Hållbaraaktier.se listar och följer de svenska noterade bolag som antingen
1) verkar i en ”miljöbransch” inriktade mot miljö eller ny teknik som främjar hållbarhet, eller
 2) har ett starkt hållbarhetsarbete definierat enligt urvalskriterier som framgår här


- Aktietips och uppdateringar

Annons

Följ oss på facebook och via Nyhetsbrevet


Valda tips & nyheter

2020 > 04

Tar vi tidsperspektiven 1 månad, 6 månader, 1 år, 3 år och 5 år så kan vi inledningsvis konstatera att hållbara aktier totalt sett överträffar OMX Affärsvärldens generalindex under samtliga perioder.

 • 1 månad: 18,7% för aktier som listas på Hållbaraaktier.se (12,7% för OMX Affärsvärldens generalindex)
 • 6 månader: 1,8% (-10,4%)
 • 1 år: 15,4% (-6,7%)
 • 3 år: 26,6% (0,6%)
 • 5 år: 126% (3,7%)


Skillnaden minskar en del om man tar med utdelningar men det tydliga mönstret kvarstår. Antalet hållbara aktier som ingår i jämförelsen varierar en del beroende på att många bolag tillkommit de senaste 5 åren. 36 av bolagen fanns med för 5 år sedan för att nu vara 71 stycken de senaste två perioderna. Det gör också att enskilda aktier får ett mycket stort genomslag i det långa perspektivet. Där slår uppgångar för PowerCell med +4207%, Cell Impact +444%, Beijer Ref +240%, Absolent 221% och Nibe +198% igenom tungt. Det uppväger mer än väl att 5 aktier via svag utveckling och nyemissioner tappat mer än 90% av sin kurs.
 

Utveckling för olika segment

Hur utvecklas de olika segmenten av hållbara aktier?

Fyra segment har utvecklats bättre än OMX Affärsvärldens generalindex under samtliga fem tidsperioder:

Noterbart är att 10 av de 14 segmenten gått bättre än index den senaste månaden samtidigt som flera av dessa även föll mer innan dess.

När många aktier återhämtat sig en hel del kan det även vara intressant att leta efter segment av bolag som haft det lite tyngre den senaste tiden och därmed i vissa fall kanske "glömts" bort lite i den snabba uppgången. Fyra segment har gått sämre än index både den senaste månaden och de senaste 3 månaderna. Dessa är:

Klicka på segmentlänkarna ovan för att se vilka aktier som ingår etc. Ta del av Premium-artikeln "5 segment sticker ut positivt i alla perspektiven 1, 3, 6 och 12 månader" med tabell etc för de olika segmentens utveckling. 

Hållbara Aktier Premium beställs här.

 

Läs hela inlägget »

Uppgångsperioden på 4 veckor bröts senaste veckan med en nedgång på 0,9% för de 71 aktier som listas på Hållbaraaktier.se. Noterbart är att det för andra veckan i rad var mindre rörelser än tidigare under Corona-krisen (förra veckan var +2,3%). 

Veckans vinnare var Climeon +30%, Azelio +15% och Absolent +14%. Längst ner på förlorarlistan återfanns Beijer Ref och Arise, båda -12%.

Axplock från nyhetsflödet runt bolagen på Hållbaraaktier.se:


 

Läs hela inlägget »
Hållbaraaktier.se tar in Scandinavian Enviro Systems i portföljen till fredagens slutkurs 0,501 kr. Onsdagens nyhet är av strategiskt mycket stor betydelse då den 
 • väsentligt ökar chansen att bolaget kan realisera den stora marknadspotentialen
 •  utgör en stark bekräftelse av teknikens konkurrenskraft
 • minskar finansiell risk 
 • underlättar medfinansiering vid etablering av nya anläggningar

I onsdags presenterades ett samarbete med Michelin som har 20% av väldsmarknaden för däck. Partnerskapet med Michelin avses i nuläget omfatta fyra huvudområden:
 • Ett utvecklingsavtal för att bredda användningsområdet för Enviros pyrolysteknologi
 • Michelins aktieinvestering om totalt 20 procent av Enviro efter en riktad emission uppgående till 32,5 mkr som gör Michelin till den största ägaren i bolaget
 • Ett gemensamt projekt för att bygga en anläggning för att industrialisera teknologin. 
 • Ett gemensamt leveransavtal mellan Michelin och Enviro

Enviros styrelseordförande Alf Blomqvist, som för övrigt passade på att öka sitt innehav efter offentliggörandet, kommenterade:
 • Michelin är en av världens ledande däcktillverkare och det här samarbetet gör att vi kan etablera oss globalt på ett sätt som vi aldrig hade klarat på egen hand.

