Aktietips, analys & nyheter

2020 > 02

OptiFreeze rapporterade idag helåret 2019. För ett utvecklingsbolag som detta så är det två ekonomiska tal i Q4 som kan lyftas fram:
 

 • Löpande kassaflöde från verksamheten -2,5 mkr
 • Nettokassa 13,7 mkr

 
Det finns alltså medel för att fortsätta framfarten mot kommersialisering. Med det sagt så var det intressant att ta del av VD-kommentaren som andas minst lika stor optimism som de senaste pressreleaserna angående framsteg för OptiFlower och OptiDry. Några axplock:
 

 • Under året har OptiFreeze tagit stora steg framåt mot ett kommersiellt genombrott. OptiFreezes övergripande mål för 2020 är att genom­föra en lansering inom OptiFlower för sticklingar och snitt­blommor efter att vi har slutfört våra tester tillsammans med Syngenta. Förväntningarna är att vi tillsammans med våra partners snabbt kommer att nå ut på marknaden och når kommersialisering.
 • Samtidigt kommer pågående projekt med nuvaran­de kunder i OptiDry-segmentet fortsätta under 2020. Målsättningen är att avsluta projekten med en försäljning vilket kommer innebära startskottet för en bredare lanse­ring av OptiDry. Vår affärsmodell bygger på tre tydliga intäktsströmmar; försäljning av maskiner, försäljning av tillsatsämnen och inte minst royaltyintäkter. Potentialen för vår teknologi är enorm. Den totala marknaden för sticklingar inom blomsterindustrin uppskattas till cirka 3 miljarder stycken per år, och allt fler bolag efterfrågar teknologi som kan stärka sticklingarna, minska svinn och även förbättra logistikkedjan i branschen.
 • Den totala marknaden för snittblommor omsätter cirka 400 miljarder SEK per år. Vi är övertygade om att 5-7 dagars ökad hållbarhet kommer ge oss mycket goda möjligheter till royaltyintäkter.
 • Med detta sagt så kommer vår huvudfokus att vara OptiFlower-projektet under den närmaste tiden, men i takt med bolagets förväntade positiva utveckling kommer fler intressanta projekt att kunna utvecklas och kommersialiseras.

Totalt sett en bra rapport men aktien föll ändå 2%. Med en uppgång på 48% i år kan det vara bra att den etablerar sig på denna högre nivå. Noterbart är att storägaren ArcAroma, som har full insyn i bolaget, igår valde att genomföra en mindre nyemission framför att sälja en del av innehavet. Mer komplicerat för ArcAroma och kortsiktigt negativt men det säger något om tilltron till OptiFreeze. Vi behåller OptiFreeze i portföljen.

 

Läs hela inlägget »

OptiFreeze har idag skrivit ett avtal med BCC, ett ledande bolag inom skogsnäringen. Det framgår av ett pressmeddelande.

OptiFreeze har tidigare pågående samarbeten med Syngenta, ledande inom snittblommor/sticklingar, samt ett med Europas största företag inom torkning av grönsaker och örter. Att OptiFreeze samarbetar med ledande aktörer som själva investerar en hel del i projekten och att dessa nu utökas, är intressant och en förklaring till den starka kursutvecklingen.

OptiFreeze har analyserat marknaden för möjliga applikationsområden och konstaterat att inom skogsindustrin förökar man med hjälp av sticklingar. Då man tidigare har visat att OptiFreeze-teknologin fungerar på denna typ av växtmaterial ser bolaget detta som en mycket intressant affärsmöjlighet. Det produceras ca 8 miljarder skogssticklingar om året i världen. Ett problem i branschen är svag överlevnadsgrad vid utplantering för vissa typer. Lösningen kan vara att behandla för att stärka sticklingarna.

BCC är ett bolag med fokus på att leverera tekniska lösningar för odling till skogsindustrin i hela världen. BCCs styrka är att leverera nyckelfärdiga lösningar med hög kundanpassning till kunder globalt. Detta har gjort bolaget världsledande inom sin nisch. 

Avtalet mellan BCC och OptiFreeze syftar åt att genomföra ett omfattade test för att utröna potentialen inom sticklingar. Försök kommer initialt att utföras i Sydafrika på eukalyptusplantor. 

 • Vi är mycket glada över att skriva detta avtal med BCC. BCC är mycket starka inom skogsindustrin och vi ser fram emot ett framgångsrikt samarbete. Vår teknologi kan ju användas inom många områden och vi ser med spänning framtiden an även i detta segment, säger Ulf Hagman VD OptiFreeze. 
 • Att få möjlighet att samarbeta med ett bolag med en spetsteknologi som OptiFreeze är spännande och utvecklande för oss. Vi har idag en mycket stark position i marknaden som vi ser stärks ytterligare av avtalet med OptiFreeze. Vi ser med spänning fram emot resultaten på försöken, säger Torsten Karlsson VD BCC.
   
Tillsammans med pressmeddelandet i början av veckan om nya bra resultat tillsammans med Syngenta avseende rosor, så triggade detta en kursuppgång med 17% under veckan. Utöver 5-7 dagars längre hållbarhet ser man nu även förbättrad färgintensitet, friskare bladverk och bättre öppningsgrad.
Läs hela inlägget »

OptiFreeze och Syngenta utför tillsammans försök med behandling av rosor sedan sommaren/hösten 2019. Resultaten är fortsatt mycket lovande med längre hållbarhet men även förbättrad färgintensitet, friskare bladverk och bättre öppningsgrad. Det framgår av ett pressmeddelande på måndagen.

 • 5-7 dagar längre hållbarhet är banbrytande men även de andra effekterna är mycket lovande eftersom det t.ex. är ganska vanligt att vissa rosor i en bukett aldrig öppnar sig utan bara slokar efter några dagar, säger Ulf Hagman, VD OptiFreeze AB. 

Snittblomstermarknaden i världen är värd ca 400 mdr SEK per år. 

OptiFreeze steg 11% under måndagen och har gått starkt de senaste månaderna efter positiva nyheter om framsteg samarbeten med stora ledande tillverkare i olika segment.

Läs hela inlägget »
Verksamhet:
OptiFreeze har en patenterad teknologi som bevarar smak, form och textur på grönsaker, frukter och bär genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. OptiFreeze har även utvecklat en metod som kan förlänga hållbarheten på grönsaker, färsk skuren frukt, blomstersticklingar, snittblommor och andra plantor. Samma teknologi kan användas för att framställa torkade varor som frukt, grönsaker, örter och kryddor med målet att förkorta torktiden samtidigt som smaken, doften och färgen bevaras. Denna teknologi öppnar upp nya affärsmöjligheter för livsmedels- och växtförökningsindustrin över hela
världen.

OptiFreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. ArcAroma är en av de största ägarna i OptiFreeze och samtidigt leverantör.