Ansvarsbegränsning

Hållbara Aktier och dess innehållsleverantörer ansvarar inte för om något av det innehåll som presenteras på hemsidan direkt eller indirekt kan leda till skada eller förlust för användaren eller någon annan person som tagit del av hemsidans innehåll. Vi ansvarar inte, i förhållande till användaren eller mot tredje man, för direkta eller indirekta skador, utebliven vinst eller inkomster. Vi ansvarar inte heller för annan skada orsakad av att innehållet på något sätt skulle vara felaktigt.

Hållbara Aktier har inget ansvar för leverantörer eller deras material, produkter eller tjänster som presenteras. Vi ansvarar heller inte för hur användaren väljer att använda den information som presenteras. Användarens tillgång och användande av tjänsten sker helt på användarens eget bevåg. Vi påminner om att handel med värdepapper är förenat med såväl stora möjligheter som med stora risker. Vi friskriver sig helt från ansvar för det resultat som kan bli följden av att användaren på olika sätt nyttjar på webbtjänsten presenterad information i egen handel. Den som väljer att följa på hemsidan angivna rekommendationer eller annat innehåll bär själv hela risken för sina handlingar.

Givetvis genomförs fortlöpande kvalitetsgranskning men legalt gäller ovan ansvarsbegränsning.


Viktig information till dig som är bosatt utanför Sverige
Informationen på Hållbaraktier.se vänder sig inte till personer som bor eller är medborgare i länder där lagstiftningen säger att det är otillåtet att på detta sätt tillhandahålla material om de produkter och tjänster som vi erbjuder. Om du vet med dig, eller befarar, att du är en sådan person som inte är tillåten att ta del av vårt material, behöver vi tyvärr be dig att lämna vår hemsida.