Hållbaraaktier.se listar och följer de svenska noterade bolag som antingen
1) verkar i en ”miljöbransch” inriktade mot miljö eller ny teknik som främjar hållbarhet, eller
 2) har ett starkt hållbarhetsarbete definierat enligt urvalskriterier som framgår här


- Aktietips och uppdateringar

Annons

Följ oss på facebook och via Nyhetsbrevet


Valda tips & nyheter

2020 > 02

De 70 aktier som listas på Hållbaraaktier.se hade totalt sett den sämsta veckan någonsin. Nedgången blev hela 17% efter att 14 aktier fallit mer än 25%. Endast tre aktier gick upp och dessa var Binero +6%, Absolicon +3% och Prebona +1%.

Både Absolicon och Prebona ingår i portföljen men flera av de andra innehaven slaktades rejält. Portföljen som startade den 19 mars 2019 är hittills upp 57% vilket kan jämföras med OMX All-Share Cap GI som är upp 10% under samma period. Senaste veckan var dock mycket svag och aktierna i portföljen känns långsiktigt köpvärda. Men det ansåg vi ju även för en vecka sedan...

Längst ner på veckans lista återfanns några av de aktier som gått allra bäst senaste 6 månaderna :
Tre av ovan bolag är vätgasrelaterade. I veckan uttalade sig flera bedömare i Financial Times om att sektorn som helhet kanske dragit iväg lite väl mycket. Onekligen är ett P/S på 22 för sektorn mycket högt (P/S alla bolag i FTSE All-world index = 2). 

Axplock från veckans nyheter om aktier med inriktning mot miljöteknik och/eller med ett starkt hållbarhetsarbete (klicka på bolagslänkarna):
Inspireras av nyhetsflöde, portfölj och aktietips i din egen analys av "hållbara" aktier.
 
Läs hela inlägget »

Ferroamp ingick i portföljen 190705-200213. Kursen steg då 147% till 77 kr varvid vi ansåg att aktien var fullvärderad, trots en mycket positiv utveckling i verksamheten. Q4-rapporten togs emot positivt och kursen steg till 84 kr. Senaste veckan skedde ett ras på 33% som liksom för många andra aktier torde vara en kombination av vinsthemtagning, flykt från risk och osäkerhet hur illa det kan bli med effekter av Corona. 

Ferroamp kan liksom de flesta liknande företag påverkas negativt om Corona-viruset fortsätter spridas. Med tanke på att värderingen av bolaget baseras på var bolaget kan förväntas vara om några år snarare än utvecklingen kommande kvartal, så kommer långsiktiga utsikter återigen komma i fokus. Långsiktigt ser det mycket intressant ut för bolaget. Bolaget åtnjuter ett stort förtroende i marknaden, bl a med ett visst institutionellt ägande, vilket kommer möjliggöra kapitaltillskott. Kortsiktigt finns stor osäkerhet men Hållbaraaktier.se väljer trots det att ta in Ferroamp i portföljen till fredagens slutkurs 56,50 kr.

 • Trender: Ferroamp, som säljer lösningar för energi- och effektoptimering till fastighetsägare, drar nytta av marknadstillväxten för solceller, elbilar och batterier. De gynnas även av situationen med effektbrist i elnäten, förslag om undantag från nätkoncessionsutredningen samt trenden mot mer delningsekonomi. 
 • Teknisk höjd; Powershare innebär en unik möjlighet att koppla ihop fastigheter och därmed introducera delningsekonomin också på eldistributionssidan. Detta gör det möjligt att mellan husen dela solenergi samt användning av batterier och anslutningar. 
 • Bolagets produkter har erhållit en rad utmärkelser, har ett antal intressanta patent och en rad starka samarbetsavtal och referenser.
 • Trovärdig målsättning; Bolaget växer nu kraftigt och har målet att dubbla omsättningen i år och sedan fortsätta mot 400 mkr 2022. Aktuell utveckling i försäljning, trender, ledning samt inte minst de strategiska byggklossar man kommunicerat, gör denna målsättning trovärdig.
 • Ägarsituation; AP-fonden är storägare. Nyckelpersoner har ett stort innehav. Det är två positiva komponenter i ägarbasen. 
 • Tillväxten i Q4-rapporten var 158% till 45 mkr
 • Bolaget har framfört, bl a i samband med en presentation i Aktiespararnas regi tidigare i år, att teknikrisk och marknadsrisk är mycket låg. Detta stöttas av övrig information runt bolaget.

Liksom övriga rekommendationer i portföljen ska denna ses som inspiration till egen analys. Den senaste veckans kursslakt på många aktier har definitivt ökat kortsiktig risk men även möjlighet för en rejäl rekyl. Perspektivet i aktien bör dock vara långsiktigt.
Läs hela inlägget »

Prebona tillhör de relativt få aktierna som ligger på plus hittills denna vecka. Aktien steg 14% på tisdagen efter att handlats så högt som 5 kr. Volymvägda snittpriset var 3,44 kr och dagens slutkurs 3,18 kr. Börsvärdet uppgår därmed till 64 mkr.

