Bactiguard

Aktietips, analys & nyheter

Analys av en kursvinnare

Small Cap 
Hälsovård
151130 - 181130

 

Om bolaget:
Bactiguard är ett medicinteknikbolag som utvecklar och tillverkar infektionshämmande katetrar och endotrakealtuber. 

Varför blev Bactiguard en kursvinnare under perioden?
Kursen mer än fördubblades under maj-augusti som en kombination av ett nytt partnerskap med ledande aktör i Kina samt en rapport som visade på kraftigt ökat försäljning av de egna produkterna. Även om försäljning och resultat förbättrades en del under de tre åren så var det framför allt en höjd värdering som förklarar kursökningen. P/S talet mer än fördubblades. De ökade förväntningarna är starkt kopplade till möjligheter på den kinesiska marknaden som exemplifieras i  VD:sord  i pressmeddelandet om partnerskapet. ”Kina är redan idag vår viktigaste marknad, men vi har bara nått en bråkdel av den enorma potential som denna
marknad utgör. Avtalet med Well Lead är strategiskt viktigt eftersom 
vi får en partner som är beredd att investera i lokal tillverkning och
utöka portföljen till att omfatta samtliga våra produkter.
Tillsammans med dem är vi mycket väl positionerade att  växa på
världens största marknad.”
 

Vilka faktorer talade för uppgångspotential innan perioden?
Q3 2015 föregick den 3-årsperiod då bolaget blev en kursvinnare bland små bolag och även i bransch Hälsovård. Rapporten innebar ett trendbrott med ökad försäljning även om en stor del förklarades av en större engångspost. Viktigt var även informationen om att man
refinansierat ett större lån. Man tydliggjorde även mål om 20% årlig
tillväxt kommande 5 år. Rapporten kom att bli ett turnaround-läge P/S hade då halverats på mindre än 2 år.

Kurstrend & VD-innehav utgjorde positiva indikatorer.