Hållbaraaktier.se listar och följer de svenska noterade bolag som antingen
1) verkar i en ”miljöbransch” inriktade mot miljö eller ny teknik som främjar hållbarhet, eller
 2) har ett starkt hållbarhetsarbete definierat enligt urvalskriterier som framgår här


- Aktietips och uppdateringar

Annons

Följ oss på facebook och via Nyhetsbrevet


Valda tips & nyheter

2020 > 05

Hur har insynspersoner i de aktier som listas på Hållbaraaktier.se agerat efter börsens bottenkänning den 23:e mars?

Det har skett insynshandel i 24 bolag. Värdenettot är positivt i 54% av fallen. Det är den lägsta siffran på länge. Några tidigare perioder för dessa aktier har sett ut enligt nedan:

190401-190722: 72% positivt netto.
190701-190913: 76%
190701-191104: 81%
191001-200116: 71%
200224-200322: 72%

För mer info om hur det sett ut i de olika bolagen så hänvisas till Premium-artikeln "Organoclick ett av bolagen med positivt insidernetto"

Källa: Finansinspektionen.se
 

Läs hela inlägget »
De aktier som listas på Hållbaraaktier.se hade en bra vecka och steg 5,4%. Veckans kursvinnare var MyFC +55%, Josab +44% och Chromogenics +32%. Längst ner på förlorarlistan återfanns IA Industriarmatur -11%, Climeon -14% och Savosolar -29%.

Exempel på veckans nyheter om de 70 aktier som listas på Hållbaraaktier.se
Läs hela inlägget »

Senaste veckan var kort pga helg men mycket stark. De aktier som listas på Hållbaraaktier.se steg 4,6% och generalindex ännu mer.

Vinnare bland de hållbara aktierna var Parans +53%, Poygiene +47% och Josab +37%. Sämst gick det för SeaTwirl -17%, Raybased -17% och Enersize -10%.

Axplock från veckans nyheter:

Läs hela inlägget »

50 av de 70 bolag som nu listas på Hållbaraaktier.se har rapporterat första kvartalets utveckling. Även om den underliggande utvecklingen inte enbart speglas av kvartalsrapportens ekonomiska utfall så är försäljnings- och resultatutveckling för bolagen totalt sett en indikator på hur stark utvecklingen är.
 

 • Q1 visar att 71% av bolagen uppvisade försäljningstillväxt jämfört med samma kvartal föregående år.
 • Resultatet efter skatt ökade för 46% av bolagen.
   

Covid-19 påverkade en del men lär påverka desto mer under Q2. Ta del av hela tabellen för de bolag som rapporterat i Premium-artikeln.

Läs hela inlägget »

De 71 aktier som listas på Hållbaraaktier.se sjönk något mindre än OMX Affärsvärldens generalindex under veckan. First North All-Share fortsätter gå bäst detta år.

Bäst av de hållbara aktierna utvecklades Ecoclime (+22%), Prebona (+21%) och I-Tech (+16%). Sämst gick det för Enersize (-16%), Azelio (-15%) och Ecomb -14%.

Axplock från nyhetsflödet:'

 • Azelio - Viss försening och planenlig hög "burn-rate"
 • Ecoclime - Stark rapport
 • Garo -Säljrekommendation av DI
 • Midsummer - Q1-rapporten togs emot positivt
 • Nibe - Ännu en stark rapport
 • Parans - Kinesisk ägare får 30% efter riktad emission
 • Prebona - Positiva resultat från In Vivo-studie
 • Raybased - Genomför säkerställd nyemission
Läs hela inlägget »

Sju av bolagen som listas på Hållbaraaktier.se deltog i februari på Sweden Sustaintech Venture Day. Bolagen hade valts ut av en grupp av Sveriges främsta experter på miljöinvesteringar baserat på försäljningstillväxt, exportpotential och att bolagen ska ha utvecklats förbi "seed-fasen". De utvalda bolagen fick presentera sig för cirka 300 svenska och internationella investerare. Deltagandet kan ses som en kvalitetsstämpel.

