Hållbaraaktier.se listar och följer de svenska noterade bolag som antingen
1) verkar i en ”miljöbransch” inriktade mot miljö eller ny teknik som främjar hållbarhet, eller
 2) har ett starkt hållbarhetsarbete definierat enligt urvalskriterier som framgår här


- Aktietips och uppdateringar

Annons

Följ oss på facebook och via Nyhetsbrevet


Valda tips & nyheter

2020 > 07

I måndags genomfördes som tidigare meddelats tre förändringar i portföljen. En av dessa var en köprekommendation på Binero Group. Aktien togs in i portföljen till måndagens slutkurs 5,16 kr.

Binero är en svensk leverantör av molntjänster och digital infrastruktur. Bolaget erbjuder privata och publika molntjänster såväl som hybrida lösningar, samt drifttjänster och colocation. Kort och gott skalbara molntjänster och digital infrastruktur. Binero profilerar sig med ett långtgående miljöåtagande, till skillnad från de globala aktörerna som satt snabb utbyggnad före hållbarhet. Datacentret i Vallentuna utanför Stockholm tillämpar en cirkulär och klimatsmart modell. Till exempel används överskottsvärmen för att värma bostäderna i kommunen. Det här är en unik modell som uppmärksammats globalt. Det andra tydliga benet i profileringen är att bolaget är en helsvensk molntjänstleverantör som säkerställer integritet och dataskydd under svensk lag och GDPR.

Under 2019 stöptes bolaget om rejält när man sålde verksamheten inom webbhotell. Affären var mycket bra och reavinsten blev hela 242 mkr. När affären offentliggjordes steg aktien över 100% över dagen. Innan dess hade den långsiktiga kursresan varit svag.


Några likheter och skillnader med Fortnox

Binero har några saker gemensamt med den kursmässiga framgångssagan Fortnox. Några av dessa är att intäktsbasen i hög utsträckning består av växande avtalade återkommande intäkter som kommer från svenska små- och medelstora företag. Båda verksamheterna är skalbara på ett bra sätt. En viktig skillnad är att Binero storleksmässigt befinner sig ungefär där Fortnox befann sig för 10 år sedan samt att verksamheten i sin nuvarande form ännu inte redovisar vinst. Återkommande abonnemangsliknande intäkter brukar värderas högt när de kombineras med stark och lönsam tillväxt. P/S-talet för Fortnox är exempelvis 25. Bineros P/S-tal är i nuläget 2,7 vid kursen 5,16 kr.

Om vi fortsätter parallellen så är Bineros mål att växa minst 30% årligen med en rörelsemarginal på minst 25%. Tillväxten senaste kvartalet var 41% medan resultatet är negativt. Fortnox har levererat runt 35% i tillväxt senaste 10 åren och hade en rörelsemarginal 2019 på 32%.

Jämförelsen med Fortnox ska mest ses som en aptitretare runt potentialen till höga multiplar givet att bolaget lyckas.


Digitalisering och hållbarhet

Megatrenderna digitalisering och hållbarhet gynnar Binero som är väl positionerat för att utnyttja de möjligheter dessa för med sig.

Bineros adresserbara marknad uppskattas av Binero till cirka 40000 små- och medelstora företag. Runt 500 av dessa är kunder. Det är en marknad som sett en stark tillväxt under 2010-talet. Prognoser pekar på en minst lika stark medvind de kommande åren och Corona-krisen förstärker nog detta. Allt fler företag och organisationer ser vinsterna med flexibla molnlösningar. Årlig marknadstillväxtt förväntas av olika prognosinstitut ligga på 20-25% de kommande åren.

Med avklarad renodling och den stora investeringen i datacentret på plats sedan något år, så fokuserar bolaget nu på att öka trycket i försäljningen. Även om nog Corona hämmat en del under våren så syns tydliga framsteg som exempelvis stark tillväxt under Q1, ny marknadschef och ökad aktivitet i sociala medier. Bolaget söker även fler affärsorienterade Account Managers för att ta tillvara den ökade efterfrågan. 

På risksidan återfinns exempelvis konkurrensen från globala jättar som Amazon och Microsoft samt potentiella problem i datacentret med driftstopp som följd.  Företagets förmåga att skapa en uthållig lönsam tillväxt återstår att bevisa även om de årliga återkommande avtalade intäkterna redan vuxit stabilt under flera kvartal i rad.


Finansiellt stabilt

Trots att Binero har ett negativt kassaflöde (-0,6 mkr från den löpande verksamheten under Q1) är bolaget finansiellt stabilt. 31 mars hade bolaget 237 mkr i likvida medel och därefter har utdelning skett med 169 mkr.

Styrelse och ledning ger ett stabilt intryck. Carl-Magnus Hallberg är styrelseordförande och sitter i styrelsen sedan 2013. Hallberg är VD för EQT Digital. Ägarbasen verkar stabil och långsiktig. Insynspersoner har enbart ökat sina innehav under 2020.

