Avtech Sweden

Aktietips, analys & nyheter

Analys av en kursvinnare

IT
131130 - 181130

 

Om bolaget:
Avtech utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Bolaget har cirka 25 års historia.

Varför blev Avtech Sweden en kursvinnare under perioden?
Information om en genombrottsorder i juli 2014 gjorde att bolaget blev en vinnare bland IT-bolag under femårsperioden. Kursen steg i samband med detta från 2,50 till cirka 8 kr på kort tid. Bolaget själva kommenterade ” Det kommersiella kontraktet med Southwest Airlines utgör en betydande milstolpe i Avtechs historia och det är med stor stolthet som vi i dag offentliggör Southwest som den första stora och nätverksomfattande kunden för Avtech". Med tanke på att marknaden för Avtechs produkter är mycket stor så var det lätt att förstå den stora kursreaktionen. Efter nyheten så har det gått trögare och omsättningen har ökat lite men är fortfarande på en låg
nivå. Kursen har successivt fallit tillbaka även om potentialen
fortfarande finns där.
 

Vilka faktorer talade för uppgångspotential innan perioden?
Året innan genomgick Avtech en företagsrekonstruktion samt en nyemission vilket hade pressat kursen. Rapporten inför perioden bekräftade att dessa steg var avklarade. Aktien betraktades som en lottsedel med stor potential. Börsvärdet låg runt låga 40 mkr.