De deltagande bolagen var Absolicon, Climeon, Ecoclime, Ferroamp, I-Tech, Midsummer och Organoclick.

Så hur går det då för bolagen hittills i år? Totalt sett är kursutvecklingen -5,9% (OMX Affärsvärldens generalindex -15,2%). Senaste 12 månaderna har bolagen gått upp med 5,9% (OMX Affärsvärldens generalindex -3,6%). 

Sustaintech Day är ett av många exempel på hur mer och mer kapital söker sig till området. Andra och tyngre är EUs satsning på € 1 biljon (ca 10 000 miljarder SEK) till och med 2030 och beskedet att världens största kapitalförvaltare Blackrock nu ska prioritera hållbarhet i sina investeringar. 

De sju bolagen har en hel del gemensamt som bland annat:

 1. De erbjuder produkter och tjänster inom områden som utgör några av de hetaste inom den allmänna hållbarhetstrenden.
 2. De har produkter och lösningar som är relativt unika och patenterade.
 3. Deras respektive marknadspotential får anses som mycket stor.
 4. Det kommersiella genombrottet är avklarat.
 5. Ledningens aktieägande i det egna bolaget är relativt stort.
   
Det finns även en del som skiljer. Till att börja med verkar de i olika marknader. Ecoclime och Ferroamp erbjuder framför allt produkter och tjänster för optimering och effektivisering av energianvändningen i fastigheter. I-Tech och Organoclick erbjuder substans respektive material. Absolicon, Climeon och Midsummer erbjuder produkter inom förnyelsebar energi.

Fem faktorer som skiljer mellan bolagen (se även tabell nedan):
 • Tillväxt i försäljning under både 2019 och Q1. Här uppvisar Ecoclime, Ferroamp, I-Tech, Midsummer och Organoclick tillväxt. Starkast växer de tre förstnämnda.
 • Positivt EBITDA under Q1. Här kvalar Ecoclime, I-Tech och Midsummer in.
 • Positivt kassaflöde från löpande verksamhet. Ecoclime och I-Tech ökade på kassan via den löpande verksamheten medan övriga hade negativt kassaflöde.
 • Positivt momentum kursmässigt definierat som att kursen ligger över SMA50 (glidande medelvärde från de senaste 50 handelsdagarna). Absolicon, Climeon, Ecoclime, I-Tech, Midsummer och Organoclick.
 • Positiv kursreaktion på Q1-rapporten. Ecoclime, I-Tech, Midsummer och Organoclick steg under rapportveckan medan Climeon och Ferroamp sjönk. Absolicon var i stort oförändrad.


Hållbaraaktier.se bedömer att det är värt att titta närmare på dessa aktier då de långsiktiga förutsättningarna är goda. Kurserna har ännu inte dragit iväg i ljuset av långsiktig potential. 
 

Vilka av bolagen sticker ut mest just nu?

Ecoclime sticker ut lite i ovan jämförelse med en stark utveckling där den organiska tillväxten på 41% drevs på av området Fastighetsautomation. Detta område ökade organiskt med 68 % under Q1. Ett av de största rullande projekten är  fastighetsautomation vid tre anläggningar för en världsledande leverantör av webservice-lösningar (kunden är inte namngiven men det är nog Amazon Web Services). Orderstocken för Fastighetsautomation innebär full beläggning under hela 2020 och in på 2021.

Intressant är även att Ecoclime nu är framme vid att starta en rejäl marknadssatsning på produkten Evertherm som verkar vara bäst i klassen när det gäller spillvattenvärmeåtervinning med referenser som Skanska och Stockholmshem. Måndagen den 10 maj inleddes lanseringen av det nya produktprogrammet Evertherm med skalbara och integrerade systemprodukter för återvinning av värmeenergi i fastigheter. Det nya produktprogrammet adresserar bland annat de fastighetsägare i Sverige som från och med 2021 är skyldiga att säkerställa energibesparingar i bostadsfastigheter. Dessutom är ROI mycket bra för fastighetsägarna.

