Hållbaraaktier.se listar och följer de svenska noterade bolag som antingen
1) verkar i en ”miljöbransch” inriktade mot miljö eller ny teknik som främjar hållbarhet, eller
 2) har ett starkt hållbarhetsarbete definierat enligt urvalskriterier som framgår här


- Aktietips och uppdateringar

Annons

Följ oss på facebook och via Nyhetsbrevet


Valda tips & nyheter

2020 > 03

De 70 aktier som listas på Hållbaraaktier.se steg med 2,8% den senaste veckan. En välkommen återhämtning som dock var svagare än både Affärsvärldens generalindex och First North index.

De aktier som steg mest var Midsummer +30%, Cortus +30%, Garo +25%, Savosolar +23% och OptiFreeze +23%. Längst ner på listan återfanns Chromogenics -29%, Alelion -24%, Industrial Solar -16%, Axolot -12% och Scandinavian Enviro Systems -12%.

Axplock från nyhetsflödet:

 • Absolicon - Står stadigt i Corona-krisen & nyheter inom FoU
 • Axolot - Minskar kostnader och byter VD
 • Cortus - Första syngasen i Höganäs producerad
 • Ferroamp - Högtryck trots Corona
 • Insplorion - Ännu ingen negativ Corona-effekt
 • Polygiene - Ny Corona-relaterad order
 • Prebona - Försäljningen ökar av det nylanserade desinfektionsmedlet
 • OptiFreeze - Tredubblar försäljningsprognosen
Läs hela inlägget »

Under den senaste månadens dramatiska fall med 34,7% för de 70 aktier som listas på Hållbaraaktier.se (AFV generalindex - 31,1%) så har insynspersoner i många fall passat på att köpa. Det framgår av Finansinspektionens insynslista.

Det har skett insynsaffärer i 25 av de 70 bolagen. I 18 av bolagen är nettot av köp och försäljning positivt medan det är negativt i resterande sju. Den positiva andelen på 72% kan jämföras med tidigare perioder då detta analyserats för gruppen hållbara aktier. 

 • 190401-190722: 72%
 • 190701-190913: 76%
 • 190701-191104: 81%
 • 191001-200116: 71%


Noterbart är att efter den period med störst värdeövervikt av köpen, perioden 190701-191104, så följde en mycket stark period för dessa aktier totalt sett under november och fram till Corona-kraschen. I nuläget kan den positiva andelen på 72% anses vara ungefär som normalläget under det senaste året.

I denna premiumartikel återfinns hela listan med värdebalans per bolag senaste månaden tillsammans med kursutveckling senaste månaden och kursutveckling senaste 12 månaderna samt en del intressanta iakttagelser. Hållbara Aktier Premium beställs på denna länk.

Exempel från listan med positivt värdenetto i insiderhandeln:

 • Castellum: Kursutveckling -40% senaste månaden
 • Essity: -9%
   
Exempel på bolag med negativt värdenetto:
 • PowerCell: -42%
 • Eolus Vind: -54%
 • ÅF: -44%


Källa: Finansinspektionen
 

Läs hela inlägget »

Två av de senaste fyra veckorna har präglats av kursslakt, en av rekyl uppåt och den senaste av en ny nedgång. Denna vecka föll de aktier som listas på Hållbaraaktier.se med 4,2%. AFVs generalindex föll 3,2%. Senaste månaden är fallet därmed -34,7% för hållbara aktier och 31,1% för AFVs generalindex.

Veckans största nedgångar noterade tre av de minsta bolagen nämligen Clean Motion -35%, Raybased -26% och Axolot Solutions -25%. Bäst gick det för två andra bolag med låga börsvärden; Parans +22% och Industrial Solar +21%.