Globala däckstillverkare har under det senaste året höjt sina ambitioner för andelen förnybar och återvinningsbar produktion. Man hakar på trenden inom fordonsindustrin och samhället i stort. Hållbaraaktier.se bedömer att även lagkrav successivt kommer skärpas. Det är därför sannolikt att det kommer behövas många stora återvinningsanläggningar av den typ som Scandinavian Enviro Systems erbjuder. 

Bolaget ser framför sig höga bruttomarginaler på över 70% i anläggningarna. Vad detta innebär i ett finansiell scenario beror bl a på hur stort ägande bolaget kommer ha i de nya anläggningarna, antal anläggningar och storleken på dessa. Mangold gjorde i en uppdragsanalys i höstas bedömningen att en handfull anläggningar skulle kunna inbringa 700 mkr i omsättning med en vinst på 150-175 mkr. Man kom då fram till riktkursen 1,50 kr.

Dagens börsvärde på knappa 300 mkr efter genomförd nyemission och kapitaltillskott bedömer Hållbaraaktier.se som lågt i förhållande till den potential som finns och där risken via Michelin-avtalet har minskat väsentligt. De största riskerna utgörs av att avsiktsavtalet med Michelin inte blir av samt att det tar tid och är kapitalkrävande att få nya anläggningar på plats.

Hållbaraaktier.se bedömer sammantaget att chansen är god att den långa "ökenvandringen" är slut och tar in aktien i portföljen. 
Läs hela inlägget »

Fjärde veckan i rad med uppgång, denna gång 2,3%. Uppgången senaste månaden är därmed 22%. 

Veckans vinnare var Scandinavian Enviro Systems +89%, Impact Coatings +21% och Cell Impact (+20%). Längst ner på förlorarlistan återfanns Binero -55% (stor extrautdelning), Prebona -22% (rekyl efter +52% förra veckan) och Savosolar -13% (besked om nyemission).

Axplock från nyhetsflödet om dessa aktier under fyradagarsveckan:

Läs hela inlägget »

Nedgången för de aktier som listas på Hållbaraaktier.se är hittills i år "bara" 9,2% efter den starka uppgången med 39% för helåret 2019. De senaste 12 månaderna har dessa aktier stigit 11% (AFV generalindex 4%) och de senaste 3 åren med 34% (AFV 27%). Hållbarhet har således lönat sig som placeringsinriktning.

En annan lite mer kortsiktig indikation på detta men med ett större antal bolag är en jämförelse från HSBC som presenteras i Dagens Industri den 6:e april. Den visar att den tredjedel av globala bolag som har högst ESG-betyg, det vill säga rankas högst när det gäller miljö, sociala och bolagsstyrningsfrågor, överträffat index med 7 procentenheter under årets börsturbulens. Det gäller både sedan de allra första coronaviruslarmen kom den 10:e december, och den 24 februari när världens börser började skaka på allvar. 

 

Läs hela inlägget »

Portföljen som Hållbaraaktier.se använder för att följa resultatet av de köprekommendationer som ges, har stigit med 73% inklusive utdelningar sedan 190319. Den starka uppgången av den fiktiva portföljen som startade med 100000 kr, alltid köper för cirka 12500 kr och alltid säljer hela innehavet när aktien tas ut ur portföljen, förklaras av bl a 

 • Stora uppgångar för aktier som Prebona, Cell Impact, Ferroamp och Eolus Vind.
 • Återinvestering av kapital från vinster
 • Portföljen har i huvudsak undvikit de bolag som gått ner kraftigt
 • Viss del kassa i samband med årets stora börsnedgång 


Vi gör nu två förändringar av portföljen till torsdagens slutkurser. Förändringarna sker för att öka kassa-andelen en aning efter tre veckors uppgång. 
 