Prebona har ingått ett exklusivt globalt distributionsavtal med Syngenta Flowers för Prebonas produkter avseende jordbruksområdet. Avtalet mellan Prebona och Syngenta Flowers omfattar distributionen av Prebonas befintliga och framtida produkter mot Syngentas kunder inom jordbrukssektorn över hela världen. Det framgår av ett pressmeddelande från Prebona.

Syngenta Flowers är en världsledande producent av frö för hybridblommor och sticklingar. Materialteknikbolaget Prebonas patenterade teknologi bygger på ytmodifierad kisel. Utifrån den plattformen utvecklar, producerar och marknadsför bolaget funktionella produkter och lösningar inklusive unika lukteliminerande produkter, desinfektionsmedel och ytskyddsprodukter. Prebonas innovativa och miljövänliga teknik har unika egenskaper för användning i många industrier och även inom jordbruk.

Vd Patrik Bernstein kommenterar: 

 • Utan tvekan är detta en viktig milstolpe för oss! Distributions avtalet skapar en mycket viktig plattform för oss att globalt kommersialisera vår miljövänliga teknik inom jordbrukssektorn. Jag räknar med att det kommer att ta viss tid att lansera de första produkterna men potentialen på medellång till lång sikt inom jordbrukssektorn för Prebona är enorm.

 
Samarbetet med Syngenta är ett av flera intressanta samarbeten som tecknats det senaste året och som successivt kan förväntas bära frukt. Det är svårt att bedöma vilket område som kommer bli det viktigaste och hur snabbt utvecklingen kommer att gå. Klart är emellertid att takten i det kommersiella arbetet har höjts väsentligt senaste halvåret och att bolagets patenterade teknologi visat sig ha unika egenskaper. Man ska dock inte förvänta sig några stora försäljningslyft i bokslutskommunikén som kommer på torsdag.

Exempel på kommersiella samarbeten som publicerats senaste tiden:

 • 200204: Samarbete Ballingslöv
 • 191218: Antiluktdukar via Scandinavian Nonwoven
 • 191209: Första ordern från Biesterfeld, en ledande internationell distributör av specialkemikalier till företag i framförallt Europa som Prebona nyligen kontrakterade som återförsäljare
 • 191007: Ny order från Polygiene


Övrigt:

 • 200219: De in vitro-studier som hittills har utförts med bolagets substans AgSol visar att substansen tydligt förstärker effekten av olika typer av befintliga antibiotika. Ett fåtal studier har även genomförts med resistenta bakterier och även där har en positiv effekt påvisats. 
 • 191028: Bolaget utvalt att delta i det internationella utvecklingsprogrammet ’LH Accelerator’. Av 300 sökande bolag valdes 12 bolag ut till programmet. Syftet är att lyfta fram framtidens material- och konstruktionslösningar och ytterst att deltagande bolag ska bli en leverantör eller partner till något av de tre bolagen. Programmet ger de deltagande bolagen möjlighet att få tillgång till världsledande affärsmässig och teknisk expertis samt laboratorier och testutrustning.

Hållbaraaktier.se publicerade nyligen en intervju med Prebonas VD och har tagit in bolaget i portföljen. Hållbara Aktier-teamet eller närstående har efter detta även skaffat sig ett eget aktieinnehav i bolaget.
Läs hela inlägget »

Coor Service Management och Green Landscaping har det gemensamt att de är konjunkturstabila, marknadsledare inom respektive segment och båda fokuserar på det som kan betecknas som lite enklare och tråkiga tjänster, i huvudsak med relativt låga marginaler. Avtalen är i huvudsak långa. Lönsamheten ligger ofta lägre i tider med snabb tillväxt då kostnaderna är högre tidigt i avtalen. Båda har för avsikt att fortsätta växa delvis genom förvärv. 

Hållbaraaktier.se bedömer att värderingen på lång sikt kommer ligga på ungefär samma nivå, möjligtvis med liten fördel för Green som vi bedömer kommer kunna växa snabbare. Green har ett tillväxtmål på 20% (varav 5% organiskt) per år och Coor anger 5% organiskt.

Värderingarna nedan baseras på dagens kurs i förhållande till ekonomiskt utfall 2019. Green ligger här sammanvägt runt 20% under Coor. Green har sannolikt en hel del att hämta i effektiviseringar med tanke på att man ännu inte hunnit arbeta in det stora förvärvet fullt ut. Bolaget verkar även vara mer offensivt vad gäller förvärv.

Green ska ses på lång sikt. Den milda vintern kommer hålla tillbaka Q1 på samma sätt som Q4 och mot det ska ställas nyheter på förvärvsfronten.

