Aktietips, analys & nyheter

2020 > 06

OptiFreeze har skrivit ett samarbets- och utvärderingsavtal med MM-flowers som är en av Storbritanniens största importörer av snittblommor. Det framgår av ett pressmeddelande.

OptiFreeze har i tester lyckats förlänga hållbarheten på rosor med 5-7 dygn i rumstemperatur vilket innebär ungefär fördubblad livslängd för konsumenten.

  • Genom min bakgrund i blomsterbranschen känner jag MM-flowers och vi är mycket glada över att skriva avtal med en av de största aktörerna i världen. Detta är ett viktigt steg mot kommersiellt genombrott”, säger Ulf Hagman VD OptiFreeze AB
Läs hela inlägget »

Under veckan presenterade OptiFreeze två positiva nyheter via pressmeddelanden

16:e juni: 
OptiFreeze har skrivit ett samarbets- och utvärderingsavtal med den svenska blomstergrossistfirman deTulp. Avtalet innebär att deTulp kommer att få testköra och utvärdera Optifreeze nya anläggning för behandling av rosor i industriell skala.
Anläggningen är i slutfasen av sin utveckling och kommer att vara klar under sommaren för att kunna installeras hos deTulp och till en början hanteras av OptiFreeze personal.
Efter testfasen kommer deTulp erbjudas möjligheten att skriva fortsatt avtal och behålla anläggningen.
OptiFreeze har i tester lyckats förlänga hållbarheten på rosor med 5-7 dygn i rumstemperatur vilket innebär ungefär fördubblad livslängd för konsumenten.

18:e juni:
Under vintern genomfördes tester på rotfrukter i Tyskland hos kunden Steinicke som är verksamma inom torkning av grönsaker och kryddor. Testerna visade bra utfall och kunden önskar nu genomföra tester under sommaren även på kryddor för att förhoppningsvis få positiva resultat i industriell skala även där och därmed kunna behandla en stor del av sin produktion.
Avtal har tecknats idag och testerna kommer att genomföras under Q3 och kunden bidrar med ca 260 000 kr för att täcka kostnader.

  • OptiDry är ett spännande område där vi bland annat ser stora miljömässiga fördelar genom minskad energiåtgång vid torkning, dessa tester är ytterligare ett steg närmare kommersiellt läge, säger Ulf Hagman VD OptiFreeze AB
     
OptiFreeze som gått starkt senaste månaden trots en nyemission föll tillbaka 6% under veckan men är upp 20% i år och 65% på 12 månader.
Läs hela inlägget »

Styrelsen för OptiFreeze har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 14 maj 2020, beslutat om en riktad nyemission om totalt 1041 666 aktier till ett begränsat antal kvalificerade privata investerare. Härigenom tillförs OptiFreeze ca 25,0 MSEK före emissionskostnader, vilket säkerställer finansiering för accelererad marknadsetablering. 

Det framgår av ett pressmeddelande.

Teckningskursen i den riktade emissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande och uppgår till 24,00 SEK per aktie, motsvarande en rabatt om ca 7,9 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen för OptiFreeze aktie under de senaste femton (15) handelsdagarna. Tecknare i den Riktade emissionen utgörs av ett begränsat antal kvalificerade privata investerare. 

OptiFreeze steg 11% under veckan och är upp 27% i år. 

Läs hela inlägget »
Verksamhet:
OptiFreeze har en patenterad teknologi som bevarar smak, form och textur på grönsaker, frukter och bär genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. OptiFreeze har även utvecklat en metod som kan förlänga hållbarheten på grönsaker, färsk skuren frukt, blomstersticklingar, snittblommor och andra plantor. Samma teknologi kan användas för att framställa torkade varor som frukt, grönsaker, örter och kryddor med målet att förkorta torktiden samtidigt som smaken, doften och färgen bevaras. Denna teknologi öppnar upp nya affärsmöjligheter för livsmedels- och växtförökningsindustrin över hela
världen.

OptiFreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. ArcAroma är en av de största ägarna i OptiFreeze och samtidigt leverantör.