Aktietips, analys & nyheter

2020 > 05

Höjd riktkurs

Penser Access höjer i en uppdragsanalys motiverat värde till intervallet 29-31 kr. Bolaget berörs även i Penserpodden dör även OptiFreeze VD intervjuas.

OptiFreeze steg 8% under veckan men har fortfarande hela 48% upp till årets toppkurs som noterades i februari på 39,40 kr. Uppgången dessförinnan stöttades av en rad positiva nyheter medan nedgången kan tillskriva vinsthemtagningar och den allmänna Corona-krisen.

I veckan kom även bolagets delårsrapport som bekräftade de positiva framtidsförhoppningarna samtidigt som man flaggade för viss risk för förseningar pga reserestriktioner. Området snittblommor torde vara det med störst potential och där kommenterade man som följer:

 • I vårt snittblomsprojekt har vi fortsatt mycket lovande resultat; förbättrad hållbarhet, bättre färgintensitet och bättre öppningsgrad på rosor. Vi bedömer att ett kommersiellt genombrott är runt hörnet eftersom potentiella kunder har visat stort intresse. Under kvartalet har vi ökat våra resurser inom området och målet är att sälja de första anläggningarna under 2020. 
Under veckan presenterades även ett samarbete med Prebona vilket berörs här.
Läs hela inlägget »

I-Tech levererar

Bolaget fortsätter utvecklas stabilt och den positiva kursreaktionen på rapporten känns rimlig. Försäljningstillväxt på 119% och ett positivt kassaflöde. Hållbaraaktier.se tror att förutsättningarna är goda för en stark tillväxt där skalbarheten i affären kommer medföra stabilt ökande kassaflöden och resultat under lång tid.

Avslutningen på VD-ordet i kvartalsrapporten:

 • Med en kommersiell relation med fyra av de sex största färgtillverkarna i världen, ett starkt kvartal i ryggen och uthållig likviditet ser jag goda möjligheter att vi kommer igenom nuvarande situation på ett bra sätt och står väl positionerade när tillväxten åter tar fart.
   

OptiFreeze

I det utvecklingsskede OptiFreeze befinner sig i så är nettokassa och burn-rate kanske det mest intressanta rent finansiellt. Delårsrapporten visade här på att kassan nu är 10,2 mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,6 mkr. Sammantaget är den finansiella ställningen god och bolaget tål en del förseningar i kommersialiseringen vilka kan komma att uppstå bl a pga Corona-krisen.

Den stora potentialen i samarbetet med Syngenta utgör fortsatt en kittlande långsiktig potential. Nuläget sammanfattas i rapporten bland annat med:
 

 • Bolaget står finansiellt starkt och med de förväntade försäljningarna känns läget mycket bra i bolaget. Tillsammans med vår partner Syngenta arbetar vi för att göra OptiCeptTM-linjen till den globala standarden inom blomsterindustrin.
   

Organoclick

Hållbaraaktier.se har räknat med en stark tillväxt 2020. Corona har satt stopp för detta så utvecklingen kommer bli fördröjd. Bolaget har emellertid god finansiell stabilitet. Kurstriggers under året kan bli när de offentliggör förväntade större order inom området med störst potential - biobaserade bindemedel. Detta kommenteras på följande sätt i delårsrapporten:

 • Inom affärsområdet Nonwoven & teknisk textil har efterfrågan från nuvarande kunder successivt ökat. Vi bedömer att efterfrågan kommer fortsätta öka under året då nya produktlanseringar planeras av nuvarande kunder. Våra övriga kundprojekt fortgår enligt plan och vi har som målsättning att några av dessa ska resultera i färdiga produkter under 2020.


I årsredovisningens VD-ord lyfts bland annat följande fram:

 • Vi har under året startat nya utvecklingsprojekt med ett flertal av världens största nonwovenbolag inom applikationer som servetter, bordsdukar, hygienprodukter, jordbruksdukar, medicinska artiklar och rengöringsdukar. Åtta projekt har hittills gått från labbskala till produktionstester. Vår ambition är att några av dessa projekt ska resultera i nya produktlanseringar av våra kunder under 2020–2021. Den kommersiella potentialen är stor i dessa projekt där de flesta av fabrikerna vi samarbetar med köper in bindemedel för mellan 20–50 miljoner kr / år.
   