Läs hela inlägget »

Segmentet Bränsleceller är den lysande stärnan bland de 14 segmenten av hållbara aktier. Uppgången är 281% senaste 12 månaderna. Nu ser det ut som att flera av de segment som tidigare släpat efter börjar få upp kursmässigt momentum. Läs mer om det här.

Artikeln kräver lösenord som erhålls vid köp av Hållbara Aktier Premium som kan ske här.

Läs hela inlägget »

De aktier som listas på Hållbaraaktier.se hade en stark vecka och steg 2,0%. Segmentet "Bränsleceller" steg hela 19%. De aktier som steg mest senaste veckan var Cell Impact +45%, Inzile +22%, Alelion +19% och Recyctec +19%.

Längst ner på veckans lista återfanns Chromogenics -18%, Slitevind -18% och Arise -18%. 

Axplock från veckans nyheter om aktier med inriktning mot miljöteknik och/eller med ett starkt hållbarhetsarbete (klicka på bolagslänkarna):


Inspireras av nyhetsflöde, portfölj och aktietips i din egen analys av "hållbara" aktier.

Läs hela inlägget »

Hållbaraaktier.se väljer att ta in Prebona i portföljen till dagens slutkurs 2,86 kr. På länkarna återfinns VD-intervju samt dagens nyhet om positiva prekliniska resultat.

Prebona är ett litet bolag som efter några års ökenvandring på börsen nu har börjat leverera ett intressant nyhetsflöde. Det finns sedan tidigare en grundläggande tilltro till Prebonas tekniska plattform. Kursutvecklingen speglas dock av att det tagit längre tid än väntat att få igång försäljningen och att nå framsteg på Healtcare-området. Bolaget har efter den initialt lyckade börsintroduktionen behövt göra ett antal mindre emissioner.

Hållbaraaktier.se har en positiv grundsyn på Prebona vid kursnivå 2,86 kr (börsvärde 58 mkr) när vi väger ihop helhetsbilden. Det är ett bolag som kan flerdubblas på några år men samtidigt med en hög risk.

Positivt:

 • VD börjar bli varm i kläderna, har ett starkt försäljningsfokus, relevant erfarenhet och ger ett bra intryck. Han andas även stor optimism.
 • Nya avtal (Bisterfeld, Polygiene, Scandinavian Nonwoven) och fler samarbetsavtal på väg in.
 • Bekräftelse / erkännande av teknisk plattform och effekter gör att teknikrisken har minskat. Exempel från senaste året:
  - Nya avtalen som delvis skett med stora ledande företag
  - LH accellerator
  - Scandinavian Outdoor Award (Polygiene med Prebonas teknik inkluderad)
  - Nanotechnology Company of the Year - nominering
  - Verifieringsanslag från Vinnova avseende preklinisk studie
  - Forskningssamarbete med Malmö Universitet
 • Nyhetsflödet skulle kunna bli intressant 2020 med nya avtal, info från LH accellerator, ökad försäljning i delårsrapporter kryddat med flera resultat från utvecklingsområdet Healthcare
 • Positivt insidermönster och stort ägande från ledning/styrelse
 • Relativt kapitalsnål verksamhet som kan förväntas få höga marginaler och ha bra skalbarhet
 • Produkternas miljövänliga profil är i linje med megatrenden
   

Negativt:

 • Det har tagit lång tid att få igång försäljningen och kan dröja ytterligare. Bolaget själva talar om att det stora lyftet kommer 2021.
 • Liten, personberoende organisation
 • Låg omsättning i aktien (kan förvisso göra att kursuppgången blir snabb vid tydligt positiva nyheter). Hur som helst svår att göra stora affärer i.
 • Finansiell situation. Även om burn-rate är relativt låg så dröjer det ett tag tills bolaget är kassaflödespositivt. Troligtvis krävs ytterligare finansiering innan dess. Bolaget bedömer själva i senaste rapporten att kapitalet räcker 12 månader från november 2019.


Totalt sett ser vi i nuläget att denna lite bortglömda aktie har relativt god chans att vända upp rejält under 2020-21. Risk/reward-avvägningen känns på 58 mkr i börsvärde som positiv.

Läs hela inlägget »

Swedish Stirling blev en av dagens vinnare med en uppgång på 15%.

Bolaget har tidigare offentliggjort att man tecknat ett exklusivitetsavtal med en av Sydafrikas största ferrokromproducenter om att slutförhandla en installation av en energiomvandlingstjänst med PWR BLOK. Nu är avtalet klart som innebär att Swedish Stirling ska leverera en energiomvandlingstjänst med upp till 25 PWR BLOK (9,9 MW) i Sydafrika. Exakt antal PWR BLOK kommer att fastställas när de tre första enheterna är driftsatta och den exakta mängden restgas från anläggningen fastslagits. En fullt utbyggd anläggning med 25 PWR BLOK uppskattas ge Swedish Stirling årliga intäkter på 40 MSEK. Det framgår av ett pressmeddelande.