Senaste månaden är det endast 1 av de 70 aktierna som ligger på plus. Prebona har stigit 67%. Månadens största nedgångar (med utvecklingen senaste 12 månader inom parantes):

 • IA Industriarmatur -54% (12 månader: -42%)
 • Eolus Vind -54% (+74%)
 • Climeon -53% (-62%)
 • Impact Coatings -53% (+23%)
 • Recyctec -52% (-66%)

Axplock av intressanta nyheter om de aktier som listas på Hållbaraaktier.se
 • Castellum - Uppdaterar om riskbild med anledning av kursfall
 • I-Tech - Numera med tre av de sex största på kundlistan
 • Nobina - Osäkerhet runt hur hårt det minskade resandet kommer slå
 • Parans - Avtal med BIMobject
 • Prebona - Tecknar order på unikt desinfektionsmedel
Läs hela inlägget »

Materialteknikföretagen I-Tech och Prebona har hög skalbarhet och förväntat höga bruttomarginaler på medellång sikt. Tillväxtutsikterna ser minst sagt intressanta ut.

På onsdagen presenterade Prebona nyheten om att försäljningen av bolagets nyligen lanserade unika desinfektionsmedel redan börjar ta fart. I pressmeddelandet framgår att man fått order på 750 tkr från nya svenska återförsäljare och samtidigt besked om att "Vi erhåller även mycket intressanta förfrågningar för private label...Förfrågningarna kommer både från och utanför Sverige". Hållbaraaktier.se bedömer att denna typ av förfrågningar kan leda till mycket stora avtal. Det behöver inte ta så lång tid i dessa tider.

Efter börsens stängning kom sedan bekräftelse på att den optimism som I-Tech gav uttryck för i bokslutskommunikén och i intervjun med Hållbaraaktier.se, var välgrundad. Bolaget meddelar att man numera även har den ledande norska färgtillverkaren Jotun som kund. Det innebär att I-Tech nu arbetar med tre av de sex största tillverkarna och att ytterligare en genomför verifieringstester. Bolagets substans Selektope har därmed tagit ett nytt viktigt kliv mot att bli en branschstandard, inledningsvis i premium-segmentet.

Ytterligare positiva aspekter med både Prebona och I-Tech är att verksamheten inte kräver så mycket kapital, att den patenterade tekniken är unik och att en svagare världsekonomi nog kommer kunna hanteras bra. Bolaget kan ta andelar på de stora marknader man verkar och därmed växa snabbt.

Hållbara Aktier-teamet eller närstående har aktieinnehav i båda dessa bolag. Prebona ingår redan tidigare i portföljen.

Läs hela inlägget »

Hållbaraaktier.se kommenterar i denna Premium-artikel den senaste tidens utveckling för de aktier som ingår i portföljen.

Anmäl dig till Hållbara Aktier Premium här.

Läs hela inlägget »

Kursslakten för två veckor sedan då de 70 aktierna som listas på Hållbaraaktier.se totalt sett föll 17% för att rekylera upp 3% veckan efter, överträffades senaste veckan. Aktierna föll totalt sett med hela 19%!! 

Nio aktier föll 30% eller mer; MyFC Holding -39%, Industrial Solar-36%, Recyctec -32%, Cell Impact -32% och Climeon -32% gick sämst. Endast 2 aktier steg; Prebona +18% och Raybased +8%.

Det stora fallet gör att de senaste årens uppgångar, då hållbara aktier verkligen kommit i fokus, nu är mer eller mindre borta. Börsen har totalt sett gått ännu sämre.  

 • 1 år: Hållbara aktier -1,0%, AFV generalindex -11,1%
 • 3 år: Hållbara aktier +12,5%, AFV generalindex -7,5%

Troligtvis fortsätter det vara skakigt en tid men det kan mycket väl vara så att vi i många aktier just nu har köpläge i ett långsiktigt perspektiv. Dagar då det skakar som mest kan det infinna sig gyllene lägen att plocka upp bolag som har en långsiktig uthållighet och utan närliggande behov av större finansiering. Hållbarhet lär åter komma i fokus när det börjar lugna ner sig.