Polygiene - Kommande order inom ViralOff utgör kurstriggers

Bolaget uppvisade tillväxt trots negativ effekt från Corona. Tillväxten var 4% vilket exempelvis kan jämföras med Q4-tillväxten på 2%. Övriga nyckeltal:

 • Bruttomarginal fortsatt höga 67%
 • Positivt resultat efter skatt 0,2 Mkr (-0,9 Q1 2019)
 • Positivt kassaflöde: exempelvis + 0,4 Mkr från löpande verksamhet före förändringar av rörelsekapitalet (-0,9 Mkr).
 • Nettokassan uppgår till 7 Mkr.
 • Börsvärde 174 Mkr.


Vi förväntar oss ett löpande nyhetsflöde angående order inom ViralOff. Bolaget själva uttrycker i rapporten:

 • Sedan lanseringen för en månad sedan har vi framgångsrikt behandlat masker, sjukhusdräkter, skyddsoveraller och andra produkter med ViralOff, vilket kommer återspeglas i nästa kvartalsrapport. Efterfrågan har varit så pass omfattande att vi beslutat att investera mer resurser i teamet.


I senaste pressmeddelandet om nya order framgick 

 • Vi har ett högt tryck med mycket förfrågningar både från lokala och globala, befintliga och nya kunder, och ser en fortsatt ström av leveranser framöver till företag som ställer om sin verksamhet för att tillverka produkter till bland annat vården och andra sektorer där det finns behov.
   

PowerCell - Oväntat bra resultat

Bolaget som är finansiellt mycket starkt efter fjolårets affär med Bosch, redovisade en stark rapport drivet framför allt av två temporära effekter; valutaeffekt på +25 Mkr och tillfälligt ökade leveranser till Bosch. Resultatet blev + 8 Mkr.

Intresset för vätgas ökar och det blir allt tydligare att detta kommer vara en viktig komponent i klimatomställningen. PowerCell har en rad möjligheter och är nu klar med en strategisk översyn, vilken beskrivs i rapporten. Ett ytterligare bevis på potentialen kom efter perioden när PowerCell tecknade avtal om bränslecellssystem med en ledande europeisk skeppsbyggare värt 77 Mkr.

Den stora potentialen, stabila finansiella ställning och löpande framsteg under senaste året får ställas mot börsvärdet sopm ligger över 13 miljarder efter en kursuppgång med 146% senaste 12 månaderna.

Läs hela inlägget »

OptiFreeze tar ett steg i bolaget utveckling när man byter lista från Spotlight till Nasdaq First North Growth Market. Bytet sker den 15:e maj.

OptiFreeze har levererat en rad positiva nyheter det senaste halvåret och aktien var som högst uppe på 39 kr. Från torsdagens slutkurs är det således 58% upp till all-time-high.

I slutet av mars skrev bolaget så här i ett pressmeddelande om påverkan under Corona-krisen:

 • Coronautbrottet medför konsekvenser som är svåra att till fullo överblicka i dagsläget. OptiFreeze gör bedömningen att en viss förskjutning av pågående projekt kan komma att ske, då bolagets samarbetspartners påverkas av restriktioner i flera olika länder. Tester i Sydafrika kan ej genomföras innan reserestriktionerna hävs, och i Europa finns risk för förseningar vid transport av produkter. OptiFreeze har ännu inte drabbats av dessa problem, men om så skulle ske så är bolagets bedömning är att det endast blir en kortsiktig påverkan.
Läs hela inlägget »
Verksamhet:
OptiFreeze har en patenterad teknologi som bevarar smak, form och textur på grönsaker, frukter och bär genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. OptiFreeze har även utvecklat en metod som kan förlänga hållbarheten på grönsaker, färsk skuren frukt, blomstersticklingar, snittblommor och andra plantor. Samma teknologi kan användas för att framställa torkade varor som frukt, grönsaker, örter och kryddor med målet att förkorta torktiden samtidigt som smaken, doften och färgen bevaras. Denna teknologi öppnar upp nya affärsmöjligheter för livsmedels- och växtförökningsindustrin över hela
världen.

OptiFreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. ArcAroma är en av de största ägarna i OptiFreeze och samtidigt leverantör.