Swedish Stirling kan jämföras med Azelio som är i en liknande fas.

 • Azelio: Börsvärde 1290 mkr (nettokassa: cirka 400 mkr)
 • Swedish Stirling: Börsvärde 815 mkr (nettoskuld: 80 mkr) 
Enterprise value för dessa två ligger således på samma nivå.
Läs hela inlägget »

Fagerhult var en av vinnarna när Hållbaraaktier.se gick igenom kursvinnarna (alla kategorier) under perioden 2013-2018. Uppgången förbyttes redan 2017 i en lika stabil nedgång. När bolaget idag presenterade Q4-rapporten så blev reaktionen -10% under dagen. Läs mer om Fagerhults upp- och nedgång på länken.

"Inspireras av de aktier som gått bäst de senaste åren och av vinnande aktiestrategier" genom att beställa rapporten "100+ Kursvinnare 2013-2018" som även ingår i om du ansluter dig till Hållbara Aktier Premium.

Läs hela inlägget »

OrganoClicks Q4-rapport var i stort sett som förväntat. Ökad organisk tillväxt (+15%) jämfört med +9% under helåret. Att resultatet tyngdes av förstärkning av organisationen var även det väntat. Mindre förväntat var däremot att bruttomarginalen sjönk en del men detta förklarades av lagernedskrivningar. Långsiktig trend för bruttomarginalen kan bedömas som positiv framför allt via ökade volymer, inköpsbesparingar och produktmix.
 
Hållbaraaktier.se har tidigare bedömt att tillväxt och resultat kommer förbättras under 2020. Den bedömningen kvarstår. Den stora triggern är när och om man tecknar de första stora avtalen på biobaserade bindemedel. I bokslutets VD-kommentar framgår att ett flertal produktionstester är igång. Mårten Hellberg: 
 

 • Under kvartalet har vi även fortsatt se ett ökat intresse för våra biobaserade bindemedel för nonwoven vilka ersätter dagens plastbaserade bindemedel. Förutom en ökning av försäljningen till befintliga industrikunder pågår produktionstester med ett flertal större nonwoventillverkare i Sverige, Finland, Tyskland och USA. Vår förhoppning är att någon eller några av dessa projekt resulterar i nya kommersiella avtal under 2020. Våra nuvarande industrikunder har även aviserat för ökande volymer 2020. 
 • Med alla nya avtal, våra exportsatsningar av befintliga produkter, vår välfyllda pipeline av kundprojekt och en förstärkt organisation ser jag verkligen fram emot 2020. Vi har även en stark finansiell position som möjliggör för oss att genomföra de aktiviteter och investeringar vi vill.


I den intervju Hållbaraaktier.se gjorde med Mårten Hellberg den 20:e november framkommer att det är inom biobaserade bindemedel som bolaget har sina mest värdefulla patent. Inom det området är konkurrensen nära obefintlig och bolaget bedömer att man ligger 2-3 år före konkurrenterna. Nya lagkrav kommer driva marknaden. En medelstor nonwoven fabrik köper in bindemedel för 40-50 mkr om året. 

Hållbaraaktier.se bedömer sannolikheten som hög att man under året tecknar sitt första avtal inom biobaserade bindemedel vilket då öppnar upp för en business med stora återkommande intäkter, relativt höga bruttomarginaler och fina tillväxtutsikter. Det brukar vara en starkt kursdrivande kombination.

Det kan noteras att OrganoClick ingår i portföljen och att Hållbara Aktier-teamet eller närstående har eget aktieinnehav i bolaget. Se ovan som inspiration i din egen analys.
 

Läs hela inlägget »

Vätgasrelaterade aktier fortsätter gå mycket starkt. De 7 vätgasrelaterade bolagen som listas på Hållbaraaktier.se har totalt sett stigit med 9% senaste veckan, 49% i år och 190% senaste 6 månaderna. Så här ser det ut per bolag de senaste 6 månaderna:
 

Klicka på bolagslänkarna ovan för nyheter och kommentarer om bolagen.

PowerCell är dragloket i detta segment och har nu ett börsvärde på runt 15 miljarder. Idag steg aktien 13% efter att man presenterat en nyhet om ett distributörsavtal i Japan.  I bolagets pressmeddelande framgår att PowerCell har tecknat ett exklusivt distributörsavtal för den japanska marknaden med det japanska handelshuset Inabata & CO. Avtalet ger Inabata en exklusiv rätt att sälja alla PowerCells bränslecellsstackar och bränslecellssystem på den japanska marknaden med undantag för PowerCell S3 för fordonssegmentet.
 • I Japan förväntas bränsleceller, som inte ger utsläpp av några växthusgaser, i närtid införas på bred front inom fartyg, tåg, tunga maskiner, anläggningsmaskiner och inom stationär kraftgenerering. PowerCells bränslecellssystem har en mycket stark position tack vare sin världsledande effekt och energitäthet samt sin design som är idealisk för mobila applikationer. Och det kommer att bli allt mer konkurrenskraftigt rent kostnadsmässigt när masstillverkningen så småningom inleds, säger Katsutoshi Tanaka, chef för Information & Electronics Division III på Inabata.
Läs hela inlägget »

Nedan några kommentarer till Azelio, Alelion och Ecoclime.
 

