Avanza

Aktietips, analys & nyheter

Analys av en kursvinnare

Large
171130 - 181130

Om bolaget:
Avanza är Sveriges ledande digitala plattform för sparande och investeringar tillsammans med Nordnet och traditionella banker. Avanza erbjuder sparprodukter, tjänstepensionslösningar och bolån.


 

Varför blev Avanza en kursvinnare under periden?
Kursuppgången tog fart vid bokslutskommunikén som slog förväntningarna och rapporterade om den största kundtillströmningen någonsin. Andra positiva inslag i den rapporten var höjda marknadsandelsmål samt förväntningar på lanseringen av bolån. VD-orden från den nytillträdde VDn Rikard Josefsson (ny från 171106) har generellt andats optimism. I en sparmiljö som präglas av låga marginaler och avgiftsfokus så har Avanza etablerat en tydlig position som utöver låga kostnader präglas av innovation. Sett över perioden som helhet har resultatet varit oförändrat men dock med ett mycket högre fritt kassaflöde. Såväl P/E som P/S höjdes.
 

Vilka faktorer talade för uppgångspotential innan perioden?
Rapporten inför perioden innehöll bra kundtillströmning och ökad marknadsandel. Den togs emot väl och kurstrenden in i perioden var positiv. Information om att kostnadsökningen skulle börja sjunka vilket med förväntade intäktsökningar skulle ge lägre kostnad per sparkrona. Efter rapporten kom bl a SEB med höjd rekommendation där bolån och ökat kundaktivitet bedömdes kunna bidra till ökat resultat. VD-innehav och insideraktivitet året innan var positiva indikatorer. Värderingsmultiplarna var något högre än 3-årssnittet vilket allt annat lika kan sägas vara en negativ indikation.