Axplock från veckans nyheter om aktier med inriktning mot miljöteknik och/eller med ett starkt hållbarhetsarbete (klicka på bolagslänkarna):

Läs hela inlägget »


De 70 aktier som listas på Hållbaraaktier.se studsade totalt sett  tillbaka en del efter förra veckans fall . Uppgången blev 2,8% och denna kategori aktier ligger liksom förra året bättre än Affärsvärldens generalindex.

De aktier som steg mest var Prebona +67%, Colabitoil +23% och Cell Impact +23%. Sämst gick det för Ecomb -12%, Fagerhult -11% och Climeon -11%.

Axplock från veckans nyheter om aktier med inriktning mot miljöteknik och/eller med ett starkt hållbarhetsarbete (klicka på bolagslänkarna):


Portföljen gick bra under veckan drivet av bl a Prebonas stora uppgång. Portföljen har nu stigit 69% sedan starten 190319 (OMX All-Share Cap GI: +8,3% under samma period).

Läs hela inlägget »

I-Tech bedömer att bolaget kan leverera något till branschen som ingen annan kan och som ger mycket stora miljö- och kostnadsmässiga fördelar. Bolagets ingrediensteknologi har väckt intresse hos alla stora aktörer. Marknaden uppskattas till 5 miljarder.

I-Tech erhöll i augusti sin största order hittills, 57 mkr. Bolagets bruttomarginal var i den senaste rapporten 48% med en tillväxttakt på 57% till årsomsättningen 46 mkr. Utöver CO2-fokus och ekonomi så förväntas ökade lagkrav gynna efterfrågan på bolagets produkter.

Hållbaraaktier.se har intervjuat VD Philip Chabaane och Cecilia Ohlauson, Head of Regulatory Affairs.


I-Tech i korthet:

I-Techs produkt Selektope grundar sig i mångårig akademisk forskning vid Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs Universitet i samverkan med MISTRA. Produkten har uppvisat enastående resultat och är en av väldigt få aktiva substanser som har godkänts på marknaden. Selektope är en aktiv substans som tillsätts marin skrovfärg och som har en avvisande effekt mot hård marin påväxt, främst havstulpanen. Påväxt är ett globalt problem för shippingindustrin, både ekonomiskt och miljömässigt. Selektope är klassad som miljöacceptabel av samtliga berörda myndigheter för kommersiell shipping. Produkten kan bidra till lägre bränsleförbrukning och därmed lägre CO2-utsläpp och även bidra till minskad spridning av invasiva arter.

I-Tech är en av de mest lyckade börsintroduktionerna de senaste åren. Teckning skedde till 20,50 kr i maj 2018. Bolagets utveckling ligger hittills före den plan som då presenterades. Detta har gett en bra kursutveckling totalt sett även om senaste året varit svagt.

Philip Chabaane är VD sedan 2014. Philip äger drygt 150000 aktier.  Cecilia Ohlauson är Head of Regulatory Affairs sedan 2013, med innehav på drygt 22000 aktier. 
Även styrelsen har betydande aktieinnehav.

 

Intervju med I-Tech 200302;
Philip Chabaane, VD, & Cecilia Ohlauson, Head of Regulatory Affairs.


2019 uppgick tillväxten till 57% och bolaget ligger före målen som kommunicerades i samband med börsintroduktionen 2018. Den största ordern hittills, som kom i augusti 2019, uppgick till 57 mkr och säkerställer stark tillväxt även 2020. Bruttomarginalen ökade ytterligare senaste kvartalet till 48%.
- Är det något från 2019 som ni vill lyfta fram lite extra?

 • I-Tech: För första gången är bolaget EBITDA-positivt, dvs rörelseverksamheten gör ett överskott på helåret. För oss som varit här under lång tid i ett projekt som totalt sett pågått runt 19 år, är det med en känsla av stolthet vi nu kan se att verksamheten börjar generera vinst.

  En annan positiv sak är att vi nu har bidrag till försäljningen från flera kunder utöver Chugoku Marine Paints som för övrigt är världens näst största färgbolag. Det är viktigt att fler nu använder teknologin och att vi därmed visar marknaden att den är applicerbar även för andra. Även om vi inte kan vara så officiella med vad som händer så ser vi att bidrag till försäljningen i allt större utsträckning kommer från de andra stora färgbolagen.