 • Azelio har genomfört en stor nyemission på 350 mkr på ett lyckat sätt och har en positiv trigger i form av verifieringsprojektet i Marocko där resultat väntas under kommande månad. Kursen har tydligt gått in i en positiv trend fr o m mitten av januari. Intressant tillskott på ägarsidan är Ilija Batljan som numera är femte största ägaren.

  Börsvärdet uppgår till 1,1 miljarder vilket kan jämföras med introduktionsnivån i december 2018 på 932 mkr och lägstanoteringen på 377 mkr i mars 2019.*

  Pareto har riktkursen 30 kr och ansvarig analytiker motiverar här sin syn på bolaget.

  Hållbaraaktier.se anser att bolagets lagringsteknik är mycket intressant, att kursen mycket väl kan passera 15 kr under våren via det momentum som nu finns. Fredagens slutkurs var 12,30 kr.

  Både risk (bl a hög burnrate, osäkerhet runt vilka tekniska lösningar som kommer visa sig långsiktigt bäst och framtida bruttomarginaler) och "reward" är hög. Noterbart är att börsvärdet ligger på all-time high. Swedish Stirling är ett jämförelseobjekt i liknande fas med ett börsvärde på 757 mkr. Medan SS har en nettoskuld på uppskattningsvis 50 mkr så har Azelio en nettokassa på runt 400 mkr. 
   
 • Alelion sjönk 50% efter bokslutskommunikén som bl a tydliggjorde att likviditeten är på väg att bli ansträngd. Börsvärdet är i sammanhanget höga 180 mkr. Högt i ljuset av att bolaget har en nettoskuld (cirka -15 mkr vid årsskiftet) och behöver kapitaltillskott. Kassaflödet före förändring av rörelsekapital var -16 mkr senaste kvartalet.

  En investering i Alelion just nu måste baseras dels på att man tror både på bolagets förmåga att göra en lyckosam balansering av kostnaderna tills det att intäkterna börjar ta fart, dels en förhoppning om att bolagets långsiktiga konkurrenskraft i batteribranschen blir tillräckligt stark. Hållbaraaktier.se ser stor osäkerhet i båda dessa.

  Bolaget nyanserar situationen med både hot och möjligheter i VD-kommentaren i Q4-rapporten:

  Arbetet med att anpassa organisationen kostnadsmässigt till de nya förutsättningarna påbörjades tidigt. Den stora utmaningen ligger dock på intäktssidan där det blir kritiskt att få igång de nya affärerna då det är begränsat hur mycket kostnaderna kan reduceras utan att påverka bolagets förmåga negativt. Intensivt arbete pågår med att bearbeta befintliga såväl som nya kunder där vår förhoppning och tro är att det skall bära frukt och successivt ge förväntat resultat.
  Under det fjärde kvartalet har vi på bred front lanserat vår nya produktgeneration 3 som nu klarat både avgörande certifieringskrav för användning i vägfordon och FN:s transportkrav för litiumjonbatterier. Detta innebär att Alelion nu är en av få tillverkare som kan erbjuda litiumjonbaserade lösningar för det stora segmentet väggående fordon.

   
 • Ecoclime är ett av de bolag som Hållbaraaktier.se tror mest på från nuvarande kursnivå. Med tanke på att kursen inte stuckit iväg trots tydliga framsteg i verksamheten och att finansiell ställning är god, så är risken lägre än i många andra bolag. Senaste kvartalsrapporten var den första på länge som togs emot positivt av marknaden. Detta brukar vara en bra indikator på kommande kursutveckling.

  Potentialen bedömer vi som hög. I artikeln "30% organisk tillväxt" utvecklas detta en del. 
Läs hela inlägget »

De aktier som listas på Hållbaraaktier.se hade en relativ svag vecka efter en stark start på året. De aktier som steg mest senaste veckan var Polyplank +21%, Arise +20%, PowerCell +20%, Azelio +16%, Absolent +9% och Cortus Energy +9%.

Längst ner på veckans lista återfanns Alelion -50% och IA Industriarmatur -21%.

Axplock från veckans nyheter om aktier med inriktning mot miljöteknik och/eller med ett starkt hållbarhetsarbete (klicka på bolagslänkarna):


Inspireras av nyhetsflöde, portfölj och aktietips i din egen analys av "hållbara" aktier.

