Avensia

Aktietips, analys & nyheter

Analys av en kursvinnare

IT
171130 - 181130
Även 5-årsvinnare
Small Cap & IT

Om bolaget:
Avensia fokuserar på rådgivning, produktutveckling samt leverans av kompletta e-handelssystem. 

 

Varför blev Avensia en kursvinnare under perioden?
Kursen gjorde ett rejält lyft i samband med Q1 2018 som uppvisade 54% organisk tillväxt jämfört med Q1 2017. Rörelsemarginalen steg rejält och så även resultatet. Bolaget har under uppgångsperioden fortsatt utvecklingen från att vara ett renodlat expertföretag inom e-handel med teknikfokus till att bli en strategisk affärspartner. Erbjudandet idag omfattar alltifrån övergripande strategisk rådgivning till implementation av innovativa omnikanallösningar. Efterfrågan och prisbildning har utvecklats bra samtidigt som rekrytering av personal möjliggjort stabil tillväxt. 
 

Vilka faktorer talade för uppgångspotential innan perioden?
Inför 12-månadersperioden då Avensia blev vinnare i IT-sektorn levererades en Q3 2017-rapport som präglades av hög takt när det gäller nyanställningar för att möjliggöra fortsatt tillväxt. Alla nyanställningar gjorde att kostnaderna temporärt ökade mer än intäkterna vilket togs emot negativt av marknaden (och med facit i hand visade sig leda till ett köpläge). Försäljningstillväxten i rapporten var hög samtidigt som det tydliggjordes att framtida resultatförbättringar beräknades komma från ökad försäljning, ökat produktinnehåll i leveransmixen, utökade förvaltningsåtagande och efterhand förbättradepriser. Analytiker som exempelvis Placeras
Fredrik von Schantz 171023, pekade på behovet att lyckas med produkten
Storefront och med alla gjorda nyrekryteringar för att motivera dåvarande
värdering. Detta visade ju ett år senare ha blivit fallet och mer därtill.

Värderingsmultiplar baserat på R12-värden samt de flesta övriga indikatorer
talade inte för att det var köpläge. Verbal rapportinfo, tillväxttakt samt historisk
stabilitet får ses som de starkaste köpsignalerna.