  I övrigt är det sällsynt att kunna växa så mycket och ändå hålla uppe bruttomarginalen. Det är tack vare gott arbete i produktionskedjan*. Leverantörerna ställer upp och håller sina åtaganden, våra metoder, patent och kunnande fortsätter att förfinas.


(not Hållbaraaktier.se: Tillverkning sker i Indien hos producent certifierad enligt internationella standarder för kvalitet, miljö och arbetsmiljö (ISO 9001, 14001 samt 45001). I-Tech auditerar producenten årligen och jobbar aktivt med hållbarhetsfrågan även i detta hänseende.)

 

2015 inleddes ett omfattande test där oljetankern Calypso målades med Selektope-baserad färg. 2 år senare konstaterades det att det inte fanns någon marin påväxt på skrovet. Källa: I-Tech.se, Introduktionsprospekt 2018.
2015 inleddes ett omfattande test där oljetankern Calypso målades med Selektope-baserad färg. 2 år senare konstaterades det att det inte fanns någon marin påväxt på skrovet. Källa: I-Tech.se, Introduktionsprospekt 2018.


Er ingrediensteknologi har väckt intresse hos alla stora aktörer. Den möjliggör mycket stora miljö- och kostnadsmässiga fördelar. Vid utgången av 2019 konstaterades att tre stora globala och icke tillkännagivna aktörer befinner sig i verifieringsfasen av Selektope®-baserade produkter med pågående testprogram på fartyg.
- Har ni tillräcklig kraft i marknadsbearbetningen för att svara upp mot intresset?

 • I-Tech: Ja, vi tycker det. Vi har förmånen att inte ha ett oändligt antal kunder som måste besökas för att få till tillväxten.


- Vilka är de största invändningarna från de som ännu inte blivit kunder?

 • I-Tech: Konservatism är en sak. Man har inte behövt göra så mycket nytt i branschen totalt sett. Successivt har vi fått hjälp av omvärlden att skapa förståelse för att det är något åt det här hållet som behövs för att möta framtidens krav. En del har kanske tidigare trott att diskussionen om invasiva arter och lågsvavelkrav på förbränningsolja skulle blåsa över.

  Det finns en skepticism inom färgbranschen mot helt nya innovationer eftersom det tidigare kommit många nya idéer som aldrig blivit något av. Flera var skeptiska till oss fram till att vi kunde visa att vi blivit godkända i Europa.


- Har ni kommit i mål med de regulatoriska godkännanden som behövs för att adressera marknaden?

 • I-Tech: I stort sett har vi kommit dit vi vill vara. Sedan kan man alltid utveckla de godkännanden vi har ytterligare samtidigt som det är ett kontinuerligt arbete med att upprätthålla de godkännanden vi har. På det stora hela är vi nöjda med nuläget.


- Hur ser ni på konkurrenssituationen på medellång sikt?

 • I-Tech: Vi är unika med vår produkt och vi ser ingen som är på väg att göra något liknande. Teknologimässigt ser vi mycket ljust på det hela. Sedan är det andra faktorer som spelar in i hur fort det går. Både shipping och färgbolag är ofta långsamma med att få saker på plats.

  Fördelen med Selektope är att den går att kombinera med många olika substanser. Den är inte utvecklad specifikt för att ersätta något speciellt. Vi lämnar till färgbolagen att bedöma hur de vill använda teknologin på bästa sätt. 
   
Källa: I-Tech.se, Introduktionsprospekt 2018
Källa: I-Tech.se, Introduktionsprospekt 2018


Ni har bedömt marknaden till 5 miljarder SEK där de sex största aktörerna står för runt 75%.
- Passar Selektope® lika bra i hela den adresserbara marknaden?

 • I-Tech: Den största delen av de 5 miljarderna avser antifouling som skyddar båtar, fartyg och strukturer som finns i havsmiljö. I all havsmiljö har man problem med havstulpan. I den bemärkelsen så finns det inget som diskvalificerar Selektope från att ingå i något färgsystem. Alltså är det applicerbart överallt.