Börsvärdet är 103 mkr vid kursen 5,16 kr. Det är lågt speciellt med tanke på den stora nettokassan. Lyckas man upprätthålla tillväxten >30% några kvartal på raken utan att fasta kostnader ökar allt för mycket så är nog en kursdubblering fullt ut rimlig inom ett år. 


*Not: Hållbara Aktier-teamet och/eller närstående äger aktier i Binero något som även tydliggjordes i samband med måndagens köprekommendation.

Läs hela inlägget »

Portföljen som startade 190319 med en kassa på 100000 kr och där alla bolag köps in för 12500 kr och sedan säljs i sin helhet, har på dessa 16 månader stigit med hela 94% inklusive utdelningar. OMX All-Share Cap GI har under samma period stigit 21%.

Vi genomför idag tre förändringar till dagens slutkurser.

  1. Binero Group tar plats i portföljen till måndagens slutkurs 5,16 kr. Vi återkommer med bakgrund till varför vi tror att Binero har goda förutsättningar till en bra långsiktig utveckling. 
  2. Insplorion säljs efter en uppgång med 93% sedan köpet 191108. Vi anser fortsatt att bolaget är långsiktigt intressant samtidigt som uppgången nu på slutet kanske varit lite väl häftig. Exempelvis är den upp 88% senaste månaden.
  3. Scandinavian Enviro Systems blev en riktig fullträff när aktien togs in så sent som 17 april efter det att avsiktsförklaringen med Michelin hade offentliggjorts. Det slutliga avtalet med Michelin förväntas vara klart inom kort. Vi har inte ändrat vår långsiktigt positiva syn på bolaget men även här har kursen dragit iväg rejält till synes utan nyheter. Uppgången senaste månaden är 154% och uppgången sedan den togs in i Hållbara Aktier-portföljen hela 201%.
Portföljen består nu av 8 aktier som sammantaget bör ha en bra chans att överträffa index under kommande året. Den består även av en rejäl kassa.

Portföljen ska ses som inspiration till den egna analysen och inte som personlig investeringsrådgivning. Även om portföljens ökning på 94% är mycket bra så kan man konstatera att flera av de riktiga raketerna har missats alternativt sålts för tidigt. 

På portföljsidan framgår i vilka bolag som Hållbara Aktier-teamet eller närstående har ett eget innehav. 
 
Läs hela inlägget »

Hållbaraaktier.se har sedan våren 2019 bidragit till bättre bevakning av aktier med miljöprofil. Intervjuer, nyhetsuppdateringar har förmedlats på hemsidan, via nyhetsbrev och facebook.

Hållbaraaktier.se har under 2020 haft i genomsnitt cirka 5000 unika besökare per månad, primärt bestående av investerare i denna typ av bolag.

Omfattningen av nyhetsbevakning, analyser och intervjuer har förbättrats av andra aktörer. Hållbaraaktier.se kommer därför upphöra med publicering av denna bevakning.

Framledes kommer fokusering ske på den portfölj som startades 190319 och som stigit 78% sedan dess. OMX All-share Cap GI har stigit 15% under samma period. Portföljen är tänkt att ge inspiration till din egen analys av långsiktigt köpvärda aktier med inriktning mot miljöteknik eller starkt hållbarhetsarbete. Den ger också en uppföljning av hur köprekommendationerna utvecklas.

Vill du komma i kontakt med oss för någon form av samarbete eller tipsa om bolag att överväga att ta in i portföljen - hör gärna av dig på mail e-post info@hallbaraaktier.se. Du kan även lämna personliga aktietips som vi i normalfallet publicerar på hemsidan. Se ett färskt exempel avseende Binero och lämna egna tips här.

Den starka utvecklingen för de aktier som listas på Hållbaraaktier.se med +39% 2019 och +17% hittills under detta turbulenta börsår, stärker tesen att det långsiktigt hållbara är det långsiktigt lönsamma.

Läs hela inlägget »

De 70 aktier som listas på Hållbaraaktier.se hade änbnu en stark vecka. Uppgången är nu hela 17% hittills i år efter starka +39% förra året. 

Veckans vinnare var Polyplank +51%, Minesto +48%, Swedish Stirling +44% och Insplorion +37%. Sämst gick det för Enersize -23%, Savosolar -21% och Loudspring -16%.

Axplock från nyhetsflödet:
'
Insplorion - Förstudie med globalt batteriföretag
Minesto - Nära sjösättning på Färöarna
Swedish Stirling - Stort samförståndsavtal med Samancor
Polygiene - Avtal med Diesel med flera nyheter
Prebona - Patentansökan avseende antiviral behandling
 

Läs hela inlägget »
Annons