Läs hela inlägget »

Ferroamp lyftes in i portföljen den 5:e juli förra året till kursen 31,30 kr. Därefter har såväl verksamhet som kurs utvecklats mycket positivt. Aktien har stigit 147% till ett börsvärde på drygt 700 mkr.

Omsättningen uppgick rullande-12 till 34 mkr i Q3-rapporten. Bolagets mål är att nå 400 mkr i omsättning 2022. Vi anser att aktien är fullvärderad i detta läge och tar därför bort bolaget ur portföljen till dagens slutkurs 77,20 kr.

Ferroamp gynnas av flera megatrender och vi har stort förtroende för såväl bolagsledning som dess produkter. Aktien kan mycket väl återkomma i portföljen i ett senare skede.

Läs hela inlägget »

Q4 liknade de senaste rapporterna. Tröghet i leveranserna och ingen riktig fart i orderingången. Totalt sett fortsätter dock verksamheten att utvecklas framåt. Exempelvis ökade nettomsättningen under helåret till 116,8 MSEK (58,9). Positiva händelser under Q4 var en första order för kraftverk baserade på motorer, ett strategiskt samarbete för att öppna upp en ny del av geotermimarknaden samt provkörning till sjöss med Virgin Voyages.

Totalt uppgick orderstocken till 729,7 MSEK (818,6) vid kvartalets slut. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -47,9 MSEK under Q4 och nettokassan ligger strax under 100 mkr.

Med ett börsvärde på 3,5 miljarder så blir den långsamma utvecklingen i verksamheten ett problem. Vi väljer att lyfta ur Climeon ur portföljen till dagens slutkurs 70,60 kr. Bolaget är fortsatt långsiktigt intressant och kan mycket väl återkomma i portföljen i ett senare skede. 

Läs hela inlägget »

Ett tillväxtbolag som bygger organisation för att ytterligare accellerera tillväxten ska främst bedömas i ljuset av detta. Ecoclimes organiska tillväxt under året var 30% till faktureringen 73 mkr (Q4 +29%). Den snabbast växande enheten var under året SDC Automation som växte 90% till en fakturering på 37 mkr.

Bolaget tog under Q4 extraordinära kostnader för förvärv och förberedelser för listning vid Nasdaq First North Premier Growth Market på totalt 4,5 mkr. Exklusive detta så var resultatet före skatt 2,7 mkr (2,0). Kvartalets kassaflödet före förändring av rörelsekapitalet ökade till nästan 8 mkr exkl ovan nämna e.o.poster (3,8 mkr Q4 2018).
 

 • Det kommande året gör vi framförallt satsningar på att öka försäljningen av våra kärnprodukter på den svenska marknaden och på förberedelser för satsningar på exportmarknaden via våra exportnätverk. Vårt minimiscenario år 2020 baseras på en minst lika kraftig tillväxt som för det gångna året. Ett av målen är även att Ecoclime Group ska bli en del av EUs klimatsatsning om SEK 10 biljoner den kommande 10-årsperioden, kommenterade VD i bokslutskommunikén.


Hållbaraaktier.se bedömer bolagets produkter som teknikledande baserat på de referenser som finns. Tillväxtutsikterna måste anses som mycket goda givet bolagets nuläge och förväntad marknadstillväxt. Underliggande kassaflöde är redan starkt positivt och nettokassan är 26 mkr. Strategiskt så är det stora förvärvet av H-Gruppen logiskt och förvärvet fördubblar omsättningen fr o m januari. Ett börsvärde på 206 mkr bedömer vi som mycket lågt i ljuset av detta. 

Det senaste året har varit händelserikt och framgångsrikt för Ecoclime. Däremot har aktiekursen nästan stått stilla senaste 12 månaderna (+6%). Det fåtal analytiker som följer bolaget har klart högre riktkurser. Ett exempel är Analysguiden som har riktkursen 9,30 kr. Hållbaraaktier.se behåller Ecoclime i portföljen och det kan även noteras att teamet runt Hållbaraaktier.se har ett eget aktieinnehav i bolaget så ovan bedömningar får ses i ljuset av detta.

Aktien steg 2% under rapportdagen.

Läs hela inlägget »

ChromoGenics genomför nu tredje företrädesemissionen på drygt ett år. Utöver detta har det skett en stor riktad emisssion i samband med den stora investeringen i sputtringsmaskinen. Aktieägarna som varit med på resan och deltagit i emissionerna har så här långt varit förlorare under en period som i övrigt varit rekordstark på börsen.

Så frågan är hur man ska se på ChromoGenics i samband med den pågående emissionen?

Hållbaraaktier.se har en långsiktigt positiv syn på bolaget men tror att kursen kan sjunka ytterligare en del. Emissionen är garanterad till 75% så hur som helst kommer bolaget få en tid på sig att få igång produktionen och etablera en godkänd och stabil kvalitet. 