 1. Green Landscaping säljs till torsdagens slutkurs 26,30 kr. Det innebär att aktien gått ner 9% från det att den togs in i portföljen. Under innehavstiden pendlade kursen mellan 22,10 kr och 39,50 kr.
 2. Nobina säljs till torsdagens slutkurs 55,45 kr. Det innebär att aktien gått +1% inklusive utdelning från det att den togs in i portföljen. Under innehavstiden pendlade kursen mellan 41,30 kr och 78,00 kr.
Hållbaraaktier.se har inte ändrat den långsiktigt positiva synen på bolagen.

Portföljen ska ses som inspiration för fortsatt analys och egna investeringsbeslut. Köprekommendationerna utgör inte personlig investeringsrådgivning.
Läs hela inlägget »

+2,8%, +4,2% följdes upp med +10,1% denna vecka. Under de tre senaste veckorna har mycket av det stora fallet återhämtats. Nedgången hittills i år är därmed "bara" 9,2% efter den starka uppgången med 39% för helåret 2019. De aktier som listas på Hållbaraaktier.se fortsätter att stå sig relativt starkt.

Veckans vinnare var Prebona +52%, Seatwirl 34%, Impact Coatings 31% och Cell Impact 31%. Längst ner på förlorarlistan återfanns Enersize -8%, Polygiene -6% och Triboron -6%.

Axplock från nyhetsflödet om dessa aktier under fyradagarsveckan:

 • Absolicon - Nytt ramavtal om 40-50 mkr
 • Clean Motion - Företagsrekonstruktion & möjlig ny huvudägare
 • Nobina - Slopad utdelning och lägre resultat
 • Organoclick - Mycket hög aktivitetsnivå inom området med störst potential
 • Polygiene - Tillväxt trots Corona-relaterade logistikproblem
 • Prebona - Patent skapar möjlighet för nya infektionsförebyggande produkter 
   
Läs hela inlägget »

Avslutningen på 2018 var som bekant mycket svag på börsen. De aktier som då stod emot kursmässigt bäst och höll sig över sin SMA 200-trend (medelvärde för de senaste 200 handelsdagarna) visade sig sedan bli vinnare när börsklimatet åter blev positivt under 2019. Dessa aktier steg i genomsnitt 108% under 2019. Läs mer i artikeln "Aktier med stark trend: Vinnare 2019".

Kanske blir det likadant denna gång när börsen åter vänder uthålligt uppåt? Att de aktier som visat sig rimligt motståndskraftiga i börsstormen blir vinnare.

Just nu är det 15 av de 70 aktier som listas på Hållbaraaktier.se som har en kurs högre än SMA200. Exempelvis finns några av de aktier med som gynnats av Corona-krisen produktmässigt; Polygiene och Prebona. Andra exempel är bolag med positiva nyheter under perioden som I-Tech, OptiFreeze, Ferroamp och Cortus Energy. Även långsiktigt uthålliga vinnare som Nibe har just nu lagt sig precis över SMA200.

Lägger man till dimensionen insidermönster så adderar man ytterligare en objektiv variabel i sållningen som kan ske innan den egna fördjupade analysen av vilka bolag man ska välja inför vändningen. Skulle den lite mer uthålliga uppgången dra ut på tiden så kan nog en portfölj av dessa aktier mycket väl ändå kunna vara en bättre placering än genomsnittet.

Ta del av hela listan med de 15 aktierna och deras insidermönster i premiumartikeln. Beställ Hållbara Aktier Premium här.
 

Läs hela inlägget »

Uppåt för andra veckan i rad. De 70 aktier som listas på Hållbaraaktier.se följde upp förra veckans +2,8% med 4,2% och har därmed gått klart bättre än AFV generalindex hittills i år.

Bäst denna vecka gick Polygiene (+44%), Minesto (+34%), Etrion (+33%) och Midsummer (21%). Sämst kursutveckling hade Savosolar (-28%) och Ecomb (-14%).

Utvalda nyheter om de aktier som följs:

 • Absolicon - Green Line Africa fullföljer första steget i det stora ramavtalet
 • ArcAroma - Håller ner kostnader under april & maj
 • Etrion - Köprek från Pareto
 • IA Industriarmatur - Korttidspermitterar samtliga
 • Ferroamp - Nya avtal och stärkta finanser
 • Midsummer - Vinnare efter stororder
 • Minesto - Vinnare efter nyhetsuppdatering
 • Polyplank - Ökad orderingång för kursraketen
 • Polygiene - Lanserar ny produkt som passar i Corona-tider
 • Savosolar - Anpassar kostnaderna 
Läs hela inlägget »
Annons