varit bättre för SMA200-aktierna jämfört med genomsnittet för alla "hållbara" aktier. Det samma gäller för de aktier som låg över sitt SMA50 även om de inte sticker ut lika mycket.

Kommer då detta upprepa sig i samband med nästa större nedgång/uppgång? Det återstår att se men nog känns det tryggare att efter en tids nedgång gå in i de aktier som på detta sätt visat sig ha marknadens förtroende.
 

SMA50 & 200 vid senaste nedgången?

Efter halvårsskiftet gick börsen ner med drygt 5 procent. Denna nedgång var mest att betrakta som en korrigerande rekyl och inte alls samma negativa börsklimat som Q4 2018. Efter denna nedgång har SMA200- och SMA50-aktierna dock inte alls varit att föredra fram till dagens datum, även om tidshorisonten är kort. De som 190809 låg bättre än sina glidande medelvärden har så här tre månader senare gått sämre än övriga "hållbara" aktier och index som helhet.


Sammanfattningsvis

"Hållbara" aktier som redan innan året var inne i en positiv trend har gått starkt i det positiva börsklimat som präglat 2019.

I den genomgång som Hållbaraaktier.se gjorde av 100+ kursvinnare 2013-2018 (alla typer av bolag) så var det en hög andel av vinnarna som var inne i en positiv kurstrend redan innan den aktuella uppgångsperioden. 

Att analysera kurstrender är en bra parameter att ta med i analysen.
 

Läs hela inlägget »

Rapportsäsongen fortsatte för fullt med bl a följande intressanta nyheter bland de hållbara bolagen:
 

 • Arise: Svagt Q3 men positiv information om marknadsklimat
 • Climeon: Trögt - men vissa framsteg
 • Colabitoil: Tillväxt - Ny riktkurs i analys indikerar 115% uppsida
 • Garo: Kursnedgång på Q3-rapport
 • Green Landscaping: Ytterligare förvärv på gång - köprek
 • Insplorion: Tidsplan håller för kommersialisering
 • PowerCell: Positiva nyheter balanserade inte veckans säljrekar
Läs hela inlägget »

PowerCell sjönk 10% under veckan drivet av säljrekommendationer.

Dagens Industri publicerade 191104 en analys med tydlig säljrekommendation där man bland annat skrev "De framtida framgångarna för bränslecellsbolaget Powercell är i stor utsträckning redan inprisade i aktien. Den bör därför säljas."

Dagen efter publicerade Pareto än säljrekommendation samtidigt som man upprepade riktkursen 105 kr.

I andra vågskålen så fanns positiva nyheter från bolaget där man i pressmeddelanden informerade om:

 • Bolaget har tagit fram en ny och förbättrad version av sitt bränslecellssystem MS-100. Systemet är speciellt utvecklat för krävande applikationer både på land och till havs.
 • Bolaget har undertecknat ett kontrakt med norska Havyard Group ASA avseende utveckling av ett bränslecellsbaserat nollemissionssystem. 

PowerCell är en av årets vinnare med en uppgång på 309%. Insynspersoner har enbart sålt under året.

Läs hela inlägget »

Dagens rapport från Climeon visar att det går trögare än väntat för bolaget både att leverera ta nya order. Rapporten för tredje kvartalet var på det sättet en spegel av förra rapporten. Att orderingången skulle vara låg var känt men siffran noll sticker ut en del i ett bolag som värderas runt 3 miljarder. Aktiekursen har nästan halverats från toppnoteringen i våras till stor del beroende på att utvecklingen sker långsammare än väntat.

Positivt är att kassan på 166 mkr är tillräcklig för ytterligare åtminstone ett drygt års verksamhet. Kvartalets kassaflöde var -13 mkr. Orderstocken är 782 mkr.

Positiva uttalanden i VD-kommentaren samt årets insynsköp talar för att det kan löna sig att vara långsiktig. Exempel på kommentarer i rapporten:

Om Japan, marknaden med en gigantisk potential:

 • Trots tidsåtgången för dessa första kraftverk har vår syn på potentialen i Japan stärkts, de politiska tongångarna går i rätt riktning och vi har ökat vår lokala närvaro.