Efterfrågan har visat sig stor trots att bolaget har haft betydande kvalitetsproblem och inte kunnat koncentrera fullt ut på marknadsföring. Den planerade affärsmodellen är intressant och har god skalbarhet. De stora investeringarna har redan skett. 

Långsiktig vändning för kursen kan mycket väl komma under kommande halvår och då triggad av orderingång i kombination med positiva nyheter om produktion & kvalitet. 

Läs hela inlägget »

Kursreaktionerna i samband med det senaste årets stora företrädesemissioner bland "hållbara" aktier har ofta varit kraftiga. Känslan kan lätt bli att totalen blir mycket negativ. Men hur är det egentligen?

 • Totalt sett har den som varit ägare i alla dessa aktier dagen före emissionen annonserades och deltagit fullt ut i erbjudandena, så här i efterhand fått en bra avkastning. Uppgången är 37% men det är tack vare den stora uppgången i Cell Impact. Totalen av de övriga 10 fallen är att man fått -2% i avkastning trots att börsen som helhet gått starkt under perioden. Tillkommer gör värdet av vederlagsfria teckningsoptioner som förbättrar kalkylen lite grann.
 • I samtliga fall utom Cell Impact, MyFC, SolTech, Metacon och Azelio hade det så här långt varit bättre att kliva av precis innan emissionsbeskedet, vilket åtminstone i några fall kunde förutspås. Samtidigt visar det utstickande exemplet Cell Impact att företrädesemissoner inte blir någon belastning när bolagsutveckling och nyhetsflöde i övrigt är starkt positivt.
 • Det svaga utfallet i SaltX, Heliospectra och Enersize är lite intressant. För både SaltX och Heliospectra så hade kursen stigit kraftigt precis innan emissionsbeskedet efter viktiga nyheter och en viss rekyl kanske ändå hade inträffat. Heliospectras svaga utfall förklaras även av en svag Q3-rapport. I SaltX har väl egentligen inget negativt hänt efter emissionsbeskedet, även om det varit nyhetstorka. Så utvecklingen kan tyckas vara lite väl negativ. I Enersize fall förklaras nog det svaga utfallet delvis av att den stora emissionen hade en defensiv karaktär, bl a med en stor återbetalning av korta skulder.
I artikeln "Taktik runt företrädesemissioner" så noterades att det ofta varit ett bra köpläge några dagar efter att en företrädesemission annonserats, åtminstone i ett kort perspektiv. Det har gått att utnyttja den överreaktion som ofta inträffat.
 

Senaste tidens stora företrädesemissioner

Läs hela inlägget »

De aktier som listas på Hållbaraaktier.se höll under veckan jämna steg med AFVs generalindex men gick klart bättre än det småbolagsorienterade First North All-share. De senaste 12 månaderna så har de cirka 70 "hållbara" aktierna stigit med i genomsnitt 43% medan First North stigit 30% och AFVs generalindex 24%.

De aktier som steg mest senaste veckan var IA Industriarmatur 27%, ArcAroma 26%, Ferroamp 19%, Inzile 18%, OptiFreeze 17% och Arise 17%.

Längst ner på veckans lista återfanns ChromoGenics med -15%,

Axplock från veckans nyheter om aktier med inriktning mot miljöteknik och/eller med ett starkt hållbarhetsarbete (klicka på bolagslänkarna):


Inspireras av nyhetsflöde, portfölj och aktietips i din egen analys av "hållbara" aktier.

Läs hela inlägget »

OptiFreeze och ArcAroma tillhör veckans vinnare bland de bolag som listas på Hållbaraaktier.se. Båda bolagen har separat presenterat mycket positiva nyheter som tydliggör effekten av bolagens teknologi. ArcAroma vinner indirekt även på OptiFreeze framgångar via sitt ägande på 15% men även genom att OptiFreeze också är kund.

Nyheterna inklusive kommentater återfinns på länkarna:


Bolagen har teknik som är innovativ och delvis mycket banbrytande. De närmar sig såväl tydliga kommersiella framgångar samt positivt kassaflöde. Potentialen för respektive bolag är mycket stor. Insynshandeln har varit positiv samtidigt som nyhetsflödet börjar ta fart.  

Båda bolagen ligger sedan en tid i portföljen. De togs in med en övergripande sammanfattning som framgår på länkarna:


Noterbart är även att Hållbara Aktier-teamet eller närstående äger aktier i båda bolagen. Beakta detta i värderingen av ovan information och gör alltid din egen analys.