- Hur kan marknadsstorleken förväntas utvecklas på 10 års sikt?

 • I-Tech: Volymen färg kommer öka lite grann om globalisering och världshandel fortsätter utvecklas som tidigare. Dessutom är det min bedömning att man kommer betala mycket mer för antifouling i framtiden då det blir allt tydligare för marknaden att antifouling sparar bränsle.


I bokslutskommunikéns VD-ord skriver du att ”Det är inga överord att sammanfatta förutsättningarna för en fortsatt positiv utveckling under 2020 som goda.”
- Vilka ser ni som de största hoten mot en fortsatt stark utveckling?

 • I-Tech: Det finns alltid hot. Corona är vi inte så oroliga över även om det kanske skulle kunna få konsekvenser kortsiktigt, vilket vi inte vet idag.

  Tidsaspekten är alltid ett orosmoln, att det tar för lång tid. Det är många saker som ska falla på plats när en antifouling ska bli applicerad på ett fartyg. Går det fel i något moment i hanteringen eller appliceringen, att det är för hög luftfuktighet eller för kallt etc kan det ge dåliga resultat som inte beror på oss eller vår kund. Det kan vara något som hänt i varvet eller att fartyget vistats i helt fel vatten. Olyckliga omständigheter skulle kunna skapa en negativ klang runt en ny teknologi som vår. Något sådant skulle kunna bromsa upp tillväxten.


- Vilka är de trånga sektorerna när volymen nu ökar?

 • I-Tech: Produktionsmässigt har vi den gynnsamma situationen att vi har tagit till ordentligt när vi satt upp produktionskedjan av leverantörer osv. Vi har kapacitet att växa många gånger utan att ta en enda investering eller att någon leverantör skulle få problem. Vi har ytterligare aktiviteter på gång för att utveckla processen ytterligare. Vi är inte oroliga över vår leveransförmåga.

  Försäljningsmässigt så har vi bra koll på och dialog med våra kunder. Vi är inte oroliga över att ta oss an och hantera en fortsatt tillväxt.

  När jag varit ute och presenterat bolaget har jag ofta lyft fram det som ett av de mest skalbara projekten som finns på börsen. Vi är 9 personer som kanske kan växa till 12-15 på sin höjd när vi når en omsättning på en kvarts miljard och uppåt.

 
Stabil tillväxt. Källa: I-Tech.se, Bokslutskommuniké 2019
Stabil tillväxt. Källa: I-Tech.se, Bokslutskommuniké 2019


Bruttomarginalen har utvecklats starkt och uppgick till 48% senaste kvartalet.
- Har skalfördelar och genomförda effektiviseringar redan fått full effekt på bruttomarginalen eller finns mer att hämta?

 • I-Tech: Vi tror att det finns mer att göra på bruttomarginalen. Vi tror att vi kommer bli ännu bättre på några års sikt men utvecklingen kommer inte gå lika snabbt som de senaste åren. Vi har en plan att nå långt över 50 men hur snabbt det kan ske vågar vi inte säga.

Ni bedriver FoU för att stödja befintlig affär samt utveckla nya potentiella applikationsområden.

- Vilka nya möjliga applikationsområden och övriga utvecklingsområden ser ni som mest intressanta?

 • I-Tech: Vi tittar på nya material som inte är färg utan beläggning av någon form. Sedan händer det en hel del inom vind- & vågkraft där vi får se om och när det är värt att lägga energi.

  Vi har rekryterat en R&D-chef från färgbranschen och ett av syftena med detta var att bli bättre på att hjälpa våra kunder att utveckla Selektope-produkter både snabbare och med högre precision.

  Kundbearbetningen är avgörande. Vi kommer förmodligen arbeta med fler geografiska territorier. Vi behöver en del ytterligare godkännanden för att öppna upp marknader som vi inte har tillgång till idag.

