Addnode

Aktietips, analys & nyheter

Analys av en kursvinnare

IT
171130 - 181130

Om bolaget:
Addnode är ett brett IT-bolag med inriktning mot Design Management, Product Lifecycle Management, Process Management och Content Management. 

Varför blev Addnode en kursvinnare under perioden?
Addnode har haft en positiv kurstrend och de senaste åren legat högre än glidande medelvärden i stort sett hela tiden. Kursen steg även successivt under den aktuella 12-månadersperioden. Trigger för kursökningen var ett successivt förbättrat resultat och kassaflöde. Exempelvis var R12-resultatet per aktie Q3 2018 4,40 att jämföra med 2,40 kr året innan. Positivt även att andelen återkommande intäkter fortsätter att öka och uppgick till 62 (56) procent av nettoomsättningen. Detta borgar för stabilititet i ett läge där allmänna börsklimatet förutser svagare konjunktur.
Finansiellt har Addnode fortsatt utrymme för en kombinerad tillväxt
organisk och via förvärv något som motiverar fortsatt höga värderings-
multiplar.
 

Vilka faktorer talade för uppgångspotential innan perioden?Addnodes värdering inför 12-månadersperioden då Addnode blev en vinnare bland IT-bolag, låg huvudsakligen högre än såväl bolagets 3-års snitt som medianen bland MidCap.

Q3-rapporten 2017 innehöll inte så mycket att glädjas åt i sifferväg, bl a pga några engångseffekter. Den verbala delen var emellertid mer positiv och efterfrågeläget såg ljust ut. Bolaget kommenterade; ”Vi vinner löpande nya affärer som bekräftar att vi gör rätt saker för våra kunder och vi har genomfört åtta förvärv under året med en årlig nettoomsättning på cirka 350 MSEK. Vi har en stark grund för att
utveckla koncernen vidare och jag ser med till­försikt fram mot såväl  
årets sista kvartal som 2018.”