Om det marina segmentet, som är bolagets ursprung:
 

 • En viktig milstolpe inom det maritima segmentet är att Climeon för första gången godkänts i ett Factory Acceptance Test för en kund inom containerfrakt. Heat Power-modulen togs ombord på fartyget under tredje kvartalet och installationen fortsätter under fjärde kvartalet. Fortfarande kvarstår ett antal steg i certifieringsprocessen för att få produkten godkänd för det första containerfartyget, vilket när det sker kommer att öppna upp en större del av den maritima industrin.
Läs hela inlägget »

Analystjänsten Börsplus ger efter dagens kvartalsrapport en köprekommendation för Green Landscaping med en indikerad uppsida på 25%.

Rapporten innehöll inga stora överraskningar:

 • Omsättningen 492,0 (267,1) mkr, en ökning med 84 procent, varav organisk tillväxt på 5,4 procent.
 • EBITA uppgick till 28,8 (14,3) mkr. En ökning med 101 procent.
   

Integrationen av tidigare förvärv verkar gå bra och information i rapportens VD-ord indikerar att fler förvärv väntar:

 • I kvartalet tecknades avtal om att förvärva HD Landscapes verksamhet inom grönyteskötsel i Skåne. Förvärvet passar väl in i den befintliga verksamheten och stärker ytterligare vår position i region Syd. Vi har träffat många spännande bolag under kvartalet och för flera dialoger. Vi har också börjat identifiera potentiella uppköpskandidater utanför Sverige, även om det är för tidigt att säga när i tid expansion kan ske.

Hållbaraaktier.se har sedan tidigare Green Landscaping i portföljen.

Läs hela inlägget »

Insynspersoner i de aktier som listas av Hållbaraaktier.se fortsätter att till övervägande delen nettoköpa. Under perioden 190701 till 191104 så har värdebalansen varit positiv i 81% av bolagen där det skett affärer. Det innebär att denna andel ökat jämfört med perioden 190701-190913 då den uppgick till 76%.

Kursutvecklingen för bolag med positivt insidernetto har under de senaste 3 månaderna varit +5,8% vilket är något bättre än såväl genomsnittet för hållbara bolag (+4,6%) som för First North All-share index (+2,5%). Att de "hållbara" bolagen fortsätter upp under andra halvåret och att insynspersoner fortsätter att nettoköpa ska ses i ljuset av att uppgången för dessa aktier totalt sett var hela 34% under första halvåret. Således råder fortsatt optimism trots stor uppgång.

Positiv balans i värde mellan förvärv/teckning och avyttring i dessa bolag:
ABB, Absolent, Arcaroma, Azelio, Beijer Ref, BillerudKorsnäs, Binero, Cell Impact, Chromogenics, Climeon, Colabitoil, Ecorub, EWPG, Essity, Fagerhult, Ferroamp, Garo, Green Landscaping, IA industriarmatur, Metacon, Midsummer, Minesto, Myfc, Nobina, Nederman, Optifreece, Organoclick, Parans, Polyplank, Raybased, Recyctec, Scandinavian Enviro Systems, Swedish Stirling och ÅF.

Beloppen är i många fall förhållandevis låga och enbart i nedan bolag har positivt nettovärde varit över 1 mkr:
Billerud, Ecorub, EWPG, Essity, Fagerhult, Green Landscaping, Minesto, Nobina, Recectec, Swedish stirling och ÅF

Negativ nettobalans i nedanstående bolag:
Absolicon, Axolot, Ecoclime, Industrial Solar, I-tech ,Powercell, Slitevind, Soltech. Enbart för Itech, Powercell & Slitevind är balansen högre än -1 mkr.

Insynspersoners agerande i mindre bolag har historiskt sett varit en indikation på framtida kursutveckling. Lämpligt är dock att enbart se detta som en av flera faktorer.


Källa till insynshandel: Finansinspektionen, insynslistan.

 

Läs hela inlägget »

Ett axplock från veckans nyhetsflöde bland de aktier som listas av Hållbaraaktier.se:
 

 • ArcAroma - Tydliggör samarbetsupplägget i Kina samt potential för juiceCEPT
 • Azelio - Rekyl upp & justerad systemlösning i Marocko
 • Cortus Energy - Höganäs och likviditet i fokus
 • Industrial Solar - Veckans vinnare efter nyhet om samarbetsavtal
 • Minesto - Bra finansieringslösning
 • Prebona - Vänder upp efter insynsköp och viktigt samarbetsavtal
Läs hela inlägget »
Annons