Hållbaraaktier.se listar och följer de svenska noterade bolag som antingen
1) verkar i en ”miljöbransch” inriktade mot miljö eller ny teknik som främjar hållbarhet, eller
 2) har ett starkt hållbarhetsarbete definierat enligt urvalskriterier som framgår här


- Aktietips och uppdateringar

Annons

Följ oss på facebook och via Nyhetsbrevet


Valda tips & nyheter

2020 > 08

Hållbaraaktier.se har en portfölj som består av de aktier som anses köpvärda. Portföljen startade 190319 med 100000 kr och har nu vuxit till 221371 kr. Syftet är att spegla utfallet av av köprekommendationerna. Alla köp sker med 12500 kr. Alla försäljningar sker av hela innehavet. Ingen hänsyn tas till courtage och som kurs används senaste dagens slutkurs.

Hittills är portföljen upp fantastiska 121% tack vare att belopp från några riktigt lyckade val har återinvesterats i nya aktier som i huvudsak gått bra. De stora förlorarna har i stort sett undvikits. Den senaste tiden har portföljutvecklingen gynnats av fina uppgångar i Ecoclime och Binero.

Köprekommendationerna ska ses som aktietips för fortsatt analys och eget beslutsfattande. De utgör inte personlig investeringsrådgivning. 

Den nuvarande portföljen innehåller i huvudsak aktier där potentialen på några års sikt är en flerdubblad aktiekurs. Samtidigt som potentialen är hög är även bolagsrisken relativt hög. Undantaget är Nobina där förväntansbilden snarare är 10-15% årlig totalavkastning men då till en lägre långsiktig risk.

Även om portföljen som helhet gått starkt så är vår bild att nuvarande innehav har väsentligt mer att ge på några års sikt. Att de verkar mitt i starka megatrender kommer göra det lättare för bolagen att lyckas jämfört med de som verkar i andra branscher. Fluktuationerna över tid kan förväntas vara stora i de flesta fallen.

Läs hela inlägget »

Insplorion tar åter plats i portföljen till fredagens slutkurs 27,50 kr. Läs mer om bakgrunden här.

Hållbaraaktier.se intervjuade Insplorions VD under hösten 2019. 

Läs hela inlägget »

Nobina tas in i portföljen till dagens slutkurs 55,50 kr. Portföljen är hittills upp 83% sedan starten 190319 (OMX All-share Cap GI är +19% under samma period).

Nobina är en av aktierna som inte återhämtat sig från kursnivån innan Corona-dippen i mars. Aktien handlades stabilt över 70 kr i januari-februari och hade positionen som en stabil högutdelare. Bolaget valde liksom många andra att ställa in utdelningen men sannolikt återinförs den igen efter detta räkenskapsår. Kassaflödet är långsiktigt starkt, så även i senaste rapporten.

Vi ser flera positiva inslag och kurstriggers i den förväntade utvecklingen:

  • Kostnad för kontraktsmigrering sjunker kommande kvartal vilket bidrar till bättre marginaler.
  • Trafiken ökar successivt när Corona börjar klinga av. Viss chans att beställarna vill ha fler turer under hösten/vintern för att minimera trängsel. Långsiktigt stimuleras miljövänlig kollektivtrafik av politikerna. Kollektivtrafik är en viktig pusselbit i ett hållbart samhälle. 
  • Utdelning återupptas sannolikt och bilden av bolaget som en stabil högutdelare återkommer. Nobina är en typ av bolag som bör kunna få höga multiplar tack vare verksamhetens stabilitet och att den gynnas av den förväntade lågräntemiljön.
  • Trots Corona-chocken står bolaget stabilt finansiellt vilket gagnar möjligheter till såväl förvärv som utdelning.
  • Insynsköp har skett löpande under året, i huvudsak till kurser runt nuvarande nivå.


I den negativa vågskålen återfinns framför allt att bolaget inte varit tillräckligt framgångsrikt i de senaste stora upphandlingarna. Priskonkurrensen är tydlig. Detta måste bli bättre men å andra sidan ligger de senaste kontraktsförlusterna redan i dagens kursnivå så nästa avtal de vinner lär stötta kursen.

När Hållbara Aktier ger en köprekommendation som denna så tydliggörs huruvida teamet eller närstående har ett eget innehav. Så är fallet när det gäller Nobina. 

Läs hela inlägget »
Annons