 

Läs hela inlägget »

Portföljen har inlett året starkt och är upp 7,4%. Nedan listas de kurstriggers som förhoppningsvis bidrar till en fortsatt bra utveckling under året:
 

 • Absolicon:
  - Befintliga ramavtal realiseras i form av formella beställningar
  - Nya ramavtal, bolaget har höjt takten väsentligt i marknadsföringen
  - På nedsidan finns villkor och timing runt kommande finansiering/nyemission
   
 • ArcAroma:
  - Order
  - Kursutveckling i OptiFreeze
  - Kommer signaler om att man måste avvika från "löftet" om att vara kassaflödespositiva i slutet av första halvåret så skulle det påverka förtroendet negativt
   
 • Climeon:
  - Större order från Japan, bolagets potentiellt största marknad
  - Framsteg inom övriga verksamhetsområden
  - På nedsidan har vi signaler om nyemission
   
 • Ecoclime:
  - Nyheter om större affärer
  - Tillväxt i rapport
  - Förvärv
  - På nedsidan har ni nog främst att tillväxten drar ut lite på tiden 
   
 • Ferroamp
  - Fortsatt publicitet inom de områden är de just nu ligger helt rätt i marknaden och åtnjuter ett stort förtroende
  - Starka tillväxtssiffror i Q4-rapporten
  - Nedsidan består nog mest i att förväntningarna har höjts i takt med den snabba uppvärderingen. 
   
 • Green Landscaping:
  - Stark rapport
  - Ytterligare förvärv, det finns generellt en positiv bild av flöera andra "förvärvsmaskiner" på börsen
  - Möjlig nedsida är resultatutvecklingen som kanske inte tar fart i linje med förväntningarna
   
 • Insplorion:
  - Nyheter om framsteg på batterisidan. Ett licensavtal skulle kunna inn ebära bingo.
  - Blir det tyst runt bolaget så finns en tendens att kursen faller tillbaka
   
 • Nobina:
  - Har ett grundmurat förtroende i marknaden och ytterligar köprekar kan komma.
  - Pågående migrering (som kortsiktigt håller tillbaka vinstn) och nylig uppvärdering kan hålla tillbaka kursen
   
 • OptiFreeze:
  - Framsteg i pågående utveckling med ledande aktörerer inom OptiFlower och OptiDry.
  - Tydliggjorda kommersiella villkor och potential i samarbetet med Syngenta
  - Bakslag med Syngenta skulle innebära en stor korrigering nedåt
   
 • OrganoClick:
  - Tillväxten tar förhoppningsvis fart redan i Q4, annars blir det nog i Q1
  - Avtal på bindemedelssidan. Typsikt avtal skulle kunna innebära 40-50 mkr per år med en förväntat hög marginal. Återkommande intäkter.
  - Om tillväxten fortsätter vara lika svag som första 9 månaderna 2019 så kommer det hålla tillbaka kursen
Läs hela inlägget »

Sju bolag som listas på Hållbaraaktier.se har valts ut bland de 30 innovationsbolag inom svensk hållbarhetsteknik som ska presentera sig på Sweden Sustaintech Venture Day den 6 februari. Det är 

Bolagen har valts ut av en grupp av Sveriges främsta experter på miljöinvesteringar baserat på försäljningstillväxt, exportpotential och att bolagen ska ha utvecklats förbi "seed-fasen".

De utvalda bolagen får presentera sig för 300 svenska och internationella investerare.

En ny studie visar enligt arrangören att omsättningen för Sustaintech-bolagen ökat med 31% per år de senaste tre åren.

Sustaintech Day är ett av många exempel på hur mer och mer kapital söker sig till området. Andra och tyngre är EUs satsning på € 1 biljon (ca 10 000 miljarder SEK) till och med 2030 och beskedet att världens största kapitalförvaltare Blackrock nu ska prioritera hållbarhet i sina investeringar. 

Läs hela inlägget »

De aktier som listas på Hållbaraaktier.se gick totalt sett ånyo mot strömmen under veckan och steg med 0,3% medan generalindex sjönk för andra veckan i rad, denna gång med 1,6%. Impact Coatings och Polygiene har under veckan lagts till bland de nu 70 bolagen på Hållbaraaktier.se. Impact Coatings har inlett året med en uppgång på +3,6% (12 månader + 152%) medan Polygiene gått ner 11,5% hittills i år (12 månader +13%). 

De aktier som steg mest senaste veckan var Ecomb +30%, IA Industriarmatur +24%, Polyplank +18%, Recyctec +17% och BillerudKorsnäs +14%. Vinnare var alltså fyra av de minsta bolagen på listan tillsammans med Billerud som lyfte mycket tack vare den annonserade extrautdelningen.

Längst ner på veckans lista återfanns Alelion -29% och Inzile -19%. I båda fallen som rekyl på kursrusningen i början av året.

Axplock från veckans nyheter om aktier med inriktning mot miljöteknik och/eller med ett starkt hållbarhetsarbete (klicka på bolagslänkarna):Inspireras av nyhetsflöde, portfölj och aktietips i din egen analys av "hållbara" aktier.

Läs hela inlägget »
Annons