Addnode säljer och levererar verksamhetskritiska IT-lösningar baserat på fyra affärsområden: Design Management, Product Lifecycle Management, Process Management och Content Management.
 
Varför blev Addnode en kursvinnare under perioden?
- Beskriv viktigaste anledning
- Beskriv och kategorisera det som kännetecknade när uppgången tog fart
 

Vad indikerade uppgångspotential?

Låg värdering
Insiderköp
Kursreaktion på rapport
Nyheter innan
Kurstrend