  Vi kommer jobba mycket med vårt varumärke mot visionen att bli ett ”Intel inside” – en ingrediensteknologi som ingen ser röken av som fysisk produkt men finns benämnt på produktblad, på färgburkar osv.


Avslutningsvis: Vilka är topp-3 fokus under 2020?

 • I-Tech: Övergripande är att få flera stora kunder att verkligen ta steget. Det är det vi alla jobbar för. Lyckas vi med det så kommer det bli oerhört intressant framöver.

  Stötta teamet så mycket det går i allt bra som alla gör. Vi ska klara av att fortsätta växa. Även om vi inte har några problem med produktion och leveranser så är det alltid viktigt att fortsätta hålla fokus på kvalitet, leveransprecision och övriga löften till kunder. Annars är det lätt att man tappar sin trovärdighet som en liten leverantör.

  Att lyfta varumärket ytterligare.
   
Läs hela inlägget »

Ledningen för Prebona AB har beslutat att det redan utvecklade desinfektionsmedlet Prebona Disinfect nu kommer att prioriteras avseende lansering mot marknaden. Det framgår av ett pressmeddelande från bolaget.

Hållbaaaktier.se har tidigare skrivit om att vi bedömer att bolaget har höjt tempot i verksamheten. Man har flera intressanta produkter som visat sig fungera och även ha mycket stor potential. Mer om detta framkommer bland annat i vår intervju med bolaget.

Aktien stiger på nyheten men börsvärdet är fortfarande lågt och tillhör de "hållbara" aktier som inte dragit iväg det senaste året.

Prebona Disinfect, som inte är alkohol baserad, är speciellt framtagen för att effektivt eliminera bakterier, virus och svamp. Dagens alkoholbaserade desinfektionsmedel är bra och fyller en funktion men har en rad allmänt kända svagheter. Den viktigaste är att effekten är kortvarig. Redan efter cirka två minuter är effekten borta och virus och bakterier kan börja kolonisera huden igen. Vidare har de även dålig effekt mot många typer av virus och de kan orsaka hudirritation. Prebona Disinfect kommer tillrätta med alla dessa svagheter. 

Produkten bygger på Prebonas unika tekniska plattform, Prebona CompoTech, vilken gör det möjligt att använda olika typer av aktiva ämnen oerhört effektivt och kontrollerat. I Prebona Disinfect används oerhört små mängder av silver (hundratals gånger mer effektivt än hos konkurrerande teknologier). Silver är ett välkänt antimikrobiellt ämne som används i stor utsträckning inom medicintekniska applikationer såsom urinvägskatetrar, sårförband och även för vattenrening. Produkten uppfyller kraven i enlighet med den Europeiska Biocidförordningen. Tester har genomförts med Karolinska Institutet samt av oberoende testinstitut med mycket goda resultat mot bakterier, virus och svamp.

Prebona kommer att tillverka produkten i egen regi och sälja den som ett "ingredient brand" genom återförsäljare och kunder under deras egna varumärken.

 • På grund av den rådande situationen känns det både viktigt och oerhört bra att vi nu tagit beslut om att kortfristigt ändra vår prioritering och skynda på lanseringen av Prebona Disinfect och erbjuda marknaden ytterligare ett desinfektionsmedel. Vi kommer att lansera den som vätska och som desinficerande våtservett. Vi bedömer att vår produkt blir ett perfekt komplement till befintliga produkter på marknaden, säger Patrik Bernstein VD Prebona AB. Vi har för tillfället inledande samtal med  potentiella kunder i Europa och Kina och jag bedömer att denna produkt har väldigt stor potential, avslutar Patrik Bernstein.
Läs hela inlägget »

Ett lite bortglömt segment av hållbara aktier är ”Insatsmaterial”  - bolag som utvecklar och marknadsför insatsmaterial som bidrar till långsiktigt hållbarhet. Segmentet har utvecklats svagt de senaste 12 månaderna och gått ner 13%. Senaste veckan var nedgången 15%. Läs Premium-artikeln här.

Läs hela inlägget »
Annons