Det andra bolaget som sticker ut lite extra just nu är I-Tech. Bolagets fortsatt snabba tillväxt med sin skalbara affärsmodell i kombination med avtalet med ytterligare en av de ledade färgtillverkarna, har gjort I-Tech till en av årets vinnare. Uppgången är 34%. Bolaget har goda förutsättningar att fortsätta växa under många år med hög bruttomarginal och låga kapitalbehov.

Hållbaraaktier.se intervjuade nyligen I-Tech och intervjun framgår här.

Noterbart är att Hållbaraaktier-teamet eller närstående har aktieinnehav i Absolicon, Ecoclime och Organoclick. Övriga aktier i Hållbara Aktier portföljen framgår här.

Läs hela inlägget »

De 71 aktierna som listas på Hållbaraaktier.se har rört sig sidledes de senaste 4 veckorna. Två av veckorna har slutat positivt och två negativt. Senaste veckans facit blev klart sämre än jämförelseindexen med -2,5% som genomsnittlig kursutveckling.

Hållbara aktier var som bäst upp 17% i början av året men är alltså nu -11%. 

Veckans vinnare blev Clean Motion +11%, Beijer Ref +11%, I-Tech +9%, Cortus Energy +9% och OptiFreeze +8%. Sämst gick det för Enersize -21%, Sustainable Energy Solutions -19% och Absolent -14%.

Axplock från nyhetsflödet:

 • Absolent- Resultatet störtdyker och utdelningen slopas
 • Clean Motion - Rekonstruktionsperioden förlängs
 • Climeon - Svängig vecka efter viktig order följt av svag Q1-rapport
 • Enersize - Återigen nyemission 
 • I-Tech - Fortsatt positiv utveckling
 • OptiFreeze - PenserAccess höjer motiverat värde
 • Prebona - Samarbete med OptiFreeze
 • Saxlund - Äntligen klart med Ljungby-ordern
 • Soltech Energy Sweden - Fortsatt förlust och negativt kassaflöde
   
Läs hela inlägget »

Rapportperioden pågår fortfarande intensivt. I Premium-artikeln "Q1-kommentarer" så behandlas I-Tech, OptiFreeze, Organoclick, Polygiene och PowerCell. 

Hållbara Aktier Premium beställs här.

Läs hela inlägget »
De 71 aktierna som listas på Hållbaraaktier.se steg i genomsnitt med 2,1% senaste veckan. Affärsvärldens generalindex gick starkare där stora bolag generellt sett gick bättre än små. 

Veckans vinnare var Enersize (+33%), Polygiene (+26%), Seatwirl (+25%) och Loudspring (+21%). Noterbart är att uppgångarna för både Polygiene och Loudspring hänger ihop med nyhetsflöde runt Corona-relaterade produkter. Förlorarlistan toppades av Cortus Energy (-26%), Inzile (-11%) och IA Industriarmatur (-11%).

Axplock från nyhetsflödet runt bolagen på Hållbaraaktier.se:
På bolagslänkarna ovan återfinns nyheter etc om dessa bolag. Länk till övriga bolag.
Läs hela inlägget »

Aktier som inför perioden låg i en positiv kurstrend fortsätter att vara vinnare. De var stora vinnare 2019. 2020 har denna kategori hållbara aktier fortsatt gå bättre än hållbara aktier totalt och även Affärsvärdens generalindex. 

Kurstrend i kombination med insidermönster kan vara en bra start för att sålla fram de aktier man analyserar lite djupare. Mer om detta i Premium-artikeln "Vinnande kombination?"

Läs hela inlägget »
Annons